Byla 2-1258-807/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 4-o apylinkės teismo teisėja Diana Savickienė, susipažinusi su civiline byla pagal ieškovo Nordea B. F. Plc Lietuvos skyriaus ieškinį atsakovui S. T. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo priteisti 9 321,68 Lt skolos, metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas 2008-02-04 tarp šalių sudarytos MasterCard kredito kortelės su nustatytu kredito limitu išdavimo sutarties pagrindu suteikė atsakovui kredito limitą. Kadangi atsakovas savo įsipareigojimus nustatytais terminais grąžinti jam suteiktą kreditą vykdė netinkamai, į ieškovo raginimus padengti skolą gražiuoju nereagavo, todėl ieškovas su atsakovu sudarytą sutartį vienašališkai nutraukė anksčiau nustatyto termino.

3Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių.

4Vadovaujantis CPK 142 straipsnio nuostatomis, atsakovui buvo išsiųsti ieškinio ir pranešimo dėl atsiliepimo pateikimo nuorašai, tačiau jų ieškovo nurodytu adresu atsakovui įteikti nepavyko, duomenų apie kitą atsakovo buvimo vietą teismas neturėjo, todėl nutarta leisti ieškovui procesinius dokumentus S. T. įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu. Apie bylos nagrinėjimą teisme, galimybę pateikti atsiliepimą į ieškinį ir jo nepateikimo procesines pasekmes atsakovą tinkamai informavus skelbimais laikraščiuose, S. T. per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškinys tenkintinas, priimant sprendimą už akių.

6CPK 142 str. 4 d. numato, jog kai atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovui ieškinio ir jo priedų nuorašai bei pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo buvo įteikti tinkamai, tačiau S. T. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. I. N. B. F. Plc Lietuvos skyrius išreiškė prašymą dėl sprendimo už akių priėmimo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį. Išdėstytų aplinkybių pagrindu pripažintina, jog yra visi įstatymo numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

7Priimant sprendimą už akių, atliktinas formalus byloje pateiktų įrodymų vertinimas, išdėstytini sutrumpinti motyvai (CPK 285 str. 2 d., 286 str. 1 d.).

8Iš byloje esančių įrodymų – 2008-02-04 prašymo-sutarties dėl mokėjimo kortelės išdavimo (b.l. 5-6), skolos paskaičiavimo lentelės (b.l. 17), pranešimo dėl įsipareigojimų bankui nevykdymo ir dėl sutarties nutraukimo (b. l. 18) - matyti, kad atsakovas tarp šalių 2008-02-04 sudaryta MasterCard kredito kortelės su nustatytu kredito limitu išdavimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus vykdė netinkamai, negrąžino bankui 8 078,32 Lt išduoto kredito ir nesumokėjo 1 231,26 Lt palūkanų, iš viso – 9 309,58 Lt. Taigi, remiantis pateiktais rašytiniais įrodymais bei vadovaujantis CK 1.138, 6.38, 6.59, 6.71, 6.205, 6.870, 6.872, 6.874, 6.881 straipsnių nuostatomis, ieškovo reikalavimai dėl aukščiau nurodytų sumų priteisimo laikytini pagrįstais ir įrodytais, todėl yra tenkinami.

9Iš atsakovo ieškovo naudai taip pat priteistina 12,10 Lt skolos išieškojimo ikiteismine tvarka išlaidų (b.l. 19; CK 6.249 str. 4 d. 3 p.).

10Remdamasis tarp šalių nurodytos sutarties nuostatomis bei Bendrosiomis kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygomis privatiems asmenims (b.l. 7-15), ieškovas taip pat pagrįstai prašo priteisti iš atsakovo 24 procentų dydžio metines palūkanas nuo panaudoto ir negrąžinto kredito bei nesumokėtų palūkanų už naudojimąsi kreditu bendros sumos (8 769,13 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 3 d.).

11Iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas 280 Lt žyminis mokestis ir 150,77 Lt procesinių dokumentų įteikimo per spaudą išlaidų (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d.).

12Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 197, 246, 259, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

13priimti sprendimą už akių.

14Ieškinį patenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo S. T. ieškovo Nordea B. F. Plc Lietuvos skyriaus naudai 9 321,68 Lt (devynis tūkstančius tris šimtus dvidešimt vieną litą 68 ct) skolos, 24 (dvidešimt keturių) procentų metines palūkanas nuo 8 769,13 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2011-05-13, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 430,77 Lt (keturis šimtus trisdešimt litų 77 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Atsakovas S. T. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus miesto 4 apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas Nordea B. F. Plc Lietuvos skyrius per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 4 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai