Byla 2-11505-886/2012
Dėl neveiksnaus asmens turto administravimo suinteresuotam asmeniui R. L., išvadą teikianti institucija - Kauno miesto savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojo tarnyba

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant Dovilei Adžgauskaitei, dalyvaujant pareiškėjai V. J. ir suinteresuotam asmeniui R. L., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos V. J. pareiškimą dėl neveiksnaus asmens turto administravimo suinteresuotam asmeniui R. L., išvadą teikianti institucija - Kauno miesto savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojo tarnyba,

Nustatė

2Pareiškėja V. J. pareiškimu prašo paskirti R. L. neveiksniu pripažintam asmeniui S. J. priklausančio turto - S. J. įmonės, įmonės kodas 133109321, registruotos adresu Kaune, V. K. g. 89-68, administratore ir leisti įmonę likviduoti.

3Pareiškėja pareiškime nurodo ir teismo posėdyje paaiškino, kad ji yra S. J., kuris Kauno miesto apylinkės teismo 2001 m. gegužės 31 d. sprendimu pripažintas neveiksniu, globėja. Pareiškėja 2011 m. gavusi Kauno apskrities VMI pranešimą dėl mokesčių įmonei, sužinojo, kad S. J. 1991-11-20 įsteigė neribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį - S. J. įmonę, įmonės kodas 133109321, kuri registruota Kaune, V. K. g. 89-68, kurios registruotos pagrindinės veiklos rūšys yra mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekyba, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas, mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse, restoranai, kitas piniginis tarpininkavimas. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka individualių įmonių savininkams kyla prievolė pateikti mokesčių inspekcijai ir kitoms valstybės institucijoms metines pelno mokesčio deklaracijas ir kitus įstatymuose nurodytus dokumentus, tačiau įmonė veiklos nevysto. Įmonės savininkas teismo sprendimu yra pripažintas neveiksniu, jam reikalinga nuolatinė priežiūra, o šiam turtui administruoti reikalingas laikas ir specialiosios žinios, todėl mano, kad šio turto administratoriumi galėtų būti paskirta S. J. duktė R. L.. Įmonė veiklos nevysto, todėl ją tikslinga likviduoti.

4Suinteresuotas asmuo R. L. atsiliepime nurodė ir teismo posėdyje patvirtino, kad sutinka būti paskirta turto administratore.

5Išvadą teikianti institucija - Kauno miesto savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojo tarnyba – pateikė išvadą, kurioje nurodo, kad sutinka, jog neveiksnaus S. J. turtui administruoti reikalingas turto administratorius. Turto administratoriumi siūlo paskirti R. L., kuri kartu su S. J. sutuoktine ir globėja V. J., prižiūri savo tėvą S. J., ir juo rūpinasi. R. L. sveikatos būklė leidžia būti turto administratore. Ji yra dirbanti, gauna pajamas. Mano, kad turto administratorės pareigas R. L. galėtų atlikti tinkamai. Nurodo, kad S. J. objektyvios nuomonės dėl turto administravimo pareikšti negali.

6Byla išnagrinėta išvadą teikiančios institucijos atstovui teismo posėdyje nedalyvaujant, nes apie posėdžio datą, laiką ir vietą pranešta tinkamai, gautas prašymas bylą nagrinėti institucijos atstovui nedalyvaujant dėl užimtumo kitoje tuo pačiu metu teisme nagrinėjamoje byloje.

7Prašymo dalis dėl turto administratoriaus paskyrimo tenkintina.

8CK 3.238 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad asmens globa apima ir turto globą, tačiau tam tikrais atvejais turtui valdyti ir tvarkyti gali būti skiriamas turto administratorius. Turto administratorius skiriamas, kai globotinis turi nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų (pvz. įmonę, žemės, pastatų, statinių), kuriems reikia nuolatinės priežiūros (CK 3.245 str. 1 d.).

9Kauno miesto apylinkės teismas 2001 m. gegužės 31 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-4475/2001 pripažino neveiksniu S. J., gim. 1951-12-06. Kauno miesto apylinkės teismas 2001 m. rugsėjo 24 d. nutartimi paskyrė V. J. neveiksniu pripažinto S. J. globėja ir S. J. priklausančio turto - įkeisto garažo (bokso) su rūsiu, esančio Karo ligoninės g. 14-10, Kaune, ir medžioklinio šautuvo IŽ-27EM Nr.9150816 turto administratore.

10Iš pareiškėjos paaiškinimų pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad po to, kai buvo išspręstas klausimas dėl neveiksnaus asmens turto administravimo, paaiškėjo, kad neveiksniu pripažintas asmuo yra įsteigęs individualią įmonę. Iš teismui pateikto Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo (13-14 b.l.) nustatyta, kad 1991-11-20 juridinių asmenų registre registruota S. J., a.k. ( - ) priklausanti S. J. įmonė, juridinio asmens kodas 133109321. Šie įrodymai patvirtina, kad neveiksniu pripažintas asmuo turi turto – individualią įmonę, kuriam turto administratorius Kauno miesto apylinkės teismo 2001 m. rugsėjo 24 d. nutartimi nebuvo paskirtas. Šiam turtui reikalinga nuolatinė priežiūra, todėl skirtinas turto administratorius (CK 3.245 straipsnio 1 dalis, CPK 508 straipsnio 3 dalis).

11CK 3.245 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad turto administratoriumi gali būti globėjas arba kitas asmuo. Pareiškėja prašo minėto turto administratore paskirti neveiksnaus asmens dukterį R. L., teismui pateiktas notariškai patvirtintas R. L. sutikimas (15 b.l.). Išvadą byloje teikianti institucija neprieštarauja, kad R. L. būtų paskirta S. J. turto - S. J. įmonės, administratore.

12Bylos nagrinėjimo metu nenustatyta duomenų, kurių pagrindu būtų galima manyti, kad R. L. savo pareigas atliks netinkamai, todėl pareiškėjos prašymas tenkintinas, neveiksnaus asmens turto (individualios įmonės) administratorium skirtina R. L. (CPK 277 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Juridinio asmens likvidavimo procedūra vykdoma specialiųjų teisės normų nustatyta tvarka (CK 2.106 straipsnis, Įmonių bankroto įstatymas), todėl pareiškėjos prašymo dalis dėl įmonės likvidavimo paliktina nenagrinėta, nes tokie reikalavimai nenagrinėjami teisme ypatingosios teisenos tvarka (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 296 straipsnio 12 punktas).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.245 straipsnio 1 dalimi, Civilinio proceso kodekso 508 straipsnio 3 dalimi, 277 straipsnio 1 dalimi ir 296 straipsnio 1 dalies 12 punktu,

Nutarė

15Tenkinti pareiškėjos reikalavimą dėl turto administratoriaus paskyrimo.

16S. J. (asmens kodas ( - ) priklausančio turto - S. J. įmonės (juridinio asmens kodas 133109321, registruotos adresu V. K. g. 89-68, Kaune) administratore paskirti R. L. (asmens kodas ( - )

17Pareiškėjos reikalavimą dėl įmonės likvidavimo palikti nenagrinėtą.

18Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai