Byla 2-21320-466/2011
Dėl skolos priteisimo, tretysis asmuo – UAB „Paslaugų tiekimo centras statyboms“

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjęs ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ ieškinį atsakovui S. J. dėl skolos priteisimo, tretysis asmuo – UAB „Paslaugų tiekimo centras statyboms“,

Nustatė

2ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ prašė teismo priteisti iš atsakovo S. J. 8 297,46 Lt skolą, 26 019,51 Lt negrąžinto turto likutinę vertę, 397,18 Lt palūkanas, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str., 142 str. nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką, atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Byloje yra ieškovo prašymas, atsakovui nepateikus atsiliepimo, priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pagal 2006-07-21 Lizingo sutartį Nr. ( - ) ir 2007-08-01 Lizingo sutartį Nr. ( - ) ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ perdavė UAB „Paslaugų tiekimo centras statyboms“ valdyti ir naudotis sutartyse nurodytą turtą – statybinę įrangą (b. l. 5-7, 10-21, 24). Lizingo gavėjas įsipareigojo mokėti sutarties mokėjimų grafikuose nurodytas lizingo įmokas bei 8 procentų dydžio sutartines metines palūkanas. Įsipareigojimų pagal lizingo sutartis užtikrinimui su atsakovu S. J. buvo sudarytos laidavimo sutartys Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), pagal kurias laiduotojas S. J. įsipareigojo įvykdyti UAB „Paslaugų tiekimo centras statyboms“ neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles, prisiimtas pagal sutartis (b. l. 8-9, 22-23). UAB „Paslaugų tiekimo centras statyboms“ savo įsipareigojimų tinkamai neįvykdė. Ieškovas išsiuntė klientui pretenzijas dėl skolos, reikalaudamas sumokėti susidariusį įsiskolinimą ir įspėjo klientą, kad šio reikalavimo neįvykdžius sutartys bus vienašališkai nutrauktos (b. l. 25-28). Klientui per nustatytą terminą neįvykdžius ieškovo reikalavimo, lizingo sutartys buvo vienašališkai nutrauktos.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.567 str. 1 d. nustatyta, kad pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį viena šalis (lizingo davėjas) įsipareigoja įgyti nuosavybės teise iš trečiojo asmens kitos šalies (lizingo gavėjo) nurodytą daiktą ir perduoti jį lizingo gavėjui valdyti ir naudoti verslo tikslais už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą daiktas pereis lizingo gavėjui nuosavybės teise, jeigu sutartis nenumato ko kita. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d., kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.).

8Pagal Lizingo sutarties Nr. LT056347 bendrųjų sąlygų 11.2.3 p. ir Lizingo sutarties Nr. ZZ12 bendrųjų sąlygų 6.5 p., klientui iš esmės pažeidus sutartį, ieškovas turi teisę nutraukti sutartį, pareikalauti nedelsiant grąžinti ieškovui turtą bei atlyginti tokio dydžio nuostolius, kad jie ieškovą grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu klientas būtų tinkamai įvykdęs sutartį (CK 6.574 str.). Atsižvelgiant į tai, jog turtas, buvęs Lizingo sutarčių dalyku, nebuvo grąžintas ieškovui, atsakovas turi atlyginti negrąžinto turto likutinę vertę. Dėl šios priežasties ieškovas turi teisę reikalauti iš UAB „Paslaugų tiekimo centras statyboms“ sumokėti 8 297,46 Lt kreditą, 397,18 Lt palūkanas, 26 019,51 Lt patirtus nuostolius, iš viso – 34 714,15 Lt.

9UAB „Paslaugų tiekimo centras statyboms“ įpareigojimo padengti susidariusį įsiskolinimą neįvykdė. Dėl šios priežasties ieškovas išsiuntė atsakovui S. J. pranešimus su reikalavimu įvykdyti UAB „Paslaugų tiekimo centras statyboms“ neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles pagal sutartis, tačiau atsakovas įsipareigojimų pagal laidavimo sutartis neįvykdė (b. l. 29, 30). Laidavimo sutartyse nurodyta, kad klientas ir laiduotojas atsako kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (Laidavimo sutarčių 3 p.), taip pat laiduotojas už klientą atsako Lizingo bendrovei visu savo turtu, tomis pačiomis sąlygomis ir apimtimi kaip ir klientas (Laidavimo sutarčių 4 p.). Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.123 str. 1 d., prievolė pasibaigia, kai tinkamai įvykdoma. UAB „Paslaugų tiekimo centras statyboms“ neįvykdžius savo įsipareigojimų, laiduotojas privalo atsakyti pagal laidavimo sutartis. Byloje nėra įrodymų, kad UAB „Paslaugų tiekimo centras statyboms“ ar atsakovas S. J. su ieškovu būtų atsiskaitę, todėl iš atsakovo S. J. priteistina 34 714,15 Lt skola ieškovo naudai (CPK 178 str.).

10Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d., terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Iš atsakovo S. J. priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (34 714,15 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-11-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 1 d.).

11Pagal Lietuvos Respublikos LR CPK 93 str., iš atsakovo priteistinas 1 041,00 Lt žyminis mokestis ieškovo naudai (CPK 80 str. 1 d.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str., 285 – 288 str.,

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš atsakovo S. J., a. k. ( - ), 34 714,15 Lt skolą, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (34 714,15 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-11-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 041,00 Lt bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Swedbank lizingas“, į. k. 111568069, naudai.

15Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos.

16Ieškovas turi teisę per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai