Byla e2-2502-802/2019
Dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės butų ūkis“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Jarinta“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Litesko“

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Eridana Paltanavičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Marijampolės savivaldybės ieškinį atsakovei D. S. dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės butų ūkis“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Jarinta“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Litesko“.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė Marijampolės savivaldybė kreipėsi į Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus su ieškiniu, kuriuo prašo nutraukti su atsakove D. S. 2011 m. liepos 19 d. sudarytą gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr.( - ) ir iškeldinti atsakovę iš gyvenamosios patalpos, esančios Marijampolė, Beržų g. 19-58, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

5Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2019 m. balandžio 28 d., deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, kas laikytina tinkamu procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalis). Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

6Teismo nustatytu terminu tretysis asmuo UAB ,,Litesko“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog ieškovės ieškinį palaiko.

7Tretieji asmenys UAB „Marijampolės butų ūkis“ ir UAB „Jarinta“ atsiliepimų į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai įteikti tinkamai.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

10Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad gyvenamoji patalpa, esanti Marijampolė, Beržų g. 19-58, nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybei, kuri vadovaujantis Marijampolės savivaldybės valdybos 2002 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. 84, jį keitusiu Marijampolės savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. 1-865 bei Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 1-849, uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės butų ūkis“ pavesta sudaryti ir pasirašyti savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis ir rinkti nuomos mokestį. Marijampolės savivaldybė, atstovaujama uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų ūkis“ 2011 m. liepos 19 d. su atsakove sudarė gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), nuomos sutartį Nr.( - ) (toliau Sutartis).

11Ieškovė nurodo, jog pagal sutarties 13.1 punktą, nuomotojas nutraukia neterminuotą sutartį, jeigu nuomininkas nuolat (daugiau kaip tris mėnesius) nemoka nuompinigių ar mokesčių už komunalines paslaugas. Nuomininkas dėl sutarties nutraukimo raštu įspėjamas prieš mėnesį (Sutarties 14 punktas). Byloje pateiktais duomenimis nustatyta, jog įspėjimas dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo atsakovui buvo išsiųstas 2018 m. gruodžio 20 d., tačiau 2019 m. sausio 28 d. grįžo neįteiktas.

12UAB ,,Jarinta“ buhalteriniais duomenimis atsakovė už gyvenamosios patalpos nuomą nemoka nuo 2018 m. birželio 1 d. Atsakovės turimas įsiskolinimas už paslaugas laikotarpiu nuo 2018 m. birželio mėnesio 1 d. iki 2019 m. sausio 31 d. sudaro 62,40 Eur.

13UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ buhalteriniais duomenimis atsakovės turimas įsiskolinimas už buto nuomą laikotarpiu nuo 2013 m. kovo mėnesio iki 2018 m. gegužės mėnesio sudaro 444,90 Eur.

14UAB ,,Litesko“ filialo ,,Marijampolės šiluma“ 2019 m. vasario 27 d. rašte nurodytais duomenimis, atsakovės turimas įsiskolinimas už nuomojamam butui pateiktą šiluminę energiją ir kitas paslaugas 2019 m. vasario 1 d. sudaro 823,88 Eur (neįskaičius netesybų). Atsakovės bendra skola už buto nuomą ir komunalines paslaugas laikotarpiu nuo 2013 m. kovo mėnesio iki 2018 m. gegužės mėnesio sudaro 1044,50 Eur, paskutinę įmoką atsakovė yra atlikusi 2014 m. sausio mėnesį.

15Siekiant patikrinti ar atsakovė gyvena jai nuomojamoje patalpoje, 2019 m. vasario18 d. UAB „Jarinta“ atlikto patikrinimą ir surašė gyvenamųjų patalpų patikrinimo aktą, kuriame nurodoma, jog atsakovės rasti nepavyko, kaimynų teigimu, atsakovės seniai nėra matę.

16Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.611 straipsnyje nustatyta, kad gyvenamosios patalpos nuomos sutartis gali būti nutraukta ir asmenys iškeldinti iš nuomojamos patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, jeigu nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris mėnesius, jeigu sutartis nenumato ilgesnio termino) nemoka buto nuompinigių ar mokesčio už komunalines paslaugas, jei nuomininkas, jo šeimos nariai ar kiti kartu su juo gyvenantys asmenys ardo ar gadina gyvenamąją patalpą arba ją naudoja ne pagal paskirtį, netinkamu elgesiu sudaro neįmanomas sąlygas kitiems kartu arba greta gyventi.

17Nagrinėjamu atveju, atsakovė kaip jai suteikto socialinio būsto nuomininkė nesilaikė sutartyje nustatytų pareigų mokėti nuomos mokestį bei kitų su jo išlaikymu susijusių komunalinių mokesčių, tokiu būdu pažeisdama jai suteiktos gyvenamosios patalpos nuomos sutarties esmines sąlygas. Todėl, esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai, nutraukiant 2011 m. liepos 19 d. tarp Marijampolės savivaldybės atstovaujamos uždarosios akcinės bendrovės ,,Marijampolės butų ūkis“ ir atsakovės D. S., sudarytą gyvenamosios patalpos sutartį Nr.( - ), iškeldinanti atsakovę iš buto, esančio( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, kartu pažymint, jog neiškeldinus asmens, pažeidžiančio nuomos sutarties sąlygas, nebūtų užtikrinami asmenų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą ir laukiančių eilėje šį būstą išsinuomoti, teisės ir teisėti interesai (CK 6.588 straipsnis, 6.610 straipsnis, 6.611 straipsnis).

18Ieškinį tenkinus, sutinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1 dalyje nustatytu, iš atsakovės valstybei priteistina 75 Eur žyminis mokestis ir 3,58 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

20ieškinį tenkinti visiškai.

21Nutraukti 2011 m. liepos 19 d. tarp Marijampolės savivaldybės atstovaujamos uždarosios akcinės bendrovės ,,Marijampolės butų ūkis“ ir atsakovės D. S., asmens kodas ( - ) sudarytą gyvenamosios patalpos sutartį Nr.( - ) ir iškeldinti atsakovę D. S., asmens kodas ( - ) iš gyvenamosios patalpos esančios adresuLduomenys neskelbtini), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

22Priteisti iš atsakovės D. S., asmens kodas ( - ) 78,58 Eur (septyniasdešimt aštuonis eurus 58 centus) bylinėjimosi išlaidas valstybei, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752 sąskaitą, įmokos kodas 5660.

23Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo už akių CPK 287 straipsnio 2 dalies ir 3 dalies nustatyta tvarka.

24Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Eridana... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė Marijampolės savivaldybė kreipėsi į Marijampolės apylinkės... 5. Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas,... 6. Teismo nustatytu terminu tretysis asmuo UAB ,,Litesko“ pateikė atsiliepimą... 7. Tretieji asmenys UAB „Marijampolės butų ūkis“ ir UAB „Jarinta“... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 10. Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad gyvenamoji patalpa, esanti... 11. Ieškovė nurodo, jog pagal sutarties 13.1 punktą, nuomotojas nutraukia... 12. UAB ,,Jarinta“ buhalteriniais duomenimis atsakovė už gyvenamosios patalpos... 13. UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ buhalteriniais duomenimis atsakovės turimas... 14. UAB ,,Litesko“ filialo ,,Marijampolės šiluma“ 2019 m. vasario 27 d.... 15. Siekiant patikrinti ar atsakovė gyvena jai nuomojamoje patalpoje, 2019 m.... 16. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.611 straipsnyje nustatyta, kad... 17. Nagrinėjamu atveju, atsakovė kaip jai suteikto socialinio būsto nuomininkė... 18. Ieškinį tenkinus, sutinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 20. ieškinį tenkinti visiškai.... 21. Nutraukti 2011 m. liepos 19 d. tarp Marijampolės savivaldybės atstovaujamos... 22. Priteisti iš atsakovės D. S., asmens kodas ( - ) 78,58 Eur (septyniasdešimt... 23. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka,... 24. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...