Byla 2-10766-599/2011
Dėl įsiskolinimo išieškojimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Erika Vilimienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lindorff Oy, veikiančio per struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, ieškinį atsakovui J. J. dėl įsiskolinimo išieškojimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 2007-11-29 atsakovas su pradiniu kreditoriumi AB „Hansabankas“ sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-138714-GV, pagal kurią pradinis kreditorius kredito gavėjui suteikė atsakovui tikslinį vartojimo kreditą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą bei mokėti sutartyje numatytas metines palūkanas. Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, todėl susidarė įsiskolinimas. AB „Hansabankas“ reiškiamą reikalavimo teisę į atsakovą įgijo remiantis pradinio kreditoriaus AB „Hansabankas“ ir ieškovo 2008-10-27 sudaryta Sutartimi dėl reikalavimo teisių perleidimo. Ieškovas prašė teismo išieškoti iš atsakovo 10295,58 Lt įsiskolinimą, 10398,54 Lt delspinigius, 12,25? metinių palūkanų nuo 9881,49 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t.y. nuo 2011-05-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas, bei prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks teismui parengiamųjų procesinių dokumentų (b.l. 2-3).

3Atsakovui LR CPK 123 str. 3 d. bei 142 str. nustatyta tvarka 2011-05-26 buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, tačiau atsakovas nustatytais terminais atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl teismas atsakovo atžvilgiu priima sprendimą už akių (b.l. 14).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Sutinkamai su LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d. nuostatomis, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad 2007-11-29 atsakovas su pradiniu kreditoriumi AB „Hansabankas“ sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-138714-GV, pagal kurią pradinis kreditorius kredito gavėjui suteikė atsakovui tikslinį vartojimo kreditą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą bei mokėti sutartyje numatytas metines palūkanas (b.l. 5-7). Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, todėl susidarė įsiskolinimas. 2008-07-01 atsakovas buvo informuotas, jog nesumokėjus susidariusio įsiskolinimo iki 2008-07-21 bankas vienašališkai nutrauks paskolos sutartį su atsakovu (b.l. 4). Iš 2008-07-28 patvirtinimo apie teisę į skolas turinio nustatyta, kad ieškovas gavo pilnas ir neribotas teises į skolas ir visus su jomis susijusius dokumentus, visus papildomus turtinius reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant: palūkanas ir delspinigius, išieškojimo išlaidas bei žyminį mokestį, rinkliavas bei kitokias išlaidas, patirtas ar galimai priskaičiuotinas pagal susitarimus tarp AB bankas „Hansabankas“ ir skolininkų (b.l. 8-9). Atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė, todėl susidarė 10295,58 Lt įsiskolinimas, delspinigių priskaičiuota 10398,54 Lt sumai (b.l.2-3, 4). Byloje įrodymų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė (LR CPK 176 str. – 179 str.).

7Sutinkamai su LR CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra,–vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis).

8Sutinkamai su LR CK 6.101 str. 1 d., 2 d. nuostatomis, kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės.

9LR CK 6.71 str. 1 d. nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Vadovaujantis CK 6.72 straipsniu, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Iš 2007-11-29 Vartojimo kredito sutarties sąlygų turinio matyti, kad paskolos gavėjui uždelsus paskolos sutartyje nustatytus mokėjimus, paskolos gavėjas moka paskolos davėjui 0,1 proc. dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendros uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną (b.l. 5-6). Iš ieškovo į bylą pateiktų paskaičiavimų nustatyta, kad atsakovui paskaičiuoti 10398,54 Lt dydžio delspinigiai, t.y. sutartyje nustatyti delspinigiai prilygsta net 36,5 procentams metinių palūkanų (b.l.2-3).

10Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.), netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris Paskolos sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias jis yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant Sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir Sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovui nepateikus jokių įrodymų dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomos priteisti netesybos (delspinigiai), kurios siekia 10398,54 Lt, palyginus su pagrindinės skolos suma (10295,58 Lt), yra aiškiai per didelės, todėl laikytinos baudinėmis (CK 1.5 straipsnis).

11LR CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). LR CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad 0,1 procento dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga, todėl teismas, remdamasis LR CK 6.258 str. 3 d. ir LR CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina netesybas per pusę, t.y. iki 0,5 procentų nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Remiantis išdėstytu, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 5199,27 Lt delspinigių (LR CK 6.73 str. 2 d.).

12Sutinkamai su LR CK 6.37 str., 6.62 str. - 6.63 str., 6.71 str. 1 d., 6.73 str. 2 d., 6.205 str., 6.101 str., 6.205 str., 6.210 str. 1 d., 6.245 str. – 6.248 str., 6.256 str., 6.260 str., 6.870 str. 1 d., 6.873 str. 1 d. ir esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies ir iš atsakovo ieškovo naudai išieškotinas 10295,58 įsiskolinimas, 5199,27 Lt delspinigiai bei 12,25? metinės palūkanos nuo 9881,49 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t.y. nuo 2011-05-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, likusioje dalyje pareiškimas atmestinas.

13Sutinkamai su LR CPK 93 str. 1 d. nuostatomis, iš atsakovo ieškovo naudai išieškotinas 465,00 Lt žyminis mokestis (b.l. 1).

14Sutinkamai su LR CPK 92 str. nuostatomis iš atsakovo valstybės naudai išieškotinos 5,79 Lt pašto išlaidos.

15Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. - 288 str., 307 str., teismas

Nutarė

16ieškinį patenkinti iš dalies.

17Išieškoti iš atsakovo J. J., a.k. ( - ) ( - ), Vilniuje, ieškovo Lindorff Oy, į.k. 0140351-4, buveinė Yliopistonkatu 30, Turku, Suomija, veikiančio per struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, į.k. 111882842, buveinė Lvovo g. 25, Vilnius, naudai 10295,58 Lt įsiskolinimą, 5199,27 Lt delspinigius, 12,25? metines palūkanas nuo 9881,49 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t.y. nuo 2011-05-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 465,00 Lt žyminį mokestį.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Išieškoti iš atsakovo J. J., a.k. ( - ) ( - ), Vilniuje, valstybės naudai 5,79 Lt pašto išlaidas.

20Atsakovas turi teisę sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 str. 2 d., 3 d. reikalavimus. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

21Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Erika Vilimienė, rašytinio... 2. ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 2007-11-29 atsakovas su pradiniu... 3. Atsakovui LR CPK 123 str. 3 d. bei 142 str. nustatyta tvarka 2011-05-26 buvo... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Sutinkamai su LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d. nuostatomis, jeigu atsakovas... 6. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad... 7. Sutinkamai su LR CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis, prievolės turi būti... 8. Sutinkamai su LR CK 6.101 str. 1 d., 2 d. nuostatomis, kreditorius turi teisę... 9. LR CK 6.71 str. 1 d. nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar... 10. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką... 11. LR CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra... 12. Sutinkamai su LR CK 6.37 str., 6.62 str. - 6.63 str., 6.71 str. 1 d., 6.73 str.... 13. Sutinkamai su LR CPK 93 str. 1 d. nuostatomis, iš atsakovo ieškovo naudai... 14. Sutinkamai su LR CPK 92 str. nuostatomis iš atsakovo valstybės naudai... 15. Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. - 288 str., 307 str., teismas... 16. ieškinį patenkinti iš dalies.... 17. Išieškoti iš atsakovo J. J., a.k. ( - ) ( - ), Vilniuje, ieškovo Lindorff... 18. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Išieškoti iš atsakovo J. J., a.k. ( - ) ( - ), Vilniuje, valstybės naudai... 20. Atsakovas turi teisę sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto 1... 21. Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali...