Byla 2-7114-534/2011
Dėl defektų šalinimo išlaidų atlyginimo bei sumokėto avanso grąžinimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „YIT Kausta“ ieškinį atsakovui UAB „LGB Baltic“ dėl defektų šalinimo išlaidų atlyginimo bei sumokėto avanso grąžinimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą ir prašo priteisti iš atsakovo UAB „LGB Baltic“ 3 900 Lt negrąžinto avanso, 8 755,75 Lt automobilių stovėjimo aikštelės išlyginamojo sluoksnio įrengimo išlaidų, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodė, kad 2010-06-16 tarp AB YIT Kausta“ ir UAB „LGB Baltic“ buvo sudaryta grindų įrengimo ir dažymo darbų sutartis Nr. 2010-06/1, pagal kurią atsakovas įsipareigojo daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), požeminėje stovėjimo aikštelėje atlikti grindų dangos remontą bei kitus remonto darbus, o ieškovas įsipareigojo sutartyje nustatytu laiku tinkamai atsiskaityti. Ieškovas atsakovui sumokėjo 3 900 Lt avansą. 2010-06-21 ir 2010-06-28 atsakovas pateikė ieškovui paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad negali atlikti sutartyje nurodytų darbų. 2010-07-22 raštu ieškovas pranešė atsakovui, kad nutraukia sutartį, kadangi per papildomai nustatytą terminą atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Ieškovas 2010-10-22 sudarė sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Omnistata“ dėl tapačių rangos sutartyje nustatytiems darbams darbų atlikimo bei atsakovo sugadintos automobilių stovėjimo aikštelės grindų dangos išlyginamojo sluoksnio įrengimo. Ieškovas su darbus atlikusia UAB „Omnistata“ pilnai atsiskaitė. 2010-11-22 raštu ieškovas kreipėsi į atsakovą su reikalavimu iki 2010-12-06 atlyginti dėl atsakovo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo ieškovo patirtas išlaidas: atsakovo sugadintos požeminės automobilių stovėjimo aikštelės grindų dangos išlyginamojo sluoksnio įrengimo išlaidas, sudarančias 8 755,75 Lt, antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo išlaidas, sudarančias 363,00 Lt bei nurodė atsakovui grąžinti sumokėtą avansą, sudarantį 3 900 Lt. Atsakovas nei vieno ieškovo reikalavimo neįvykdė.

4Atsakovui procesiniai dokumentai 2011-05-18 buvo įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka. Atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą 20 dienų terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovai ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių. Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, jog ieškovas su atsakovu 2010-06-16 sudarė grindų įrengimo ir dažymo darbų sutartį Nr. 2010-06/1, pagal kurią atsakovas įsipareigojo daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), požeminėje stovėjimo aikštelėje atlikti grindų dangos remontą bei kitus remonto darbus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (b.l. 4-5). Sutinkamai su minėtos sutarties 3 p. nuostatomis, prieš darbų pradžią ieškovas atsakovui sumokėjo 60 procentų avansą medžiagoms (3 900 Lt). Šio ieškovo įsipareigojimo įvykdymą atsakovui patvirtina 2010-06-17 mokėjimo pavedimas Nr. 02326 (b.l. 9). 2010-06-21 ir 2010-06-28 atsakovas pateikė ieškovui paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad negali atlikti sutartyje nurodytų darbų dėl specialistų trūkumo bei netinkamo darbų atlikimo būdo pasirinkimo (b.l. 7-8). Kadangi, prieš pasirašydamas sutartį, atsakovas privalėjo įvertinti visas aplinkybes bei savo galimybes tinkamai įvykdyti sutartimi prisiimamus įsipareigojimus, ieškovas 2010-07-02 išsiuntė atsakovui raštą Nr. 1.1.2(V)-83, kuriame pareikalavo atlikti sutartyje nurodytus darbus per papildomą terminą, t.y. iki 2010-07-14 (b.l. 10). Atsakovas nepaisydamas ieškovo reikalavimo, neatliko darbų ir per papildomai suteiktą terminą. Ieškovas 2010-07-22 raštu Nr. 1.1.2(V)-94 pranešė atsakovui, kad sutartį nutraukia, o atsakovo neatliktų darbų įvykdymą paveda trečiajam asmeniui (b.l. 11). Atsakovas, ne tik, kad neįvykdė rangos sutartyje nurodytų darbų, bet pradėjęs darbus, sugadino buvusią daugiabučio gyvenamojo namo požeminės automobilių stovėjimo aikštelės grindų dangą, suformuodamas netolygų grindų sluoksnį. Ši aplinkybė užfiksuota antstolio I. G. 2010-10-15 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. FA-0008-10-940 (b.l. 12-17). Kadangi atsakovas neįvykdė rangos sutartyje nustatytų įsipareigojimų, ieškovas 2010-10-22 sudarė su trečiuoju asmeniu UAB „Omnistata“ dėl tapačių rangos sutartyje nustatytiems darbams darbų atlikimo bei atsakovo sugadintos automobilių stovėjimo aikštelės grindų dangos išlyginamojo sluoksnio įrengimo (b.l 21). Iš teismui pateiktos pažymos apie atliktų darbų vertę per 2010 m. spalio mėn. matyti, jog atsakovas ieškovui įsipareigojo už objekto, esančio ( - ), sumokėti 23 897,37 Lt, iš jų 7 236,16 Lt už išlyginamojo sluoksnio įrengimą ir 1 232,72 Lt už nuotekynės vandens surinkimo latakuose, nuolydžių įrengimą (b.l. 21-22). Ieškovas su darbus atlikusia UAB „Omnistata“ pilnai atsiskaitė (b.l.23). 2010-11-22 raštu ieškovas kreipėsi į atsakovą su reikalavimu iki 2010-12-06 atlyginti dėl atsakovo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo ieškovo patirtas išlaidas: atsakovo sugadintos požeminės automobilių stovėjimo aikštelės grindų dangos išlyginamojo sluoksnio įrengimo išlaidas, sudarančias 8 755,75 Lt, antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo išlaidas, sudarančias 363,00 Lt bei nurodė atsakovui grąžinti sumokėtą avansą, sudarantį 3 900 Lt (b.l. 24). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė (LR CPK 176 str. – 179 str.).

8Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnio 1 dalimi, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). Pagal CK 6.200 straipsnio 1 dalį šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant ir netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). (CK 6.260 straipsnio 1 dalis). Atsakovas prievolės pagal Sutartį neįvykdė, t.y. neatliko Sutartyje numatytų darbų ir neperdavė jų rezultato ieškovui Sutartyje nustatytu terminu, ieškovas buvo įpareigotas kreiptis į tretįjį asmenį dėl sutarties sąlygų tinkamo įvykdymo, tokiu būdu atsakovas pažeidė Sutartį ir tai laikytina esminiu sutarties pažeidimu, kadangi ieškovas negavo to, ko iš Sutarties tikėjosi. Kadangi atsakovas Sutartyje numatytų darbų neatliko, todėl privalo atlyginti žalą, kurią patyrė ieškovas (CK 6.764 straipsnio 2 dalis). Ieškovas pasinaudojo įstatymo suteikta teise ir pareikalavo grąžinti pagal Sutartį sumokėtą avansą. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 3 900,00 Lt avanso.

9Sutinkamai su grindų įrengimo ir dažymo darbų sutarties Nr. 2010-06/1 9.1. p. nuostatomis, užsakovas turi teisę reikalauti nutraukti sutartį, atlyginti nuostolius ir atsiskaityti už atliktą darbą, esant esminių nukrypimų nuo sutarties sąlygų ar kitokių esminių trūkumų. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 8 755,75 Lt nuostolių atlyginimo.

10LR CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (12 655,75 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-03-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Sutinkamai su LR Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 8 p., 93 str.1 d. nuostatomis, ieškovui iš atsakovo priteistina 743 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 380 Lt ieškovo sumokėtas žyminis mokestis ir 363,00 Lt antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo išlaidos (b. l. 19-20, 25, 42).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-288 straipsniais, teismas,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovui AB “YIT Kausta”, į.k. 133556411, Naglio g. 4A, Kaune, iš atsakovo UAB „LGB Baltic“, į.k. 300817699, Justiniškių g. 74-12, Vilniuje, 8 755,75 Lt požeminės automobilių stovėjimo aikštelės grindų dangos išlyginamojo sluoksnio įrengimo išlaidų, 3 900 Lt ieškovo sumokėto atsakovui avanso, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (12 655,75 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-03-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 743 Lt bylinėjimosi išlaidų.

15Ieškovas per 30 dienų turi teisę apskųsti sprendimą apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

16Atsakovas sprendimą už akių priėmusiam teismui - Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui, per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

17Atsakovas, dėl kurio priimtas šis sprendimas už akių, negali apeliacine ar kasacine tvarka skųsti sprendimo.

Proceso dalyviai