Byla 2-474-465/2011

1Vilniaus miesto 1-mas apylinkės teismas, teisėja Margarita Ambrazaitienė,

2sekretoriaujant Tomui Kantaravičiui,

3dalyvaujant ieškovo atstovams, direktoriui A. Daujotui ir adv. pad. V. Granickui,

4atsakovo atstovei A. Vereniūtei,

5trečiojo asmens ieškovo pusėje atstovui

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Logintra“ ieškinį atsakovui UAB DK „PZU Lietuva“, dalyvaujant trečiajam asmeniui ieškovo pusėje UAB „Swedbank lizingas“ dėl draudimo išmokų priteisimo.

7Teismas išnagrinėjęs bylą

Nustatė

8UAB „Swedbank lizingas“ priklausančios, ieškovo UAB „Logintra“, kaip lizingo gavėjo naudojamos transporto priemonės, - vilkikas MAN TGA 18.440, v/n ( - ) ir puspriekabė SMITZ SCS24/L, v/n BF989 ieškovo vardu buvo draustos atsakovo UAB DK „PZU Lietuva“ transporto priemonių draudimu. 2010-02-01 Prancūzijoje įvykusio eismo įvykio metu vilkikas ir puspriekabė buvo apgadintos.

9Ieškovas nurodo, kad apie įvykį informavus atsakovą (draudiką), iš karto po įvykio Prancūzijoje buvo atliktas minimalus remontas, už kurį 7074,08 Lt. sumokėjo UAB “Transaida”, su kuria ieškovas yra sudaręs bendradarbiavimo sutartį. UAB „Pajūrio autorika“ nepriklausomi ekspertai vilkikui padarytą žalą įvertino 52105 Lt. Puspriekabės remontą atlikusi bendrovė „Klatentas“ už remonto paslaugas pateikė sąskaitą apmokėjimui 6440,83 Lt. Vilkiko ir puspriekabės remontas ieškovei kainavęs viso 65619,92 Lt.

10Tačiau atsakovas dėl 2010-02-01 patirtos žalos mokėti ieškovui draudimo išmoką atsisakė motyvuodamas tuo, kad pirmosios draudimo įmokos pagal Transporto priemonių draudimo liudijimuose PZULT Nr. 1121878 ir PZULT Nr. 1118171, nustatytais terminais nebuvo apmokėtos, dėl to draudimo sutartys neįsigaliojo ir draudikas įvykio metu draudimo apsaugos nesuteikė.

11Ieškovas teigia, kad apie sutarčių negaliojimą jam nebuvo pranešta, o priešingai, po autoįvykio atsakovo atstovas aktyviai derino remonto sąmatas, buvo suderinta Prancūzijoje atliekamo remonto suma, taip pat remonto sąmata buvo suderinta su bendrove „Klatentas“ ir tokiais veiksmais atsakovas akivaizdžiai pripažinęs sutarčių galiojimą ir tuo suteikęs ieškovui teisėtus lūkesčius dėl draudimo išmokų mokėjimo. Todėl ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 65619,92 Lt. draudimo išmoką, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

12Ieškovo (bendrovės direktorius) ir jo atstovas ieškinį palaikė. Jie papildomai nurodė, kad draudimo sutartys eismo įvykio metu galiojo, nes atsakovas siuntė raštus dėl draudimo įmokų sumokėjimo, o apie draudimo sutarčių nutraukimą ieškovui nepranešė.

13Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti. Atsakovas teigia, kad jam nekyla pareiga mokėti draudimo išmoką dėl minėto eismo įvykio pagal jo su ieškovu sudarytas Transporto priemonių draudimo sutartis (draudimo liudijimai PZULT Nr. 1121878 bei PZU LT Nr. 1118171), kadangi 2010-02-01 įvykio dieną minėtos sutartys dėl pavėluoto draudimo įmokų mokėjimo nebuvo įsigaliojusios, taigi įvykiui negaliojo ir draudimo apsauga. Vilkiko ir puspriekabės draudimo sutartimis buvo sulygta, kad ieškovas turi sumokėti draudimo įmokas, pagal šalių suderintus draudimo įmokų mokėjimo terminus. Pirmosios vilkiko ir puspriekabės draudimo įmokos buvo sumokėtos dalimis, o antrosios draudimo įmokos buvo

142 sumokėtos tik 2010-02-01, po tą pačią dieną įvykusio Prancūzijoje eismo įvykio.

15Transporto priemonių draudimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 3.2.1. d papunktyje numatyta, kad sumokėjus tik dalį draudimo sutartyje numatytos draudimo įmokos (mokant dalimis dalį pirmosios įmokos dalies) draudimo sutartis neįsigalioja ir draudikas nesuteikia draudimo apsaugos. Ieškovas draudimo įmokas mokėjo nesilaikydamas draudimo sutartyse nustatytų terminų, draudimo įmokos buvo galutinai sumokėtos tik po eismo įvykio. Ieškovui laiku nesumokėjus visos pirmosios draudimo įmokos sumos, tarp ieškovo ir atsakovo sudarytos draudimo sutartys nutrūko ir įvykio metu jos negaliojo. Raštų ieškovui dėl draudimo įmokų sumokėjimo išsiuntimas negali būti laikomas draudimo sutarčių galiojimo pripažinimu, nes minėti raštai buvo išsiųsti per klaidą. Pranešimai apie tolimesnių įmokų sumokėjimą yra automatiškai ruošiami ir išsiunčiami kompiuterinės programos pagalba.

16Papildomai atsakovas paaiškino, kad tiek ieškovas, tiek ir remonto paslaugas teikusios bendrovės yra PVM mokėtojai, todėl pirkimo PVM sumos negalima laikyti ieškovo nuotoliu, nes ieškovas pagal PVM įstatymą, šį mokestį gali įtraukti į PVM ataskaitą ir sumažinti mokėtiną sumą arba susigrąžinti šias sumas iš valstybės biudžeto (b.l.141).

17Be to, ieškovas neturi teisės reikšti ieškinio, nes apgadintos transporto priemonės priklauso UAB „Swedbank lizingas“, o ieškovas yra tik jų naudotojas. Draudimo sutartyse nurodytas naudos gavėjas yra UAB „Swedbank lizingas“.

18Teismo posėdyje atsakovo atstovė atsiliepimą į ieškinį palaikė, prašė ieškinį atmesti.

19Tretysis asmuo ieškovo pusėje UAB „Swedbank lizingas“ nurodo, kad ieškinyje minimos draudimo sutarčių sudarymo bei vykdymo aplinkybės jam nėra žinomos, jokių pretenzijų į ieškinyje nurodytas draudimo išmokas UAB „Swedbank lizingas“ neturi.

20Ieškinys tenkintinas iš dalies.

21Draudimo sutartis, jeigu joje nenustatyta ko kita, įsigalioja nuo to momento, kai draudėjas sumoka, visą ar pirmą draudimo įmoką (CK 6.996 str.1d.).

22Jei draudimo įmoka (mokant dalimis – jos pirmoji dalis) nesumokama iki draudimo galiojimo laikotarpio, nurodyto draudimo liudijime, pradžios, ir po to pradelsiama sumokėti 30 kalendorinių dienų ir daugiau, tai draudimo sutartis neįsigalioja, draudimo apsauga netaikoma, o pradelstai sumokėta draudimo įmoka grąžinama draudėjui (Taisyklių 3.2.1 c)

23Sumokėjus tik dalį sutartyje nurodytos draudimo įmokos (mokant dalimis – dalį pirmosios įmokos dalies) draudimo sutartis neįsigalioja ir draudikas nesuteikia draudimo apsaugos, jeigu draudimo sutartyje aiškiai raštu nenurodyta kitaip (Taisyklių 3.2.1 d).

24Draudėjui pažeidus sutarties sąlygas, apie draudimo sutarties nutraukimą, nurodant nutraukimo priežastį, draudikas raštu praneša draudėjui ne vėliau, kaip prieš 7 kalendorines dienas iki nutraukimo. Šiuo atveju sutartis nutraukiama nuo pranešime nurodytos dienos, draudimo įmokos draudėjui negrąžinamos (Taisyklių 4.3.3.2).

25Transporto priemonių draudimo sutartys buvo sudarytos prisijungimo būdu, pagal draudimo rūšies taisykles, parengtas įstatymų nustatyta tvarka, suderinus sutarčių trukmę, draudimo sumas, besąlygines išmokas, draudimo įmokų mokėjimo grafikus.

26Transporto priemonių draudimo liudijimuose nurodyta, kad draudimo sutartis dėl vilkiko draudimo apsaugos įsigalioja nuo 2009 m. spalio 14 d., o draudimo sutartis dėl puspriekabės draudimo apsaugos įsigalioja nuo 2009 m. rugsėjo 29 d. Dalimis mokamų draudimo įmokų pirmus mokėjimus pagal abi sutartis ieškovas privalėjo sumokėti sutarčių įsigaliojimo dienomis, t.y. rugsėjo 29 ir spalio 14 d. Tačiau pirmąją įmoką dėl vilkiko draudimo apsaugos ieškovas sumokėjo dalimis – spalio 19 d.- 100 Lt., lapkričio 2 d.- 116,67 Lt. ir 2010 m. vasario 01 d. – 433,33 Lt. bei tą pačią dieną ieškovas sumokėjo antrąją 650 Lt. draudimo įmoką. Dėl puspriekabės draudimo apsaugos pirmoji įmoka irgi buvo sumokėta dalimis t.y. spalio 19 d.– 100 Lt., 2010 m. vasario 01 d. – 125 Lt. ir antroji įmoka 225 Lt.

27Eismo įvykis, kurio metu buvo apgadintos transporto priemonės, Prancūzijoje įvyko tą pačią 2010 m. vasario 01 d. 11 val. vietos laiku, o ieškovės mokėjimo nurodymu tą dieną pervestos įmokos į atsakovės sąskaitą banke buvo įskaitytos 12:48 val. Lietuvos laiku, t.y. po įvykusio eismo įvykio (b.l.78,79, 123-125). Nors apie įvykį atsakovui buvo pranešta vasario 03 d., tačiau jis ne tik nepranešė ieškovui apie draudimo sutarčių negaliojimą, sustabdymą ar nutraukimą, bet ir aktyviai derino transporto priemonės sąmatą dėl laikino, minimalaus remonto atlikimo Prancūzijoje (b.l.13,14,15,42,104,105), jau po autoįvykio, vasario 25 d. suderino su bendrove “Klatentas” atstovu puspriekabės remonto sąmatą (b. l.71,72). Atsakovas tų pačių metų vasario 23 ir 25 d. rašė ieškovui apie atliekamas žalos sureguliavimo procedūras dėl žalos dydžio ir išmokos gavėjo

283 nustatymo (b.l. 69,70). Jau po autoįvykio, 2010 m. kovo 15 d. raštu atsakovas priminė ieškovui apie eilinės draudimo įmokos mokėjimą pagal puspriekabės draudimo sutartį (b.l.81). Atsakovo paaiškinimas, kad raštas buvęs išsiųstas per klaidą, nepaneigia kitų atsakovo atliktų veiksmų po autoįvykio derinant sąmatas ir vykdant žalos sureguliavimo procedūras. Vertinant po autoįvykio Prancūzijoje atsakovo atliktų veiksmų visumą ir turint galvoje, kad prisijungimo būdu sudarytos draudimo sutartys turi būti aiškinamos draudėjo naudai, teismas laiko esant pakankamą teisinį pagrindą daryti išvadai, kad pats atsakovas konkliudentiniais veiksmais patvirtino draudimo sutarčių galiojimą 2010 m. vasario 01 d. įvykusio Prancūzijoje autoįvykio metu, o ieškovas turėjo pagrįstus lūkesčius, kad draudimo sutartys galioja ir jo eksploatuojamos transporto priemonės turi draudimo apsaugą. Todėl atsakovo Prancūzijoje įvykusio autoįvykio pripažinimas nedraudiminiu, net neatsižvelgus į draudėjo kaltę - įmokos vėluotos mokėti dėl ekonominio sunkmečio, nėra pagrįstas (Draudimo įstatymo 82 str.7d.). Tad ieškinys iš esmės tenkintinas.

29Tačiau tenkinant ieškinį, būtina išskaityti draudimo liudijimuose nurodytas besąlygines išskaitas po 600 Lt. t.y. viso 1200 Lt. bei transporto priemonių remontą atlikusioms bendrovėms ieškovo sumokėtą pridėtinės vertės mokestį viso 11388,64 Lt. Ieškovas yra PVM mokėtojas, pirkęs jo naudojamų transporto priemonių remonto paslaugas, vadovaudamasis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 57 straipsniu, už remonto darbus ir detales sumokėtą pirkimo PVM gali įtraukti į PVM ataskaitą ir šia suma susimažinti mokėtiną į biudžetą PVM arba šią sumą susigrąžinti iš biudžeto. Kai prekes ir paslaugas įsigyja PVM mokėtojas, pirkimo PVM sumos negalima laikyti šio asmens nuostoliu. Tokią praktiką formuoja Lietuvos Aukščiausiasis teismas civ. byloje 2006 m. birželio 07 d. priimtoje nutartyje (3K-3-381/2006).

30Iš atsakovo priteistinos draudimo išmokų sumos taip pat būtina išskaityti 1750 Lt., kuriuos atsakovas sugrąžino ieškovui, kaip jo mokėtas įmokas. Taigi atsakovui pareikšto ieškinio suma atitinkamai mažintina.

31Atsakovo atsiliepime teigimas, kad draudimo sutartyse naudos gavėju nurodžius lizingo bendrovę, ieškovas neturi reikalavimo teisės yra nepagrįstas, nes ieškovas - lizingo gavėjas, lizingo sutartimi yra įsipareigojęs drausti lizinguojamą turtą, ką jis ir darė. Dėl autoįvykio patyręs nuostolių, ieškovas mokėjęs draudimo įmokas, turi reikalavimo teisę į nuostolių atlyginimą.

32Ieškovui priteistinos procesinės palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai.

33Remdamasis CK 6.37, 6.210, 6.193 str.4d.,6.992 str.1d., 6.996 str., Draudimo įstatymo 82 str.7d. bei vadovaudamasis CPK 93, 98, 259-270 str. str., teismas

Nutarė

34Ieškinį patenkinti iš dalies ir priteisti iš atsakovo UAB DK “PZU Lietuva” (į. k. 110057869) 51281,28 Lt.(penkiasdešimt vieną tūkstantį du šimtus aštuoniasdešimt vieną litą 28 cnt.) draudimo išmokų, 1640 Lt. žyminio mokesčio, 750 Lt. išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą 51281,28 Lt. sumą, nuo ieškinio pareiškimo 2010 m. birželio 10 d. ir iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės UAB “Logintra” (į. k. 300617143) naudai.

35Likusią ieškinio dalį atmesti.

36Patenkinus ieškinį iš atsakovo UAB DK „PZU Lietuva‘ (į.k.110057869) priteistina 16,91 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (pašto išlaidų) į valstybės biudžetą ( LR CPK 92 str.).

37Sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui 30-ties dienų laikotarpyje nuo paskelbimo dienos per Vilniaus 1-mą apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1-mas apylinkės teismas, teisėja Margarita Ambrazaitienė,... 2. sekretoriaujant Tomui Kantaravičiui,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovams, direktoriui A. Daujotui ir adv. pad. V.... 4. atsakovo atstovei A. Vereniūtei,... 5. trečiojo asmens ieškovo pusėje atstovui... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 7. Teismas išnagrinėjęs bylą... 8. UAB „Swedbank lizingas“ priklausančios, ieškovo UAB „Logintra“, kaip... 9. Ieškovas nurodo, kad apie įvykį informavus atsakovą (draudiką), iš karto... 10. Tačiau atsakovas dėl 2010-02-01 patirtos žalos mokėti ieškovui draudimo... 11. Ieškovas teigia, kad apie sutarčių negaliojimą jam nebuvo pranešta, o... 12. Ieškovo (bendrovės direktorius) ir jo atstovas ieškinį palaikė. Jie... 13. Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka,... 14. 2 sumokėtos tik 2010-02-01, po tą pačią dieną įvykusio Prancūzijoje... 15. Transporto priemonių draudimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 3.2.1. d... 16. Papildomai atsakovas paaiškino, kad tiek ieškovas, tiek ir remonto paslaugas... 17. Be to, ieškovas neturi teisės reikšti ieškinio, nes apgadintos transporto... 18. Teismo posėdyje atsakovo atstovė atsiliepimą į ieškinį palaikė, prašė... 19. Tretysis asmuo ieškovo pusėje UAB „Swedbank lizingas“ nurodo, kad... 20. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 21. Draudimo sutartis, jeigu joje nenustatyta ko kita, įsigalioja nuo to momento,... 22. Jei draudimo įmoka (mokant dalimis – jos pirmoji dalis) nesumokama iki... 23. Sumokėjus tik dalį sutartyje nurodytos draudimo įmokos (mokant dalimis –... 24. Draudėjui pažeidus sutarties sąlygas, apie draudimo sutarties nutraukimą,... 25. Transporto priemonių draudimo sutartys buvo sudarytos prisijungimo būdu,... 26. Transporto priemonių draudimo liudijimuose nurodyta, kad draudimo sutartis... 27. Eismo įvykis, kurio metu buvo apgadintos transporto priemonės, Prancūzijoje... 28. 3 nustatymo (b.l. 69,70). Jau po autoįvykio, 2010 m. kovo 15 d. raštu... 29. Tačiau tenkinant ieškinį, būtina išskaityti draudimo liudijimuose... 30. Iš atsakovo priteistinos draudimo išmokų sumos taip pat būtina išskaityti... 31. Atsakovo atsiliepime teigimas, kad draudimo sutartyse naudos gavėju nurodžius... 32. Ieškovui priteistinos procesinės palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos... 33. Remdamasis CK 6.37, 6.210, 6.193 str.4d.,6.992 str.1d., 6.996 str., Draudimo... 34. Ieškinį patenkinti iš dalies ir priteisti iš atsakovo UAB DK “PZU... 35. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 36. Patenkinus ieškinį iš atsakovo UAB DK „PZU Lietuva‘ (į.k.110057869)... 37. Sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos...