Byla 2-7726-534/2012
Dėl nuostolių priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis rašytinio proceso tvarka už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kauno saulėtekis“ ieškinį atsakovams UAB „Vesanta“, A. J. dėl nuostolių priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas prašo teismo priteisti solidariai iš atsakovų 20 000 Lt sumokėto avanso, iš atsakovo UAB „Vesanta“ 15 163,85 Lt nuostolių atlyginimo, 5/6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimą grindžia tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Vesanta“ 2011-11-02 sudaryta Statybos rangos sutartimi, tarp ieškovo ir atsakovų 2011-11-23 sudaryta Laidavimo sutartimi, 2011-11-28 pavedimu Nr. ( - ).

4Ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus atsakovui A. J. įteikti 2012-04-10, atsakovui UAB „Vesanta“ 2012-04-30 Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnyje 1-3 dalyse nustatyta tvarka. Atsakovai atsiliepimų nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl teismas, remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, priima sprendimą už akių.

5Teismas

konstatuoja:

6Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Vesanta“ 2011-11-02 sudaryta Statybos rangos sutartis (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovas UAB „Vesanta“ įsipareigojo savo rizika, medžiagomis ir mechanizmais per sutartyje nustatytą terminą atlikti sutartyje numatytus statybos darbus, t.y. pastatyti prekybos paskirties pastatą, įrengti jį bei atlikti teritorijos aplinkotvarkos darbus pagal Lietuvos Respublikos standartus, statybos techninius reglamentus bei kitų teisės aktų reikalavimus žemės sklype adresu ( - ), o ieškovas įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus ir sumokėti sutartą atlyginimą (b.l. 8-13). 2011-11-23 tarp atsakovų ir ieškovo sudaryta Laidavimo sutartis, pagal kurią atsakovas A. J. įsipareigojo atsakyti ieškovui visu savo turtu už avansu pervestas atsakovui UAB „Vesanta“ pinigines lėšas, kurias sudaro 20 000 Lt, skirtas statybos darbų, ( - ), finansavimui (b.l. 19). Ieškovas statybos rangos finansavimui 2011-11-28 pavedimu Nr. ( - ) atsakovui UAB „Vesanta“ pervedė 20 000 Lt (b.l. 20). Atsakovas UAB „Vesanta“ vykdydamas sutartyje prisiimtus įsipareigojimus atliko statybos darbus, tačiau nekokybiškai, t.y. nuokrypiai viršijo leistiną normą, remiantis galiojančiomis RSN 91-85 „Gręžtinių pamatų projektavimas ir statyba“ nuostatomis (b.l. 24-31). Tai patvirtino ir pats atsakovas UAB „Vesanta“. Bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovas UAB „Vesanta“ nekokybiškai atliktų trūkumų nepašalino. Ieškovas pasamdė UAB „AVA statyba“ pašalinti darbų defektus atsakovo UAB „Vesanta“ sąskaita, ko pasakoje ieškovas patyrė 15 163,85 Lt nuostolių (b.l. 32-35). 2012-01-04 ieškovas informavo atsakovą pranešimu dėl Sutarties nutraukimo (b.l. 36). Byloje duomenų, kad atsakovai būtų ieškovui grąžinę sumokėtą avansą ir atlyginę patirtus nuostolius, nėra.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. CK 6.684 straipsnio 1 dalis numato, rangovas privalo vykdyti statybos darbus pagal normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus ir sutartį (sutarties dokumentus), kurioje nustatyta darbų kaina bei statinio (darbų) kokybės reikalavimai. Rangovas atsako užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, taip pat už tai, kad nepasiekė šiuose dokumentuose ar sutartyje numatytų statybos darbų rodiklių (įmonės gamybinių pajėgumų, atsparumo ir kt.) (CK 6.695 straipsnis). Nustatyta, jog atsakovas UAB „Vesanta“ vykdydamas sutartyje prisiimtus įsipareigojimus atliko darbus – gręžtinių pamatų, galvenų ir inkarinių varžtų įrengimą - nekokybiškai, t.y. nuokrypiai viršijo leistiną normą, remiantis galiojančiomis RSN 91-85 „Gręžtinių pamatų projektavimas ir statyba“ nuostatomis. Vadovaujantis CK 6.665 straipsnio 1 dalies nuostatomis dėl rangovo atsakomybės už netinkamos kokybės darbą ir tarp šalių sudarytos Sutarties 6.5 nuostatomis, atsakovas privalėjo nustatytus trūkumus pašalinti, priešingu atveju užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus, kol bus pašalinti visi defektai ir/arba įspėjęs raštu prieš 2 darbo dienas pasamdyti savo nuožiūra kitą asmenį, kuris pašalins defektus rangovo sąskaita, bei imtis kitų šioje sutartyje bei teisės aktuose nurodytų pažeistų teisių gynimo priemonių. Rangovas visiškai atlygina visą žalą, kurią užsakovas ir/ar tretieji asmenys patiria dėl netinkamos rangovo veiklos statybos objekte. Bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovas nekokybiškai atliktų darbų trūkumų savo sąskaita nepašalino, todėl ieškovas pašalinti darbų defektus pasamdė UAB „AVA statyba“, ko pasekoje patyrė 15 163,85 Lt nuostolių, todėl ieškovui iš atsakovo UAB „Vesanta“ priteistina 15 163,85 Lt nuostolių atlyginimo.

8Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas UAB „Vesanta“ sutartyje prisiimtus įsipareigojimus vykdė netinkamai, ieškovas nutraukė sudarytą tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Vesanta“ Sutartį. Šalys Sutarties 6 dalyje „Šalių atsakomybė“ susitarė, jog ieškovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nesikreipdamas į teismą, ir pareikalauti iš atsakovo grąžinti avansu sumokėtas sumas bei sumokėti baudą bei atlyginti visus ieškovo patirtus nuostolius, pranešęs atsakovui apie sutarties nutraukimą prieš penkias kalendorines dienas, jei užsakovas daugiau kaip dvi savaites vėluoja užbaigti sutartyje nurodytus darbus arba yra akivaizdu, kad atsakovas nespės atlikti darbų nustatytais terminais bei kitaip pažeis sutarties nuostatas. Ieškovas Sutartį nutraukė dėl atsakovo UAB „Vesanta“ netinkamos sutarties vykdymo, todėl atsakovas UAB „Vesanta“ ir atsakovas A. J. kaip solidarus skolininkas privalo grąžinti ieškovo sumokėtą avansą, todėl ieškovui solidariai iš atsakovų priteistina 20 000 Lt avanso (CK 6.71 straipsnis, 6.76 straipsnio 1 dalis, 6.81 straipsnio 2 dalis, 6.265 straipsnis).

9Sutinkamai su CK 6.37 str. 1 d. ir 2 d. nuostatomis, palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai. Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovui iš atsakovo UAB „Vesanta“ priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2012-04-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, iš atsakovo A. J. 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2012-04-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 str. 1 d., 274 str. nuostatomis, ieškovui solidariai iš atsakovų priteistinas 600 Lt žyminis mokestis (b.l. 7), iš atsakovo UAB „Vesanda“ papildomai priteistina 455 Lt žyminio mokesčio.

11Teismas, vadovaudamasis CPK 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-288 straipsniais,

Nutarė

12Ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovui UAB „Kauno saulėtekis“, j.a.k. 133604272, V.Krėvės g. 97, Kaunas, solidariai iš atsakovų UAB „Vesanta“, ja.k. 301245596, A.Goštauto g. 8, Vilnius ir A. J., a.k. ( - ), ( - ), 20 000 Lt (dvidešimt tūkstančių Lt) sumokėto avanso, iš atsakovo UAB „Vesanta“ 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 20 000 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2012-04-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, iš atsakovo A. J. 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 20 000 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2012-04-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 600Lt (šešis šimtus Lt) bylinėjimosi išlaidų.

14Priteisti ieškovui UAB „Kauno saulėtekis“, j.a.k. 133604272, V.Krėvės g. 97, Kaunas, iš atsakovo UAB „Vesanta“, ja.k. 301245596, A.Goštauto g. 8, Vilnius, 15 163,85 Lt (penkiolika tūkstančių vieną šimtą šešiasdešimt tris Lt 85 ct) nuostolių atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanass už priteistą sumą (15 163,85 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-04-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 455 Lt (keturis šimtus penkiasdešimt penkis Lt) bylinėjimosi išlaidų.

15Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

16Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai