Byla e2-1170-633/2018
Dėl nuostolių atlyginimo pagal atgręžtinį (regresinį) reikalavimą priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų teisėjas A. V.

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ieškinį atsakovui M. R. dėl nuostolių atlyginimo pagal atgręžtinį (regresinį) reikalavimą priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4

 1. 2018-01-16 Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmuose buvo priimtas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Marijampolės skyriaus ieškinys atsakovui M. R. dėl 5674,11 Eur nuostolių pagal regresinį (atgręžtinį) reikalavimą atlyginimo priteisimo.
 2. 2018-02-19 atsakovui buvo tinkamai (pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalį) įteiktos ieškinio ir jo priedų kopijos su teismo pranešimu, atsakovas įpareigotas per 15 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo jam dienos pateikti teismui nustatytos formos ir turinio atsiliepimą į ieškinį, atsakovui išaiškintos atsiliepimo nepateikimo teisinės pasekmės. Terminas atsakovo atsiliepimui pateikti baigėsi, šio termino pratęsti atsakovas neprašė ir atsiliepimo be pateisinamų priežasčių teismui nepateikė.
 3. Kadangi ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių ir teismas turi tokią teisę, ieškovo reikalavimai byloje išspręstini priimant byloje sprendimą atsakovui už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis ir 285 straipsnio 1 dalis).

5Teismas

konstatuoja:

 1. Atlikus formalų įrodymų tyrimą pagal ieškinį ir ieškovo pateiktus dokumentus-leistinus rašytinius įrodymus, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, nustato, kad : Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 16 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) nustatyta, kad atsakovas M. R., 2007-11-30 apie 18.00 val. Vilkaviškio mieste, Lauko gatvėje, prie namo, pažymėto Nr. 30, panaudodamas fizinį smurtą pargriovė nukentėjusiąją B. J. ant šaligatvio, jėga iš jos rankos traukdamas rankinę ir išnarinęs jai kairio peties sąnarį, sulaužęs kairio žastikaulio kaklelį, sunkiai sutrikdė B. J. sveikatą.
 2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės teritorinis skyrius (toliau – NDNT) B. J. dėl nelaimingo atsitikimo (suluošinimo) darbe nustatė 60 proc. darbingumo lygį nuo 2009-07-02 – neterminuotai.
 3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilkaviškio skyrius 2008 m. vasario 26 d. priėmė sprendimą Nr. P-36-8, kuriuo pripažino B. J. 2007-11-30 įvykusį nelaimingą atsitikimą pakeliui iš darbo draudiminiu įvykiu. VSDFV Vilkaviškio skyriaus 2009 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. S29-36 B. J. nuo 2009-07-02 neterminuotai buvo paskirta 535,68 Lt (kuri vėliau buvo perskaičiuota ir padidinta) netekto darbingumo periodinė kompensacija. VSDFV Marijampolės skyriaus laikotarpiu nuo 2015-07-01 iki 2017-12-31 išmokėjo B. J. 5674,11 Eur netekto darbingumo periodinės kompensacijos, kurią šiuo ieškiniu prašo priteisti.
 4. Atsakovas nevykdė pareigos laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais kitiems asmenims nepadarytų žalos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio 1 dalis), savo tyčiniais kaltais neteisėtais veiksmais sunkiai sutrikdė B. J. sveikatą, dėl ko ji tapo nedarbinga, jai atsirado ilgalaikės sveikatos sutrikdymo pasekmės ir jai buvo mokama netekto darbingumo periodinė kompensacija.
 5. Taigi konstatuotina, kad dėl atsakovo neteisėtų kaltų veiksmų VSDFV Marijampolės skyrius, išmokėdamas B. J. netekto darbingumo periodinę kompensaciją, patyrė 5674,11 Eur nuostolius, tarp atsakovo neteisėtų kaltų veiksmų ir VSDFV Marijampolės skyriaus patirtų nuostolių yra tiesioginis priežastinis ryšys.
 6. CK 6.246 straipsnis nustato, kad civilinė atsakomybė atsiranda atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 straipsnio 2 dalis). CK 6.280 straipsnio 1 dalis numato, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio, CK 6.290 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad socialinio draudimo išmokos, mokamos sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atvejais, yra įskaitomos į atlygintinos žalos dydį, o CK 6.290 straipsnio 3 dalis numato, kad draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį. Be to, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Nelaimingų atsitikimų darbe įstatymo 31 straipsnyje numatyta, kad, jeigu, ištyrus nelaimingą atsitikimą darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo nustatoma, kad jis įvyko dėl trečiojo asmens kaltės, tai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius atgręžtinio reikalavimo teise išreikalauja išmokėtas išmokų sumas iš kalto asmens CK nustatyta tvarka.
 7. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas faktines aplinkybes bei vadovaujantis šiomis teisės aktų nuostatomis, pripažintina, kad atsakovas privalo atlyginti dėl jo neteisėtų kaltų veiksmų VSDFV Marijampolės skyriaus patirtus 5674,11 Eur nuostolius, tačiau, teismo turimais duomenimis, iki sprendimo priėmimo dienos nuostolių nėra atlyginęs, todėl ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistina 5674,11 Eur nuostolių pagal regresinį (atgręžtinį) reikalavimą atlyginimas, kuriuos sudaro B. J. išmokėtos socialinio draudimo išmokos (CK 6.245 - 6.249, 6.251, 6.263, 6.280, 6.290 straipsniai).
 8. Kadangi ieškovas yra įstatymu atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo paduodant ieškinį (CPK 83 straipsnio 1 dalies 10 punktas), teismui visiškai jį tenkinant, iš atsakovo priteistina 127,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 7 dalis) bei 1,79 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai, iš viso – 128,79 Eur (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

6Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsniu,142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsnio 1, 2 dalimis, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

7Ieškinį patenkinti visiškai.

8Priteisti iš atsakovo (jam už akių) – M. R., asmens kodas – ( - ) gyv. ( - ) : a) 5674,11 Eur (penkis tūkstančius šešis šimtus septyniasdešimt keturis eurus 11 ct) nuostolių atlyginimo pagal regresinį (atgręžtinį) reikalavimą ieškovui – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui, juridinio asmens kodas – 188677622, buveinės adresas – A. Valaičio g. 2-1, Marijampolė, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), bankas – Luminor Bank AB.

9Priteisti iš atsakovo (jam už akių) – M. R., asmens kodas – ( - ) gyv. (duomenys neskelbtini, 128,79 Eur (vieną šimtą dvidešimt aštuonis eurus 79 ct) bylinėjimosi išlaidų – už dokumentų siuntimą ir nesumokėto žyminio mokesčio, atlyginimą valstybei (mokama/išieškoma – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įstaigos kodas – 188659752, į valstybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pasirinktame banke, įmokos kodas – 5660, įmokos paskirtis – žyminis mokestis ir išlaidos susiję su bylos nagrinėjimu).

10Atsakovas – M. R., negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmams motyvuotą pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

11Ieškovas – Valstybinio socialinio draudimo Marijampolės skyrius, per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per sprendimą už akių priėmusio Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmus.

Proceso dalyviai