Byla 2-1737-199/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo Kauno AVMI

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, sekretoriaujant Vaidai Birštonaitei, dalyvaujant pareiškėjui G. L., nedalyvaujant suinteresuoto asmens Kauno AVMI atstovui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo G. L. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo Kauno AVMI, ir

Nustatė

2Pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad 2011 m. spalio 15 d. mirusi B. L. (a/k ( - ) faktiškai priėmė palikimą, atsiradusį po E. L. (a/k ( - ) mirusio 2005 m. vasario 11 d., mirties. Faktas nustatytinas tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą.

3Pareiškėjas savo pareiškime nurodė bei teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2005 m. vasario 11 d. mirė jo tėvas E. L. (a/k ( - ) ką patvirtina mirties liudijimas Nr. 239370, akto įrašo Nr. 471. Tačiau paveldėjimo byla po E. L. (a/k ( - ) mirties užvesta nebuvo, ką patvirtina notaro pažyma.

42011 m. spalio 15 d. mirė pareiškėjo mama B. L. (a/k ( - ) ką patvirtina mirties liudijimas Nr. 650840, akto įrašo Nr. 3130. G. L. (a/k ( - ) yra E. L. ir B. L. sūnus.

52011 m. lapkričio 4 d. Kauno miesto 14 - ojo notarų biuro notarės D. M. -Mieželienės liudijimas patvirtina, kad mirus B. L. užvesta paveldėjimo byla ir turtą paveldėti kreipėsi įstatyminis įpėdinis G. L.. Paveldėjimo teisės liudijimas neišduotas.

6Mirusiems pareiškėjo tėvams E. L. (a/k ( - ) ir B. L. (a/k ( - ) jų mirties dieną jiems bendros jungtinės santuokinės nuosavybės teise priklausė 197/1351 žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) negyvenamoji patalpa - garažo patalpa, unikalus N r. ( - ), esanti ( - ), 7/100 dalys pastato - ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), butas/patalpa - butas su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), 41,89 kv. m. bendro ploto, esantis ( - ).

7LR CK 5.13 str. numato, kad palikėją pergyvenęs sutuoktinis paveldi pagal įstatymą arba su pirmos ar antros eilės įpėdiniais (jeigu jų yra), todėl 2011 m. spalio 15 d. mirusi B. L. turėjo teisę paveldėti turtą po savo 2005 m. vasario 11 d. mirusio vyro E. L. mirties.

8Pažymėtina, kad B. L. iki E. L. mirties kartu su juo gyveno adresu ( - ) Tiek B. L., tiek E. L. paskutinė deklaruota gyvenamoji vieta buvo Žemaičių g. 97-3, Kaunas. Tai patvirtina Kauno miesto savivaldybės administracijos seniūnijos pažyma apie asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą. Pareiškėjo mama po E. L. mirties liko toliau gyventi bendrame turte, adresu ( - ). Ji mokėjo mokesčius, rūpinosi turtu, juo naudojosi. Be nekilnojamojo turto liko ir kilnojamasis turtas - rūbai, baldai, knygos, bei kiti namų apyvokos reikmenys ir buities daiktai.

9Suinteresuotas asmuo Kauno AVMI į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Gautas prašymas bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, neprieštarauja, kad pareiškėjo pareiškimas būtų patenkintas.

10Pareiškimas tenkintinas.

11Nustatyta, kad E. L. mirė 2005 m. vasario 11 d. Kauno mieste / b.l. 7/. B. L. mirė 2011m. spalio 15 d. Kauno mieste /b.l. 8/. Iš sutuoktuvių liudijimo matyti, kad B. L. buvo mirusiojo E. L. sutuoktinė, t.y. pagal palikimo atsiradimo metu galiojusį civilinį kodeksą, pirmos eilės įpėdinė / b.l. 12/. Pareiškėjas G. L. yra E. L. ir B. L. sūnus /b.l. 11/. Iš pateiktos Kauno 14-ojo notarų biuro pažymos matyti, kad paveldėjimo byla po E. L. mirties neužvesta/ b.l.10/. Iš pateiktos Kauno 14-ojo notarų biuro pažymos matyti, kad paveldėjimo byla po B. L. mirties yra užvesta, dėl paveldėjimo kreipėsi pareiškėjas G. L. /b.l.9/. Mirusiems pareiškėjo tėvams E. L. ir B. L. jų mirties dieną jiems bendros jungtinės santuokinės nuosavybės teise priklausė 197/1351 žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), negyvenamoji patalpa - garažo patalpa, unikalus N r. ( - ), esanti ( - ), 7/100 dalys pastato - ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) butas/patalpa - butas su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), 41,89 kv. m. bendro ploto, esantis ( - ) /b.l. 15-28/.

12LR CK 5.13 str. numato, kad palikėją pergyvenęs sutuoktinis paveldi pagal įstatymą arba su pirmos ar antros eilės įpėdiniais (jeigu jų yra), todėl 2011 m. spalio 15 d. mirusi B. L. turėjo teisę paveldėti turtą po savo 2005 m. vasario 11 d. mirusio vyro E. L. mirties. Pareiškėjas nurodo, kad po savo vyro mirties jo mama B. L. liko toliau gyventi bendrame bute, adresu ( - ) Ji mokėjo mokesčius, rūpinosi turtu, juo naudojosi. Be nekilnojamojo turto liko ir kilnojamasis turtas - rūbai, baldai, knygos, bei kiti namų apyvokos reikmenys ir buities daiktai, kuriais po savo vyro mirties naudojosi B. L..

13Byloje apklaustas liudytojas R. T. parodė, kad jis buvo pareiškėjo mirusių tėvų kaimynas. Po savo vyro mirties B. L. liko gyventi jų bute, ten tvarkėsi, mokėjo mokesčius.

14Įvertinus visus surinktus byloje rašytinius įrodymus, pareiškėjo paaiškinimus, liudytojo parodymus, darytina išvada, kad pareiškimas įrodytas ir pagrįstas, todėl tenkintinas/ LR CPK 444str.8p., 448str./

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 7str,1str,13str,177str,178str,185str, 259str., 263str., 270str., 279str.,443str, 444str.2d.8p,445str,448str.

Nutarė

16Pareiškimą tenkinti.

17Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad 2011 m. spalio 15 d. mirusi B. L. (a/k ( - ) priėmė palikimą, atsiradusį po E. L. (a/k ( - ) mirusio 2005 m. vasario 11 d., mirties, faktiškai pradėjusi jį valdyti. Faktas nustatytinas tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą.

18Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai