Byla 2-238-862/2012
Dėl teismo priimto sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1056-78/2009 pagal ieškovo A. J. ieškinį atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, neišmokėto darbo užmokesčio, pareikštą, atsakovui Vilniaus lopšeliui-darželiui „Vėtrungė“, trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija, vykdymo

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Rasita Kurakienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo A. J. prašymą dėl teismo priimto sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1056-78/2009 pagal ieškovo A. J. ieškinį atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, neišmokėto darbo užmokesčio, pareikštą, atsakovui Vilniaus lopšeliui-darželiui „Vėtrungė“, trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija, vykdymo

Nustatė

2ieškovas prašo išieškoti iš atsakovo atlyginimą už priverstinės pravaikštos laiką nuo sprendimo priėmimo dienos iki jo įvykdymo dienos. Nurodė, kad Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-12-21 sprendimu buvo panaikintas atsakovo 2008-06-30 įsakymas Nr. V-52 dėl drausminės nuobaudos atsakovui skyrimo ir ieškovo atleidimas iš darbo pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 136 straipsnio 3 dalies 1 punktą pripažintas neteisėtu. Ieškovas nebuvo grąžintas į darbą. Darbo sutartis buvo nutraukta teismo sprendimu nuo teismo sprendimo įsigaliojimo dienos. Ieškovo naudai iš atsakovo buvo priteistas po 55,88 Lt, neatskaičius įstatymų nustatytų mokesčių, vidutinio darbo užmokesčio už kiekvieną darbo dieną bei 0,18 Lt delspinigių už kiekvieną kalendorinę dieną nuo teismo sprendimo priėmimo dienos 2009-12-21 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Vilniaus apygardos teismas 2010-10-07 nutartimi pakeitė Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-12-21 sprendimą ir priteisė iš atsakovo ieškovui 500 Lt neturtinės žalos. Kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą. Pažymėjo, kad teismui pripažinus atsakovo atleidimą pagal iš darbo neteisėtu ir nutraukus darbo sutartį teismo sprendimu atsakovas privalėjo pakeisti atleidimo iš darbo formuluotę ir apie tai pranešti VSDF Vilniaus valdybos Vilniaus skyriui, tačiau iki šiol atleidimo pagrindas nėra pakeistas. Atsakovo neveikimas pažeidžia ieškovo teises ir teisėtus interesus, trukdo susirasti kitą darbą ir turėti pajamų šaltinį, nes norint įsidarbinti, kiekvienas darbdavys reikalauja nurodyti išėjimo iš ankstesnių darboviečių pagrindus, pateikti apie tai duomenis, taip pat charakteristiką. Dauguma darbdavių, išsiaiškinę kokiu pagrindu ieškovas buvo atleistas iš darbo, nepriima jo į darbą. Nurodė, kad raštu ir kreipėsi į atsakovą dėl atleidimo iš darbo formuluotės pakeitimo, tačiau jokio atsakymo negavo.

3Atsakovas prašo prašymą atmesti kaip nepagrįstą ir paskirti ieškovui 5000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodė, kad Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-12-21 sprendimu patenkinęs ieškovo reikalavimus dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, 2008-03-30 sudarytą darbo sutartį nutraukė nuo teismo sprendimo įsigaliojimo dienos. Laiko, kad šiuo prašymu ieškovas pakartotinai prašo teismą išieškoti jo naudai iš atsakovo atlyginimą už priverstinės pravaikštos laiką nuo Vilniaus apygardos teismo 2010-10-07 sprendimo priėmimo dienos iki jo įvykdymo dienos. Pažymėjo, kad teismo sprendimai yra pateikti vykdyti antstoliui ir šiuo metu išieškomos piniginės sumos neatskaičius įstatymo nustatytų mokesčių, todėl pareiga sumokėti mokesčius tenka ieškovui, o ne atsakovui. Todėl ieškovas privelėjo VSDF Vilniaus valdybos Vilniaus skyriui pateikti teismo sprendimą ir sumokėti įstatymo nustatytus mokesčius nuo priteistos teismo pinigų sumos. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 772 straipsnyje nustatyta, kai darbdavys neįvykdo teismo sprendimo grąžinti į darbą neteisėtai atleistą ar neteisėtai perkeltą į kitą darbą darbuotoją arba pakeisti atleidimo iš darbo formuluotę, jeigu ta formuluotė sukliudė darbuotojui stoti į kitą darbą, tai teismas išieškotojo prašymu priima nutartį išieškoti darbuotojui atlyginimą už priverstinės pravaikštos laiką arba išmokėti neteisėtai perkeltam į kitą darbą darbuotojui darbo užmokesčio skirtumą už visą laiką nuo sprendimo priėmimo dienos iki jo įvykdymo dienos. Šiuo atveju teismas nusprendė negrąžinti ieškovo į darbą , o šalių sudarytą 2008-03-30 darbo sutartį laikyti nutraukta nuo teismo sprendimo įsigaliojimo dienos. Pirmosios instancijos teismas pats pakeitė ieškovo darbo sutarties nutraukimo formuluotę ir neįpareigojo atsakovo ją pakeisti, todėl ieškovas nepagrįstai nurodo, kad atsakovas privalėjo pakeisti darbo sutarties nutraukimo pagrindą pranešant VSDF Vilniaus valdybos Vilniaus skyriui. Nurodo, kad VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010-06-04 įsakymu Nr. V-243 patvirtintų Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių 74.2 punktas nustato, kad apdraustojo asmens duomenys apie draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir įmokas gali būti tikslinami apdraustojo prašymu, o pagal 74.5 punktą - pagal įsiteisėjusį atitinkamą teismo sprendimą. Taisyklių 97 punktas nustato, kad draudėjui nepateikus patikslintų pranešimų apie apdraustojo asmens tikslinamus duomenis pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą, o apdraustajam pateikus įsiteisėjusį atitinkamą teismo sprendimą, duomenys tikslinami. Todėl ieškovas galėjo kreiptis į VSDF Vilniaus valdybos Vilniaus skyrių su prašymu patikslinti duomenis ir pateikti aukščiau nurodytus įsiteisėjusius teismo sprendimus. Ieškovas daugiau nei metus nesikreipė į atsakovą, kad šis pakeistų darbo sutartyje nurodytą formuluotę, nesikreipė į VSDF Vilniaus valdybos Vilniaus skyrių su prašymų pakeisti darbo sutarties formuluote ir nepateikė teismo sprendimo, o tai reiškia, kad ieškovas buvo pasyvus. Ieškovas nepateikė duomenų, kad nuo 2010-10-07 būtų mėginęs įsidarbinti kitoje darbovietėje bei įrodymų, kad būtent VSDF Vilniaus valdybos Vilniaus skyriuje esantys duomenys dėl darbo atleidimo pagrindo jam trukdė įsidarbinti pas konkretų darbdavį.

4Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija su prašymu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodė, jog Vilniaus miesto 3 apylinkės ir Vilniaus apygardos teismuose nagrinėta civilinė byla dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, neišmokėto darbo užmokesčio ir neturtinės žalos priteisimo, kurioje, pasak ieškovo priimtų sprendimų nevykdo atsakovas buvo inicijuota ieškovo. Ieškovas neprašė teismo pakeisti atleidimo iš darbo formuluotės. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2008-03-30 sudarytą darbo sutartį laikė nutraukta teismo sprendimu nuo teismo sprendimo įsigaliojimo dienos. Teismo sprendimu nebuvo nutarta pakeisti atleidimo iš darbo formuluotės, kadangi ieškovas nereiškė tokio reikalavimo. Todėl ieškovas yra neteisus nurodydamas, kad teismui pripažinus jo atleidimą neteisėtu ir įsiteisėjus sprendimui, atsakovas privalėjo pakeisti atleidimo iš darbo formuluotę ir apie tai pranešti VSDF Vilniaus valdybos Vilniaus skyriui, kadangi atsakovui teismų sprendimais nebuvo numatyta minėto įpareigojimo. Dėl to nėra pagrindo taikyti DK 300 straipsnyje nustatytas sprendimų, priimtų darbo byloje neįvykdymo pasekmes.

5Prijungta Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-1056-78/2009.

6Prašymas tenkintinas iš dalies

7Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-12-21 sprendimu nuspręsta panaikinti Vilniaus lopšelio – darželio „Vėtrungė“ direktorės 2008-06-30 įsakymą Nr. V-52 dėl A. J. drausminės nuobaudos skyrimo. Pripažinti A. J. Vilniaus lopšelio – darželio „Vėtrungė“ direktorės 2008-08-04 įsakymu Nr. 304 atleidimą iš darbo neteisėtu. Negrąžinti A. J. į darbą bei A. J. ir Vilniaus lopšelio – darželio „Vėtrungė“ 2008-03-30 sudarytą darbo sutartį laikyti nutraukta teismo sprendimu nuo teismo sprendimo įsigaliojimo dienos. Priteisti iš atsakovo Vilniaus lopšelio – darželio „Vėtrungė“ 19116,28 Lt (devyniolika tūkstančių vieną šimtą šešiolika Lt 28 ct) vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką, 2400,00 Lt (dviejų tūkstančių keturių šimtų Lt 00 ct) išeitinę išmoką, 297,45 Lt (du šimtus devyniasdešimt septynis Lt 45 ct) nesumokėto darbo užmokesčio, 92,97 Lt (devyniasdešimt du Lt 97 ct) delspinigių, iš viso 21906,70 Lt (dvidešimt vieną tūkstantį devynis šimtus šešis Lt 70 ct), neatskaičius įstatymų nustatytų mokesčių, bei 1000,00 Lt (vieną tūkstantį Lt 00 ct) išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti ieškovo A. J. naudai. Priteisti iš atsakovo Vilniaus lopšelio – darželio „Vėtrungė“ po 55,88 Lt (penkiasdešimt penkis Lt aštuoniasdešimt aštuonis ct), neatskaičius įstatymų nustatytų mokesčių, vidutinio darbo užmokesčio už kiekvieną darbo dieną bei po 0,18 Lt (00 Lt aštuoniolika ct), neatskaičius įstatymų nustatytų mokesčių, delspinigių už kiekvieną kalendorinę dieną nuo teismo sprendimo priėmimo dienos 2009-12-21 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ieškovo A. J. naudai. Priteisti iš atsakovo Vilniaus lopšelio – darželio „Vėtrungė“ 656,99 Lt (šešis šimtus penkiasdešimt šešis Lt 99 ct) žyminio mokesčio, 11,55 Lt (vienuolika Lt 55 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš viso 668,54 Lt (šešis šimtus šešiasdešimt aštuonis Lt 54 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Sprendimo dalį dėl vieno vidutinio darbo užmokesčio 1200,00 Lt (vieno tūkstančio dviejų šimtų Lt 00 ct) sumoje, neatskaičius įstatymų nustatytų mokesčių, vykdyti skubiai.

8Vilniaus apygardos teismo 2010-10-07 nutartimi nutarta Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 21 d. sprendimą pakeisti. Priteisti ieškovui A. J. iš atsakovo Vilniaus lopšelio darželio „Vėtrungė“ 500 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Priteistą iš atsakovo Vilniaus lopšelio darželio „ Vėtrungė“ valstybei žyminio mokesčio išlaidų sumą padidinti iki 722,99 Lt. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą. Priteisti iš atsakovo Vilniaus lopšelio darželio „Vėtrungė“ (įmonės kodas 190028096) 9,95 Lt pašto išlaidų, turėtų procesinių dokumentų išsiuntimui apeliacinės instancijos teisme, valstybei, įpareigojant atsakovą sumokėti šią sumą Valstybinei mokesčių inspekcijai, į AB Swedbank esančią Surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 5660 (c.b. Nr. 2-1056-78/2009 b. l. 167-173, 205-210).

9CPK 331 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismo sprendimas ar nutartis įsiteisėja nuo jų priėmimo dienos. Todėl darytina išvada, kad atsakovui 2010-10-07 atsirado pareiga vykdyti teismo sprendimą. DK 300 straipsnyje nustatyta, jog tais atvejais, kai darbdavys nevykdo teismo sprendimo ar nutarties arba nevykdo sprendimo pakeisti atleidimo iš darbo formuluotę, darbuotojo prašymu teismas priima nutartį išieškoti darbuotojui darbo užmokestį už visą laiką nuo sprendimo (nutarties) priėmimo dienos iki jo įvykdymo dienos. Taikant DK 300 straipsnį būtina atsižvelgti į darbo teisėje nustatytus darbo teisių įgyvendinimo ir pareigų vykdymo principus, draudimą piktnaudžiauti teise (DK 35 straipsnis), esmines darbo teisių gynimo nuostatas (DK 36 straipsnio 1 dalis), sprendžiant dėl išmokos pagal DK 300 straipsnį trukmės, gali būti atsižvelgta į darbuotojo aktyvumą: ar kreiptasi dėl lėšų atgavimo, ar inicijuotas sprendimo vykdymas.

10Atsakovas prašydamas netenkinti ieškovo prašymo nurodė, kad teismas savo iniciatyva nustatė, jog darbo sutartis nutraukta teismo sprendimu, sprendime atsakovas nėra įpareigotas informuoti VSDF Vilniaus valdybos Vilniaus skyrių apie darbo sutarties nutraukimo pagrindo pakeitimą. Be to pagal 2010-06-04 priimtų Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių 74.2, 74.5, 97 punktus ieškovas galėjo pats pasirūpinti, kad būtų pakeistas jo atleidimo iš darbo pagrindas. Trečiasis asmuo nurodė, kad sprendime teismo iniciatyva nurodytas darbo sutarties nutraukimo pagrindas nėra tapatus reikalavimo pakeisti atleidimo iš darbo formuluotę tenkinimui, nes ieškovas nagrinėjamoje byloje tokio reikalavimo nereiškė, o prašė jį grąžinti į darbą.

11Iš civilinėje byloje Nr. 2-1056-78/2009 esančio Vilniaus apygardos teismo lydraščio (b.l. 211) matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2010-10-07 nutarties nuorašas atsakovui išsiųstas 2010-10-14. Iš civilinėje byloje Nr. 2-1056-78/2009 esančios 2010-01-30 pažymos, patvirtinančios apie vykdomojo rašto išdavimą ir 2010-10-22 ieškovo prašymo išduoti vykdomąjį raštą (b.l. 213, 218-219) matyti, kad ieškovas nedelsdamas kreipėsi į teismą tam, kad galėtų inicijuoti priverstinį teismo sprendimo vykdymą. Atsakovas, nurodydamas, kad sprendimas yra vykdomas per antstolį, patvirtino, kad jis teismo sprendimą dėl išmokų priteisimo vykdo priverstine tvarka. Kadangi piniginio pobūdžio sprendimas vykdomas priverstine tvarka, ieškovas prašymą dėl darbo užmokesčio už visą laiką nuo sprendimo (nutarties) priėmimo dienos iki jo įvykdymo dienos išieškojimo pareiškė dėl to, kad atsakovas nepranešė VSDF Vilniaus valdybos Vilniaus skyriui apie jo atleidimo iš darbo pagrindo pasikeitimą, vertintinas tik šalių elgesys susijęs su nepiniginio pobūdžio sprendimo dalies vykdymu.

12Iš byloje esančio ieškovo 2011-11-18 prašymo (b.l. 4), adresuoto atsakovui, matyti, kad ieškovas į atsakovą dėl nepiniginio pobūdžio sprendimo dalies vykdymo kreipėsi praėjus daugiau nei vieneriems metams nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Be to, iš teismui pateikto rašto nėra galimybės daryti išvados, kada atsakovas gavo šį ieškovo raštą ir ar gavo, kadangi kartu nėra pateiktas joks įrodymas, patvirtinantis, kad šis ieškovas raštas buvo išsiųstas, ar gautas atsakovo. Tačiau atsakovas pateiktame atsiliepime neneigė šios ieškovo nurodytos aplinkybės, todėl darytina išvada, kad į atsakovą ieškovas kreipėsi būtent 2011-11-18.

13Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010-06-04 įsakymu Nr. V-243 buvo patvirtintos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės. Šios taisyklės įsigaliojo 2010-06-24. Minėta, kad teismo sprendimas, priimtas šioje byloje įsiteisėjo 2010-10-07, todėl atsakovas teismo sprendimo įsiteisėjimo metu, kaip darbdavys, turintis pareigą žinoti ir vykdyti teisės aktų, reglamentuojančių privalomuosius socialinio draudimo santykius, reikalavimus, galėjo tikėtis, kad ieškovas, iniciavęs priverstinį piniginio pobūdžio sprendimo dalies vykdymą, kreipsis teisės aktų nustatyta tvarka ir dėl atleidimo iš darbo formuluotės pakeitimo. Tačiau tokia situacija neatleido atsakovo nuo pareigos, įtvirtintos minėtų taisyklių 4.2. punkte - pranešti apie apdraustųjų draudimo pabaigą, kadangi priėmus teismo sprendimą, buvo pakeistas ne tik atleidimo pagrindas bet ir draudimo santykių laikotarpis. Be to, taisyklių, kuriomis remdamasis atsakovas neigia savo pareigą informuoti VSDF Vilniaus valdybos Vilniaus skyrių apie darbo sutarties su ieškovu nutraukimo pagrindo pakeitimą, 83 punkte būtent draudėjui – atsakovui yra įtvirtinta pareiga tikslinti pateiktus duomenis apie apdraustąjį, teikiant SAM pranešimą. Pažymėtina, kad taisyklių 87 punkto pagrindu apdraustasis taip pat gali prašyti patikslinti apie ji kaupiamus duomenis, tačiau šia taisyklių nuostata nėra įtvirtinta apdraustojo pareiga. Todėl nėra pagrįsti atsakovo argumentai, kad jis nepateikė duomenų VSDF Vilniaus valdybos Vilniaus skyriui, nes neturėjo tokios pareigos. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytų taisyklių 4.2, 83 punktų nuostatas nėra pagrįsti atsakovo argumentai, kad teismo sprendimu jis nebuvo įpareigotas informuoti VSDF Vilniaus valdybos Vilniaus skyriaus, nes ši jo pareiga yra įtvirtinta teisės akte.

14Nėra pagrįsti ir trečiojo asmens argumentai, kad teismo sprendimu nebuvo keičiamas atleidimo pagrindas, kadangi ši trečiojo asmens išvada padaryta netinkamai aiškinant DK 297 straipsnio 4 dalies nuostatas, kurios reiškia, kad teismui nustačius, jog darbuotojas į pirmesnį darbą negali būti grąžinamas, teismas privalo priimti sprendimą pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu ir priteisti darbuotojui DK 140 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos. Būtent toks teismo sprendimas nagrinėjamu atveju ir buvo priimtas. Šio straipsnio 4 dalyje įtvirtinta teisės norma aukščiau nurodytu sakiniu nėra baigiama, nes joje yra įtvirtintas ir kitas sakinys, kuriame nustatyta, kad tokiu atveju laikoma, kad darbo sutartis yra nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsigaliojimo dienos. O tai ir reiškia, kad pakeičiami ir darbo santykių nutraukimo pagrindas ir darbo santykių nutraukimo laikas.

15Atsižvelgiant į išdėstyta darytina išvada, kad atsakovas, įsiteisėjus teismo sprendimui, įgijo pareigą teisės aktų nustatyta tvarka informuoti VSDF Vilniaus valdybos Vilniaus skyrių apie darbo santykių su atsakovu pasibaigimą. Atsakovas savo pareigos neįgyvendino, galimai tikėdamasis, kad ieškovas įgyvendins savo teisę, juo labiau, kad iki 2011-11-18 ieškovas nesikreipė į atsakovą dėl nepiniginio pobūdžio sprendimo nevykdymo. Tačiau 2011-11-18, gavęs ieškovo raštą, atsakovas privalėjo pateikti duomenis VSDF Vilniaus valdybos Vilniaus skyriui, kaip ir privalėjo pateikti atsakymą ieškovui. Iš išdėstyto galima daryti darytina išvadą, kad tiek ieškovas, tiek atsakovas laiku nesiėmė aktyvių veiksmų dėl nepiniginio pobūdžio teismo sprendimo įvykdymo.

16Atsakovui kaip darbdaviui yra keliami didesni atidumo ir rūpestingumo kriterijai dėl teismo sprendimo buvusiam darbuotojui tinkamo ir greito įvykdymo. Be to atsakovas neinformuodamas VSDF Vilniaus valdybos Vilniaus skyriaus apie tai, kad su darbuotoju darbo santykiai nutrūko ne jau nurodytu pagrindu ir laiku, kitu pagrindu ir laiku, nevykdė ne tik teismo sprendimo, bet ir teisės aktais jam nustatytos pareigos, todėl ieškovo prašymas pritaikyti DK 300 straipsnyje įtvirtintas sprendimo nevykdymo pasekmes yra pagrįstas.

17Tačiau atsižvelgiant į tai, kad atsakovas vykdo piniginio pobūdžio reikalavimą, kuriuo ieškovui priteistas vidutinis darbo užmokestis už kiekvieną dieną nuo teismo sprendimo priėmimo iki įsiteisėjimo dienos, į tai, kad ieškovas ėmėsi aktyvių veiksmų dėl nepiniginio pobūdžio reikalavimo vykdymo tik 2011-11-18, į tai, kad vien tik suma nuo 2009-12-21 iki 2012-02-06 būtų lygi 43418,76 Lt (55,88 Lt x 777) ir būtų neproporcinga atsakovo neveikimui, ieškovo prašymas tenkintinas iš dalies, priteisiant iš atsakovo ieškovui vidutinį darbo užmokestį po 55,88 Lt už kiekvieną dieną nuo 2011-11-18 iki 2012-02-06, t.y 4414,52 Lt (55,88 Lt x 79), ir po 55,88 Lt už kiekvieną dieną nuo 2012-02-07 iki Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-12-21 sprendimo ir Vilniaus apygardos 2010-10-07 nutarties visiško įvykdymo dienos.

18Kadangi ieškovo prašymas taikyti DK 300 straipsnyje įtvirtintas teismo sprendimo nevykdymo pasekmes patenkintas, atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (CPK 93 str. 4 d.).

19Atsakovui išaiškintina, kad jis vykdydamas teismo sprendimą bei nutartį, privalo laikytis teisės aktų reikalavimų ir papildomai privalo apskaičiuoti bei sumokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas. Iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 10,65 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (CPK 96 str.).

20Vadovaudamasis DK 300 straipsniu, CPK 138 straipsniu, 290-292 straipsniais teismas

Nutarė

21prašymą tenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovo UAB Vilniaus lopšelis-darželis „Vėtrungė“ į. k. 190028096, ieškovo A. J., a. k. ( - ) keturių tūkstančių keturių šimtų keturiolikos litų ir penkiasdešimt dviejų centų (4414,52 Lt) vidutinį darbo užmokestį nuo 2011-11-18 iki 2012-02-06 ir po 55,88 Lt už kiekvieną uždelstą dieną nuo 2012-02-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

23Išaiškinti atsakovui UAB Vilniaus lopšelis-darželis „Vėtrungė“ į. k. 190028096, kad vykdydamas teismo sprendimą bei nutartį laikydamasis teisės aktų reikalavimų, papildomai privalo apskaičiuoti ir sumokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas.

24Priteisti iš atsakovo UAB Vilniaus lopšelis-darželis „Vėtrungė“ į. k. 190028096, valstybės naudai dešimt litų ir šešiasdešimt penkis centus (10,65 Lt) procesinių dokumentų įteikimo išlaidas. Ši sumą turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

25Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Rasita Kurakienė, rašytinio... 2. ieškovas prašo išieškoti iš atsakovo atlyginimą už priverstinės... 3. Atsakovas prašo prašymą atmesti kaip nepagrįstą ir paskirti ieškovui 5000... 4. Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija su prašymu... 5. Prijungta Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo civilinė byla Nr.... 6. Prašymas tenkintinas iš dalies... 7. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-12-21 sprendimu nuspręsta panaikinti... 8. Vilniaus apygardos teismo 2010-10-07 nutartimi nutarta Vilniaus miesto 3-ojo... 9. CPK 331 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismo... 10. Atsakovas prašydamas netenkinti ieškovo prašymo nurodė, kad teismas savo... 11. Iš civilinėje byloje Nr. 2-1056-78/2009 esančio Vilniaus apygardos teismo... 12. Iš byloje esančio ieškovo 2011-11-18 prašymo (b.l. 4), adresuoto atsakovui,... 13. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir... 14. Nėra pagrįsti ir trečiojo asmens argumentai, kad teismo sprendimu nebuvo... 15. Atsižvelgiant į išdėstyta darytina išvada, kad atsakovas, įsiteisėjus... 16. Atsakovui kaip darbdaviui yra keliami didesni atidumo ir rūpestingumo... 17. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad atsakovas vykdo piniginio pobūdžio... 18. Kadangi ieškovo prašymas taikyti DK 300 straipsnyje įtvirtintas teismo... 19. Atsakovui išaiškintina, kad jis vykdydamas teismo sprendimą bei nutartį,... 20. Vadovaudamasis DK 300 straipsniu, CPK 138 straipsniu, 290-292 straipsniais... 21. prašymą tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti iš atsakovo UAB Vilniaus lopšelis-darželis „Vėtrungė“ į. k.... 23. Išaiškinti atsakovui UAB Vilniaus lopšelis-darželis „Vėtrungė“ į. k.... 24. Priteisti iš atsakovo UAB Vilniaus lopšelis-darželis „Vėtrungė“ į. k.... 25. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...