Byla 2-1248-905/2012
Dėl negrąžinto kredito, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,

2teismo posėdžio sekretorė Jurgita Bražėnaitė,

3dalyvaujant ieškovo atstovei A. N.,

4žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „( - )“ banko ieškinį atsakovui A. P. dėl negrąžinto kredito, palūkanų ir delspinigių priteisimo.

5Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka

6Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 10 000 Lt negrąžinto kredito, 4609,02 Lt palūkanų, 5629,74 Lt delspinigių, 400 Lt mokesčio už kortelės sąskaitos tvarkymą, 36,30 Lt išlaidų, susijusių su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu, trylika procentų metinių palūkanų už negrąžintą 10 000 Lt dydžio kreditą skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško kredito grąžinimo, penkis procentus metinių palūkanų skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Pagal šalių sudarytą kreditinės mokėjimo kortelės sutartį ieškovas atidarė atsakovui sąskaitą ir ją kreditavo iki 10 000 Lt, o atsakovas įsipareigojo nustatyta tvarka grąžinti kreditą, mokėti palūkanas bei vykdyti kitas sutartyje nustatytas prievoles, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė.

7Atsakovui apie ieškinio priėmimą ir parengiamąjį teismo posėdį pranešta viešo paskelbimo būdu (Civilinio proceso kodekso 130 straipsnio 1 dalis). Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko; byla nagrinėjama jam nedalyvaujant (CPK 246 straipsnio 2 dalis).

8Teismo nustatytos aplinkybės

9Ieškovas, AB „Parex“ banko teisių ir pareigų perėmėjas (b. l. 21), su atsakovu 2007 m. lapkričio 10 d. sudarė kreditinės mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutartį, kuria atsakovui suteiktas 10 000 Lt kredito limitas ir nustatyta trylikos procentų metinė palūkanų norma (b. l. 5-7). Pagal sutarties 2.1 punktą atsakovas įsipareigojo sutartyje nurodytomis sąlygomis padengti visas kortelės naudojimo išlaidas, mokėti visus mokesčius, susijusius su kortelės aptarnavimu ir tvarkymu, grąžinti bankui pasiskolintas kredito lėšas, mokėti palūkanas ir vykdyti kitus sutartyje nustatytus įsipareigojimus (b. l. 5). Atsakovui nevykdant sutartinių įsipareigojimų, ieškovas 2009 m. rugpjūčio 17 d. raštu įspėjo atsakovą dėl įsipareigojimų nevykdymo (b. l. 8), o 2010 m. sausio 22 d. vienašališkai nutraukė sutartį (b. l. 9). Iš mokėjimo grafiko (b. l. 10-12) matyti, kad atsakovo paskutinis mokėjimas atliktas 2008 m. rugpjūčio 18 d. ir nuo to laiko atsakovas daugiau mokėjimų nebeatliko. Atsakovo skola ieškovui 2012 m. sausio 11 d. 20 675,06 Lt, kurią sudaro 10 000 Lt negrąžinto kredito, 4609,02 Lt palūkanų, 5629,74 Lt delspinigių, 400 Lt kortelės administravimo mokesčio, 36,30 Lt išlaidų, susijusių su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu (b. l. 10-12). Iš mokėjimo grafiko matyti, kad į atsakovo sąskaitą 2008 m. sausio 16 d. įnešta 12 000 Lt, tačiau tą pačią dieną ši suma pervesta į kitą atsakovo sąskaitą (b. l. 44-45). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas skolą būtų padengęs (CPK 178 straipsnis).

10Aplinkybių teisinis įvertinimas

11Nagrinėjamu atveju tarp šalių susiklostė prievoliniai kreditavimo teisiniai santykiai. Ieškovas atidarė atsakovui sąskaitą ir ją kreditavo iki 10 000 Lt, atsakovui atsirado pareiga gautą kreditą grąžinti ieškovui bei mokėti palūkanas (CK 6.881 straipsnio 1 dalis). Kadangi atsakovas savo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir laiku kredito įmokų bei palūkanų nemokėjo, tai ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 10 000 Lt negrąžinto kredito pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.4, 6.38, 6.63, 6.200, 6.205, 6.873 straipsniai).

12Pagal CK 6.872 straipsnio 1 dalį palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Sutarties 8.1.2 punkte nustatyta, kad kredito gavėjas už gautą kreditą turi mokėti galiojančiuose kredito davėjo įkainiuose nustatyto dydžio palūkanas. Įkainiuose nustatyta 13 procentų dydžio palūkanų norma (b. l. 13). Atsakovas nėra sumokėjęs ieškovui 4609,02 Lt palūkanų už naudojimąsi suteiktu kreditu (b. l. 10-12), todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 4609,02 Lt palūkanos.

13CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Vadovaujantis CK 6.72 straipsniu, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Sutarties 8.1.3 punktu kredito gavėjas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka mokėti kredito davėjui galiojančiose kredito davėjo operacijų ir paslaugų įkainiuose nustatyto dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą įvykdyti įpareigojimus dieną. Įkainiuose nustatyti 30 procentų dydžio delspinigiai per metus už laiku nepapildytą sąskaitą (b. l. 12). Atsižvelgiant į skolos grafiką, kredito gavėjas privalo kredito davėjui sumokėti 5629,74 Lt delspinigių (b. l. 10-12), todėl ieškovui iš atsakovo priteistini 5629,74 Lt delspinigiai.

14Sutarties 8.1.1 punktu kredito gavėjas įsipareigojo mokėti kredito davėjui įkainiuose nustatyto dydžio mokesčius. Vienas tokių mokesčių – 200 Lt per metus mokestis už kortelės sąskaitos tvarkymą (b. l. 13). Kadangi atsakovas šio mokesčio nesumokėjo už dvejus metus, tai ieškovui iš atsakovo priteistinas 400 Lt kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis (b. l. 10-12).

15Sutarties 11.7 punktu atsakovas įsipareigojo apmokėti ieškovo patirtas ir dokumentais pagrįstas išlaidas, susijusias su skolos pagal sutartį išieškojimu. Byloje pateikti duomenys, kad ieškovas kreipėsi į Vilniaus miesto 3-iajį apylinkės teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo atsakovo atžvilgiu dėl skolos, atsiradusios pagal sutartį, tačiau procesiniai dokumentai civilinėje byloje Nr. L2-5971-862/2011 atsakovui per antstolį nebuvo įteikti; nurodytoje byloje ieškovas patyrė 36,30 Lt išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą (b. l. 13-14). Remiantis pirmiau nurodyta sutarties nuostata, ieškovui iš atsakovo priteistinos 36,30 Lt išlaidos, susijusios su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu. Pažymėtina, kad šios išlaidos ieškovui iš atsakovo priteistinos ir kaip patirta žala (šalių nurodytas faktinių aplinkybių teisinis įvertinimas teismo nesaisto, todėl teismas turi teisę ir netgi pareigą ieškinio reikalavimus tenkinti kitokiu negu ieškovo nurodytu teisiniu pagrindu, kuris atitinka nustatytas faktines aplinkybes, ir tai nelaikoma ieškinio ribų peržengimu). Galimybę kitoje civilinėje byloje kreditoriaus patirtas bylinėjimosi išlaidas kvalifikuoti kaip dėl skolininko patirtus nuostolius patvirtina ir kasacinio teismo praktika (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Š. v. Kauno miesto savivaldybė ir kt., bylos Nr. 3K-3-469/2007).

16Sutarties 8.4 punkte nustatyta, kad palūkanos už panaudotą kreditą pradedamos skaičiuoti nuo pirmos kredito panaudojimo dienos ir skaičiuojamos iki visiško kredito grąžinimo (b. l. 5-7). Įkainiuose nustatyta trylikos procentų dydžio metinė palūkanų norma (b. l. 13). Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo trylikos procentų dydžio metines palūkanas už negrąžintą 10 000 Lt dydžio kreditą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012 m. sausio 23 d.) iki visiško kredito grąžinimo, t. y. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, pagrįstas ir tenkintinas.

17Ieškovas taip pat prašo priteisti penkių procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą jas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Teismo vertinimu, šios palūkanos apima CK 6.37, 6.210 straipsniuose nustatytų palūkanų dalį, kuri jau priteista už negrąžintą 10 000 Lt kreditą, todėl ieškovo reikalavimas priteisti penkių procentų dydžio palūkanas tenkintinas tik dėl tų šiuo sprendimu ieškovui priteisiamų sumų, kurios „viršija“ 10 000 Lt kreditą (už kurį ieškovui priteisiamos didesnės, t. y. trylikos procentų dydžio, palūkanos). Taigi ieškovui priteisiamos penkių procentų dydžio palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo priteistos 6066,04 Lt sumos, t. y. nuo 5629,74 Lt delspinigių, 400 Lt kortelės sąskaitos tvarkymo mokesčio ir 36,30 Lt išlaidų, susijusių su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu. Šia prasme atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nuo priteisiamų 4609,02 Lt palūkanų neskaičiuojamos palūkanos (CK 6.37 straipsnio 4 dalis). Toks išvestinių ieškinio reikalavimų dėl palūkanų priteisimo patenkinimas nekeičia bylos procesinės baigties esmės ir neteikia pagrindo šios bylos baigties (bylinėjimosi išlaidų paskirstymo aspektu) vertinti kaip ieškinio reikalavimų patenkinimas iš dalies, o ne visiškai.

18Dėl bylinėjimosi išlaidų

19Atsižvelgiant į bylos procesinę baigtį, kai iš esmės tenkinami visi ieškinio reikalavimai, iš atsakovo ieškovui priteistina 620 Lt žyminio mokesčio (b. l. 16-17); valstybei iš atsakovo priteistina 14,20 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, CPK 93 straipsnio 1 dalis).

20Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 92 straipsniu, 93 straipsnio 1 dalimi, Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, 6.249, 6.872, 6.873 straipsniais,

Nutarė

21Ieškinį tenkinti.

22Priteisti ieškovui akcinei bendrovei „( - )“ bankui (į. k. ( - )) iš atsakovo A. P. (a. k. ( - ) 10 000 (dešimt tūkstančių) Lt negrąžinto kredito, 4609,02 Lt (keturis tūkstančius šešis šimtus devynis litus 2 ct) palūkanų, 5629,74 Lt (penkis tūkstančius šešis šimtus dvidešimt devynis litus 74 ct) delspinigių, 400 (keturis šimtus) Lt kortelės sąskaitos tvarkymo mokesčio, 36,30 Lt (trisdešimt šešis litus 30 ct) išlaidų, susijusių su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu, trylikos procentų dydžio metines palūkanas už negrąžintą 10 000 Lt kreditą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2012 m. sausio 23 d., iki visiško 10 000 Lt kredito grąžinimo, penkių procentų metines palūkanas nuo priteistos 6066,04 Lt (šešių tūkstančių šešiasdešimt šešių litų 4 ct) sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2012 m. sausio 23 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 620 (šešis šimtus dvidešimt) Lt žyminio mokesčio.

23Priteisti valstybei iš atsakovo A. P. (a. k. ( - ) 14,20 Lt (keturiolika litų 20 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (j. a. k. 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300 AB banke „Swedbank“, įmokos kodas 5660.

24Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto 3-iąjį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,... 2. teismo posėdžio sekretorė Jurgita Bražėnaitė,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei A. N.,... 4. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka... 6. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 10 000 Lt negrąžinto kredito,... 7. Atsakovui apie ieškinio priėmimą ir parengiamąjį teismo posėdį pranešta... 8. Teismo nustatytos aplinkybės... 9. Ieškovas, AB „Parex“ banko teisių ir pareigų perėmėjas (b. l. 21), su... 10. Aplinkybių teisinis įvertinimas... 11. Nagrinėjamu atveju tarp šalių susiklostė prievoliniai kreditavimo teisiniai... 12. Pagal CK 6.872 straipsnio 1 dalį palūkanų už naudojimąsi paskolos suma... 13. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų,... 14. Sutarties 8.1.1 punktu kredito gavėjas įsipareigojo mokėti kredito davėjui... 15. Sutarties 11.7 punktu atsakovas įsipareigojo apmokėti ieškovo patirtas ir... 16. Sutarties 8.4 punkte nustatyta, kad palūkanos už panaudotą kreditą... 17. Ieškovas taip pat prašo priteisti penkių procentų dydžio palūkanas už... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 19. Atsižvelgiant į bylos procesinę baigtį, kai iš esmės tenkinami visi... 20. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 92... 21. Ieškinį tenkinti.... 22. Priteisti ieškovui akcinei bendrovei „( - )“ bankui (į. k. ( - )) iš... 23. Priteisti valstybei iš atsakovo A. P. (a. k. ( - ) 14,20 Lt (keturiolika litų... 24. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...