Byla 2-1902-608/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto trečiojo apylinkės teismo teisėja Lidija Valentukonytė, sekretoriaujant Marijai Stefanovičienei, dalyvaujant ieškovui uždarosios akcinės bendrovės „Ekvalis“ direktorei Birutei Žuromskienei, atsakovui uždarosios akcinės bendrovės „Ermedos prekyba“ direktoriui Oleg Truchov, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ekvalis“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Ermedos prekyba“ ir trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Swedbank lizingas“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Ekvalis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Ermedos prekyba“ 733,83 Lt skolos, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad skola susidarė atsakovui iš dalies neatsiskaičius už automobilio Volkswagen Caddy, valstybinis Nr. ABN431, kurio valdytojas yra atsakovas, o savininkas uždaroji akcinė bendrovė „Swedbank lizingas“, remontą. Kadangi automobilio remonto sutartis buvo sudaryta su atsakovu, jis privalo sumokėti likusią sumą už automobilio remontą.

3Atsakovas ieškinio nepripažino. Nurodė, kad pagal atsakovo apskaitos duomenis atsakovas ieškovui neskolingas. Laiko, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 208 m. balandžio 17 d. nutarimą Nr. 370 turi būti suderinti gautinos skolos ir įmonės įsipareigojimai, o ieškovas nepateikė skolų su atsakovu suderinimo akto. Ieškovo 2010-08-27 išrašyta PVM sąskaita – faktūra EKV Nr. 0000144 neįtraukta į atsakovo buhalterinę apskaitą, o atsakovas apie skolą sužinojo tik gavęs šioje civilinėje byloje priimtą teismo įsakymą. Ieškovo pateiktoje sąskaitoje – faktūroje nėra išvardinti konkretūs darbai ir panaudotos medžiagos. Remonto darbų sąmata nebuvo suderinta su atsakovo įgaliotu atstovu.

4Trečiasis asmuo į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Kadangi trečiajam asmeniui pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, byla nagrinėjama jam nedalyvaujant.

5Ieškinys tenkinamas visiškai.

6Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Ekvalis“ ir atsakovas uždaroji akcinė bendrovė „Ermedos prekyba“ sudarė sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti atsakovo naudai automobilio Volkswagen Caddy, valstybinis Nr. ABN431, remonto paslaugas. Sutarties sudarymą, jos sąlygas bei įvykdymą patvirtina ieškovo 2010 m. rugpjūčio 27 d. išrašyta PVM sąskaita – faktūra serija EKV Nr. 0000144 (b.l. 2). Atsakovas priėmė minėtoje PVM sąskaitoje – faktūroje nurodytas prekes ir darbus be išlygų, ką patvirtino savo parašu atsakovo darbuotojas L. N. . Atsakovas teismo posėdžio metu pripažino, kad minėtos PVM sąskaitos – faktūros priėmimo metu L. N. buvo atsakovo darbuotojas. Tai, kad jis neįgaliotas atsakovo vardu priimti sąskaitų – faktūrų, paneigia aplinkybė, jog kartu su minėta sąskaita – faktūra L. N. buvo perduotas atsakovo valdomas ir ieškovo suremontuotas automobilis. Atsakovas neginčija aplinkybės, jog ieškovo suremontuotas automobilis Volkswagen Caddy, valstybinis Nr. ABN431, po remonto buvo grąžintas ieškovui, dėl remonto darbų kiekio ir kokybės atsakovas pretenzijų ieškovui nereiškė, automobilį priėmė, juo naudojosi. Toks atsakovo elgesys patvirtina, jog priimdamas per savo darbuotoją ieškovo suremontuotą automobilį ir PVM sąskaitą – faktūrą, atsakovas įsipareigojo sumokėti PVM sąskaitoje – faktūroje nurodytą prekių ir paslaugų kainą joje nustatytais terminais, t. y. iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. Dalį automobilio remonto kainos, sudarančią 935,00 Lt, ieškovui sumokėjo atsakovo draudikas uždaroji akcinė bendrovė „BTA draudimas“, ką patvirtina uždarosios akcinės bendrovės „Ermeda“ sąskaitos išrašas (b.l. 16). Atsakovas sutartu terminu pilnai neatsiskaitė su ieškovu už pastarojo perduotas prekes ir darbus.

7Šalių sudaryta sutartis atitinka rangos sutarties požymius: ieškovas atliko atsakovo naudai automobilio remonto darbus, panaudodamas savo medžiagas, o atsakovas įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti ieškovui. Byloje nėra įrodymų, kad šalys, sudarydamos sutartį, susitarė dėl konkrečios sutarties kainos ir ieškovo panaudotų medžiagų bei darbų apimties. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.653 str. 1 d. numato, kad jeigu rangos sutartyje kaina nenurodoma, ji nustatoma pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.198 str. nustatytas taisykles. Atsakovas neįrodė, kad sudarydamos sutartį šalys buvo sutarę dėl kitokios, nei ieškovo PVM sąskaitoje – faktūroje nurodytos kainos, o aplinkybė, kad automobilį remontuoti pateikęs ir po remonto priėmęs atsakovo darbuotojas pasirašė PVM sąskaitoje – faktūroje, traktuojama kaip šioje PVM sąskaitoje – faktūroje nurodytų medžiagų ir darbų priėmimas be išlygų bei sutikimas su ieškovo nurodyta atsakovui pagal sutartį perduotų darbų ir medžiagų kaina.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.653 str. 2 d. numato, kad į rangos sutartyje nurodytą kainą įeina rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turėtų išlaidų kompensavimas. Atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių kad sutarties kaina nustatyta pažeidžiant šias įstatymo nuostatas, taip pat neįrodė, kad sutarties kaina yra neprotingai didelė ir kad tuos darbus, kuriuos atliko ieškovas, galima buvo atlikti iš esmės mažesne kaina. Kadangi byloje esantys rašytiniai įrodymai – šalių pasirašyta PVM sąskaita - faktūra patvirtina, kad šalių sutarta sutarties kaina yra 1668,83 Lt, o atsakovas nepateikė šią aplinkybę paneigiančių įrodymų, atsakovo nesumokėta sutarties kainos dalis, sudaranti 733,83 Lt, priteisiama iš atsakovo ieškovo naudai šalių sudarytos sutarties ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.644 str. 1 d. pagrindu, kadangi įstatymas numato užsakovo pareigą sumokėti už rangovo atliktą ir užsakovo priimtą darbą bei panaudotas medžiagas.

9Rangos sutarties sudarymo metu automobilį atsakovas valdė atsakovo ir uždarosios akcinės bendrovės „Swedbank lizingas“ (sutarties sudarymo metu Hansa lizingas) 2006-11-20 sudarytos lizingo sutarties Nr. LT042139 (b.l. 63-67) pagrindu. Lizingo sutarties bendrųjų sąlygų 5.1.8 ir 5.1.9 punktai numatė atsakovo kaip lizingo gavėjo pareigą išlaikyti ir savo sąskaita remontuoti lizingo dalyku esantį turtą. Todėl automobilio remonto išlaidas toje dalyje, kurios nepadengia uždarosios akcinės bendrovės „BTA draudimas“ išmokėta draudimo išmoka, privalo sumokėti atsakovas. Atsakovas buvo informuotas apie automobilio remonto kainą bei apie draudimo išmokos dydį, t. y. kad bus išmokėta mažesnė draudimo išmoka, negu automobilio remonto išlaidos (b.l. 17). Tai, kad atsakovas netinkamai tvarkė savo buhalterinę apskaitą ir pagal teisės aktų reikalavimus tinkamai neapskaitė automobilio remonto išlaidų, neįtakoja atsakovo prievolės vykdyti su ieškovu sudarytą rangos sutartį ir sumokėti automobilio remonto kainą.

10Ieškovo reikalavimas priteisti 6 proc. palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo tenkinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.

11Iš atsakovo ieškovo naudai priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro žyminis mokestis ir išlaidos advokato pagalbai apmokėti; procesinių dokumentų įteikimo išlaidos priteisiamos iš atsakovo valstybės naudai (LR PK 93 str. 1 d., 92 str., 96 str. 1 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 264 str., 265 str., 268 str., 270 str. teismas

Nutarė

13Ieškinį patenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės “Ermedos prekyba” ieškovo uždarosios akcinės bendrovės “Ekvalis” naudai 733,83 Lt (septynis šimtus trisdešimt tris litus, aštuoniasdešimt tris centus) skolos.

15Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės “Ermedos prekyba” ieškovo uždarosios akcinės bendrovės “Ekvalis” naudai 6 (šešis) proc. metinių palūkanų už priteistą 733,83 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012 m. sausio 10 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės “Ermedos prekyba” ieškovo uždarosios akcinės bendrovės “Ekvalis” naudai 50,00 Lt žyminio mokesčio ir 300,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, viso 350,00 Lt (tris šimtus penkiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

17Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės “Ermedos prekyba” valstybės naudai 31,90 Lt (trisdešimt vieną litą, devyniasdešimt centų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

18Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto trečiąjį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai