Byla e2-3995-225/2019
Dėl skolos priteisimo

1Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų teisėja Aldona Burbienė, sekretoriaujant I. P.,

2teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Norvūksa“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Rietavo veterinarinė sanitarija“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė dokumentinio proceso tvarka prašė priteisti iš atsakovės „( - )“ Eur skolą, „( - )“ procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5„( - )“ preliminariu sprendimu ieškinys buvo patenkintas ir ieškovei iš atsakovės priteista „( - )“ Eur skola, „( - )“ procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme „( - )“ iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir „( - )“ Eur bylinėjimosi išlaidos.

6Atsakovė dėl teismo preliminaraus sprendimo pareiškė prieštaravimus, prašė preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškovės ieškinį atmesti. Nurodė, kad atsakovė yra didelis, stabiliai veikiantis ūkio subjektas, kurio vidutinė mėnesio apyvarta siekia apie „( - )“ Eur, turto vertė siekia daugiau nei „( - )“ Eur, nuosavo kapitalo suma sudaro „( - )“ Eur, įmonė veikia pelningai. Atsakovė artimiausiu metu planuoja atsiskaityti su ieškove, ketina susitarti dėl ginčo išsprendimo taikiu būdu, todėl priteisti skolą netikslinga. Atsakovė nesutinka su preliminariu sprendimu dalyje dėl „( - )“ Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Nurodė, kad ši suma neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (toliau – ir Rekomendacijos) ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, tačiau šios išlaidos yra nepagrįstai didelės, neatitinkančios protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijų, nes ginčo sudėtingumas, įrodymų kiekis nereikalavo teismų praktikos analizės, kitų specialių žinių, byloje nebuvo sprendžiami nauji teisiniai klausimai, ginčijama pinigų suma ir bylos apimtis nedidelė, ieškinio apimtis nedidelė, šio procesinio dokumento parengimui panaudotas procesinio dokumento šablonas, bylos nagrinėjimo metu ieškovė jokių papildomų sudėtingų procesinių dokumentų neteikė. Ieškovė nepateikė šių išlaidų paskaičiavimo ir pagrindimo. Praktikoje tokio sudėtingumo byloje advokatai paprastai prašo „( - )“ – „( - )“ Eur užmokesčio.

7Ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus. Teismo prašo preliminarų sprendimą pakeisti dalyje dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų dydžio ir iš atsakovės priteisti ieškovei „( - )“ Eur bylinėjimosi išlaidas. Taip pat teismo prašo iš atsakovės papildomai priteisti „( - )“ Eur bylinėjimosi išlaidas (už atsiliepimą į ieškovės prieštaravimus paruošimą). Nurodė, kad atsakovės prieštaravimai yra nepagrįsti, atsakovė neginčija skolos fakto ir skolos dydžio, akivaizdu, kad prieštaravimai pateikti tik dėl akių, kad neįsiteisėtų preliminarus sprendimas, skola nesumokėta beveik „( - )“ metus, iškėlus bylą teisme skola ir toliau nemokama, mano, kad atsakovė piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis ir yra pagrindas skirti Civilinio proceso kodekso 95 straipsnio 2 dalyje numatytą baudą, 50 procentų baudos skiriant ieškovei. Kadangi pagal Rekomendacijas už ieškinio paruošimą maksimali priteistina suma išlaidoms advokato pagalbai atlyginti viršija „( - )“ Eur, o ieškovė sumokėjo „( - )“ Eur (be PVM), ginčo suma yra „( - )“, o ieškiniui parengi buvo reikalingos žinios, su prieštaravimais dėl bylinėjimosi išlaidų nesutinka.

8Preliminarus sprendimas pakeistinas iš dalies.

9Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė išrašė ir pateikė atsakovei apmokėjimui PVM sąskaitas faktūras: „( - )“ Nr. „( - )“, „( - )“ Nr. „( - )“, „( - )“ Nr. „( - )“, pagal kurias ieškovė pardavė atsakovei „( - )“, o atsakovė privalėjo sąskaitas apmokėti per jose nurodytą terminą. Atsakovė iš dalies apmokėjo „( - )“ PVM sąskaitą faktūrą Nr. „( - )“, tačiau kitų sąskaitų neapmokėjo ir liko skolinga atsakovei „( - )“ Eur. Atsakovės skolos faktą patvirtina ir „( - )“ skolų suderinimo aktas Nr. „( - )“, iš kurio matyti, jog atsakovė pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras yra skolinga ieškovei „( - )“ Eur.

10Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis pripažįstama, kad tarp šalių susiklostė prievoliniai santykiai, t. y., ieškovė įsipareigojo perduoti prekes atsakovei nuosavybės teise, o atsakovė įsipareigojo priimti prekes ir sumokėti už jas nustatytą pinigų sumą. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Civilinio kodekso – toliau CK, 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovė prisiimtą prievolę įvykdė – perdavė sąskaitose faktūrose numatytas prekes, tačiau atsakovė savo prievolės atsiskaityti ieškovei už įsigytas prekes tinkamai neįvykdė, todėl teismas konstatuoja, kad atsakovė, nevykdydama prisiimtų įsipareigojimų ir neatsiskaitydama su ieškove, pažeidė savo prievolę.

11Atsakovė, nors ir neginčydama savo pareigos atsiskaityti su ieškove, prieštaravime nesutinka su skolos priteisimu teismine tvarka, nurodydama, jog ruošiasi su ieškove pilnai atsiskaityti bei susitarti su ieškove dėl ginčo išsprendimo taikiu būdu, todėl tęsti bylinėjimąsi nėra tikslinga. Teismo vertinimu, nėra pagrindo sutikti su šiais atsakovės argumentais, nes atsakovei nėra jokių trukdžių atsiskaityti su ieškove bet kurioje proceso stadijoje, kaip ir baigti bylą taikos sutartimi, pasiekiant teisinę taiką ir išsprendus tarp šalių kilusį ginčą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 2 straipsnis, 140 straipsnio 3 dalis). Pažymėtina, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad CPK 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo principas tiesiogiai susijęs su CPK 13 straipsnyje įtvirtintu dispozityvumo principu, kuris reiškia, kad asmuo, manantis, jog jo teisės pažeistos, tik pats sprendžia, ar ginti pažeistą teisę ir kokį pažeistų teisių gynimo būdą pasirinkti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2009). Manydama, kad jos teisės ir teisėti interesai yra pažeisti, ir turėdama įstatymo suteiktą teisę pasirinkti, ieškovė pasirinko savo interesų gynybos būdą – kreipėsi į teismą su pareiškimu išduoti teismo įsakymą, atsakovei pareiškus prieštaravimus - ieškiniu dėl skolos priteisimo.

12Teismas konstatuoja, kad bylos duomenys visiškai patvirtina atsakovės prievolių netinkamo vykdymo faktą ieškovei. Byloje duomenų apie tai, kad ieškovė savo įsipareigojimus vykdė netinkamai ar kad atsakovė būtų atsiskaičiusi su ieškove, nėra. Iki ieškinio pateikimo teismui dienos atsakovės skolą ieškovei sudaro „( - )“ Eur, todėl preliminarus sprendimas dalyje dėl „( - )“ Eur skolos priteisimo paliktinas nepakeistas (CPK 430 straipsnio 6 dalies 1 punktas).

13Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis). Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos „( - )“ procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 2 dalis). Atsakovė vengia įvykdyti savo piniginę prievolę ieškovei, todėl preliminarus sprendimas dalyje dėl „( - )“ procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo paliktinas nepakeistas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis, CPK 430 straipsnio 6 dalies 1 punktas).

14Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkinamas, atsakovė turi atlyginti ieškovei jos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

15Ieškovė iki teismo preliminaraus sprendimo priėmimo patyrė „( - )“ Eur bylinėjimosi išlaidų („( - )“ Eur žyminis mokestis, „( - )“ Eur už advokato suteiktą teisinę pagalbą). Ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas.

16Atsižvelgiant į tai, kad preliminariu sprendimu iš atsakovės priteistos ieškovei „( - )“ Eur bylinėjimosi išlaidos („( - )“ Eur žyminis mokestis, „( - )“ Eur už advokato suteiktą teisinę pagalbą), o ieškovė iki teismo preliminaraus sprendimo priėmimo faktiškai patyrė „( - )“ Eur bylinėjimosi išlaidų – „( - )“ Eur už pareiškimo dėl teismo įsakymo ir „( - )“ Eur už ieškinio dokumentinio proceso tvarka parengimą bei „( - )“ Eur žyminio mokesčio išlaidų, todėl preliminarus sprendimas dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pakeistinas ir iš atsakovės priteistinos ieškovei „( - )“ Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 98 straipsnio 1, 2 dalys, CPK 430 straipsnio 6 dalies 3 punktas). Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovė savo atsiliepime į ieškovės prieštaravimus prašo priteisti iš atsakovės „( - )“ Eur bylinėjimosi išlaidas (patirtas iki teismo preliminaraus sprendimo priėmimo), tačiau teismas, atsižvelgdamas į ieškinio reikalavimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, į faktiškai patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį bei siekdamas, kad tarp šalių šiuo klausimu ateityje nebekiltų ginčų, reikalavimų, priteisia iš atsakovės ieškovės faktiškai patirtas bylinėjimosi išlaidas.

17Teismo vertinimu, ieškovės iki teismo preliminaraus sprendimo priėmimo patirtos advokato atstovavimo išlaidos atitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77, kuriuo buvo pakeistas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“, rekomenduojamo priteisti užmokesčio ir yra mažesnės už nustatytą galimą maksimalų užmokestį už pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo, ieškinio parengimą, jos būtinos, pagrįstos ir atitinkančios protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principus, todėl jų mažinti nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo.

18Patenkinus ieškinį visiškai, ieškovei iš atsakovės papildomai priteistinos „( - )“ Eur bylinėjimosi išlaidos už advokato suteiktą teisinę pagalbą - atsiliepimo į ieškovės prieštaravimus paruošimą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

19Atsiliepime į prieštaravimus ieškovė nurodo, jog yra pagrindas atsakovei skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, ieškovei skiriant 50 procentų baudos. Šiuo atveju atsakovė nuostolių nepatyrė, jos turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas kartu su ieškinio reikalavimais, atsakovė naudojosi Civilinio proceso kodekso numatytomis procesinėmis teisėmis, proceso teisės normose numatytų teisių įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teisė akivaizdžiai naudojama ne pagal jos paskirtį, šiuo atveju CPK 95 straipsnio 2 dalies nuostatų atsakovei nėra pagrindo taikyti.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, 430 straipsnio 6, 8 dalimis,

Nutarė

21palikti nepakeistą „( - )“ preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr. „( - )“ dalyje dėl „( - )“ Eur („( - )“ Eur „( - )“ ct) skolos ir „( - )“ („( - )“) procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme „( - )“ iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Rietavo veterinarinė sanitarija“ ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Norvūksa“.

22Pakeisti „( - )“ preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr. „( - )“ dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo: iš uždarosios akcinės bendrovės „Rietavo veterinarinė sanitarija“ priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Norvūksa“ bylinėjimosi išlaidas „( - )“ Eur („( - )“ Eur „( - )“ ct).

23Iš uždarosios akcinės bendrovės „Rietavo veterinarinė sanitarija“ papildomai priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Norvūksa“ bylinėjimosi išlaidas „( - )“ Eur („( - )“ Eur „( - )“ ct).

24Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Plungės apylinkės teismo Plungės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų teisėja Aldona... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios... 3. Teismas... 4. ieškovė dokumentinio proceso tvarka prašė priteisti iš atsakovės „( -... 5. „( - )“ preliminariu sprendimu ieškinys buvo patenkintas ir ieškovei iš... 6. Atsakovė dėl teismo preliminaraus sprendimo pareiškė prieštaravimus,... 7. Ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus. Teismo prašo... 8. Preliminarus sprendimas pakeistinas iš dalies.... 9. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė išrašė ir pateikė atsakovei... 10. Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis pripažįstama, kad tarp... 11. Atsakovė, nors ir neginčydama savo pareigos atsiskaityti su ieškove,... 12. Teismas konstatuoja, kad bylos duomenys visiškai patvirtina atsakovės... 13. Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už... 14. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 15. Ieškovė iki teismo preliminaraus sprendimo priėmimo patyrė „( - )“ Eur... 16. Atsižvelgiant į tai, kad preliminariu sprendimu iš atsakovės priteistos... 17. Teismo vertinimu, ieškovės iki teismo preliminaraus sprendimo priėmimo... 18. Patenkinus ieškinį visiškai, ieškovei iš atsakovės papildomai... 19. Atsiliepime į prieštaravimus ieškovė nurodo, jog yra pagrindas atsakovei... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 21. palikti nepakeistą „( - )“ preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr.... 22. Pakeisti „( - )“ preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr. „( -... 23. Iš uždarosios akcinės bendrovės „Rietavo veterinarinė sanitarija“... 24. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...