Byla e2-2567-816/2016
Dėl žalos atlyginimo subrogacijos tvarka

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jovita Einikienė, sekretoriaujant Martynui Vosyliui, dalyvaujant ieškovės atstovei advokato padėjėjai Vainetai Babonaitei, atsakovo atstovei B. P., trečiojo asmens atstovui advokato padėjėjui Audriui Onačko, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB „Naujamiesčio būstas“, dalyvaujant byloje trečiajam asmeniui W. D. W. R., dėl žalos atlyginimo subrogacijos tvarka,

Nustatė

2ieškovas pareiškė ieškinį, vėliau patikslindamas jo pagrindą ir prašydamas pakeisti atsakovą (e.b.l. 1 t., b. l. 1-2, 83, 85-87), kuriuo, remdamasis žalos, padarytos užliejus draudėjo butą, esantį ( - ), faktu, išmokėta draudimo išmokos suma, sumažinta iki frančizės dydžio, sutarto su atsakovu pagal civilinės atsakomybės draudimo sutartį, prašo priteisti iš naujojo atsakovo UAB „Naujamiesčio būstas“ 289,62 EUR žalos atlyginimo, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas su draudėju A. S. 2014-01-09 sudarė Gyventojų turto draudimo sutartį, kuria buvo apdraustas adresu ( - ), esantis draudėjo butas. Draudimo sutarties pagrindu ieškovas kompensavo draudėjui A. S. 3 667,84 EUR dydžio nuostolius, kuriuos draudėjas patyrė 2014-02-03 trūkus bendro naudojimo šildymo sistemos vamzdžiui, adresu ( - ), įvykus avarijai, kuomet vanduo prasiskverbė į draudėjui priklausančias patalpas ir sugadino apdraustą turtą. Paaiškino, kad atsakovas UAB „Naujamiesčio būstas“ administruoja bendro naudojimo objektus minėtame name ir tinkamai neprižiūrėjo bendro naudojimo šildymo sistemų, nesiėmė veiksmų, kad būtų išvengta žalos padarymo, nebuvo pakankamai atidus bei rūpestingas, dėl ko yra atsakingas už žalą, padarytą draudėjui. Ieškovas, išmokėjęs draudimo išmoką įgijo subrogacijos teisę į žalos atlyginimą, tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovas su atsakovu 2013-12-19 yra sudaręs Civilinės atsakomybės draudimo sutartį, kurios pagrindu ieškovas yra apdraudęs atsakovo civilinę atsakomybę, prašo teismo iš atsakovo priteisti tik atlygintinos žalos dalį minėtoje sutartyje numatytos besąlyginės išskaitos ribose - 289,62 EUR.

3Naujasis atsakovas UAB „Naujamiesčio būstas“ atsiliepimu į ieškinį (1 t., b. l. 105-108) prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad šildymo sistemos trūkęs vamzdis yra įrengtas privačioje nuosavybėje bute ( - ), palėpėje, tikėtina, nevisiškai tinkamai, savininko iniciatyva, užliejimas vyksta nebe pirmą kartą. Į atsakovo darbuotojų rekomendacijas buto savininkas neatsižvelgė ir užmūrijo vamzdį sienoje. Nurodo, kad ieškovas nenurodė, kokie atsakovo veiksmai ar neveikimas sąlygojo kilusią žalą ir neįrodo civilinės atsakomybės kilimo sąlygų atsakovo atžvilgiu. Pažymėjo, jog užliejimas vyksta nebe pirmą kartą. Nurodė, jog 2012-02-17 atsakovui atlikus neeilinę šildymo sistemos apžiūrą adresu ( - ), buvo surašytas defektinis aktas, kuriame nurodomi defektai, pateikiamos išvados bei rekomendacijos, jog 6 buto savininko palėpėje įrengtus vamzdžius būtina nuolat stebėti, įrengti revizines dureles. Teigia, jog defektinis aktas buvo įteiktas buto savininkui bei pažymi, jog į atsakovo darbuotojų rekomendacijas buto savininkas neatsižvelgė ir užmūrijo vamzdį sienoje. Mano, jog dėl tokių veiksmų ir įvyko avarija. Aplinkybė, jog atsakovas yra atsakingas už bendrojo naudojimo objektų priežiūrą nepanaikina savininkų prievolės elgtis rūpestingai bei atidžiai su jiems priklausančiu turtu. Be to, iki draudiminio įvykio atsakovas nebuvo gavęs jokių pranešimų bei nusiskundimų iš gyventojų dėl kokių nors pastebėtų vamzdžių defektų, todėl nebuvo pagrindo abejoti vamzdyno tvarkingumu. Taip pat ginčija žalos dydį, kadangi ieškovas jo neapskaičiuoja remdamasis buto nusidėvėjimu, o byloje pateikta lokalinė sąmata neįrodo, jog joje nurodomi preliminarūs darbai už nurodytas kainas tokia pačia apimtimi ir kaina buvo atlikti.

4Trečiasis asmuo W. D. W. R. atsiliepimais į ieškinį prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas (e.b.l. 1 t., b. l. 66-70, 96-99). Nurodė, jog atsakovas kaip pastato, esančio ( - ), bendrojo naudojimo objektų administratorius turėjo užtikrinti tinkamą šildymo sistemos priežiūrą, laiku nustatyti šildymo sistemos vamzdžių būklę (susidėvėjimą) bei apie būtinybę juos pakeisti ar remontuoti informuoti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus. Pažymi, jog trečiasis asmuo W. D. W. R. savo veiksmais nepadarė jokio fizinio poveikio, dėl kurio bendros šildymo sistemos vamzdis trūko (e. b. l. 66-70, 96-99).

5Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu palaikė ieškinį. Papildomai paaiškino, jog, ieškovo vertinimu, kasmetinės apžiūros atsakovo yra atliktos netinkamai, kadangi nėra nustatyta defektų, kurie egzistavo ir dėl kurių įvyko avarija. Nurodo, jog atsakovas nepateikė įrodymų, kad užliejimas kilo ne dėl jo veiksmų ar neveikimo, o dėl kitų jo nurodomų priežasčių. Be to, atsakovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, jog atsakovo patekimas į trečiojo asmens palėpės patalpas buvo apribotas.

6Atsakovo UAB „Naujamiesčio būstas“ atstovė teismo posėdžio metu palaikė atsiliepimą bei jame išdėstytus argumentus. Papildomai nurodė, jog ieškovas neįrodė, jog atsakovas jam priskirtų teisės aktais pareigų neatliko, ar jas atliko netinkamai. Pažymėjo, jog atsakovas avarijai įvykus, pasitelkdamas „City Service“ darbuotojus atvyko ir ją pašalino. Be to, byloje pateiktas kasmetinės apžiūros aktas bei nuolatinės apžiūros aktas įrodo, kad yra atliekamos bendrojo naudojimo objektų apžiūros, todėl manytina, jog atsakovas tinkamai, rūpestingai bei apdairiai vykdė savo pareigas. Pažymėjo, jog ( - ), esančio buto vamzdyną tikrinant buvo nustatyta, jog vamzdžio būklė yra gera. Nurodė, jog vamzdis, kuris trūko, buvo užmūrytas sienoje, todėl, manytina, jog nebuvo tikrinamas, kadangi atsakovo darbuotojai be savininko sutikimo negalėjo patekti į butą. Papildomai paaiškino, jog atsakovas nesprendė klausimo, kad vamzdžiui esančiam ( - ), galima būtų padaryti revizines dureles išorėje ir tikrinti jį nepatenkant į minėtą butą. Atkreipė dėmesį, jog trūkusio vamzdžio dydis ar sujungimas bei prijungimas prie bendro naudojimo vamzdyno galėjo sąlygoti avariją. Mano, jog ieškovo bylinėjimosi išlaidos yra neprotingai didelės ir jeigu ieškinys būtų tenkinamas, prašo jas mažinti.

7Trečiojo asmens atstovas teismo posėdžio metu remdamasis byloje pateiktomis nuotraukomis, papildomai paaiškino, jog ( - ), namo koridoriuje yra priėjimas prie vamzdžių, o trečiasis asmuo savo jėgomis yra atlikęs viską, jog galėtų padėti atsakovui tikrinti vamzdyną. Atsakovo nurodomą aplinkybę, jog trečiasis asmuo turi prižiūrėti vamzdžius, laiko atsakovo siekį savo pareigas perkelti trečiajam asmeniui. O atsakovo nurodoma aplinkybė, jog trečiojo asmens palėpėje esantys vamzdžiai įrengti netinkamai, neįrodyta. Be to, atsakovas, remdamasis apžiūrų aktais teigia, kad visa šildymo sistema buvo tvarkinga, tačiau, įvykus avarijai, teigia, jog jos netinkamas įrengimas galimai sąlygojo vamzdžio trūkimą, kai pats atsakovas ją tikrino. Atsakovas nuo 2012 m. įvykusios avarijos žinojo, jog trečiojo asmens buto sienoje yra įdėtas būtent toks vamzdis, kuris trūko. Atsakovo darbuotojai į trečiojo asmens butą buvo įleisti pašalinti avariją vien tam, jog ten yra patogesnis priėjimas prie vamzdžio ir tikslu, jog nereikėtų griauti sienos iš išorės. Pažymėjo, jog trečiasis asmuo taip pat gavo draudimo išmoką, kadangi jo butas buvo irgi užlietas iš bendro šildymo sistemos vamzdžio.

8Dėl bylos nagrinėjimo ribų. Teismas 2016-02-02 nutartimi priėmė ieškovo atsisakymą nuo ieškinio pirminiam atsakovui W. D. W. R. dėl žalos atlyginimo ir nutraukė civilinės bylos dalį pagal pirminį ieškinį pirminiam atsakovui W. D. W. R. dėl 3388,22 EUR žalos atlyginimo (e.b.l. 114-115). Likusi nagrinėjama civilinės bylos dalis, kuri išsprendžiama šiuo sprendimu, yra dėl 289,62 EUR žalos atlyginimo, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo, namo administratoriaus, UAB „Naujamiesčio būstas“.

9Ieškinys iš esmės tenkintinas.

10Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad UAB DK „PZU Lietuva“ ir draudėjas A. S. 2014-01-09 sudarė Gyventojų turto draudimo sutartį (b. l. 4), kuria buvo apdraustas butas, esantis ( - ). Iš 2014-02-04 Pranešimo apie įvykį (Įvykio Nr. 180142) (b. l. 5) ir 2014-02-05 Turto apžiūros akto (b. l. 6) matyti, jog draudėjas A. S. informavo ieškovą, jog 2014-02-03 trūkus bendrojo naudojimo šildymo vamzdžiui buvo užlietas jo turtas, nurodoma, jog vamzdis trūko 7 bute, buvo iškviesta UAB „Naujamiesčio būstas“ avarinė tarnyba, kuri sutvarkė trūkusį vamzdį. 2014-02-24 UAB „Naujamiesčio būstas“ pranešime (b. l. 8) dėl 2014-02-03 įvykusio ( - ), esančio buto užpylimo, informavo ieškovą, jog atsakovo darbuotojams nuvykus į įvykio vietą buvo nustatyta, jog minėto buto užpylimas įvyko dėl trūkusio šildymo sistemos vamzdžio 6 bute. 2014-02-12 Pastato apžiūrėjimo akte ir Fotofiksacijoje (b. l. 9-20), 2014-02-03 užpylus butą, adresu ( - ), yra užfiksuota padaryta žala pagal buto savininko pastabas bei įvykio aplinkybes, siekiu įvertinti padarytus nuostolius. Remiantis VšĮ „Nepriklausomų draudimo ekspertų grupė“ 2014-02-12 Žalos remonto kaštų skaičiavimo ataskaita Nr. 140212-2 ir Lokaline sąmata (b. l. 21-23), nustatyta padaryta žala draudėjo A. S. turtui – 13 133,34 Lt (3 803,68 EUR). Atlikęs žalos administravimo veiksmus ieškovas pagal defektų aktą ir lokalinę sąmatą, kartu paskaičiavęs nusidėvėjimą bei besąlyginę išskaitą išmokėjo draudėjui A. S. 12 664,31 Lt (3 667,84 EUR) draudimo išmoką buto remontui atlikti reikalingoms išlaidoms atlyginti (b. l. 23, 24-28). Taip pat teismui pateikta 2013-09-11 AB „Lietuvos draudimas“ ir W. D. W. R. sudaryta Būsto draudimo sutartis Nr. 257856585, kuria buvo apdraustas butas, esantis ( - ) (b. l. 79-80), 2014-02-03 savininko W. D. W. R. įgalioto asmens T. D. pranešimas AB „Lietuvos draudimas“ apie įvykusį įvykį, 2014-02-14 Turto sunaikinimo, sugadinimo aktas dėl 2014-02-03 įvykio, jog įvyko šildymo sistemos avarija, trūkus bendrojo naudojimo šildymo sistemos vamzdžiui; vandeniu buvo apsemtos buto Nr. 6 grindys ir aplieti kaimynai (b. l. 49-58, 77-78). 2014-03-10 Pastato apžiūrėjimo akte ir Fotofiksacijoje (b. l. 161-168), 2014-02-03 užpylus butą, adresu ( - ), yra užfiksuota padaryta trečiojo asmens butui žala, kuri remiantis VšĮ „Nepriklausomų draudimo ekspertų grupė“ 2014-03-10 Žalos remonto kaštų skaičiavimo ataskaita Nr. 140310-1 ir Lokaline sąmata (b. l. 159-160), įvertinta 8 317,54 Lt (2 408,93 EUR). Be to, UAB DK „PZU Lietuva“ ir draudėjas UAB „Naujamiesčio būstas“ 2013-12-13 taip pat yra sudarę Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartį (b. l. 84), kuria buvo apdrausta pastatų ūkio priežiūros ir administravimo, valymo ir teritorijos priežiūros paslaugų teikimo veikla; šioje sutartyje individualiai šalių buvo aptarta, jog besąlyginė išskaita (franšizė) – 1 000,00 Lt (289,62 EUR). Išskaitos ribose ieškovas ir prašo iš atsakovo žalos atlyginimo.

11Iš byloje pateiktų fotonuotraukų matyti, jog vamzdis, esantis W. D. W. R. buto sienoje adresu ( - ), yra matomas ir pasiekiamas šio namo laiptinėje (b. l. 149-150). Iš 2014-03-10 Fotofiksacijos Pav. Nr. 7 (b. l. 166) matyti, jog buto ( - ), vonios kambaryje yra revizinės durelės. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, jog butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso trečiajam asmeniui W. D. W. R. (b. l. 7).

12CK 6.1015 str. 1 d. nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtos sumos iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius (CK 6.1015 str. 2 d.). Atsakovas yra daugiabučio namo, esančio adresu ( - ), administratorius, vadovaudamasis CK 4.84 str., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 „Dėl daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra, administruoja namo bendrojo naudojimo objektus ir vykdo jų techninę priežiūrą (CK 4.239 str. 1 d., 4.240 str.). Šioje byloje sprendžiamas klausimas dėl žalos, užliejus vieno iš bendraturčių butą iš bendrojo naudojimo šildymo sistemos vamzdžio, atlyginimo iš namo administratoriaus, kuriam patikėta šios sistemos, kaip ir kitų namo bendrojo naudojimo objektų, inžinierinių įrenginių ir sistemų priežiūra. Tad ieškovas, atlyginęs žalą vienam iš namo bendrojo naudojimo objektų bendraturčių, reiškia reikalavimą iš esmės dėl netinkamo namo administravimo, dėl to spręstina dėl visų civilinės atsakomybės sąlygų. CK 6.246 str. 1 d. nustato, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 "Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų patvirtinimo" nustatyti administratoriaus uždaviniai, funkcijos ir įsipareigojimai. Pagal tų pačių nuostatų 7.2. p. pastato administratorius privalo ,,organizuoti namo priežiūrą - namo būklės nuolatinį stebėjimą ir vertinimą, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio stogo ir kt.) mechaninio patvarumo palaikymą, smulkių defektų šalinimą, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimą, jų profilaktiką, derinimą, paruošimą šildymo sezonui, gaisrinės saugos palaikymą, bendrojo naudojimo patalpų valymą, namui priskirtos teritorijos tvarkymą. Administratorius turi paskirti namo priežiūros vadybininką, kurio uždavinys būtų vykdyti nuolatini namo būklės stebėjimą, organizuoti pastebėtų defektų šalinimą, kontroliuoti kitų specialistų atliekamus nuolatinės priežiūros ar remonto darbus, palaikyti ryšius su namo butų ir kitų patalpų savininkais ir naudotojais.“ Privalomuosius statinių reikalavimus ir jų įgyvendinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-07-01 įsakymu Nr. 351 patvirtintas Statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ numatantis, kad privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas užtikrinamas nuolatiniu gyvenamojo namo ir jo aplinkos būklės stebėjimu ir vertinimu bei nuolatine priežiūra (namo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos techniniu aptarnavimu ir kitais prevenciniais darbais), gyvenamojo namo, jo dalių atnaujinimo darbais, įskaitant energijos taupymo priemonių įgyvendinimą, gyvenamojo namo avarijų likvidavimo darbais (7, 7.1, 7.3, 7.4 p.). Pagal šio reglamento nuostatas gyvenamojo namo, jo dalių būklė ir jos atitikimas privalomųjų reikalavimų visumai įvertinami atliekant visą eilę apžiūrų, stebėjimų, tyrimų. Pagal nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų aktų duomenis, taip pat gyvenamojo namo, jo dalių ir inžinerinių sistemų gyvavimo trukmės normatyvus, jeigu jie yra nustatyti gyvenamojo namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų techninėje dokumentacijoje ar kituose normatyviniuose dokumentuose, nustatomi privalomieji gyvenamojo namo, jo dalies atnaujinimo darbai (20 p.). Daugiabučių namų techninės priežiūros pagrindinių darbų sąrašas yra statybos techninio reglamento priedas. Jame, be kita ko, nurodyta, kad vienas iš darbų yra nuolatinė daugiabučio namo namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra (25 p.). Atsakovas priežiūros vykdymo tinkamumui įrodyti pateikė 2013-09-05 UAB „Naujamiesčio būstas“ Gyvenamojo namo apžiūros aktą Nr. NB-AA-13-312-4 (b. l. 152-154), kuris surašytas atlikus kasmetinę pastato, esančio ( - ), ir atskirų jo konstrukcijų vizualinę apžiūrą. Jame nurodoma, kad nustatyta, jog šildymo sistemos būklė yra patenkinama ir numatoma rekomendacija – atnaujinti izoliaciją pagal Šilumos ūkio įstatymo keliamus reikalavimus. Taip pat pateiktas 2014-04-18 statinio apžiūros aktas dėl fasado defektų (surašytas po avarijos), 2013-01-15 gyvenamojo namo apžiūros aktas dėl elektros energijos būklės įvertinimo, kurie apskritai nėra susiję su namo šildymo sistemos priežiūra. Nepateikta jokių įrodymų apie šildymo sistemos bandymus prieš ir po šildymo sezonų, periodines patikras, įpareigojimus, rekomendacijas gyventojams dėl šildymo sistemos būklės, atnaujinimo. Tokie atsakovo veiksmai negali būti kvalifikuojami niekaip kitaip kaip netinkama namo šildymo sistemos priežiūra, t. y. neteisėtais veiksmais. Žalos įrodymai yra pateikti į bylą, dėl žalos buvimo ginčo nėra. Atsakovo pozicija teisminio nagrinėjimo metu nebuvo nuosekli. Nors jis teigė, kad bendro naudojimo šildymo sistemos vamzdis, kuris trūko, galimai nebuvo tikrinamas, kadangi atsakovo darbuotojai be savininko trečiojo asmens sutikimo negalėjo patekti į butą Nr. 6, tačiau iš kitos pusės nurodė, kad šildymo sistema prieš šildymo sezoną ir periodiškai buvo tikrinama. Be to, atsakovas nepateikė įrodymų, jog trečiasis asmuo būtų trukdęs jam prižiūrėti šildymo sistemos vamzdyną, kurie beje, gali būti patikrinami atliekant ir hidraulinius bandymus nuotoliniu būdu. Taipogi nesuprantama atsakovo pozicija ir dėl to, kad iš pateiktų nuotraukų matyti, jog prie nurodomo vamzdžio galima prieiti iš bendrojo naudojimo laiptinės, įrengus papildomas revizines dureles (b. l. 149-150, 166) ir jis nėra privačioje nuosavybėje. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 26 str. 1 d. numato galimybę namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui ne vėliau kaip prieš 24 valandas pateikus raštišką prašymą buto ir (ar) kitų patalpų savininkui, patekti į savininkui priklausančias patalpas, kad galėtų apžiūrėti ar remontuoti šildymo ir karšto vandens sistemą ar apskaitos prietaisus. Pats atsakovas pateikė įrodymą, kad kasmetinės pastato apžiūros metu šildymo sistemos būklė buvo nustatyta patenkinama, tačiau iš to paties apžiūros akto (b. l. 152-154) matyti, jog buvo numatyta rekomendacija atnaujinti šildymo sistemos izoliaciją, tačiau byloje nėra pateikta įrodymų, jog ši rekomendacija buvo įgyvendinta, ar buvo apie tai informuoti namo gyventojai. Namo gyventojų informavimas, rekomendacijų pateikimas leistų namo administratoriui išvengti atsakomybės už šildymo sistemos sutrikimą, nes tokiu atveju namo bendraturčiai, neįgyvendindami namo administratoriaus rekomendacijų, prisiimtų atsakomybę dėl sistemos avarijų galinčios kilti žalos. Kiti atsakovo teiginiai dėl trečiojo asmens atsakomybės jam neprižiūrint ar netinkamai prižiūrint jo bute esančius bendrojo naudojimo šilumos sistemos vamzdžius ir juos netinkamai įrengus yra nepagrįsti, kadangi pats atsakovas, turėdamas pareigą tikrinti šildymo sistemos vamzdyną ir už tai gaunantis atlyginimą, negali perkelti savo pareigų namo gyventojams. Šiuo atveju byloje nėra nustatyta trečiojo asmens neteisėtų veiksmų ar tyčios, didelio neatsargumo dėl 2014-02-03 įvykusios avarijos. Pateikti duomenys apie anksčiau vykusį užliejimą iš to paties šildymo sistemos vamzdžio, esančio trečiojo asmens buto sienoje, ir jokių įrodymų apie aktyvius atsakovo, kaip namo administratoriaus, veiksmus nebuvimas, tik patvirtina tai, jog namo šildymo sistemos vamzdynai nebuvo tinkamai prižiūrimi. Būtent dėl nepriežiūros ar netinkamos priežiūros po dvejų metų įvyko pakartotinis užliejimas, beje, sukėlęs žalą ir trečiajam asmeniui. Atsakovo spėjimai apie tai, jog 2014 metų žala galėjo kilti dėl 2012 metais trečiojo asmens įrengtos šildymo sistemos atkarpos, nesudaro pagrindo atleisti atsakovą nuo civilinės atsakomybės, nes nuo 2012 metų trečiojo asmens įrengtas šildymo sistemos vamzdis, įjungtas į bendrą namo šildymo sistemos vamzdyną, buvo sėkmingai eksploatuojamas, prižiūrimas, jokių privalomų nurodymų, įpareigojimų ar rekomendacijų namo administratorius nebuvo davęs, o 2012 metais duotos rekomendacijos kaip matyti iš fotonuotraukų yra įgyvendintos (vamzdžių sujungimo vietose įrengtos revizinės durelės). 2012-02-17 UAB „City Service LT“ Defektiniame akte Nr. NB-AA-12-029 (b. l. 113) rekomendacija po kiekvienos šildymo sezono pabaigos ir pradžios atlikti jungčių patikrą yra adresuota bendrojo sistemos vamzdyno prižiūrėtojui. Tad atsakovas neįrodė, kad atliko tinkamą šildymo sistemos priežiūrą. Tai, kad bendrojo naudojimo sistemos vamzdyno dalis yra trečiojo asmens buto sienoje, nesudaro pagrindo jo atsakomybei kilti, nes jis neprižiūri šildymo sistemos, vamzdyno, o iš esmės visi vamzdynai eina bendraturčių butų sienomis, perdangomis ar kitomis bendromis konstrukcijomis. Be to, visuose ir paties atsakovo pranešimuose draudimo kompanijoms yra nurodoma, kad užliejimas įvyko iš bendrojo naudojimo sistemos vamzdyno, todėl priežastiniu ryšiu yra susiję bendrojo naudojimo sistemos prižiūrėtojo, valdytojo neveikimas ir/ar netinkamas veikimas su užliejus butus padaryta bendraturčiams žala. Administratoriaus kaltė konstatuojama, kai jis, atsižvelgiant į administratoriui nustatytų įpareigojimų apimtį, pobūdį, administravimo atlygintinumą, nebuvo tiek rūpestingas, apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina. CK 4.242 str. 2 d. numato, kad administratorius prievoles privalo vykdyti apdairiai, sąžiningai, o šioje byloje nepateikta netgi visų pagal teisės aktus nurodomų kaip privalomųjų darbų atlikimo faktą patvirtinančių įrodymų apie tai, kad šildymo sistemos vamzdynas buvo tinkamai prižiūrimas pagal privalomus statinių techninės priežiūros reikalavimus. Konstatavus visas civilinės atsakomybės sąlygas, spręstina dėl priteistinų nuostolių dydžio.

13Atsakovas teigia, kad ieškovo pateikta lokalinė sąmata nėra patikimas įrodymas nustatyti žalos dydį. Nepateikus jokių įrodymų tokiems teiginiams pagrįsti, teismas atmeta šį atsikirtimą. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog atsakovas privalo atlyginti ieškovui 289,62 EUR dydžio žalos atlyginimą regreso tvarka, kurią ieškovas patyrė išmokėdamas draudėjui pagal draudimo sutartį.

14Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos jo prašomos 6 proc. dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą 289,62 EUR sumą nuo civilinės bylos būtent atsakovui UAB „Naujamiesčio būstas“ pagal patikslintą ieškinį iškėlimo teisme dienos, t. y. 2015-12-18, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

15Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovas šioje byloje sumokėjo 15,00 EUR dydžio žyminį mokestį (b. l. 3) bei patyrė 590,46 EUR išlaidų už advokato ir advokato padėjėjos suteiktas teisines paslaugas (b. l. 31-32, 144-145), viso patyrė – 605,46 EUR bylinėjimosi išlaidų. Pagal atstovavimo išlaidų turinį matyti, kad 203,26 EUR sudaro už pirminio ieškinio atsakovui W. D. W. R. parengimą, kurios patirtos 2015-10-20 ir kurios nėra susijusios su naujojo atsakovo pagal vėliau patikslintą ieškinį dalyvavimu procese. Kitos atstovavimo išlaidos sudaro 387,20 EUR atstovavimo teisme išlaidų. Nustatant, ar šios išlaidos, advokato ir advokato padėjėjos teisinei pagalbai yra pagrįstos ir nėra neprotingai didelės, atsižvelgtina į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymo Nr. 1R-77 dėl Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymo Nr. 1R-85 Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo pateikimo (toliau – Rekomendacijos) 8.19 p., kuriame numatoma, kad už vieną atstovavimo teisme ar pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą taikomas 0,1 koeficientas nuo Lietuvos statistikos departamento skelbiamo užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje, Rekomendacijų 5 p. numatyta, jog už advokato padėjėjo teikiamas teisines paslaugas skaičiuojama 80 proc. maksimalaus užmokesčio. Bylinėjimosi išlaidos už advokato padėjėjo atstovavimą pirmosios instancijos teisme ieškovo patirtos 2016-02-26, t. y. 2016 m. pirmąjį ketvirtį. Remiantis statistikos departamento pateikta informacija - vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2015 m. trečiąjį ketvirtį buvo 735,10 EUR. Tokiu atveju pagal pateiktas Rekomendacijas, maksimaliai priteistina suma už advokato padėjėjos atstovavimą pirmosios instancijos teisme (viename teismo posėdyje) galėjo būti iki 58,80 EUR (735,10 x 0,1 x 0,8). Nagrinėjamu atveju ieškovo prašomos priteisti 387,20 EUR bylinėjimosi išlaidos už advokato padėjėjos atstovavimą teisme mažintinos iki maksimaliai galimos priteisti sumos. Atsižvelgiant į išdėstytą, iš atsakovo ieškovui iš viso priteistina 73,80 EUR bylinėjimosi išlaidų (15+58,80; CPK 93 str. 1 d., 85 str. 1 d. 1 p., 88 str. 6 p., 98 str.).

16Trečiajam asmeniui iš ieškovo priteistina jo patirtų 500,00 EUR dydžio bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į ieškinį parengimą (e. b. l. 100-101) (CPK 93 str. 4 d., 88 str. 6 d., 98 str.), nes į procesą pagal pirminį ieškinį atsakovu, o vėliau pagal patikslintą ieškinį kaip trečiasis asmuo jis buvo įtrauktas būtent ieškovo, todėl šios išlaidos priežastiniu ryšiu susijusios su ieškovo veiksmais, jos neviršija pagal minėtas rekomendacijas nustatytų maksimalių dydžių.

17Ieškovas pakeitęs ieškinio pagrindą ir reikalaudamas priteisti iš naujojo atsakovo 289,62 EUR sumą, turėjo sumokėti 15,00 EUR žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p. 7 d., 82 str.). Atsižvelgiant į tai, jog ieškovas, pateikdamas pirminį ieškinį iš viso sumokėjo 83,00 EUR žyminio mokesčio ir vėliau reikalavimų pirminiam atsakovui W. D. W. R. atsisakė, ši dalis civilinės bylos yra nutraukta, - vadovaujantis CPK 87 str. 2 d., ieškovui grąžintina 75 proc. žyminio mokesčio nuo 68,00 EUR žyminio mokesčio permokos (83 – 15 = 68), sudaranti 51,00 EUR (68,00 x 0,75).

18Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir CPK 87, 259, 269-271, 279, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

19iš esmės patenkinti patikslintą ieškinį.

20Priteisti ieškovui UAB DK „PZU Lietuva“, juridinio asmens kodas 110057869, iš atsakovo UAB „Naujamiesčio būstas“, juridinio asmens kodas 121452091, 289,62 EUR (du šimtus aštuoniasdešimt devynis EUR 62 ct) žalos atlyginimo, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2015-12-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 73,80 EUR (septyniasdešimt tris EUR 80 ct) bylinėjimosi išlaidų.

21Priteisti trečiajam asmeniui W. D. W. R., gim. 1943-03-20, iš ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“, juridinio asmens kodas 110057869, 500,00 EUR (penkis šimtus EUR 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

22Grąžinti ieškovui 51,00 EUR (penkiasdešimt vieną EUR 00 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2015-10-28 mokėjimo nurodymu Nr. 16843, išaiškinant, jog mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija vadovaudamasi šia nutartimi.

23Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jovita Einikienė, sekretoriaujant... 2. ieškovas pareiškė ieškinį, vėliau patikslindamas jo pagrindą ir... 3. Naujasis atsakovas UAB „Naujamiesčio būstas“ atsiliepimu į ieškinį (1... 4. Trečiasis asmuo W. D. W. R. atsiliepimais į ieškinį prašė jį atmesti... 5. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu palaikė ieškinį. Papildomai... 6. Atsakovo UAB „Naujamiesčio būstas“ atstovė teismo posėdžio metu... 7. Trečiojo asmens atstovas teismo posėdžio metu remdamasis byloje pateiktomis... 8. Dėl bylos nagrinėjimo ribų. Teismas 2016-02-02 nutartimi priėmė ieškovo... 9. Ieškinys iš esmės tenkintinas.... 10. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad UAB DK „PZU Lietuva“ ir... 11. Iš byloje pateiktų fotonuotraukų matyti, jog vamzdis, esantis W. D. W. R.... 12. CK 6.1015 str. 1 d. nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką,... 13. Atsakovas teigia, kad ieškovo pateikta lokalinė sąmata nėra patikimas... 14. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo taip... 15. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 16. Trečiajam asmeniui iš ieškovo priteistina jo patirtų 500,00 EUR dydžio... 17. Ieškovas pakeitęs ieškinio pagrindą ir reikalaudamas priteisti iš naujojo... 18. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir CPK 87, 259, 269-271, 279, 307... 19. iš esmės patenkinti patikslintą ieškinį.... 20. Priteisti ieškovui UAB DK „PZU Lietuva“, juridinio asmens kodas 110057869,... 21. Priteisti trečiajam asmeniui W. D. W. R., gim. 1943-03-20, iš ieškovo UAB DK... 22. Grąžinti ieškovui 51,00 EUR (penkiasdešimt vieną EUR 00 ct) žyminio... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...