Byla 2-23440-967/2015
Dėl įvaikinimo, dalyvaujant išvadas teikiančioms institucijoms Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, suinteresuotam asmeniui Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namams

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Zubavičiūtė-Montvilienė, sekretoriaujant Loretai Šidlauskaitei, dalyvaujant pareiškėjams I. L. ir R. L., išvadą duodančių institucijų: Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovei Kristinai Liublinskienei, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Meilutei Kinčienei, uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų I. L. ir R. L. pareiškimą dėl įvaikinimo, dalyvaujant išvadas teikiančioms institucijoms Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, suinteresuotam asmeniui Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namams, ir

Nustatė

2pareiškėjai I. L. ir R. L. prašo leisti įvaikinti J. Š. ir pripažinti pareiškėjus vaiko tėvais, o J. Š. pripažinti pareiškėjų sūnumi bei suteikti įvaikintajam vardą „Jonas“, pavardę „L.“. Pareiškėjai susituokė 1999 m. gegužės 8 d., santuokoje vaikų nesusilaukė. I. L. dirba A. Z. firmoje padalinio vadove, o R. L. dirba Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos Gen. A. R. Kovinio rengimo centre, Kovinio rengimo grupės Tarptautinių operacijų skyriaus viršininku. Pareiškėjų pajamos yra pakankamos, kad galėtų išlaikyti vaiką. Abu yra sveiki ir neteisti, išklausė būsimų įtėvių mokymus ir buvo įtraukti į asmenų, pageidaujančių įvaikinti vaiką, apskaitą. Pareiškėjai nori įvaikinti J. Š., gimusį 2013 m. birželio 23 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-781 J. Š. nustatyta laikinoji globa Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. 2015 m. balandžio 14 d. pareiškėjai gavo pasiūlymą dėl J. Š. įvaikinimo. Kūdikių namuose augančiu Jonu motina nesidomėjo, nesiekė jo susigrąžinti ir auginti. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 26 d. sprendimu R. G. neterminuotai apribota motinos valdžia. J. Š. 2015 m. balandžio 12 d. įrašytas į galimų įvaikinti vaikų sąrašą.

3Teismo posėdžio metu pareiškėjai palaikė pareiškimą. Papildomai paaiškino, kad negalėdami susilaukti savo biologinių vaikų, pareiškėjai atsakingai priėmė sprendimą dėl įvaikinimo, apie tai žinoma pareiškėjų artimiesiems ir jie pareiškėjus palaiko, su berniuku pareiškėjai jau yra matęsi šešis kartus, jaučia ryšį su vaiku, jiems nekyla jokių abejonių dėl konkretaus vaiko įvaikinimo, pareiškėjams yra žinoma tiek vaiko sveikatos būklė, tiek teisinės įvaikinimo pasekmės. Siekdami kaip galima greičiau patys pradėti rūpintis vaiku papildomai prašė leisti vykdyti sprendimą skubiai.

4Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė teismo posėdžio metu palaikė 2015 m. gegužės 25 d. išvadą Nr. TGS-2008 joje išdėstytais motyvais. Nurodė, kad nėra kliūčių pareiškėjams įvaikinti J. Š., palaikė pareiškėjų prašymą dėl skubaus teismo sprendimo vykdymo.

5Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė teismo posėdžio metu palaikė pareiškėjų prašymą dėl įvaikinimo Vaiko teisių apsaugos tarnybos teismui pateiktoje 2015 m. gegužės 14 d. išvadoje Nr. A104-1680/15(2.13.6-AD15) nurodytais motyvais, taip pat prašė leisti vykdyti teismo sprendimą skubiai.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Iš pareiškėjų paaiškinimų bei rašytinių įrodymų nustatyta, kad I. L. ir R. L., gyvenantys pareiškėjams nuosavybės teise priklausančiame bute (b. l. 17-19), susituokė 1999 m. gegužės 8 d. Klaipėdos miesto MS, įrašo Nr. 279 (b. l. 6), vaikų nesusilaukė.

8I. L. dirba A. Z. firmoje padalinio vadove, o R. L. dirba Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos Gen. A. R. Kovinio rengimo centre, Kovinio rengimo grupės Tarptautinių operacijų skyriaus viršininku (b. l. 13, 14). Pareiškėjų pajamos yra pakankamos, kad galėtų išlaikyti vaiką. Pateiktos medicininės pažymos patvirtina pareiškėjų nurodomą aplinkybę, jog abu yra sveiki, neturintys medicininių kontraindikacijų, trukdančių būti įvaikintojais (b. l. 7, 8). Iš Informatikos ir ryšių departamento prie VRM pateiktų duomenų nėra matyti, jog pareiškėjai patraukti baudžiamojon atsakomybėn ar turi teistumą, iš Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registro pažymos matyti, kad pareiškėja nuobaudų neturi, pareiškėjas 2004 m. ir 2008 m. baustas administracine tvarka (b. 1. 11-12). Pareiškėjams nuosavybės teise priklausanti pareiškėjų gyvenamoji vieta (jaukus, trijų kambarių ir virtuvės, 61 kv. m. ploto butas ) yra tinkama vaikui augti ir vystytis, atitinka vaiko interesus.

9Bylos medžiaga patvirtina, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. A-781, J. Š. nustatyta laikinoji globa Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namuose (b. l. 35), 2015 m. sausio 26 d. Šiaulių apylinkės teismo sprendimu, J. Š. motinai R. G. neterminuotai apribota motinos valdžia (b. l. 36-39). J. Š. 2015 m. kovo 12 d. d. įrašytas į galimų įvaikinti vaikų apskaitą (b. l. 41).

10Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2015 m. gegužės 14 d. išvadoje (b. l. 48-49) patvirtinama, jog pareiškėjai yra pasirengę įvaikinti, įvaikinimo procedūra iki teismo atlikta pilnai. Nuo 2015 m. sausio 26 d. pareiškėjai įrašyti į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą. Aplinkybę, kad pareiškėjai senai apsisprendė įvaikinti vaiką, patvirtino ir teismo posėdyje, taip pat nurodė, kad jie tvirtai apsisprendė įvaikinti J. Š., jiems žinomos įvaikinimo pasekmės. Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvadoje sutinkama su pareiškėjų pareikštais prašymais dėl įvaikinimo, nurodoma, kad berniuko įvaikinimas atitiktų jo interesus augti šeimoje, gauti tinkamą priežiūrą ir gyvenimo sąlygas, reikalingas normaliam jo fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi (b. l. 5861).

11Šiaulių įėsto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius 2015 m. gegužės 14 d. išvadoje dėl J. Š. įvaikinimo neprieštaravo, kad J. Š. įvaikintų I. L. ir R. L. šeima (b. l. 51-52).

12Suinteresuotas asmuo Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namai atsiliepime dėl J. Š. įvaikinimo (b. l. 55-56) nurodo, kad pareiškėjai, susipažinę ir pabendravę su Jonu, sutiko jį įvaikinti. Ida ir R. L. lankė Joną kūdikių namuose, tarp vaiko ir pareiškėjų užsimezgė geri, šilti tarpusavio ryšiai.

13Teismas sprendžia, kad būsimieji įtėviai supranta, kad Lietuvos Respublikos įstatymai nenumato materialinės pašalpos įvaikintam vaikui skyrimo, kad įvaikintas vaikas įgaus paveldėjimo teises, kaip biologinis vaikas.

14Nustatyta, jog tiek psichologiniu, tiek moraliniu požiūriu pareiškėjai yra pasiruošę įvaikinimui, turi būtinas materialines sąlygas.

15J. Š. atitinka visus CK 3.209 straipsnio įvaikinamam vaikui keliamus reikalavimus. Šią aplinkybę patvirtina ir tokios byloje nustatytos aplinkybės: 2013 m. birželio 23 d. R. Š., a. k. ( - ), susilaukė sūnaus J. Š., vaiko gimimo liudijime tėvu buvo įrašytas E. Š. (b. l. 29); 2014 m. kovo 24 d. Šiaulių apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-485-883/2014 buvo nuginčyta E. Š. tėvystė, ir šiuo metu vaiko tėvas neįteisintas (b. l. 31-34); Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-781 J. Š. nustatyta laikinoji globa Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namuose (b. l. 35), 2015 m. sausio 26 d. Šiaulių apylinkės teismo sprendimu, J. Š. motinai R. G. neterminuotai apribota motinos valdžia (b. l. 36-39). J. Š. 2015 m. kovo 12 d. d. įrašytas į galimų įvaikinti vaikų apskaitą (b. l. 41). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad J. Š. įvaikinimas pareiškėjų šeimoje atitiks jo interesus. Iš išvadą teikiančios institucijos paaiškinimų matyti, kad J. Š. motina turi ir kitų biologinių vaikų, tačiau akivaizdu, kad nėra galimybių šiems vaikams augti kartu, dėl to taikytina CK 3.209 straipsnio 6 dalyje numatyta išimtis.

16Esant visumai nustatytų aplinkybių, konstatuotina, jog prašomas įvaikinti vaikas yra CK 3.209 straipsnio 3 dalyje numatyto leidžiamo įvaikinti amžiaus. Pareiškėjai, vadovaujantis CK 3.210 straipsnio 2 dalimi, yra asmenys, turintys teisę įvaikinti. Pareiškėjai pareiškime dėl įvaikinimo prašė J. Š. suteikti vardą ,,Jonas“, o pavardę – ,,L.“, todėl, įtėvių pageidavimu, J. Š., gim. 2013 m. birželio 23 d., suteikiamas įtėvių parinktas vardas bei suteikiama įtėvių pavardė, jis vadinamas J. L. (CK 3.228 straipsnis).

17Pažymėtina, jog vadovaujantis CK 3.217 straipsniu, valstybinės įvaikinimo institucijos atestuoti socialiniai darbuotai išsiaiškino, jog būsimiems įtėviams nėra CK trečiojoje knygoje numatytų kliūčių įvaikinti, ištyrė jų gyvenimo sąlygas, būdą, surinko informaciją apie sveikatos būklę ir pateikė teismui išvadą, kuria konstatuoja, jog įvaikinimas Lietuvos Respublikos piliečiams – pareiškėjams, labiausiai atitinka vaiko interesus, jo teisę turėti tėvus, augti šeimoje, gauti tinkamą auklėjimą bei išsilavinimą.

18Atsižvelgiant į išdėstytą, pareiškimas dėl įvaikinimo yra tenkintinas.

19CPK 283 str. numato galimybę teismui leisti skubiai vykdyti sprendimą, esant ypatingoms aplinkybėms. Teismas mano, kad šiuo atveju yra svarbi aplinkybė leisti sprendimą vykdyti skubiai, nes tik įsiteisėjus sprendimui, pareiškėjai bus laikomi vaiko tėvais pagal įstatymą, atsiras visos įstatymuose nustatytos garantijos jų vaiko atžvilgiu, tame tarpe ir teisė išeiti vaiko priežiūros atostogų iki vaikui sukaks trys metai. Teismas mano, kad pareiškėjų siekis kuo greičiau užtikrinti vaiko gyvenimą šeimoje ir patiems prižiūrėti vaiką padės sustiprinti tėvų ir įvaikio ryšius ir atitiks vaiko interesus. Todėl teismas gindamas viešąjį interesą bei vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principu leidžia skubiai vykdyti sprendimą.

20Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 270, 487 straipsniais

Nutarė

21Pareiškimą tenkinti.

22Pripažinti įvaikintojus I. L., a. k. ( - ), ir R. L., a. k. ( - ), vaiko J. Š., a. k. ( - ), gimusio 2013 m. birželio 23 d. Šiauliuose, tėvais, o įvaikinamą J. Š., a. k. ( - ), I. L., a. k. ( - ), ir R. L., a. k. ( - ), vaiku.

23J. Š., a. k. ( - ), vardą suteikti ,,Jonas“ bei suteikti įtėvių pavardę ,,L.“ ir vadinti jį J. L., a. k. ( - ).

24Leisti sprendimą vykdyti skubiai.

25Teismo sprendimą išsiųsti Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriui.

26Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sigita... 2. pareiškėjai I. L. ir R. L. prašo leisti įvaikinti J. Š. ir pripažinti... 3. Teismo posėdžio metu pareiškėjai palaikė pareiškimą. Papildomai... 4. Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės... 5. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 6. Pareiškimas tenkintinas.... 7. Iš pareiškėjų paaiškinimų bei rašytinių įrodymų nustatyta, kad I. L.... 8. I. L. dirba A. Z. firmoje padalinio vadove, o R. L. dirba Lietuvos kariuomenės... 9. Bylos medžiaga patvirtina, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracijos... 10. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 11. Šiaulių įėsto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius... 12. Suinteresuotas asmuo Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi... 13. Teismas sprendžia, kad būsimieji įtėviai supranta, kad Lietuvos Respublikos... 14. Nustatyta, jog tiek psichologiniu, tiek moraliniu požiūriu pareiškėjai yra... 15. J. Š. atitinka visus CK 3.209 straipsnio įvaikinamam vaikui keliamus... 16. Esant visumai nustatytų aplinkybių, konstatuotina, jog prašomas įvaikinti... 17. Pažymėtina, jog vadovaujantis CK 3.217 straipsniu, valstybinės įvaikinimo... 18. Atsižvelgiant į išdėstytą, pareiškimas dėl įvaikinimo yra tenkintinas.... 19. CPK 283 str. numato galimybę teismui leisti skubiai vykdyti sprendimą, esant... 20. Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 270, 487 straipsniais... 21. Pareiškimą tenkinti.... 22. Pripažinti įvaikintojus I. L., a. k. ( - ), ir R. L., a. k. ( - ), vaiko J.... 23. J. Š., a. k. ( - ), vardą suteikti ,,Jonas“ bei suteikti įtėvių pavardę... 24. Leisti sprendimą vykdyti skubiai.... 25. Teismo sprendimą išsiųsti Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriui.... 26. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...