Byla 2-137-816/2011

1Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Jovita Einikienė, sekretoriaujant Marijai Zubrickienei, dalyvaujant ieškovo atstovei A. G., atsakovams K. P. ir M. P. bei jų atstovui advokato padėjėjui R. R., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės LESTO ieškinį atsakovams K. P. ir M. P., trečiajam asmeniui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „CFA Statyba“ dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas, vadovaudamasis CK 4.37, 6.210, 6.245 str. 4 d., 6.249, 6.251, 6.263, 6.281, 6.384 str., Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr. 4-350, 62, 93, 97.4 punktais, patikslintu ieškiniu (t. 1, b.l. 71-75) kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų 27 313,72 Lt nuostolių (žalos atlyginimo), 118,32 Lt elektros skaitiklio funkcionalumo atstatymo išlaidų, 1 115,09 Lt elektros energijos skaitiklio ekspertizės išlaidų, penkių procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo procesinio sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007-09-07 patikrinus atsakovams nuosavybės teise priklausančiam gyvenamajam namui adresu Džiaugsmo g. 58A, Vilniuje, priskirtą elektros energijos skaitiklį Nr. 763745, buvo nustatyta, kad skaitiklio skaičių mechanizmo gaubto varžtus viršuje dengia pažeista žinybinės patikros plomba Nr. A007390, o apačioje - nenustatytos priklausomybės plombos su spaudu ES01C I (2 vnt.), esančios vietoje metrologinės patikros plombų. Ant elektros skaitiklio skalės (paso) po rodmenimis matyti mechaniniai įbrėžimai. Ieškovo darbuotojams aukščiau nurodytos aplinkybės leido spręsti apie tai, kad atsakovai naudojosi neapskaitine elektros energija, todėl buvo surašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 009311/343 (prijungtos civilinės bylos Nr. L2-1224-816/2010 b.l. 6).

3Taip pat ieškovas savo reikalavimus grindžia Vilniaus regiono Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 009311 svarstymo komisijos 2007-10-05 posėdžio protokolu (prijungtos bylos Nr. L2-1224-816/2010 b.l. 8) ir Lietuvos teismo ekspertizės centro 2009-12-29 ekspertizės aktu (t. 1, b.l. 80-86). Be to, ieškovas savo reikalavimus grindžia elektros energijos suvartojimo apskaičiavimu per neapskaitinį laikotarpį (t. y. nuo 2006-09-08 iki 2007-09-07) (prijungtos bylos b.l. 14); atsakovų mokėjimų už elektros energiją ir elektros energijos suvartojimo suvestine (t. 1, b.l. 45-46), iš kurios, ieškovo teigimu, matyti, kad iki 2007-09-07 patikrinimo už elektros energiją būdavo mokama vienodomis sumomis, netikrinant skaitiklio parodymų, o po patikrinimo mokėjimų sumos ženkliai padidėjo.

4Atsiliepimuose į ieškinį (t. 1, b.l. 20-22, 87-89) atsakovai nurodė su juo nesutinką. Paaiškino, kad užfiksuotų skaitiklio pažeidimų nepadarė. 2007-09-05 grįžę namo pastebėjo išlaužtas jų namui priklausančio, bet kaimyniniame sklype stovinčio elektros skaitiklio skydelio dureles. Galimai elektros skaitiklio skydelio dureles išlaužė statybos įmonės darbuotojai, vykdę statybos darbus gretimame sklype. Šie darbuotojai atkasė elektros kabelį, einantį į bendrą skydinę (kurioje yra ir atsakovų namui priskirtas skaitiklis), bei ketino perkelti elektros skaitiklio dėžę į kitą vietą. Atsakovas, pastebėjęs išlaužtas elektros skaitiklio skydelio dureles, paskambino ieškovo darbuotojams, o šie atvažiavę nustatė neapskaitinio elektros energijos vartojimo faktą. Taip pat atsakovai nurodė, kad po 2007-09-07 patikrinimo už elektros energiją mokamos pinigų sumos padidėjo dėl to, kad jie pradėjo naudoti papildomus įrenginius, vartojančius elektros energiją.

5Atsakovai savo atsikirtimus į ieškovo reikalavimus grindžia pareiškimu policijai dėl elektros skaitiklio skydelio durelių išlaužimo ir jo tyrimo medžiaga (t. 1, b.l. 25, 47, 48, 57-70); įmokų mokėjimo kvitais, patvirtinančiais, kad atsakovams nustojus eksploatuoti name įrengtą pirtį, elektros energijos suvartojimo kiekis grįžo į ankstesnį, iki 2007-09-07 patikrinimo buvusį lygį (t. 2, b.l. 5-9).

6Tretysis asmuo atsiliepime į ieškinį nurodė su juo sutinkantis, prašė nagrinėti bylą trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (t. 1, b.l. 161).

7Ieškovo atstovė posėdyje palaikė patikslintame ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir reikalavimus. Paaiškino, kad po Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto surašymo metinis energijos suvartojimas išaugo trigubai. 2007 metais suvartota 3 000 kW, 2008 metais – 12 000 kW, o 2010 metais – 11 000 kW. Atsakovai nepateikė įrodymų, kad būtent tuo metu buvo įsigyta papildomų prietaisų, o akto surašymo metu nebuvo leista surašyti atsakovų namuose esančių elektros prietaisų. Ieškovo darbuotojai nuo 2007-09-05 gaudavo atsakovų pranešimus apie tai, kad jų elektros skaitiklis kartu su dėžute įrengtas ant stulpo, stovinčio kitam asmeniui priklausančiame žemės sklype, ir kad kaimynai, statydami gretimame sklype namą, ketina perkelti atsakovų elektros skaitiklį į kitą vietą savavališkai, be projekto. Ieškovo atstovė atkreipė dėmesį į tai, kad skaitiklio plombos nebuvo tik nuplėštos; jos buvo sufalsifikuotos, tai reiškia pagamintos panašios, bet neoriginalios. Be to, buvo intervencija į skaitiklio vidų.

8Atsakovas K. P. teismo posėdyje paaiškino, kad elektros energijos suvartojimas 6-7 mėnesius po patikrinimo nesikeitė visiškai, skiriasi tik metinis suvartojimas. Pirtį atsakovai pasistatė 2007 metais vasarą, bet iki patikrinimo jos neeksploatavo. Name įrengtas elektrinis vandens pašildymo boileris, elektrinė viryklė, vienas virdulys, vienas televizorius, viena skalbimo mašina. Kaimynų teritorija, kurioje yra atsakovų el. skaitiklis, aptverta ir statybos metu ją visą laiką saugojo saugos tarnyba, todėl nebuvo galimybės ten patekti ir kažką dar daryti su skaitikliu.

9Atsakovė M. P. teismo posėįdyje paaiškino, kad patvoirtina sutuoktinio paaiškinimus. Papildomai paaiškino, kad ji pirma pamatė situaciją, nes vaikai paskambino, jog namie nėra elektros. Atvažiavusi iš darbo pamatė, kad jų elektros kabelis peskastas, dėžė nutraukta nuo stulpo kabėjo. Atvažiavus policijai, dėžė buvo pakabinta atgal. Patvirtino, jog už apskaitą mokėjo „iš akies“, nes jų apskaitos spinta buvo kito sklypo aptvertoje teritorijoje, negalėjo prieiti. Nurodo, jog iki 2007 m. name faktiškai negyveno.

10Atsakovo atstovas posėdyje pažymėjo, kad skaitiklis yra 1990 metų gamybos, o atsakovams pastatytas 2001 metais, jo amžius pakankamai didelis. Trifaziams skaitikliams (toks buvo priskirtas ir atsakovams) yra nustatytas 8 metų eksploatavimo laikotarpis, vėliau jie turi būti pakeičiami.

112011-01-12 posėdžio metu apklaustas liudytojas A. N. parodė, kad dirbo to rajono, kuriame gyvena atsakovai, įgaliotiniu, teko bendrauti su atsakovais dėl el. skydinės tarnybos reikalais. Bendravo su netoliese dirbusiais darbuotojais, kurie sakė, jog vykdo darbus dėl elektros kabelio, kad nori jį pakeisti. Liudytojas el. dėžės neatidarinėjo, nematė, ar ten yra el. skaitiklis, nes galvojo, jog tai AB Lesto nuosavybė. Vizualiai el. dėžė buvo šiek tiek atidaryta, atlenktos durelės. Darbų vykdytoju prisistatęs R. R. patvirtino, kad dirbo darbus prie to el. stulpo. Taip pat paaiškino, kad tuo metu atsakovo gyvenamajame rajone statomuose namuose niekas negyveno, todėl visą parą toje teritorijoje, kur buvo atsakovų el. skydinė, buvo apsauga.

12L. S. R. parodė, kad dirba elektros apskaitų grupės vyresniuoju inžinieriumi, tada (neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros metu) dirbo elektriku. Liudytojas gavo užduotį, kurioje buvo parašyta, kad vartotojas prašo patikrinti apskaitą. Kai atvažiavo, pamatė, kad el. skydo plombos nuplėštos. Apskaitos skydas buvo pritvirtintas prie stulpo, stovinčio pakankamai toli nuo atsakovų namo, 40-50 metrų atstumu, ne jų teritorijoje. Nuimant el. skaitiklį, dalyvavo pats atsakovas, t. y. namo savininkas, kuriam ieškovo darbuotojai parodė, kas yra blogai. Jie paklausė, ar atsakovas sutiks įleisti į namus surašyti jame esamų buitinių elektros prietaisų galingumų, tačiau jis nesutiko. Liudytojas pažymėjo, kad rasti elektros skaitiklio pažeidimai nesusiję su kabelio kasinėjimais.

13Liudytojas D. L. parodė, kad dirba AB Lesto. 2007 metais gruodžio mėnesį, gavus užduotį patikrinti apskaitą vartotojo prašymu, su S. R. nuvyko adresu Džiaugsmo g. 58A, Vilnius. Vietoje pamatė, kad įvadinio skaitiklio skydo tiekėjo plombos nuplėštos, skaitiklio gnybtų dangtelio tiekėjo plombos nuplėštos, po skaitiklio skaičių rodmenimis skalėje matyti mechaniniai įbrėžimai, taip pat skaitiklio metrologinės plombos, kurios dengia skaitiklio skaičiavimo mechanizmo gaubtą, gali būti neoriginalios, ant žinybinės patikros plombos, kuri dengia skaitiklio skaičių mechanizmo gaubtą, yra mechaninių pažeidimų, todėl buvo įtarta, jog gali būti sumažinti skaitiklio rodmenys. Pagal nustatytą tvarką, dalyvaujant vartotojui, jie surašė Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą, nuėmė skaitiklį, jį įdėjo į plombuojamą maišelį, kad esant reikalui galima būtų tą faktą patikrinti, ir sumontavo naują skaitiklį. Liudytojas paaiškino, kad jeigu yra vykdomi darbai dėl kabelio perkėlimo, pagal nustatytą tvarką yra derinama su ieškovu. AB Lesto darbuotojai atvažiuoja, patys nuima plombas ir leidžia daryti kažkokius darbus, tačiau nagrinėjamu atveju tokio kreipimosi nebuvo.

14Ieškinys tenkintinas iš dalies.

15Iš bylos medžiagos matyti, kad 2007-09-07 patikrinus atsakovams nuosavybės teise priklausančiam gyvenamajam namui adresu Džiaugsmo g. 58A, Vilniuje (prijungtos civilinės bylos Nr. L2-1224-816/2010 b.l. 19-20), priskirtą elektros energijos skaitiklį Nr. 763745, buvo nustatyta, kad skaitiklio skaičių mechanizmo gaubto varžtus viršuje dengia pažeista žinybinės patikros plomba Nr. A007390, o apačioje - nenustatytos priklausomybės plombos su spaudu ES01C I (2 vnt.), esančios vietoje metrologinės patikros plombų. Ant elektros skaitiklio skalės (paso) po rodmenimis matyti mechaniniai įbrėžimai.

16Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertizės 2009-12-29 aktu (t. 1, b.l. 80-86) nustatyta, kad:

171) elektros skaitiklio Nr. 763745 gaubto plombos „ES 0 1 C „Gedimino stulpų ženklas“/1“ ir palyginamosios plombos užspaustos ne tomis pačiomis plombavimo replėmis;

182) skaitiklio gaubto užraktas „A007390“ yra klastotė;

193) ant skaitiklio skaičiavimo mechanizmo užsifiksavę pašaliniu įrankiu palikti pėdsakai (tokio pobūdžio pažeidimai gali susidaryti ir būgnus priverstinai persukant, tačiau, požymių, vienareikšmiškai įrodančių, kad būgnai buvo priverstinai persukti, nėra).

20P. E. energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 2005 m. spalio 7 d. redakcijos 62 punktą, atsakovai yra įpareigoti palaikyti tvarkingą jų namui priskirtą skaitiklį ir jo elementus. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, nustačius elektros skaitiklio pažeidimus ir konstatavus neteisėtą elektros energijos vartojimą, elektros energijos vartotojo, kuriam yra priskirtas skaitiklis, kaltė preziumuojama, išskyrus įstatymo numatytus atvejus (CK 6.248 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje AB „VST“ v. R. L., bylos Nr. 3K-3-348/2009, kat. 44.2.3; 44.8; 114.4; 2005 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje AB „Vakarų skirstomieji tinklai“ v. V. A. ir kt., bylos Nr. 3K-3-241/2005, kt.).

21Nagrinėjamoje byloje atsakovai nepaneigė jų kaltės prezumpcijos, nepateikė ją paneigiančių įrodymų; taip pat byloje nebuvo nustatyta CK 6.248 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos prezumpcijos taikymo išimčių. Vien ta aplinkybė, jog sklype, kuriame buvo įrengtas elektros skaitiklis, buvo vykdomi elektros kabelio kasinėjimo darbai, kad, atsakovų teigimu, statybas vykdančios bendrovės darbuotojai ketino perkelti stulpą, ant kurio kabėjo elektros skaitiklio dėžė (skydinė), į kitą vietą, savaime neįrodo, kad tretieji asmenys iš tikrųjų bandė perkelti elektros skaitiklį, nuiminėjo ir klastojo jo plombas (skaitiklio gaubto užraktą), pažeidė elektros skaitiklio skaičiavimo mechanizmą (pašaliniu įrankiu paliko pėdsakus ant jo). Ekspertizės metu nustatyti elektros skaitiklio pažeidimai nėra tokie, kad jie būtų atsiradę vien dėl elektros skaitiklio skydinės (dėžės) nuėmimo nuo stulpo, pernešimo (perkėlimo) arba bandymų tai padaryti; ekspertizės išvados rodo, kad buvo patekta į skaitiklio vidų, ant elektros skaitiklio skalės (paso) po rodmenimis padarant mechaninius įbrėžimus, be to, skaitiklio gaubto užraktas (plomba) „A007390“ buvo ne tiesiog apgadintas ar nuimtas (nuplėštas), o suklastotas. Taip pat nei rašytiniai įrodymai, nei liudytojų parodymai nepaneigia aplinkybės, kad atsakovai visiškai neturėjo praktinės galimybės prieiti prie savo elektros skaitiklio ir kad niekada prie jo nėjo nuo prieš tai atlikto (ankstesnio) 2005-08-18 patikrinimo (t. 1, b.l. 137), kurio metu jokių skaitiklio pažeidimų nebuvo nustatyta. Iš atsakovų mokėjimų už elektros energiją ir elektros energijos suvartojimo suvestinės (t. 1, b.l. 45-46) matyti, kad už elektros energiją ne visuomet būdavo mokama lygiomis, vienodomis sumomis, kad ne visada būdavo deklaruojami lygūs (apvalūs) suvartotos elektros energijos kiekiai; be to, net ir deklaruodami (mokėjimų metu nurodydami) apvalius, tačiau dažnai savo dydžiu besiskiriančius suvartotos elektros energijos kiekius, atsakovai turėjo pagal kažką orientuotis spręsdami apie suvartotos elektros energijos kiekį.

22Ta aplinkybė, kad ieškovas neįvykdė pareigos po aštuonerių metų eksploatacijos pakeisti skaitiklį, nelaikytina pagrindu atleisti atsakovus nuo civilinės atsakomybės arba ją riboti, kadangi nuostolius ieškovas patyrė ne dėl to, kad netinkamai veikė elektros skaitiklis, neteisingai skaičiavęs suvartojamos elektros energijos kiekius, o dėl to, kad pažeidus ir suklastojus skaitiklio (jo gaubto) plombas, buvo patekta į skaitiklio vidų, sudarant galimybes pažeisti skaitiklio skaičiavimo mechanizmą. Naudą dėl nustatyto pobūdžio elektros energijos skaitiklio pažeidimų galėjo turėti tik atsakovai, kurie pagal sugadinto skaitiklio rodmenis buvo apkaičiuojami suvartojami elektros energijos kiekiai.

23Kadangi 2007-09-07 patikrinimo metu atsakovas atsisakė leisti ieškovo darbuotojams patikrinti name naudojamų elektros prietaisų galias, vadovaudamasis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 97.4 punktu, ieškovas turėjo teisę paskaičiuoti laikotarpiu nuo 2006-09-08 iki 2007-09-07 persiųstą (suvartotą) elektros energiją pagal buitiniam vartotojui (t. y. atsakovams) sutartyje (t. 2, b.l. 4) nustatytą leistinąją (maksimalią) naudoti galią (10kW) ir 24 valandų per parą trukmę (prijungtos bylos b. l. 7, 14). Nors atsakovai ir nurodo, kad iki 2007-09-07 patikrinimo vartojo palyginti nedaug elektros energijos, kad tik praėjus pusmečiui po patikrinimo, atsakovams pradėjus eksploatuoti pirtį, jos (elektros energijos) suvartojimas ženkliai padidėjo, tai nepagrindžia ir neįrodo tos aplinkybės, kad atsakovai iki 2007-09-07 patikrinimo neeksploatavo pirties (juolab, kad jie patys nurodė, jog pirtį įsirengė 2007 m. vasarą) ar kitų įrengimų bei prietaisų, vartojančių daug elektros energijos; atsakovai nepateikė jokių duomenų ar įrodymų apie jų naudojamų elektros prietaisų veikimo trukmę per parą, faktiškai naudojamą didžiausią elektros galią ir pan.

24Visgi, atsižvelgus į tai: 1) jog ieškovui padarytų nuostolių dydis apskaičiuotas pagal maksimalią leistiną atsakovams galią ir 24 valandų per parą trukmę, 2) jog nenustatyta, kad ant atsakovams priskirto skaitiklio skaičiavimo mechanizmo užsifiksavę pašaliniu įrankiu palikti pėdsakai vienareikšmiškai įrodytų būgnų priverstinį persukimą, 3) jog po naujo skaitiklio atsakovams įdėjimo elektros energijos suvartojimas išaugo iki 11000-12000 kW per metus (o ne kaip nurodyta perskaičiavimo akte iki 60 000 kW per metus), 4) jog nuostolių atlyginimas civilinėje teisėje turi atlikti nuostolių kompensavimo, o ne nubaudimo funkciją (CK 6.249 str., 6.251 str. 1 d.), 5) jog vartotojas yra silpnesnė elektros energijos vartojimo sutarties šalis, taip pat remiantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas mažina priteistino ieškovui žalos atlyginimo dydį iki 11500 kW per metus suvartotos elektros energijos kiekio ir atitinkamai 3795 Lt žalos atlyginimo dydžio (11500 kW * 0,33 ct/kW). Atsakovai neįrodė, kad jie per laikotarpį nuo 2006-09-08 iki 2007-09-07 negalėjo suvartoti nurodyto elektros energijos kiekio, nepateikė jokių duomenų apie jų name esančius elektros prietaisus ir jų vartojamus elektros energijos kiekius, tad teismas neturi pagrindo dar labiau mažinti remiantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 97.4 punkte numatyta metodika paskaičiuoto ieškovo nuostolių, atsiradusių dėl neapskaitinio elektros energijos vartojimo atsakovų name, dydžio. Iš kitos pusės ieškovas neįrodė, kad jo apskaičiuoti maksimalūs nuostolių dydžiai yra realūs, o ne hipotetiniai. Tad, turint omenyje tai, kad namas, į kurį buvo tiekiama ir jame vartojama neapskaitinė elektros energija, atsakovams priklauso bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise, aukščiau nurodyta nuostolių suma priteistina solidariai iš atsakovų (CK 6.6 str.).

25Atsižvelgiant į tai, jog ieškinys patenkintas iš dalies, jog abi proceso pusės (šalys) turėjo bylinėjimosi išlaidų, kurių dydis iš esmės panašus, taikant priešpriešinį reikalavimų įskaitymą, kiekvienai proceso šaliai paliktinos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

26Penkių procentų metinės palūkanos, skaičiuotinos nuo priteistų sumų nuo bylos iškėlimo teisme dienos. t. y. 2010-05-07, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteistinos iš atsakovų vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d.

27Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 186-188, 197, 250, 259, 263, 268, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

28ieškinį patenkinti iš dalies.

29Priteisti solidariai iš atsakovų K. P. (asmens kodas ( - ) ir M. P. (asmens kodas ( - ) ieškovui akcinei bendrovei LESTO (kodas 302577612) 3 795 Lt (tris tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt penkis litus) nuostolių atlyginimo, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2010-05-07, iki teismo procesinio sprendimo visiško įvykdymo.

30Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Jovita... 2. ieškovas, vadovaudamasis CK 4.37, 6.210, 6.245 str. 4 d., 6.249, 6.251, 6.263,... 3. Taip pat ieškovas savo reikalavimus grindžia Vilniaus regiono Neapskaitinio... 4. Atsiliepimuose į ieškinį (t. 1, b.l. 20-22, 87-89) atsakovai nurodė su juo... 5. Atsakovai savo atsikirtimus į ieškovo reikalavimus grindžia pareiškimu... 6. Tretysis asmuo atsiliepime į ieškinį nurodė su juo sutinkantis, prašė... 7. Ieškovo atstovė posėdyje palaikė patikslintame ieškinyje išdėstytas... 8. Atsakovas K. P. teismo posėdyje paaiškino, kad elektros energijos... 9. Atsakovė M. P. teismo posėįdyje paaiškino, kad patvoirtina sutuoktinio... 10. Atsakovo atstovas posėdyje pažymėjo, kad skaitiklis yra 1990 metų gamybos,... 11. 2011-01-12 posėdžio metu apklaustas liudytojas A. N. parodė, kad dirbo to... 12. L. S. R. parodė, kad dirba elektros apskaitų grupės vyresniuoju... 13. Liudytojas D. L. parodė, kad dirba AB Lesto. 2007 metais gruodžio mėnesį,... 14. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 15. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2007-09-07 patikrinus atsakovams nuosavybės... 16. Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertizės 2009-12-29 aktu (t. 1, b.l.... 17. 1) elektros skaitiklio Nr. 763745 gaubto plombos „ES 0 1 C „Gedimino... 18. 2) skaitiklio gaubto užraktas „A007390“ yra klastotė;... 19. 3) ant skaitiklio skaičiavimo mechanizmo užsifiksavę pašaliniu įrankiu... 20. P. E. energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 2005 m. spalio 7 d. redakcijos... 21. Nagrinėjamoje byloje atsakovai nepaneigė jų kaltės prezumpcijos, nepateikė... 22. Ta aplinkybė, kad ieškovas neįvykdė pareigos po aštuonerių metų... 23. Kadangi 2007-09-07 patikrinimo metu atsakovas atsisakė leisti ieškovo... 24. Visgi, atsižvelgus į tai: 1) jog ieškovui padarytų nuostolių dydis... 25. Atsižvelgiant į tai, jog ieškinys patenkintas iš dalies, jog abi proceso... 26. Penkių procentų metinės palūkanos, skaičiuotinos nuo priteistų sumų nuo... 27. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 28. ieškinį patenkinti iš dalies.... 29. Priteisti solidariai iš atsakovų K. P. (asmens kodas ( - ) ir M. P. (asmens... 30. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu...