Byla 2-359-653/2010
Dėl neįrengtos pastogės patalpų atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės

1Vilniaus m. trečiojo apylinkės teismo teisėja Jelena Šiškina, sekretoriaujant Ligitai Norkūnienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Ričardui Suslavičiui, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ieškovo K. K. ieškinį atsakovei V. M., tretieji asmenys – E. S., O. D., VĮ Valstybės turto fondas, Z. Č., O. R., L. S. S., V. S., bei atsakovės V. M. priešieškinį K. K. ir E. S. dėl neįrengtos pastogės patalpų atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (1 t. b.l. 2-5), kuriame prašė: 1) ieškovo asmeniniam naudojimui atidalinti Pastogės patalpų dalį, unikalus Nr. ( - ), esančią pastate, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas plane 1A3p, adresu ( - ), Vilnius, ir pripažinti nuosavybės teises į 2990/10000 Pastogės patalpų dalį, Neįrengtos pastogės padalinimo schemoje pažymėtą ribų posūkio indeksais (skaičiais): 1-2-3-4-5-6 bei raide „A“, 2) pripažinti ieškovui teisę atlikti projektavimo, rekonstravimo, remonto ir visus kitus reikalingus darbus, įrengiant gyvenamąsias patalpas, ir visus kitus reikalingus darbus, įrengiant gyvenamąsias patalpas, jas įrengus atlikti jų kadastrinius matavimus ir įregistruoti VĮ Registrų centre be atsakovų sutikimo Pastogės patalpų dalyje Neįrengtos pastogės padalinimo schemoje pažymėtą ribų posūkio indeksais (skaičiais): 1-2-3-4-5-6 bei raide „A“, kurios unikalus Nr, ( - ), esančios pastate, kurio unikalus Nr. ( - ), žymėjimas plane 1A3p, adresu ( - ), Vilnius, bei priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovė V. M. pateikė priešieškinį (2 t. b.l. 5-6, 62-64), kuriame prašo atidalinti jai nuosavybės teise priklausančią 2358/10000 neįrengtos pastogės patalpų dalį (25,62 kv.m.), kurių unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 108,61 kv.m, esančių adresu ( - ), Vilnius, pastate, unikalus Nr. ( - ), 1A3p, nustatant, kad pastogės dalies vieta yra virš atsakovei nuosavybės teise priklausančio buto, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ši vieta pastogės plano pasiūlyme apribota Nr. 1-2-3-4-5-6-1.

42010-06-22 teismo posėdyje pateiktas prašymas patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį.

5Šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, todėl teismas ją tvirtina ir šią bylą nutraukia. Taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės šalims išaiškintos (LR CPK 293 str. 1 d. 5 p., 294 str.).

6Ieškovui grąžinama 75 procentai už ieškinio padavimą teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos (248 Lt) (1 t. b.l. 1, 23), tai yra 184,50 Lt (LR CPK 87 str. 2 d.).

7Atsakovei grąžinama 75 procentai už priešieškinio padavimą teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos (132 Lt) (2 t. b.l. 15), tai yra 99 Lt (LR CPK 87 str. 2 d.).

8Iš ieškovo ir atsakovės lygiomis dalimis priteisiamos 300 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybės naudai (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 94 str.).

9Vadovaudamasis LR CPK 42 str., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

10Patvirtinti ieškovo K. K., a.k. ( - ) ir atsakovės V. M., a.k. ( - ) ir trečiojo asmens E. S., a.k. ( - ) 2010-06-03 sudarytą taikos sutartį:

11Šalys, ieškovas K. K., a.k. ( - ) gyvenantis ( - ), Elektrėnai, atsakovė V. M., a.k. ( - ) ir E. S., a.k. ( - ) gyvenanti ( - ), Vilnius, siekdami taikiai išspręsti kilusį teisminį ginčą civilinėje byloje Nr. 2-359-653/2010 pagal ieškovo K. K. ieškinį atsakovei V. M. ir atsakovės V. M. priešieškinį atsakovams K. K. ir E. S., tretieji asmenys VĮ "Valstybės turto fondas", Z. Č., O. R., L. S. S., V. S., O. D., dėl neįrengtos pastogės patalpų atidalijimo iš bendros dalinės nuosavybės ir teisės pripažinimo, nagrinėjamoje Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 str. ir 6.985 str. ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 str. , 140 str. 3 d., sudarė taikos sutartį šiomis sąlygomis:

 1. Šalys susitaria ieškovo K. K. asmeniniam naudojimui atidalinti Neįrengtos pastogės patalpų, unikalus Nr. ( - ), dalį, esančią pastate, kurio unikalus Nr. ( - ), žymėjimas plane lA3\p, adresu ( - ), Vilnius, ir pripažinti nuosavybės teises į 2700/10000 (29,32 m2.) Neįrengtos pastogės patalpų dalį architektės N. Š. parengtoje neįrengtos pastogės padalinimo schemoje pažymėtą ribų posūkio indeksais (skaičiais): 7-8-9-10-11-7 bei raide "C".
 1. Šalys susitaria atsakovės V. M. asmeniniam naudojimui atidalinti Neįrengtos pastogės patalpų, unikalus Nr. ( - ), dalį, esančią pastate, kurio unikalus Nr. ( - ), žymėjimas plane 1 A3\p, adresu ( - ), Vilnius, ir pripažinti nuosavybės teises į 2137/10000 (23,21 m2.) Neįrengtos pastogės patalpų dalį, architektės N. Š. parengtoje neįrengtos pastogės padalinimo schemoje pažymėtą ribų posūkio indeksais (skaičiais): 1-2-3-4-5-6-1 bei raide "A".
 1. Šalys susitaria atsakovės E. S. asmeniniam naudojimui atidalinti Neįrengtos pastogės patalpų, unikalus Nr. ( - ), dalį, esančią pastate, kurio unikalus Nr. ( - ), žymėjimas plane lA3\p, adresu ( - ), Vilnius, ir pripažinti nuosavybės teises į 4145/10000 (45,02 m2.) Neįrengtos pastogės patalpų dalį, architektės N. Š. parengtoje neįrengtos pastogės padalinimo schemoje pažymėtą ribų posūkio indeksais (skaičiais): 9-10-11-12-1-2-3-13-14-15-16-9 bei raide "D".
 1. Šalys susitaria, patekimui į Neįrengtos pastogės patalpas bendriems laiptams įrengti išskirti Neįrengtos pastogės patalpų dalį plotą architektės N. Š. parengtoje neįrengtos pastogės padalinimo schemoje pažymėtą ribų posūkio indeksais (skaičiais): 1-6-7-11-12-1 bei raide „B", 1018/10000 plotas 11,06 m2, kuriuo Šalys disponuos, valdys ir naudosis bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis.
 1. Architektės N. Š. parengta Neįrengtos pastogės padalinimo schema yra šios Taikos sutarties neatskiriama dalis.
 1. Kiekviena iš šalių sutinka, kad pastato ir Neįrengtos pastogės patalpų bendraturčiai, t.y. ieškovas ir (ar) atsakovė ir (ar) tretysis asmuo šios taikos sutarties 1 - 4 dalyse nurodytose Neįrengtos Pastogės patalpų dalyse savo nuožiūra be atskiro kitų Neįrengtos pastogės bendraturčių sutikimo bei derinimo atliktų projektavimo, rekonstravimo, remonto ir visus kitus reikalingus darbus įrengiant gyvenamąsias patalpas, komunalinius ir (ar) inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas, stogo ir kitų kapitalinių konstrukcijų rekonstravimo darbus, o taip pat įrengtų patekimą į Neįrengtos pastogės patalpas (laiptus iš trečio aukšto bendro naudojimo patalpų (koridoriaus) į pastogės patalpas) bei gautų statybos leidimą šiems darbams atlikti, jas įrengus atliktų patalpų kadastrinius matavimus bei įregistruotų VĮ Registrų centras.
 1. Šalys susitaria, kad už patekimo į Neįrengtos pastogės patalpas (laiptų iš trečio aukšto bendro naudojimo patalpų (koridoriaus) į pastogės patalpas) įrengimo ir įregistravimo darbus šalys dengs proporcingai priklausančiai Neįrengtos pastogės daliai. Šalys susitaria, kad bendraturtis prieš pradėdamas atlikti patekimo į Neįrengtos pastogės patalpas (laiptų iš trečio aukšto bendro naudojimo patalpų (koridoriaus) į pastogės patalpas) įrengimo ir įregistravimo darbus turi supažindinti su darbų sąmata kitus Neįrengtos pastogės patalpų bendraturčius bei gauti jų pritarimą dėl kainos, numatytos darbų sąmatoje. Šis pritarimas negali būti neduotas be raštiško pagrįsto ir motyvuoto pareiškimo, kuris turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 7 (dienas) nuo darbų sąmatos pateikimo susipažinti, t.y. nesutikimas turi būti pateiktas raštu ir motyvuotas.
 1. Šalys susitaria, kad viena iš kitos nereikalauja jokių bylinėjimosi išlaidų, patirtų šioje civilinėje byloje, atlyginimo.
 1. Šalys supranta ir žino, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 str. ir 6.985 str. nuostatas, taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia tarpusavyje kilusį teisminį ginčą užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus, ir kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią bei yra priverstinai vykdytinas dokumentas.
 1. Taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo civilinės pasekmės numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso 42 str., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 249 str., šalims suprantamos ir žinomos - šalys netenka teisės vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.
 1. Šalys prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo patvirtinti šią taikos sutartį šalims nedalyvaujant ir civilinę bylą Nr. 2-359-653/2010 nutraukti.
 1. Sutartis sudaryta keturiais egzemplioriais, kurių vienas pateikiamas teismui, po vieną egzepliorių įteikiama šalims.

12Nutraukti civilinę bylą Nr. 2-359-653/2010 pagal ieškovo K. K. ieškinį atsakovei V. M., tretieji asmenys – E. S., O. D., VĮ Valstybės turto fondas, Z. Č., O. R., L. S. S., V. S., bei atsakovės V. M. priešieškinį K. K. ir E. S. dėl neįrengtos pastogės patalpų atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės.

13Grąžinti ieškovui K. K. 184,50 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2008-06-03 ir 2008-07-08 mokėjimo kvitais į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, esančią „Swedbank“, AB.

14Grąžinti atsakovei V. M. 99 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2009-07-31 mokėjimo kvitu į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, esančią „Swedbank“, AB.

15Išaiškinti ieškovui ir atsakovei, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi šia nutartimi.

16Priteisti lygiomis dalimis iš ieškovo K. K. ir atsakovės V. M. po 150 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus m. 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai