Byla 1-513-487/2008

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Jolanta Čepukėnienė, sekretoriaujant Živilei Vološinienei, dalyvaujant prokurorei Valentinai Strokinienei, gynėjai advokatei Leokadijai Leikauskienei, nukentėjusiesiems M. K. , A. V. , J. P. , civilinio ieškovo Vilniaus m. VPK atstovei I. T. , vertėjui Giedriui Račkauskui, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2J. K. , a.k. ( - ) gimęs ( - ), lenkas, LR pilietis, nevedęs, nedirbantis, 9 klasių išsilavinimo, gyv. ( - ), deklaravęs gyv. vietą ( - ), teistas 2004-09-22 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 1 d., 180 str. 2 d., 63 str. laisvės atėmimu 1 metams 4 mėnesiams, 2005-09-01 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2005-08-26 nutartimi paleistas lygtinai prieš 4 mėnesius 16 dienų, teistumas neišnykęs,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 138 str. 2 d. 10 p., 284 str. 1 d., 290 str.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5Kaltinamasis J. K. viešoje vietoje įžūliu elgesiu, patyčiomis demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, o būtent:

6jis 2008-01-30 apie 02.30 val. viešoje vietoje - picerijoje „Čili“, adresu Gedimino pr. 23, Vilniuje, įžūliu elgesiu, patyčiomis demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, kas pasireiškė tuo, kad būdamas picerijoje ir vengdamas apmokėti jam pateiktą sąskaitą, necenzūriniais žodžiais įžeidinėjo picerijos darbuotojus bei apsaugos darbuotojus, atsisakė paklusti jų reikalavimams sumokėti už tai, ką suvalgė, metė turėtą maistą į patalpos sieną bei, stovėdamas prie vėliau atvykusių į piceriją pagal iškvietimą policijos pareigūnų tarnybinio automobilio, daužėsi galva į automobilio stogą ir garsiai šaukė, tuo sukeldamas aplinkiniams didelį išgąstį, savo veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

7Be to, J. K. padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą dėl nukentėjusiojo asmens tarnybos vykdymo, o būtent:

8jis 2008-01-30 apie 02.30 min., įsodintas į galinę policijos pareigūnų tarnybinio automobilio, stovėjusio gatvėje prie picerijos „Čili“, adresu Gedimino pr. 23, Vilniuje, sėdynę, vieną kartą galva sudavė smūgį šalia jo atsisėdusiam policijos pareigūnui M. K. į nosį, tuo savo veiksmais padarydamas nukentėjusiajam M. K. nesunkų sveikatos sutrikdymą, pasireiškusį nosies kaulų lūžiu, poodine kraujosruva dešinės akies vokuose, dėl pastarojo asmens tarnybos vykdymo.

9Be to, J. K. įžeidė savo pareigas einantį valstybės tarnautoją, o būtent:

10jis 2008-01-30 apie 02.30 val. picerijoje „Čili“, adresu Gedimino pr. 23, Vilniuje, įžeidė atvykusius į minėtą piceriją pagal iškvietimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo policijos pareigūnus M. K. ir A. V. , kas pasireiškė tuo, kad, būdamas picerijoje, jis įžeidinėjo policijos pareigūnus M. K. ir A. V. necenzūriniais žodžiais, atsisakė paklusti jų reikalavimams nutraukti chuliganiškus veiksmus, užsimojo ranka suduoti smūgį uniformuotam policijos pareigūnui A. V. bei, būdamas lauke prie pareigūnų tarnybinio automobilio, stovėjusio gatvėje prie picerijos, grasino jiems susidorojimu, tokiu elgesiu įžeidė savo pareigas einančius policijos pareigūnus.

11Kaltinamasis J. K. dėl jam pareikštų kaltinimų kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad 2008-01-30 apie 02.25 val. „Čili“ picerijoje jis kartu su savo draugais R. K. ir T. S. negalėjo susimokėti už užsakytą maistą, pritrūko apie 18 litų atsisakė apmokėti sąskaitą; jie neatkreipė dėmesio į tai, kad nakties metu buvo taikomas naktinis tarifas, o nuolaidos jiems niekas nesuteikė. Padavėja paaiškino, kad reikia apmokėti visą sąskaitą ir pakvietė apsaugos darbuotojus. Po kiek laiko jo draugai išėjo ieškoti pinigų, o jis liko picerijoje. Kai atvažiavo policijos pareigūnai, jo draugai su pinigais jau buvo grįžę. Jis su policininkais aiškinosi pats, draugai tylėjo. Nežiūrint į tai, kad jie norėjo atsiskaityti, tik norėjo pabūti picerijoje iki jos darbo pabaigos, policijos pareigūnai jį nusprendė išvesti iš picerijos. Jis paėmė nesuvalgytą picą, kuri, jam einant, iškrito iš rankų. Tada pareigūnai uždėjo jam antrankius, o lauke dar daužė jam per šonus, todėl jis nuo skausmo bei bijodamas dėl inkstų (jam buvo padarytos dvi operacijos), pradėjo daužyti galvą į pareigūnų tarnybinio automobilio stogą. Kai buvo įsodintas į tarnybinį policijos automobilį, policijos pareigūnas bandė jį įgrūsti tarp sėdynių, todėl J. K. vienu momentu staigiai atsilenkė ir pataikė vienam policininkui į nosį. Kaltę pripažįsta iš dalies, kad savo veiksmais sužalojo policijos pareigūną, tačiau viešosios tvarkos nepažeidinėjo ir valstybės tarnautojų neįžeidinėjo. Dėl padaryto labai gailisi ir atsiprašo nukentėjusiojo. Civilinius ieškinius pripažįsta.

12Iš parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad J. K. parodymų patikrinimo vietoje metu parodė piceriją „Čili“, adresu Gedimino pr. 23, Vilniuje, kurioje jis vakarieniavo su draugais 2008-01-30. Picerijoje jam atsisakius sumokėti už valgius, padavėja iškvietė apsaugos darbuotojus, kurie atvykę paprašė neišeiti ir iškvietė policijos pareigūnus. Tada jis prisėdo prie baro ir laukė policijos. Kai atvyko policija, jis sėdėjo prie staliuko. Atvykę policijos pareigūnai jam liepė išeiti iš picerijos, tačiau jis jiems pasakė, kad sumokės pinigus, suvalgys picą ir bus iki picerijos darbo pabaigos. Tačiau policijos pareigūnai jam vis tiek liepė išeiti, todėl jis pasiėmė picą ir ėjo link baro. Prie pat baro jį už rankos paėmė policijos pareigūnas ir pica iškrito ant grindų. Visas konfliktas su policijos pareigūnais vyko prie išėjimo. Jis iš picerijos buvo ištemptas ir pastatytas prie policijos automobilio. Parodymų patikrinimo vietoje metu J. K. taip pat parodė, kaip jis galvos kaire puse daužėsi į policijos tarnybinio automobilio stogą (b.l. 94-101).

13Nors kaltinamasis kaltu prisipažino tik iš dalies, tačiau jo kaltė įrodyta nukentėjusiųjų, liudytojų parodymais bei rašytiniais įrodymais byloje.

14Nukentėjusysis M. K. parodė, kad 2008-01-30 apie 02.25 val. „Čili“ picerijoje įvyko konfliktas, į kurį buvo iškviesti policijos pareigūnai. Atvykę į piceriją, rado tris jaunuolius, vienas jų - kaltinamasis J. K. , elgėsi agresyviai ir įžūliai, keikėsi necenzūriniais žodžiais kavinės darbuotojų ir policijos pareigūnų atžvilgiu, atsisakė mokėti už suvalgytą maistą, atsisakė paklusti pareigūnų reikalavimams apmokėti sąskaitą bei nutraukti savo chuliganiškus veiksmus, metė picą į patalpos sieną, užsimojo kumščiu suduoti smūgį policijos pareigūnui A. V. . Todėl policijos pareigūnai uždėjo jam antrankius ir išvedė iš picerijos; privestas prie pareigūnų tarnybinio automobilio, kaltinamasis grasino policijos pareigūnams susidorojimu, garsiai šaukė ir daužėsi galva į automobilio stogą bei įsodintas į policijos automobilį, daužėsi galva į automobilio durelių stiklą. Automobilyje J. K. , stumdamas jį visu kūnu, norėdamas išstumti iš automobilio, trenkė galva į nukentėjusiojo nosį, tuo sužalodamas, iš nosies pradėjo bėgti kraujas. Materialinė žala jam nepadaryta, civilinio ieškinio nereiškia.

15Iš akistatos protokolo matyti, kad akistatos tarp nukentėjusiojo M. K. ir kaltinamojo J. K. metu nukentėjusysis M. K. patvirtino savo parodymus (b.l. 104-107).

16Iš 2008-03-06 specialisto išvados Nr. G 611/08(01) matyti, kad M. K. padarytas nosies kaulų lūžis, poodinė kraujosruva dešinės akies vokuose, veikiant kietu buku daiktu, galimai įvykio aplinkybėse nurodytu būdu bei laiku, t.y. 2008-01-30; sužalojimai vertinami nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes dėl nosies kaulų lūžio M. K. sveikata sutriko ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui, M. K. nustatyti sužalojimai padaryti vienu trauminiu poveikiu į nosies nugarėlės sritį (b.1. 28-29).

17Iš 2008-01-31 specialisto išvados matyti, kad J. K. padaryta kraujosruva su nubrozdinimu dešinės ausies srityje, kraujosruvos dešinio smilkinio srityje, kairės ausies srityje, dešiniame kelyje, galimai aplinkybėse nurodytu laiku (2008-01-30), paveikus kietais bukais daiktais; sužalojimai galėjo būti padaryti vienu metu, jie vertinami kaip nežymus sveikatos sutrikdymas, kraujosruva dešiniame kelyje galėjo atsirasti griuvimo ir atsitrenkimo metu, sužalojimai padaryti mažiausiai keturiais trauminiais poveikiais vienos rūšies daiktais (b.l. 90).

18Nukentėjusioji J. P. parodė, kad 2008-01-30 apie 02.00 val. „Čili“ picerijoje, jai dirbant padavėja, buvo incidentas su picerijos lankytojais, tokių incidentų būna dažnai. Kiek ji prisimena, kaltinamasis J. K. nenorėjo apmokėti sąskaitos, reikalavo nuolaidos. Daugiau ji gera nebeprisimena, nes praėjo nemažas laiko tarpas, geriau prisiminė ikiteisminio tyrimo metu, apklausiama liudytoja. Galėjo būti, kad kaltinamasis picerijoje elgėsi ciniškai, keikėsi necenzūriniais žodžiais, rodė jai nepadorius ženklus, konfliktavo su atvykusiais į piceriją apsaugos darbuotojais ir policijos pareigūnais, atsisakė paklusti jų reikalavimams nutraukti savo chuliganiškus veiksmus, priešinosi sodinamas į policijos automobilį. Jai materialinė žala nepadaryta, civilinio ieškinio nereiškia.

19Nukentėjusysis A. V. parodė, kad 2008-01-30 apie 02.25 val. „Čili“ picerijoje įvyko konfliktas, į kurį buvo iškviesti policijos pareigūnai, vyko jis ir kolega M. K. . Picerijoje rado kelis vaikinus, iš kurių vienas – išgėręs kaltinamasis J. K. elgėsi įžūliai, demonstravo nepagarbą aplinkiniams, įžeidinėjo picerijos darbuotojus, uniformuotus pareigūnus, atsisakė paklusti jų reikalavimams sumokėti už suvalgytą maistą bei nutraukti savo chuliganiškus veiksmus, vedamas iš picerijos, jis pasiėmė nebaigtą suvalgyti picą ir metė ją į patalpos sieną. Po to J. K. užsimojo ranka suduoti jam smūgį, pažemindamas policijos pareigūnus kitų žmonių akivaizdoje, sukėlė aplinkiniams išgąstį, dėl to policijos pareigūnai panaudojo kovinius veiksmus, paguldė ant grindų ir uždėjo antrankius. Lauke privestas prie pareigūnų tarnybinio automobilio, stovėjusio gatvėje prie picerijos, J. K. grasino policijos pareigūnams susidorojimu, garsiai šaukė ir daužėsi galva į automobilio stogą bei įsodintas į policijos automobilį, daužėsi galva į automobilio durelių stiklą, norėdamas jį išdaužti, o atsisėdusiam automobilyje šalia jo pareigūnui M. K. trenkė galva į veidą, dėl ko pastarajam pradėjo bėgti kraujas.

20Iš akistatos protokolo matyti, kad akistatos tarp nukentėjusiojo A. V. ir kaltinamojo J. K. metu nukentėjusysis patvirtino savo parodymus (b.l. 108-112).

21Liudytojas M. D. parodė, kad 2008-01-30, apie 02.00 val. jis, kaip apsaugos darbuotojas, buvo „Čili“ picerijoje, kur įvyko konfliktas tarp kaltinamojo J. K. ir picerijos darbuotojų, apsaugos darbuotojų bei policijos pareigūnų. J. K. , vengdamas apmokėti sąskaitą, necenzūriniais žodžiais įžeidinėjo picerijos darbuotojus, jį bei atvykusius pagal iškvietimą į minėtą piceriją policijos pareigūnus. Kalbos apie sumokėjimą nebuvo, kaltinamasis J. K. iš principo atsisakė sumokėti už tai, ką suvalgė, metė turėtą rankose picą į patalpos sieną, neklausė policijos pareigūnų, kurie jį bandė raminti, užsimojo ranka suduoti smūgį vienam iš policijos pareigūnų. Tada policijos pareigūnai panaudojo prieš jį kovinius veiksmus - parvertė ant grindų, užlaužė rankas ir uždėjo antrankius. Picerijoje tuo metu buvo nemažai žmonių, matėsi, kad kaltinamasis yra išgėręs. Būdamas lauke prie pareigūnų tarnybinio automobilio, J. K. grasino policijos pareigūnams susidorojimu, garsiai šaukė ir daužėsi galva į automobilio stogą bei įsodintas į policijos automobilį, daužė galva ir kojomis automobilio durelių stiklą, o atsisėdęs šalia jo policijos pareigūnas staiga išlipo iš automobilio kruvinu veidu.

22Iš akistatos protokolo matyti, kad akistatos tarp liudytojo M. D. ir kaltinamojo J. K. metu liudytojas patvirtino savo parodymus (b.l. 113-116).

23Liudytojas V. J. parodė, kad 2008-01-30 apie 02.00 val. jis, kaip apsaugos darbuotojas, buvo „Čili“ picerijoje, kur įvyko konfliktas tarp J. K. , picerijos darbuotojų bei policijos pareigūnų. Išgėręs kaltinamasis J. K. nesutiko apmokėti sąskaitą, buvo agresyvus, necenzūriniais žodžiais įžeidinėjo picerijos darbuotoją bei atvykusius į minėtą piceriją pagal iškvietimą policijos pareigūnus. Į pareigūnų prašymą sumokėti už tai, ką suvalgė, J. K. nereagavo, metė turėtą rankose picą į patalpos sieną, todėl, uždėjus antrankius, buvo išvestas į lauką; vėliau, būdamas lauke prie pareigūnų tarnybinio automobilio, J. K. garsiai šaukė ir daužėsi galva į automobilio stogą bei įsodintas į policijos automobilį daužėsi galva į automobilio durelių stiklą, o atsisėdęs šalia jo policijos pareigūnas staiga išlipo iš automobilio kruvinu veidu.

24Iš akistatos protokolo matyti, kad akistatos tarp liudytojo V. J. ir kaltinamojo J. K. metu liudytojas patvirtino savo duotus parodymus (b.l. 117-121).

25Liudytojas S. L. parodė, kad 2008-01-30 apie 03.00 val., jam dirbant Vilniaus m. VPK 3 PK budėtojų dalyje, buvo pristatytas kaltinamasis J. K. kuris elgėsi agresyviai- spardė kojomis stalus ir kėdes, keikėsi necenzūriniais žodžiais, patalpintas į laikino sulaikymo kambarį, daužė kojomis kambario duris, išlaužė užraktą, spjaudė į duryse esantį langelį ir ant sienų, į reikalavimą nusiraminti atsakė keiksmažodžiais ir grasinimais.

26Iš akistatos protokolo matyti, kad akistatos tarp liudytojo S. L. ir kaltinamojo J. K. metu liudytojas pavirtino savo parodymus (b.l. 102-103).

27Liudytojas T. S. parodė, kad 2008-01-30 apie 02.25 val. „Čili“ picerijoje jis kartu su savo draugais J. K. ir R. K. negalėjo apmokėti sąskaitos, pritrūko apie 18 litų, nes jie nežinojo, kad naktį taikomas naktinis tarifas, o nuolaidos niekas nesuteikė. Padavėja paaiškino, kad reikia apmokėti visą sąskaitą ir pakvietė apsaugos darbuotojus. Jis kartu su R. K. išėjo ieškoti pinigų, o kaltinamasis J. K. liko picerijoje. Kai jie grįžo, po kiek laiko atvažiavo policijos pareigūnai, jiems jie aiškino, kad pinigų jau turi, tačiau nori pasėdėti picerijoje. Tarp policijos pareigūnų ir J. K. prasidėjo konfliktas. Po kiek laiko policijos pareigūnai jį nusprendė išvesti iš picerijos, J. K. paėmė nebaigtą valgyti picą, kuri, jam einant, iškrito iš rankų; policininkai sakė pakelti picą, bet J. K. atsisakė. Tada policijos pareigūnai užlaužė J. K. rankas, parvertė ant žemės ir uždėjo antrankius. Išvestam į lauką J. K. policijos pareigūnai sudavė kelis smūgius į šoną, todėl kaltinamasis iš skausmo suriko ir pradėjo daužyti galva į pareigūnų tarnybinio automobilio stogą, įžeidinėjo policininkus. J. K. buvo įsodintas į tarnybinį policijos automobilį, išvežtas į policijos komisariatą, o jį ir R. K. į policijos komisariatą išvežė kitas automobilis.

28Liudytojas R.K. parodė analogiškai liudytojui T. S. .

29Iš automobilio apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas policijos automobilis, valstybinis Nr. ( - ) Apžiūros metu nustatyta, kad automobilio salone kraujo pėdsakų nerasta (b.l. 11-15).

30Ištirtų įrodymų pagrindu teismas daro išvadą, kad įrodyta, jog kaltinamasis padarė jam inkriminuojamus nusikaltimus.

31LR BK 284 str. 1 d. numato baudžiamąją atsakomybę tam, kas įžūliais veiksmais, grasinimais, patyčiomis ar vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Tokio nusikaltimo objektas yra viešoji tvarka. Veika turi būti padaryta viešoje vietoje. Nusikaltimo objektyvioji pusė pasireiškia bent vienu iš straipsnio dispozicijoje nurodytu būdu: 1) įžūliais veiksmais; 2) grasinimais, 3) patyčiomis, 4) vandališkais veiksmais. Šio nusikaltimo sudėtis priskirtina prie materialiųjų sudėčių – būtinos nusikalstamos pasekmės – nepagarbos demonstravimas aplinkiniams ar aplinkai realiai sutrikdo visuomenės rimtį ar tvarką. Viešoji vieta yra tokia vieta, kurioje, nusikalstamos veikos padarymo metu yra ar turi teisę lankytis kiti asmenys. Įžūlūs veiksmai suprantami kaip neleistinas, akivaizdžiai agresyvus ir moralės požiūriu nepriimtinas, aplinkinius šokiruojantis elgesys, trikdantis visuomenės rimtį ir pažeidžiantis viešąją tvarką. Teismų praktikoje visuomenės rimties sutrikdymą rodo tai, kad prieš asmenį buvo panaudotas fizinis smurtas, žmonėms sukeltas didelis išgąstis ar kilo sumaištis, kad buvo nutrauktas žmonių darbas ar poilsis ar žmonėms skirtas renginys, kad buvo padaryta žymi materialinė žala, sustabdytas eismas ir panašiai. Sprendžiant, ar kaltininko veiksmai sukėlė minėtas pasekmes, turi būti atsižvelgiama ir į tai, kokia buvo aplinkinių reakcija, koks nukentėjusiųjų skaičius, kiek truko neteisėti veiksmai. (Lietuvos Aukščiausiojo teismo baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos nutartis baudžiamoji byla Nr. 2K-397/2005).

32Pagal LR BK 290 straipsnį atsako tas, kas įžeidė savo pareigas einantį valstybės tarnautoją ar viešojo administravimo funkcijas atliekantį asmenį. Šio nusikaltimo sudėties objektyviosios pusės požymis – veika pasireiškia savo pareigas einančio valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens įžeidimu. Tokiu įžeidimu kėsinamasi į normalią savo pareigas einančio valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą, autoritetą, taip pat ir į jo garbę bei orumą. Įžeidimas yra tyčinis nusikaltimas, padaromas tiesiogine tyčia (BK 15 straipsnio 2 dalis). R. L. Respublikos policijos veiklos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies nuostata, policijos pareigūnas turi teisę, įgyvendinant policijos uždavinius, reikalauti, kad tiesiogiai jam nepavaldūs asmenys vykdytų jo teisėtus nurodymus, o jų nevykdymo ar pasipriešinimo atveju panaudoti prievartą. J. K. nevykdė uniformuotų policijos pareigūnų teisėtų nurodymų nutraukti chuliganiškus veiksmus ir, pavadindamas juos necenzūriniais žodžiais, užsimodamas suduoti smūgį uniformuotam policijos pareigūnui, grasindamas policijos pareigūnams susidorojimu, įžeidė valstybės tarnautojus, einančius savo pareigas.

33Pagal LR BK 138 straipsnio 2 dalies 10 punktą atsako asmuo, kuris nesunkiai sužalojo ar susargdino asmenį, vykdantį tarnybos ar piliečio pareigas.

34Įrodyta, kad kaltinamasis J. K. viešoje vietoje - picerijoje „Čili“, esančioje adresu Gedimino pr. 23, Vilniuje, įžūliu elgesiu ir patyčiomis, pasireiškusiais tuo, kad necenzūriniais žodžiais įžeidinėjo picerijos darbuotojus, nurodžiusius apmokėti sąskaitą, apsaugos darbuotojus ir vėliau atvykusius uniformuotus policijos pareigūnus, teisėtai nurodžiusius nutraukti chuliganiškus veiksmus, metė turėtą maistą ant sienos, užsimojo ranka suduoti smūgį uniformuotam policijos pareigūnui A. V. , būdamas lauke prie policijos automobilio grasino policijos pareigūnams susidorojimu, daužėsi galva į tarnybinio automobilio stogą, garsiai šaukė, pasodintas į tarnybinį automobilį, galva sudavė policijos pareigūnui M. K. į nosį ir padarė jam nesunkų sveikatos sutrikdymą.

35Kaltinamojo elgesys buvo tyčinis, įžūlus, pasityčiojantis iš aplinkinių ir nukentėjusiųjų, pasireiškęs tyčiniu maisto mėtymu, išvadinimu necenzūriniais žodžiais, reaguojant į teisėtą reikalavimą apmokėti sąskaitą, smurtiniai veiksmai tiek nukentėjusiųjų A. V. , M. K. atžvilgiu, siekiant suduoti A. V. smūgį, suduodant smūgį M. K. , tiek savo atžvilgiu, pasireiškę galvos daužymu į policijos pareigūnų tarnybinio automobilio stogą, garsus šaukimas rodė didelę nepagarbą aplinkiniams, pažeidė bendras elgesio normas. Teismas, vertindamas įvykio aplinkybes, daro išvadą, kad kaltinamojo veiksmais buvo sutrikdyta visuomeninė rimtis - dėl jo veiksmų buvo padarytas M. K. sveikatos sutrikdymas, buvo realiai sutrikdytas kitų picerijos lankytojų poilsis, kaltinamojo veiksmais jiems sukeltas didelis išgąstis, nes nusikalstami veiksmai atlikti viešoje vietoje, picerijoje ir lauke prie picerijos, kitų asmenų akivaizdoje, demonstruojant jiems nepagarbą. Konstatuotina, kad šiais savo veiksmais kaltinamasis idealiosios sutapties sąlygomis padarė nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 284 str.1d., 138 str.2d. 10p., 290 str.

36Išdėstytų įrodymų visuma paneigia kaltinamojo J. K. parodymus apie tai, kad viešosios tvarkos nepažeidinėjo – sąskaitos apmokėti neatsisakė, o tik norėjo dar pabūti picerijoje, nežiūrint į tai policijos pareigūnai norėjo jį iš picerijos išvesti, pica jam iškrito iš rankų, galvą į tarnybinį automobilį daužė, nes buvo mušamas policijos pareigūnų per šonus, tarnybiniame automobilyje policijos pareigūną sužalojo netyčia. Tiek picerijos darbuotoja J. P. , tiek apsaugos darbuotojai M. D. , V. J. , tiek policijos pareigūnai A. V. , M. K. paaiškino, kad kaltinamasis ir jo draugai atsisakė apmokėti sąskaitą, vėliau kalbos apie mokėjimą nebuvo, kaltinamasis J. K. keikėsi necenzūriniais žodžiais, mėtė maistą ant sienų, siekė suduoti smūgį kumščiu policijos pareigūnui, neklausė policijos pareigūnų teisėto reikalavimo nutraukti chuliganiškus veiksmus, dėl to policijos pareigūnai turėjo teisę pristatyti jį į policijos įstaigą tolesniam forminimui. Kaltinamasis ir toliau nenusiramino, lauke prie tarnybinio automobilio daužė galvą į automobilio stogą, garsiai šaukė, grasino policijos pareigūnams, pasodintas į tarnybinį automobilį, galva tyčia sudavė smūgį į nosį uniformuotam policijos pareigūnui, kuris siekė jį nuraminti. Kad kaltinamasis ir toliau elgėsi agresyviai, teisme nurodė ir liudytoju apklaustas Vilniaus m. VPK 3 PK budinčios dalies budėtojas S. L. ; ši aplinkybė plačiau neanalizuotina, kadangi kaltinamajam kaltinimas dėl tolesnių jo veiksmų nėra pareikštas.

37Kaltinamojo teiginių apie policijos pareigūnų prie tarnybinio automobilio vartotą fizinį smurtą, kas sąlygojo jo daužymą galva į automobilio stogą, nepatvirtino objektyvūs duomenys byloje. Nors, kaip matyti iš byloje esančios specialisto išvados (b.l.90), kaltinamajam J. K. nustatyti kūno sužalojimai - kraujosruva su nubrozdinimu dešinės ausies srityje, kraujosruvos dešinio smilkinio srityje, kairės ausies srityje atitinka byloje įrodymais nustatytą aplinkybę, kad kaltinamasis pats daužė galvą į tarnybinio policijos pareigūnų automobilio stogą; sužalojimas dešiniame kelyje, kaip nurodo specialistas - galėjo atsirasti griuvimo ir atsitrenkimo metu, ši aplinkybė taip pat nustatyta įrodymų tyrimo metu – policijos pareigūnai, siekdami nuraminti agresyviai nusiteikusį kaltinamąjį, turėjo pargriauti jį ant picerijos grindų ir tokiu būdu, užlaužę rankas, uždėjo antrankius. Tuo tarpu kaltinamojo minimose vietose – šonuose sužalojimai nekonstatuoti. Kaip neatitinkantys objektyvių įrodymų ir nepatvirtinti kitų įvykio liudininkų, kurių parodymais teismas neturi pagrindo netikėti, atmestini kaltinamojo parodymai, kaip pasirinktas gynybos būdas, ir liudytojų T. S. , R. K. parodymai – jie yra kaltinamojo draugai, buvę kartu su juo įvykio vietoje, suinteresuoti šios bylos baigtimi, siekia palengvinti kaltinamojo padėtį.

38Tokiu būdu laikytina, kad aptartu įrodymų visetu yra pilnai įrodyta, jog kaltinamasis J. K. 2008-01-30 apie 02.30 val. viešoje vietoje - picerijoje „Čili“, adresu Gedimino pr. 23, Vilniuje, vengdamas apmokėti jam pateiktą sąskaitą, necenzūriniais žodžiais įžeidinėjo picerijos darbuotojus bei apsaugos darbuotojus, atsisakė paklusti jų reikalavimams sumokėti už tai, ką suvalgė, metė turėtą maistą į patalpos sieną bei, stovėdamas prie vėliau atvykusių į piceriją pagal iškvietimą policijos pareigūnų tarnybinio automobilio, daužėsi galva į automobilio stogą ir garsiai šaukė, tuo sukeldamas aplinkiniams didelį išgąstį ir taip savo veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams bei sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, todėl jo veika ikiteisminio tyrimo metu buvo kvalifikuota teisingai ir atitinka LR BK 284 str. 1 d.

39Taip pat įrodyta, kad J. K. 2008-01-30 apie 02.30 min., įsodintas į galinę policijos pareigūnų tarnybinio automobilio, stovėjusio gatvėje prie picerijos „Čili“, adresu Gedimino pr. 23, Vilniuje, sėdynę, vieną kartą galva sudavė smūgį šalia jo atsisėdusiam policijos pareigūnui M. K. į nosį, tuo savo veiksmais padarydamas nukentėjusiajam M. K. nesunkų sveikatos sutrikdymą dėl pastarojo asmens tarnybos vykdymo, pasireiškusį nosies kaulų lūžiu, poodine kraujosruva dešinės akies vokuose, todėl jo veika ikiteisminio tyrimo metu buvo kvalifikuota teisingai ir atitinka LR BK 138 str. 2 d. 10 p.

40Be to byloje įrodyta, kad J. K. 2008-01-30 apie 02.30 val. picerijoje „Čili“, adresu Gedimino pr. 23, Vilniuje, įžeidė atvykusius pagal iškvietimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo į minėtą piceriją policijos pareigūnus M. K. ir A. V. , kas pasireiškė tuo, kad būdamas picerijoje jis įžeidinėjo policijos pareigūnus M. K. ir A. V. necenzūriniais žodžiais, atsisakė paklusti jų reikalavimams nutraukti chuliganiškus veiksmus, užsimojo ranka suduoti smūgį uniformuotam policijos pareigūnui A. V. bei, būdamas lauke prie pareigūnų tarnybinio automobilio, stovėjusio gatvėje prie picerijos, grasino jiems susidorojimu, tokiu elgesiu įžeidė savo pareigas einančius policijos pareigūnus, todėl jo veika ikiteisminio tyrimo metu buvo kvalifikuota teisingai ir atitinka LR BK 290 str.

41Kaip matyti iš nukentėjusiųjų, liudytojų paaiškinimų, nusikalstamas veikas kaltinamasis padarė, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio. Byloje yra girtumo nustatymo pažyma (b.l. 80), iš kurios matyti, kad 2008-01-30 6:16:50 val. J. K. nustatytas neblaivumas sudaro 0,39 promiles. Nors, kaip matyti iš laikinojo sulaikymo protokolo, J. K. sulaikytas 2008-01-30 4.45 val., tikėtina, dėl liudytojo S. L. nurodyto J. K. elgesio nebuvo galimybės iš karto patikrinti jo girtumą.

42Vilniaus teritorinės ligonių kasos pareikštas civilinis ieškinys tenkintinas visiškai, kadangi kaltinamojo nusikalstamais veiksmais padaryti nukentėjusiojo kūno sužalojimai buvo gydomi gydymo įstaigoje, ieškinys yra pagrįstas ir įrodytas baudžiamosios bylos duomenimis.

43Civilinio ieškovo Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato pareikštas civilinis ieškinys netenkintinas, kadangi pagal Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas baudžiamojoje byloje gali būti pareikštas civilinis ieškinys dėl nusikaltimu padarytos materialinės ar neturtinės žalos atlyginimo; kaltinamajam kaltinimas dėl jo veiksmų Vilniaus m. VPK 3 PK nepareikštas.

44Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į nusikalstamų veikų pobūdį, kaltinamojo asmenybę, aplinkybes. Kaltinamasis padarė du nesunkius ir vieną apysunkį nusikaltimą (LR BK 11 str.). J. K. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis nusikalstamas veikas padarė, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, ir tai turėjo įtakos nusikalstamų veikų padarymui. Kaltinamasis administracine tvarka nebaustas, teistas vieną kartą, teistumas neišnykęs. Vienok, jis dirba, iš esmės dėl pareikštų kaltinimų kaltu prisipažino, gailisi, sutiko atlyginti savo veiksmais padarytą žalą. Esant išdėstytoms aplinkybėms, kaltinamajam skirtina laisvės atėmimo bausmė, jos dydį, vadovaujantis LR BK 61 str. nustatytomis bausmių skyrimo taisyklėmis, parenkant nuo sankcijoje nurodyto bausmės vidurkio. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtos bausmės dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrintinos tarpusavyje. LR BK 75 str. 1d., 2d. 2p., 7p. pagrindu bausmės vykdymas atidėtinas, paskiriant jam įpareigojimus ir LR BK 69 str. numatytą baudžiamojo poveikio priemonę – turtinės žalos atlyginimą. LR BK 66 str. pagrindu į paskirtą bausmę įskaitytinas laikino sulaikymo laikas.

45Vadovaudamasis LR BPK 302-303 str., teismas

Nutarė

46J. K. pripažinti kaltu ir nubausti:

47-pagal LR BK 284 str. 1 d. laisvės atėmimu 4 mėn.;

48-pagal LR BK 138 str. 2 d. 10 p. laisvės atėmimu 10 mėn.;

49-pagal LR BK 290 str. laisvės atėmimu 7 mėn.

50Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtas bausmes dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrinti tarpusavyje ir galutinę subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams. LR BK 75 str. 1d., 2d. 2p.,7p. pagrindu laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams 6 mėn., paskiriant jam LR BK 69 str. numatytą baudžiamojo poveikio priemonę –atlyginti padarytą turtinę žalą per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo ir įpareigojimus: atsiprašyti nukentėjusiųjų asmenų ir be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

51Vadovaujantis LR BK 66 str., į paskirtą bausmę įskaityti laikino sulaikymo laiką 2008-01-30 (vieną dieną).

52Iki įsiteisės nuosprendis, J. K. paskirtą kardomąją priemonę įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje palikti nepakeistą.

53Priteisti iš J. K. 80,90 Lt Vilniaus teritorinei ligonių kasai padarytai turtinei žalai atlyginti.

54Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato 86,14 Lt civilinį ieškinį atmesti.

55Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Jolanta... 2. J. K. , a.k. ( - ) gimęs ( - ), lenkas, LR pilietis, nevedęs, nedirbantis, 9... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 138 str. 2 d. 10 p.,... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. Kaltinamasis J. K. viešoje vietoje įžūliu elgesiu, patyčiomis demonstravo... 6. jis 2008-01-30 apie 02.30 val. viešoje vietoje - picerijoje „Čili“,... 7. Be to, J. K. padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą dėl nukentėjusiojo asmens... 8. jis 2008-01-30 apie 02.30 min., įsodintas į galinę policijos pareigūnų... 9. Be to, J. K. įžeidė savo pareigas einantį valstybės tarnautoją, o... 10. jis 2008-01-30 apie 02.30 val. picerijoje „Čili“, adresu Gedimino pr. 23,... 11. Kaltinamasis J. K. dėl jam pareikštų kaltinimų kaltu prisipažino iš... 12. Iš parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad J. K. parodymų... 13. Nors kaltinamasis kaltu prisipažino tik iš dalies, tačiau jo kaltė įrodyta... 14. Nukentėjusysis M. K. parodė, kad 2008-01-30 apie 02.25 val. „Čili“... 15. Iš akistatos protokolo matyti, kad akistatos tarp nukentėjusiojo M. K. ir... 16. Iš 2008-03-06 specialisto išvados Nr. G 611/08(01) matyti, kad M. K.... 17. Iš 2008-01-31 specialisto išvados matyti, kad J. K. padaryta kraujosruva su... 18. Nukentėjusioji J. P. parodė, kad 2008-01-30 apie 02.00 val. „Čili“... 19. Nukentėjusysis A. V. parodė, kad 2008-01-30 apie 02.25 val. „Čili“... 20. Iš akistatos protokolo matyti, kad akistatos tarp nukentėjusiojo A. V. ir... 21. Liudytojas M. D. parodė, kad 2008-01-30, apie 02.00 val. jis, kaip apsaugos... 22. Iš akistatos protokolo matyti, kad akistatos tarp liudytojo M. D. ir... 23. Liudytojas V. J. parodė, kad 2008-01-30 apie 02.00 val. jis, kaip apsaugos... 24. Iš akistatos protokolo matyti, kad akistatos tarp liudytojo V. J. ir... 25. Liudytojas S. L. parodė, kad 2008-01-30 apie 03.00 val., jam dirbant Vilniaus... 26. Iš akistatos protokolo matyti, kad akistatos tarp liudytojo S. L. ir... 27. Liudytojas T. S. parodė, kad 2008-01-30 apie 02.25 val. „Čili“ picerijoje... 28. Liudytojas R.K. parodė analogiškai liudytojui T. S. .... 29. Iš automobilio apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas policijos... 30. Ištirtų įrodymų pagrindu teismas daro išvadą, kad įrodyta, jog... 31. LR BK 284 str. 1 d. numato baudžiamąją atsakomybę tam, kas įžūliais... 32. Pagal LR BK 290 straipsnį atsako tas, kas įžeidė savo pareigas einantį... 33. Pagal LR BK 138 straipsnio 2 dalies 10 punktą atsako asmuo, kuris nesunkiai... 34. Įrodyta, kad kaltinamasis J. K. viešoje vietoje - picerijoje „Čili“,... 35. Kaltinamojo elgesys buvo tyčinis, įžūlus, pasityčiojantis iš aplinkinių... 36. Išdėstytų įrodymų visuma paneigia kaltinamojo J. K. parodymus apie tai,... 37. Kaltinamojo teiginių apie policijos pareigūnų prie tarnybinio automobilio... 38. Tokiu būdu laikytina, kad aptartu įrodymų visetu yra pilnai įrodyta, jog... 39. Taip pat įrodyta, kad J. K. 2008-01-30 apie 02.30 min., įsodintas į galinę... 40. Be to byloje įrodyta, kad J. K. 2008-01-30 apie 02.30 val. picerijoje... 41. Kaip matyti iš nukentėjusiųjų, liudytojų paaiškinimų, nusikalstamas... 42. Vilniaus teritorinės ligonių kasos pareikštas civilinis ieškinys... 43. Civilinio ieškovo Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato... 44. Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į nusikalstamų veikų pobūdį,... 45. Vadovaudamasis LR BPK 302-303 str., teismas... 46. J. K. pripažinti kaltu ir nubausti:... 47. -pagal LR BK 284 str. 1 d. laisvės atėmimu 4 mėn.;... 48. -pagal LR BK 138 str. 2 d. 10 p. laisvės atėmimu 10 mėn.;... 49. -pagal LR BK 290 str. laisvės atėmimu 7 mėn.... 50. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtas bausmes dalinio bausmių... 51. Vadovaujantis LR BK 66 str., į paskirtą bausmę įskaityti laikino sulaikymo... 52. Iki įsiteisės nuosprendis, J. K. paskirtą kardomąją priemonę... 53. Priteisti iš J. K. 80,90 Lt Vilniaus teritorinei ligonių kasai padarytai... 54. Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato 86,14 Lt civilinį ieškinį... 55. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine...