Byla 2-12441-235/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys,

2sekretoriaujant Birutei Adamonienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei adv. pad. Ievai Kūrytei,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Elektrokomplektas“ ieškinį atsakovui UAB „Psyops Media“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

5ieškovas UAB „Elektrokoplektas“ prašo iš atsakovo UAB „Psyops Media“ priteisti 16665,05 Lt skolos, 339,96 Lt delspinigių, 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas nurodo, kad jis atsakovui pagal žodinę pirkimo-pardavimo sutartį pardavė elektros prekes, o apmokėjimui už prekes išrašė PVM sąskaitas-faktūras ŠFEKV Nr. 047699 ir Nr. 047700 už 16 665,05 Lt. Šiose sąskaitose yra nurodytas parduodamų prekių kiekis, apmokėjimo terminas ir delspinigiai už nesavalaikį atsiskaitymą. Prekes priėmė ir pateiktas sąskaitas pasirašė atsakovo darbuotojas – darbų vadovas M. D.. Atsakovas neatsiskaitė už pateiktas prekes ir yra ieškovui skolingas nurodytą pinigų sumą. Apie atsakovo santykius su sąskaitas pasirašiusiu M. D. ieškovui nieko nėra žinoma (b. l. 38-39; 79-82).

7Atsakovas su ieškovo reikalavimais nesutinka. Nurodo, kad su ieškovu jokios sutarties nebuvo sudaręs, jokių prekių iš ieškovo neužsakė, o ir nebuvo pagrindo užsakyti, nes jie tuo metu nevykdė jokių darbų. M. D. parašai ant pateiktų sąskaitų yra fiktyvūs, minėtas asmuo nuo 2012-02-03 atleistas iš darbo, todėl neturėjo teisės veikti jų vardu – paimti iš ieškovo prekių, pasirašyti sąskaitų. M. D., žinodamas, kad nedirbs UAB „Psyops Media“ ir vykdydamas kitos bendrovės funkcijas neteisėtai, atbuline data pasirašė sąskaitas atsakovo vardu ir pasisavino didelės vertės turtą. (b. l. 52-55; 90-92).

8Trečiasis asmuo M. D. pateikė teismui savo atsiliepimą, kuriuo prašo ieškovo ieškinį patenkinti pilnai. M. D. paneigia visas atsakovo nurodomas aplinkybes, dėl kurių, atsakovo manymu, skola ieškovui neegzistuoja, todėl mano, jog ieškovo sąžiningumas bei susidariusi skola ir jos dydis iš atsakovo yra įrodyti pilnai, o atsakovo procesiniuose dokumentuose dėstomi argumentai yra laikytini nepagrįstais (b. l.131-132).

9Ieškinys tenkintinas.

10Ieškovas pateikė 2012-01-17 išrašytas PVM sąskaitas-faktūras atsakovui už parduotas elektros prekes (b. l. 83-85), šias sąskaitas pasirašė atsakovo darbų vadovas M. D. (taip nurodyta sąskaitose), tarp šalių rašytinės sutarties sudaryta nebuvo.

11Atsakovas teigia, kad M. D. neturėjo teisės veikti jų vardu, pasirašyti sąskaitas, paimti prekes atsakovo vardu.

12Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad M. D. 2011-08-24 buvo priimtas į darbą statybos darbų vadovu UAB „Psyops Media“, darbo sutartis su juo nutraukta 2012-02-03 (b. l. 64). Iš atsakovo rašto M. D. po darbo sutarties su juo nutraukimo matyti, kad darbdavys UAB Psyops Media“ reiškė pretenzijas dėl jo atsiskaitymo už medžiagas (materialines vertybes) (b. l. 65-69). Ieškovo teigimu, jam šios aplinkybės nebuvo žinomos.

13Atsakovo teigimu, jis iš ieškovo jokių prekių neužsakė, nes tam nebuvo jokio pagrindo užsakyti. Jo teigimu jokių objektų, susijusių su elektros instaliacija, atsakovas nevykdė, nurodė, kad 2011 m. gruodį išėjo iš darbo visi elektrikai, o į neapmokamas atostogas išėjo elektros darbų vadovas M. D.. Taip pat atsakovas teigia, jog M. D. parašai ant teismui pateiktų sąskaitų yra fiktyvūs.

14Nustatyta, kad 2012-02-09 ieškovo rašte, adresuotame UAB „KRK Baltic“, atsakovo vardu pasirašė M. D., nors jau 2012-02-03 jis buvo atleistas iš darbo. Taip pat atsakovas teismui pateikia tas pačias PVM sąskaitas-faktūras be M. D. parašo. Atsakovo manymu, šie pateikti duomenys įrodo aplinkybę, kad M. D. neturėdamas teisės veikti atsakovo vardu ir nebūdamas atsakovo darbuotoju, veikė atsakovo vardu ir neteisėtai pasirašė sąskaitas, bei tokiu būdu pasisavino ieškovo turtą, kurio realiai UAB „Psyops Media“ neužsakė.

15Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, jog trečiasis suinteresuotas asmuo nagrinėjamoje byloje M. D. sąskaitų atsakovui išrašymo dieną, t.y. 2012-01-17, dirbo UAB „Psyops Media“ darbų vadovu. Neapmokamų atostogų jis buvo išėjęs iki 2012-01-13 dienos, o iš darbo atleistas 2012-02-09 dieną, taigi atsakovo vardu jis veikė teisėtai ir pagrįstai. Jono Basanavičiaus gimnazijos elektros instaliacijos keitimo, žaibosaugos įrengimo bei teritorijos apšvietimo darbai buvo vykdomi 2011 m. spalio mėnesį, t.y. kai atsakovo minimi darbuotojai tikrai dirbo. Ieškovo “ teigimu atsakovui prekės buvo tiekiamos į kreditą, o sąskaitos už parduotas prekes buvo išrašytos 2012-01-17 dieną paėmus visą reikalingą statybos objektui kiekį.

16Ieškovas nurodė, kad jokiuose atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens tarpusavio ginčuose ir darbiniuose santykiuose nedalyvauja, ir pagrįstai teigia, kad jam negali būti žinomos aplinkybės dėl ieškovo darbuotojų skaičiaus, jų neapmokamų atostogų ar atleidimo iš darbo. Šios aplinkybės ieškovui tapo žinomos tik pačiam atsakovui pateikus atitinkamus įrodymus nagrinėjamoje byloje.

17Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų šiuos ieškovo teiginius.

18Civilinio kodekso (toliau – CK) 2.133 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad jeigu atstovas veikė viršydamas savo teises, tačiau tokiu būdu, jog trečiasis asmuo turėjo rimtą pagrindą manyti, kad sudaro sandorį su tokią teisę turinčiu atstovu, sandoris privalomas atstovaujamam, išskyrus atvejus, kai kita sandorio šalis žinojo ar turėjo žinoti, kad atstovas viršija savo teises.

19Tokiais atvejais turi būti tikrinama, ar atstovaujamojo veiksmai buvo tokie, kad protingas žmogus analogiškomis aplinkybėmis patikėtų esant atstovaujamojo santykius, t.y. turi būti aiškinamasi, ar buvo objektyvių aplinkybių, kurios sudarė rimtą pagrindą asmenį laikyti, kito asmens atstovu.

20Teismui yra pateiktos ankstesnės, t.y., 2011-08-02, 2011-08-10 bei 2011-09-01 PVM sąskaitos-faktūros, iš kurių matyti, kad ieškovo ir atsakovo prekybiniai santykiai susiklostė dar iki šio ginčo atsiradimo. Iš prie minėtų sąskaitų pridedamų banko išrašų matyti, jog atsakovas pagal anksčiau išrašytas sąskaitas faktūras su ieškovu atsiskaitė. Iš pateikiamų dokumentų matyti, jog dvi iš šių sąskaitų pasirašė tas pats trečiasis suinteresuotas asmuo – M. D.. Be to, dokumentuose atsispindi ir tarp šalių susiklosčiusi praktika – pirma būdavo pristatomos prekės bei išrašoma sąskaita, o tik po to sekdavo apmokėjimas, kas paneigia atsakovo triplike išsakomą poziciją, jog ankstesniais atvejais perkant prekes iš ieškovo pirmiausia būdavo sumokama ir tik po to prekės atiduodamos atsakovui. Dėl šių atvejų ginčo tarp ieškovo ir atsakovo nėra kilę. Kaip matyti iš teismui pateiktų įrodymų, ieškovas M. D. atsakovo atstovu laikė pagrįstai, nes pastarasis 2012-01-17 dieną pasirašydamas PVM sąskaitas-faktūras, kuriose yra išvardintos visos atsakovui pristatytos prekės, tokią teisę turėjo.

21Ieškovas, nedalyvaudamas atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens santykiuose, negalėjo turėti duomenų apie trečiojo asmens konkurencinę veiklą. Atsakovas neįrodė jų nesąžiningumo tiekiant atsakovui prekes pagal ginčo PVM sąskaitas-faktūras, taigi atsakovo tarpusavio santykiai su buvusiu savo darbuotoju, trečiuoju asmeniu M. D., yra bendrovės vidaus, organizaciniai ir kt. reikalai ir tiesioginės įtakos šiai bylai ir ieškovo reikalavimų patenkinimui neturi. Tuo tarpu trečiasis asmuo M. D. atsiliepime į ieškinį paneigė visas atsakovo nurodomas aplinkybes, dėl kurių, atsakovo manymu, skola ieškovui neegzistuoja. Iš to darytina išvada, kad ieškovo reikalavimai yra pagrįsti, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 16 665, 05 Lt skola.

22Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Vadovaujantis CK 6.72 straipsniu, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. PVM sąskaitose-faktūrose buvo numatyta, kad pradelsus atsiskaityti su ieškovu, ieškovas turės teisę iš atsakovo reikalauti 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Remiantis tuo, ieškovui iš atsakovo priteistini 339,96 Lt delspinigiai (delspinigių paskaičiavimas, b. l. 3).

23CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2012-05-15, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnis).

24Vadovaujantis CPK 80, 88 straipsniais, 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – žyminis mokestis ir išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti, t.y., iš viso 2 627,50 Lt (b. l. 137-140).

25Remiantis CPK 92 straipsniu, valstybės naudai iš atsakovo priteistinos pašto išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurios sudaro 28,95 Lt.

26Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

27Ieškinį tenkinti.

28Priteisti iš atsakovo UAB „Psyops Media“, juridinio asmens kodas 302337880, ieškovui UAB „Elektrokomplektas“, juridinio asmens kodas 247744890, 16 665, 05 Lt (šešiolika tūkstančių šešis šimtus šešiasdešimt penkis Lt penkis ct) skolą, 339,96 Lt (tris šimtus trisdešimt devynis Lt devyniasdešimt šešis ct) delspinigius, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (212-05-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2 627,50 Lt (du tūkstančius šešis šimtus dvidešimt septynis Lt penkiasdešimt ct) bylinėjimosi išlaidas.

29Priteisti valstybės naudai iš atsakovo UAB „Psyops Media“ 28,95 Lt (dvidešimt aštuonis Lt devyniasdešimt penkis ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos (sumokėti iki sprendimo įsiteisėjimo ir pateikti teismui sumokėjimą pagrindžiančius įrodymus).

30Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto pirmą apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys,... 2. sekretoriaujant Birutei Adamonienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei adv. pad. Ievai Kūrytei,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. ieškovas UAB „Elektrokoplektas“ prašo iš atsakovo UAB „Psyops Media“... 6. Ieškovas nurodo, kad jis atsakovui pagal žodinę pirkimo-pardavimo sutartį... 7. Atsakovas su ieškovo reikalavimais nesutinka. Nurodo, kad su ieškovu jokios... 8. Trečiasis asmuo M. D. pateikė teismui savo atsiliepimą, kuriuo prašo... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Ieškovas pateikė 2012-01-17 išrašytas PVM sąskaitas-faktūras atsakovui... 11. Atsakovas teigia, kad M. D. neturėjo teisės veikti jų vardu, pasirašyti... 12. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad M. D. 2011-08-24 buvo priimtas į... 13. Atsakovo teigimu, jis iš ieškovo jokių prekių neužsakė, nes tam nebuvo... 14. Nustatyta, kad 2012-02-09 ieškovo rašte, adresuotame UAB „KRK Baltic“,... 15. Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, jog trečiasis suinteresuotas asmuo... 16. Ieškovas nurodė, kad jokiuose atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens... 17. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų šiuos ieškovo... 18. Civilinio kodekso (toliau – CK) 2.133 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad... 19. Tokiais atvejais turi būti tikrinama, ar atstovaujamojo veiksmai buvo tokie,... 20. Teismui yra pateiktos ankstesnės, t.y., 2011-08-02, 2011-08-10 bei 2011-09-01... 21. Ieškovas, nedalyvaudamas atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens... 22. Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 23. CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 24. Vadovaujantis CPK 80, 88 straipsniais, 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš... 25. Remiantis CPK 92 straipsniu, valstybės naudai iš atsakovo priteistinos pašto... 26. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, 279 straipsnio... 27. Ieškinį tenkinti.... 28. Priteisti iš atsakovo UAB „Psyops Media“, juridinio asmens kodas... 29. Priteisti valstybės naudai iš atsakovo UAB „Psyops Media“ 28,95 Lt... 30. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu...