Byla 2-1171-329/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, sekretoriaujant Renatai Spirinai, dalyvaujant ieškovės bankrutuojančios UAB „Tavo stogas“, atstovaujamos UAB „Bankroto departamentas LT“ atstovei advokato padėjėjai Indrei Sergenevičiūtei, atsakovei J. Č. ir jos atstovei advokato padėjėjai Aušrai Bartninkienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios UAB „Tavo stogas“, atstovaujamos UAB „Bankroto departamentas LT“ ieškinį atsakovei J. Č. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 160 Lt skolos, 50,15 Lt palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas ( 3-4 b.l.).

3Ieškovės atstovė prašė ieškinį tenkinti ir nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2010 05 07 nutartimi iškėlė UAB „Tavo stogas“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto departamentas LT“, kuris patikrinęs bankrutuojančios bendrovės „Tavo stogas“ buhalterinės apskaitos dokumentus nustatė, kad atsakovei J. Č. pagal 2005 07 25 PVM sąskaitą faktūrą TS Nr.0000395 ieškovė UAB „Tavo stogas“ pardavė prekių už 160 Lt, tačiau atsakovė iki šiol šios sąskaitos neapmokėjo. Todėl ieškovė remdamasi LR CK 6.360 str., 6.154 str., 6.189 str., 6.200 str., 6.210 str., 6.37 str. prašo priteisti iš atsakovės skolą ir palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovė pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti (23-25 b.l.). Atsakovė paaiškino, kad jokių prekių iš ieškovės 2005 07 25 nepirko, 2005 07 25 PVM sąskaitos faktūros TS Nr.0000395 nepasirašė, prekių pagal minėtą sąskaitą ieškovė jai neperdavė, todėl neturi pareigos apmokėti šios sąskaitos. Apie ginčo sąskaitą sužinojo tik 2011 m. liepos mėnesį, gavusi pranešimą iš bankroto administratoriaus. Taip pat atsakovė paaiškino, kad ji laikotarpyje nuo 2004 metų lapkričio mėn. iki 2005 metų vasario mėnesio keletą kartų pirko iš ieškovės įvairias statybines medžiagos gyvenamojo namo stogo dangai remontuoti, iš viso maždaug už 8000 Lt, įsigydama prekes ji visada bendravo tik su direktoriumi A. P., kuris ir išrašydavo jai visas sąskaitas, iš jokių kitų ieškovės vadybininkų ji prekių niekada nepirko; už prekes visada atsiskaitydavo grynaisiais pinigais tą pačią dieną, kai jas įsigydavo, PVM sąskaitos faktūros būdavo išrašomos taip pat prekių įsigijimo dieną, apie gautas prekes atsakovė visada pasirašydavo viename PVM sąskaitos faktūros egzemplioriuje, kuris su jos parašu pasilikdavo pas ieškovę. Taip pat atsakovė nurodė, kad iš ieškovės ji buvo pirkusi prekių ir 2008 metais tėvo gyvenamojo namo stogui remontuoti, tada prekes įsigijo taip pat per direktorių A. P., tačiau jis niekada nėra pareiškęs jai jokių pretenzijų dėl kokios nors neapmokėtos sąskaitos. Todėl mano, kad 2005 07 25 PVM sąskaita faktūra TS Nr.0000395 išrašyta nesąžiningo ieškovės darbuotojo, pasinaudojusio jos duomenimis iš bendrovėje buvusių ankstesnių jos vardu išrašytų sąskaitų.

5Ieškinys atmestinas.

6Nustatyta, kad 2010 m. gegužės 7 d. Kauno apygardos teismo nutartimi UAB „Tavo stogas“ buvo iškelta bankroto byla ir jos bankroto administratoriumi buvo paskirta UAB „Bankroto departamentas LT“ (5-6 b.l.). Bankroto administratorius, patikrinęs buhalterinės apskaitos duomenis, rado į bendrovės „Tavo stogas“ apskaitą įtrauktą, tačiau neapmokėtą atsakovės J. Č. vardu išrašytą 2005 07 25 PVM sąskaitą faktūrą TS Nr.0000395 160 Lt sumai ( 7 b.l.).

7Ieškovė ieškinį grindžia 2005 07 25 PVM sąskaita faktūra TS Nr.0000395 ir ta aplinkybe, kad bakrutuojančios UAB „Tavo stogas“ buhalterinėje apskaitoje nėra duomenų apie šios sąskaitos apmokėjimą.

8Atsakovė nesutinka su ieškovės reikalavimu, teigdama, kad jokių prekių iš ieškovės 2005 m. liepos mėnesį nepirko ir 2005 07 25 PVM sąskaitoje faktūroje TS Nr.0000395 nurodytų prekių- akmens vatos- negavo, sąskaitoje nepasirašė.

9Pirkimo-pardavimo sutarties samprata pateikta CK 6.305 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Pagal pirkimo-pardavimo sutartį pardavėjo viena iš pagrindinių pareigų yra įsipareigojimas perduoti daiktą kito asmens nuosavybėn (CK 6.317 straipsnio 1 dalis), o pirkėjo viena iš pagrindinių pareigų – priešpriešinis įsipareigojimas – sumokėti už parduodamą daiktą kainą (CK 6.344 straipsnio 1 dalis).

10Šioje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl pirkimo–pardavimo teisinių santykių egzistavimo tarp ieškovės BUAB „Tavo stogas“ ir atsakovės J. Č. ginčo PVM sąskaitoje faktūroje TS Nr.0000395 nurodytu laiku, t.y. 2005 m. liepos 25 d.

11Ieškovė pirkimo-pardavimo santykių tarp jos ir atsakovės buvimą 2005 07 25 grindžia vieninteliu įrodymu - 2005 07 25 PVM sąskaita faktūra TS Nr.0000395, kuria buvo įformintas 4 vnt. akmens vatos PAROC pardavimas atsakovei J. Č. (7 b.l.).

12PVMĮ yra viešosios mokesčių teisės aktas, turintis specialią paskirtį - nustatantis apmokestinimą pridėtinės vertės mokesčiu (PVM), taip pat apmokestinamųjų asmenų, mokesčio mokėtojų ir kitų asmenų prievoles, susijusias su šio mokesčio mokėjimu (PVMĮ (2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1960 redakcija, galiojusi ginčo PVM sąskaitos faktūros išrašymo metu) 1 straipsnio 1 dalis). PVM sąskaita faktūra yra specialios formos buhalterinės apskaitos dokumentas, kuriuo turi būti įforminamos ūkinės operacijos PVM apskaitos tikslais. Kasacinio teismo praktikoje yra pasisakyta, kad PVMĮ nereglamentuota civilinių pirkimo–pardavimo santykių aspektų ir jame nenustatyta nei formos reikalavimų pirkimo–pardavimo sutarčiai, nei įrodinėjimo priemonių sutarties sudarymo faktui nustatyti kilus ginčui dėl sutarties vykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Č. v. UAB „Makveža“, bylos Nr. 3K-3-256/2009). Pagal PVMĮ 2 straipsnio 29 dalį PVM sąskaita faktūra yra dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, avanso sumokėjimas ir kuris atitinka visus šiame įstatyme tokiam dokumentui nustatytus reikalavimus. PVM sąskaitos faktūros privalomi rekvizitai nustatyti PVMĮ 80 straipsnyje, kurio 1 dalies 11 punkte įtvirtinta imperatyvioji teisės norma, kad šiame buhalterinės apskaitos dokumente turi būti nurodytas PVM tarifas (tarifai). Sistemiškai ir lingvistiškai nagrinėjant PVMĮ 79 straipsnio 1 ir 2 dalis, darytina išvada, kad asmens prievolė įforminti prekių tiekimą PVM sąskaita faktūra paprastai atsiranda jau patiekus prekes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Akvakomfortas“ v. UAB „Autopikas“, bylos Nr. 3K-3-484/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Litagros prekyba“ v. G.B., bylos Nr.3K-3-55/2012). Taigi, pagal bendrąją taisyklę PVM sąskaitos faktūros paskirtis – įforminti įvykusį prekių pateikimą.

13Ieškovė teigia, kad atsakovė netinkamai vykdė sutartines prievoles, nesumokėdama už įsigytas prekes (CK 6.200 str., 6.360 str.). Šalys pripažino, kad kad jokių rašytinių sutarčių dėl prekių pirkimo-pardavimo jos nebuvo sudarę. Byloje esanti 2005 07 25 PVM sąskaita faktūra patvirtina, kad ji pasirašyta tik ieškovės, t.y. pardavėjo atstovo, atsakovės parašo, patvirtinančio, kad ji gavo prekes, ginčo sąskaitoje nėra.

14Teismų praktikoje pripažįstama, kad pirkėjo pasirašyta PVM sąskaita faktūra patvirtina sutartinių pirkimo-pardavimo santykių susiklostymą tarp šiame dokumente nurodytų asmenų. Prekių pirkimas-pardavimas pagal sąskaitą faktūrą iš esmės atitinka pardavimo sutarties turinį ir sukelia tas pačias teisines pasekmes – pardavėjo pareigą perduoti prekes pirkėjo nuosavybėn, o pirkėjo pareigą už perduotas prekes sumokėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2009). Nesant byloje sutarčių, kurių pagrindu buvo išrašytos, tačiau atsakovo nepasirašytos PVM sąskaitos faktūros, teismas neturi pagrindo vien jomis remdamasis pripažinti sutartinių santykių ir atsakovo mokėjimo pareigos, o ieškovo reikalavimo teisės nebuvimą ( Lietuvos Apeliacinio teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Čili Holdingas“ v. UAB „Ekspertų grupė“, bylos Nr.2-447/2012).

15Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija yra konstatavusi, kad vienos iš sutarties šalių išrašyta PVM sąskaita faktūra savaime nėra sutartis, o gali būti vertinama kaip sutartinius santykius patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Medikona“ v. UAB „Lucerna vaistinės“, bylos Nr. 3K-3-15/2008). Remiantis PVM sąskaita faktūra galima patvirtinti šalių sutartinių santykių faktą, kaip tokį, tačiau negalima nustatyti šių santykių pobūdžio, t. y. to, ar šalis sieja pirkimo–pardavimo ar komiso, ar dar kitokie sutartiniai santykiai. Taigi PVM sąskaita faktūra, atsižvelgiant į šiam dokumentui įstatymo keliamus reikalavimus, yra tam tikras sutarties sąlygas atspindintis dokumentas. Taigi, kilus ginčui dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, kai reikalavimai yra grindžiami PVM sąskaitų faktūrų duomenimis, kasacinio teismo praktika formuojama ta linkme, kad šalių sutartinių santykių pobūdis bei aplinkybės, susijusios su sutartinių įsipareigojimų vykdymu, gali būti įrodinėjamos visomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, o išvados apie tokių reikalavimų pagrįstumą daromos vadovaujantis CPK 185 straipsnyje nustatytomis įrodymų vertinimo taisyklėmis.

16Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija yra pabrėžusi, jog įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklės lemia, kad net ir esant pirkėjo pasirašytoms PVM sąskaitoms faktūroms, kilus ginčui, būtent daiktų pardavėjui tenka pareiga įrodyti aplinkybę, jog pirkimo-pardavimo sandoris yra įvykęs (CPK 12, 178 str.). Tik įrodžius sandorio sudarymo faktą gali būti vertinama, ar pirkėjas turi priešpriešinę prievolę pardavėjui – sumokėti už prekes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-454/2011).

17Taigi, remiantis kasacinio teismo formuojama praktika ir atsižvelgiant į tai, kad pardavėjas turi pagal kiekvieną pirkimo-pardavimo sandorį realiai perduoti daiktus pirkėjui (CK 6.317 str. 1 d.), kilus ginčui teisme dėl prekių (paslaugų) pagal konkrečias sąskaitas faktūras neperdavimo pirkėjui, ieškovas turi pareigą pateikti teismui dokumentus, galinčius patvirtinti perdavimo faktą (krovinio gabenimo važtaraščius, čekius, užsakymo, priėmimo-perdavimo kvitus ir t. t.).

18Šioje nagrinėjamoje byloje atsakovei J. Č. užginčijus prekių gavimą iš ieškovės pagal 2005 07 25 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, ieškovė nepateikė įrodymų, kad minėtoje sąskaitoje nurodyta prekė anglies vata PAROC buvo perduota atsakovei. Ieškovės atstovė neprašė teismo apklausti liudytoju asmenį, išrašiusį ginčijamą PVM sąskaitą faktūrą. Teismas atsakovės prašymu buvo kvietęs liudytojo apklausai A. P., išrašinėjusį PVM sąskaitas faktūras atsakovei 2004 m. lapkričio mėn. -2005 m. sausio mėn. laikotarpiu, tačiau paaiškėjo, kad liudytojas 2012 m. vasario mėnesį žuvo autoįvykyje (48A, 62-63 b.l.).

19Kaip jau minėta ieškovė savo reikalavimą grindžia vieninteliu įrodymu - 2005 07 25 PVM sąskaita faktūra TS Nr.0000395, kurią išrašė V. P. ( 7 b.l.). Iš pateiktos į bylą Darbo sutarties kopijos matyti, kad V. P. sąskaitos išrašymo metu dirbo pas ieškovę vadybininku, turėjo teisę išrašinėti ir išrašinėdavo PVM sąskaitas faktūras ( 58-61, 54-57 b.l.). Iš V. P. išrašytų PVM sąskaitų faktūrų matyti, kad jose visoses nėra asmenų parašų sąskaitos grafoje, patvirtinančioje prekių gavimą. Atsakovė gi teigė, kad jai įsigyjant statybines medžiagas stogo dangai iš ieškovės laikotarpyje nuo 2004 metų lapkričio mėn. iki 2005 metų vasario mėnesio visas PVM sąskaitas faktūras išrašydavo tik pats direktorius A. P., iš jokių kitų ieškovės vadybininkų ji prekių niekada nepirko, už prekes visada atsiskaitydavo grynaisiais pinigais tą pačią dieną, kai jas įsigydavo, PVM sąskaitos faktūros būdavo išrašomos taip pat prekių įsigijimo dieną, apie gautas prekes atsakovė visada pasirašydavo viename PVM sąskaitos faktūros egzemplioriuje, kuris su jos parašu pasilikdavo pas ieškovę. Šias atsakovės nurodytas aplinkybes patvirtina ieškovės pateiktos į bylą PVM sąskaitos faktūros, išrašytos atsakovės minimu laikotarpiu, kurios buvo saugomos pas ieškovę ir perduotos bankroto administratoriui ( 49-53 b.l.).

20Taigi, teismas ištyręs ir įvertinęs byloje pateiktų įrodymų visumą: ginčo PVM sąskaitos faktūros duomenis (7 b.l.), taip pat ieškovės ir atsakovės pateiktų į bylą ankstesnių ieškovės išrašytų atsakovei PVM sąskaitų faktūrų duomenis (27-29,31-32 b.l.), kasos pajamų kvitų duomenis (26, 30 b.l.), šalių paaiškinimus, šių įrodymų visumos pagrindu pagal vidinį savo įsitikinimą daro išvadą, jog labiau yra tikėtina, jog tarp šalių pagal ieškovės pateiktą 2005 07 25 PVM sąskaitą faktūrą nebuvo sudarytas sandoris ir nebuvo atsakovei perduotos prekės, t.y. kad ginčo PVM sąskaita faktūra nepatvirtina joje nurodytų prekių pardavimo atsakovei, todėl ir nekilo atsakovei priešpriešinė pareiga apmokėti ieškovės išrašytos sąskaitos.

21Teismas, remdamasis pirmiau šiame sprendime išvardintomis nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis bei vadovaudamasis įrodymų vertinimo taisyklėmis ir įrodymų tikėtinumo principu, sprendžia, kad ieškovė neįrodė savo reikalavimų pagrįstumo: neįrodė, jog tarp jos ir atsakovės buvo susiklostę realūs pirkimo-pardavimo santykiai pagal ieškovės išrašytą 2005 m. liepos 25 d. sąskaitą faktūrą TS Nr.0000395, todėl atsakovė neturi prievolės apmokėti už minėtoje sąskaitoje įrašytą prekę ir todėl ieškinys yra nepagrįstas įrodymais ir atmestinas – CPK 178 str.

22Ieškinį atmetus ieškovės turėtos išlaidos neatlygintinos, o šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnis). Atsakovė teismui pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad už atsiliepimo į ieškinį surašymą ir atsakovės atstovavimą teisme ji sumokėjo advokato padėjėjai 1000 Lt ( 42 b.l.), todėl šių išlaidų atlyginimas priteistinas iš ieškovės.

23Valstybei iš ieškovės nepriteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kadangi ieškovė yra atleista nuo šių išlaidų mokėjimo – CPK 83 str. 1 d. 8 p.

24Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., 279 str. 274 str., 275 str., teismas

Nutarė

25ieškinį atmesti.

26Priteisti iš ieškovės bankrutuojančios UAB „Tavo stogas“, įmonės kodas 110892449, buveinės adresas Aušros vartų g.71, Vilnius, a.s. Nr. a.s. Nr.LT75 7300 0101 2266 7133 banke „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, atstovaujamos administratoriaus UAB „Bankroto departamentas LT“, įmonės kodas 302458138, buveinės adresas Olimpiečių g.1A-12 (Laisvės pr. 42-217) Vilnius, a.s. nenurodyta, ieškovei J. Č., a.k( - ) gyv. ( - ), 1000 Lt (vieną tūkstantį litų) jos turėtų bylinėjimosi išlaidų.

27Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė,... 2. ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 160 Lt skolos, 50,15 Lt palūkanų, 5... 3. Ieškovės atstovė prašė ieškinį tenkinti ir nurodė, kad Kauno apygardos... 4. Atsakovė pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu... 5. Ieškinys atmestinas.... 6. Nustatyta, kad 2010 m. gegužės 7 d. Kauno apygardos teismo nutartimi UAB... 7. Ieškovė ieškinį grindžia 2005 07 25 PVM sąskaita faktūra TS Nr.0000395... 8. Atsakovė nesutinka su ieškovės reikalavimu, teigdama, kad jokių prekių iš... 9. Pirkimo-pardavimo sutarties samprata pateikta CK 6.305 straipsnio 1 dalyje,... 10. Šioje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl pirkimo–pardavimo teisinių... 11. Ieškovė pirkimo-pardavimo santykių tarp jos ir atsakovės buvimą 2005 07 25... 12. PVMĮ yra viešosios mokesčių teisės aktas, turintis specialią paskirtį -... 13. Ieškovė teigia, kad atsakovė netinkamai vykdė sutartines prievoles,... 14. Teismų praktikoje pripažįstama, kad pirkėjo pasirašyta PVM sąskaita... 15. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 16. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 17. Taigi, remiantis kasacinio teismo formuojama praktika ir atsižvelgiant į tai,... 18. Šioje nagrinėjamoje byloje atsakovei J. Č. užginčijus prekių gavimą iš... 19. Kaip jau minėta ieškovė savo reikalavimą grindžia vieninteliu įrodymu -... 20. Taigi, teismas ištyręs ir įvertinęs byloje pateiktų įrodymų visumą:... 21. Teismas, remdamasis pirmiau šiame sprendime išvardintomis nustatytomis... 22. Ieškinį atmetus ieškovės turėtos išlaidos neatlygintinos, o šaliai,... 23. Valstybei iš ieškovės nepriteistinos išlaidos, susijusios su procesinių... 24. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., 279 str. 274 str., 275 str.,... 25. ieškinį atmesti.... 26. Priteisti iš ieškovės bankrutuojančios UAB „Tavo stogas“, įmonės... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...