Byla 2-946-816/2011

1Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Jovita Einikienė, sekretoriaujant Marijai Zubrickienei, dalyvaujant pareiškėjui V. P. ir jo atstovui advokatui D. B., vertėjai V. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo V. P. pareiškimą suinteresuotiems asmenims D. K., Vilniaus miesto 42-ojo notarų biuro notarei N. J. ir Vilniaus apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti praleistą įstatymų nustatytą terminą priimti po motinos K. P., asmens kodas ( - ) mirties (mirė 2010-10-21) atsiradusį palikimą. Nurodė, kad K. P. Vilniaus miesto 42-ajame notarų biure sudarytu ir patvirtintu testamentu savo sūnui paliko pingines lėšas, esančias banko sąskaitoje Nr. ( - ), atidarytoje banke „Swedbank“, A. A. palikėjos sudarytą testamentą pareiškėjas teigia sužinojęs atsitiktinai 2011 m. sausio mėn.

3Suinteresuotas asmuo D. K. atsiliepime į pareiškimą nurodė praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimui neprieštaraujanti. Prašė nagrinėti bylą jai nedalyvaujant.

4Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad pareiškėjas nepateikė teismui jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių svarbias priežastis, kurios sutrukdė jam laiku priimti palikimą. T. V. mokesčių inspekcija prašė pareiškimo dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo netenkinti, taip pat prašė nagrinėti bylą Inspekcijos atstovui nedalyvaujant.

5Teismo posėdyje pareiškėjas ir jo atstovas palaikė pareiškime išdėstytas aplinkybes. Papildomai pareiškėjas nurodė, kad jis yra vienintelis mirusiosios K. P. sūnus, kitas sūnus anksčiau yra miręs, vienintelis pretenduoja į motinos turtą, gyveno kartu su ja iki mirties, tačiau sužinojo pie testamentą tik po jos mirties. Ilgai ieškojo kitų dokumentų, vertimus darė, todėl ir užtruko kreipdamasis pas notarą ir į teismą.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2010-10-21 mirė pareiškėjo motina K. P. (b.l. 5, 7-8). Pareiškėjas praleido įstatymo (CK 5.50 str. 3 d.) nustatytą terminą motinos palikimui priimti (jis baigėsi 2011-01-21); termino praleidimą V. P. teisina tuo, kad tik 2011 m. sausio mėn., jau pasibaigus palikimo priėmimo terminui, atsitiktinai sužinojo apie motinos K. P. 2007-05-21 sudarytą testamentą, kuriuo ji sūnui paliko pinigines lėšas, esančias banko sąskaitoje Nr. ( - ), atidarytoje banke „Swedbank“, AB (b.l. 3).

8Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, teismai, spręsdami klausimą dėl termino palikimui priimti pratęsimo (atnaujinimo), turi įvertinti ne tik objektyvias aplinkybes, dėl kurių terminas buvo praleistas, ir tai, kiek jis buvo praleistas, bet ir kitas teisinės reikšmės turinčias priežastis, trukdžiusias asmeniui laiku kreiptis dėl palikimo priėmimo. Klausimą, ar konkrečios palikimui priimti priežastys pripažintinos svarbiomis ir ar jos yra pagrindas terminui pratęsti, teismai turi spręsti atsižvelgdami į terminų, nustatytų palikimui priimti, paskirtį, teisines pasekmes, konkrečias bylos aplinkybes, byloje dalyvaujančių šalių elgesį, asmens, prašančio pratęsti terminą (arba kurio vardu prašoma priimti palikimą), teisinį statusą, pareiškėjo elgesį bei kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje M. D. v. J. D., G. S. , bylos Nr. 3K-3-258/2007, kat. 34.5; 122.2; 2006 m. sausio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjos J. M. pareiškimą; bylos Nr. 3K-3-46/2006, kt.).

9Nors pareiškėjo nurodyta aplinkybė – nežinojimas, kad jo motina K. P. 2007-05-21 sudarytu testamentu jam paliko banko sąskaitoje esančias pinigines lėšas – ir nėra objektyvi, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad V. P. pareiškimą dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo pateikė praėjus nedaug laiko nuo prašomo atnaujinti termino pabaigos (terminas baigėsi 2011-01-21, o pareiškimą teismui pateikė 2011-03-21), taip pat atsižvelgiant į pareiškėjo menką teisinį išprusimą ir sunkią turtinę padėtį (šias aplinkybes netiesiogiai patvirtina prie pareiškimo pridedamas Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2011-02-22 sprendimas – b.l. 9-11), apsunkinusius savalaikį teisės priimti motinos palikimą įgyvendinimą, turint omenyje tai, kad vienintelė kita žinoma K. P. artrima gimaitė - sesuo D. K. į mirusiosios palikimą nepretenduoja, darytina išvada, kad atsisakymas atnaujinti nurodytą terminą, tokio sprendimo sukeltos pasekmės (palikimo perėjimas valstybei) nebūtų proporcingos, adekvačios pareiškėjo teisės priimti palikimą savalaikio neįgyvendinimo priežastims ir pobūdžiui, toks atsisakymas prieštarautų teisingumo ir protingumo kriterijams. Tad tikslinga pareiškėjui atnaujinti praleistą įstatymo nustatytą terminą motinos K. P. palikimui priimti (CK 5.57 str. 1 d., CPK 576 str. 1 d.).

10Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177-197, 290-292, 576-578 straipsniais, teismas

Nutarė

11patenkinti pareiškimą.

12A. V. Poliakov, asmens kodas ( - ) praleistą įstatymo nustatytą terminą priimti palikimą po motinos K. P., asmens kodas ( - ) mirties (mirė 2010-10-21), atsiradusį pagal K. P. Vilniaus miesto 42-ajame notarų biure sudarytą ir 2007-05-21 patvirtintą testamentą, reg. Nr. NJ-1710.

13Išaiškinti pareiškėjui, kad jis per 3 (tris) mėnesius nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos notarų biurui turi paduoti pareiškimą dėl palikimo priėmimo.

14Nutartis per 7 (septynias) dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai