Byla 2-665-600/2013
Dėl paskleistų duomenų pripažinimo neatitinkančiomis tikrovės ir žeminančiais asmens garbę ir orumą ir tokių duomenų paneigimo, neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė, sekretoriaujant Barbarai Sienkievič, dalyvaujant ieškovo A. K. atstovui advokatui Edmundui Luotei, atsakovui V. P., jo atstovui advokatui Kęstučiui Švirinui, trečiojo asmens UAB „Verslo žinios“ atstovei advokatei V. I.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. K. ieškinį atsakovui V. P. dėl paskleistų duomenų pripažinimo neatitinkančiomis tikrovės ir žeminančiais asmens garbę ir orumą ir tokių duomenų paneigimo, neturtinės žalos atlyginimo ir

Nustatė

3Ieškovas, patikslinęs reikalavimus, prašo teismo: 1) pripažinti, kad 2012-05-21 dienraščio „Verslo žinios“ Nr. 97 6-7 puslapiuose išspausdintame straipsnyje „Dar vienas maištas „Linavos“ laive iš atsakovo V. P. interviu metu pasakytų teiginių išspausdintas sakinys „P. K. ir jo aplinka jau seniai turėjo atsistatydinti už mūsų – vežėjų – darbu uždirbtų milijonų iššvaistymą“, kurios buvo perfrazuotos pagal atsakovo interviu metu pasakytus teiginius, jog: „Nors iš tikrųjų atsakingi turi būti vyr. buhalteris ir prezidentas pagal įstatymus jie atsako už ūkinę veiklą. Jie turėjo prisiimti atsakomybę už tai, kad „Linavoje buvo iššvaistyti milijonai vežėjų pinigų“ – neatitinka tikrovės ir žemina ieškovo garbę ir orumą. Įpareigoti atsakovą per 2 savaites nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo sąskaita paneigti šią tikrovės neatitinkančią informaciją ir išspausdinti dienraščio „verslo žinios“ numeryje tokio turinio paneigimą „Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas A. K. niekada nešvaistė asociacijos „Linava“ turto/ V. P. labai atsiprašo Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidento A. K., jog paskelbė tokius tikrovės neatitinkančius faktus, žeminančius jo garbę ir orumą bei priteisti 50000,00 Lt neturtinės žalos ir bylinėjimosi išlaidas (t. 2 - b.l. 3-8).

4Nurodė, kad 2012-05-21 dienraščio „Verslo žinios“ Nr. 97 6-7 puslapiuose buvo išspausdintas straipsnis „Dar vienas maištas „Linavos“ laive“. Tokio pat turinio straipsnis patalpintas ir „Verslo žinių“ internetiniame puslapyje. 2012-05-21 dienraščio „Verslo žinios“ Nr. 97 7 puslapyje skyrelyje „Komentarai: cituojamas atsakovo V. P. pasisakymas: „P. K. ir jo aplinka jau seniai turėjo atsistatydinti už mūsų – vežėjų – darbu uždirbtų milijonų išvaistymą“. Straipsnyje išspausdintų atsakovo teiginių bei interviu su UAB „Verslo žinios“ žurnalistu R. S. metu išsakytų teiginių esmė yra ta pati, kad ieškovas yra kaltinamas asociacijos „Linava“ priklausančio didelės vertės turto iššvaistymu. Atsakovas apkaltino ieškovą neva padariusį nusikalstamą veiką. Turto iššvaistymas yra priskiriamas prie sunkių nusikaltimų. Atsakovo pavartotos patarlės kontekstas „Vagie, kepurė dega“ yra toks, kad atsakovas ieškovą kaltina ir vogimu. Dienraštis yra leidžiamas dideliu 8450 egzempliorių tiražu. Nuolat veikia internetinis puslapis. Straipsnyje aiškiai nurodomas ieškovo vardas ir pavardė, be to yra patalpinta ir ieškovo nuotrauka, prie kurios nurodyta, kad ieškovas yra „Linava“ prezidentas. Atsakovas nepateikė jokių objektyvių duomenų, jog buvo švaistomas turtas. Straipsnyje paskleistos žinios sudaro neigiamą nuomonę apie ieškovą kaip apie Linava prezidentą ir verslo partnerį. Po melagingos informacijos paskleidimo, ieškovo reputacija sumenko, buvo priverstas teisintis ir atsakinėti į nemalonius klausimus. Skleidžiant informaciją apie asmenį, nurodant neva jo padarytas nusikalstamas veikas, būtina, kad duomenų apie padarytą nusikaltimą būtų pakankamai. Atsakovas paskelbė nepagrįstus, nepatikrintus, faktais neparemtus kaltinimus. Ieškovas yra asociacijos prezidentas, kuris atstovauja asociaciją ne tik valstybiniu, bet ir tarptautiniu lygiu, todėl itin svarbi yra asmeninė reputacija bei pasitikėjimas juo kaip asmeniu.

5A. V. P.atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad 2011-12-02 nutarimu Nr. 09-45 asociacijos „Linava“ prezidiumas nutarė sudaryti sutartį su audito kompanija UAB „Ernst &Young Baltic“ 2010 m. ir 2011 m. 9 mėnesių finansinei asociacijos „Linava“ atskaitomybei parengti (t. 2 - b.l. 16-22). 2012 m. vasario-kovo mėn. parengtos ataskaitos. Asociacijos „Linava“ 35 nariai kreipėsi į Seimo Antikorupcijos komisiją su prašymu įvertinti ir ištirti susidariusią padėtį. Iš pateikiamo straipsnio turinio matyti, kad komisija pradėjo tyrimą dėl asociacijos „Linava“ veiklos - kreipėsi į Valstybinę mokesčių inspekciją ir kitas valstybės institucijas dėl informacijos pateikimo, paprašė audito kompanijos UAB „Ernst &Young Baltic“ oficialiai patvirtinti parlamentą pasiekusias ataskaitas ir pan. Straipsnis parengtas dėl aukščiau aptarto vežėjų kreipimosi į Seimo Antikorupcijos komisiją ir šios komisijos pradėto tyrimo asociacijos „Linava“ atžvilgiu. Atsakovas neskelbė atviro laiško, tačiau buvo cituojamas žurnalisto, vykdžiusio žurnalistinį tyrimą. Yra būtina atriboti nuomonę nuo duomenų. Kad duomenys neatitinka tikrovės reiškia, jog paskleistos žinios yra melagingos, pramanytos, išgalvotos. Nuomonei nėra taikoma tiesos ir tikrumo kriterijus. Citatos teiginys yra vertintinas kaip nuomonė, o ne kaip žinia (duomenys). Nuomonė gali remtis faktais, pagrįstais argumentais ir paprastai yra subjektyvi, todėl jai netaikomi tiesos ir tikslumo kriterijai, tačiau turi būti reiškiama sąžiningai ir etiškai. Šioje byloje ginčijama citata pateikta vertinant žurnalisto surinktą informaciją apie konkrečius įvykius ir faktus, t.y. audito kompanijos ataskaitoje pateiktas išvadas, cituojamas Verslo žinių straipsnyje, kitų asociacijos narių kreipimosi į Seimo Antikorupcijos komisiją ir šios komisijos pradėtą tyrimą. Turima medžiaga pagrįstai leido išsakyti nuomonę, kad dėl netinkamai ir neefektyviai valdomų lėšų prezidentas turėtų atsistatydinti. Būtent taip turėtų būti suprantama frazė „milijonų iššvaistymas“ kaip tam tikras frazeologizmas. LR Seimo Antikorupcijos komisijos 2012-10-10 raštas Nr. S-2012-7626, 2012-09-12 posėdžio protokolo išrašo kopija bei Vilniaus apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro 2012-09-25 pažyma apie ikiteisminio tyrimo pradėjimą patvirtina, kad prielaidos teigti, jog veikloje yra pagrindo įtarti turto iššvaistymo požymius, egzistuoja. Atsakovo teiginys nėra kategoriškas, o skirtas išreikšti susirūpinimą dėl situacijos. Frazėmis atsakovas pateikia nuomonę, nenurodo, kokius veiksmus atliko ryšium su iššvaistymu, todėl argumentai yra pakankamai nutolę nuo tikrosios atsakovo teiginių prasmės. Viešieji asmenys nesinaudoja tokiu pačiu garbės ir orumo gynimo mastu kaip privatūs. „Linavos“ prezidentas yra viešas asmuo, nes asociacijai yra deleguota viešojo administravimo funkcija – viešųjų paslaugų teikimas. Ieškovas privalo toleruoti didesnį kritikos laipsnį, o atsakovas išreiškė savo nuomonę dėl konkrečių įvykių ir informacijos vertinimo, kuri yra pakankamai pagrįsta konkrečiais duomenimis ir faktais. Prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Trečiasis asmuo atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovas yra viešas asmuo (t. 1 - b.l. 142-144). Iš spaudos negalima reikalauti absoliutaus tikslumo, o tik sąžiningo elgesio, t.y. sąmoningai neiškraipyti ar nutylėti informacijos. Nuomonė gali remtis faktais, pagrįstais argumentais ir paprastai yra subjektyvi, todėl jai netaikomi tiesos ir tikslumo kriterijai, tačiau turi būti reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai nenuslepiant ir neiškreipiant faktų ir duomenų. Trečiasis asmuo savo dienraščio minėtame straipsnyje publikavo ieškovo ir atsakovo pasisakymus, požiūrį apie tuo metu aktualų kreipimąsi į LR Seimo Antikorupcijos komisiją, jo priežastis. Paskleistus duomenis suformulavo ne visuomenės informavimo priemonė, o kitas asmuo, turi reikšmės sprendžiant visuomenės informavimo priemonės atsakomybės klausimą Viešosios informacijos rengėjui ir ar skleidėjui netaikoma redakcinė atsakomybė, jeigu jie nurodė informacijos šaltinį ir informacija buvo pateikta kaip nuomonė, komentaras ar vertinimas.

7Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu parodė, kad atsakovas nurodė, jog ieškovas yra atsakingas už iššvaistymą, t.y. baudžiamąjį nusikaltimą. Kaip faktas pateikiamas iššvaistymas. Iššvaistymo faktą turi įrodyti atsakovas. Ribos buvo peržengtos. Iš pateiktų įrodymų atsakovas nepateikė ir neįrodė, kad ieškovas yra iššvaistęs lėšas. Laikraštis pateikė autoritetingo žmogaus žodžius dėl nusikaltimo padarymo. Paneigimas reikalingas tiek asociacijai, tiek jos prezidentui. Kai menkinamas autoritetingas asmuo, reikia skirti daug laiko informacijos paneigimui. Sąnaudos yra didelės. Kur įraše negirdimos vietos, jos yra išdėstytos stenogramoje. Tiek interviu, tiek stenogramoje yra nurodoma, kad yra padarytas iššvaistymas, bet įrodymų nėra. Bendrame kontekste patarlės panaudojimas sudaro įspūdį, kad nusikaltimas buvo padarytas. Tas faktas dėl iššvaistymo turi būti paneigtas, nes ieškovas užima aukštas pareigas, jo reputacija blogėja.

8Atsakovas teismo posėdžio metu parodė, kad neteigta, jog ieškovas vogė ar iššvaistė pinigus. Jis yra revizijos komisijos pirmininkas, buvo audito patikrinimas ir jis buvo susipažinęs su išvada. Dienraštyje yra nurodyta tik nuomonė.

9Atsakovo atstovas atkreipė dėmesį į tai, kad LAT praktikoje nurodyta, jog turi būti analizuojamas visas straipsnio ar kalbos kontekstas, o ne atskiros pastraipos, sakiniai ar jų dalys. Sakinys „P. K. ir jo aplinka jau seniai turėjo atsistatydinti už mūsų – vežėjų – darbu uždirbtų milijonų iššvaistymą: gali būti suprastas visaip. Atsakovas nėra tokio teiginio autorius. Įraše to nesigirdi. Žodžiai naudojami nesusiję su iššvaistymu. Nuomonė turi turėti pagrindą, o pagrindas yra audito išvados, Seimo antikorupcijos komisijos tyrimas, buvo kreiptasi į Generalinę prokuratūrą. Tai, kad interviu patalpintas į komentarų skiltį, reiškia, kad žurnalistas norėjo sužinoti atsakovo nuomonę šia tema. Byloje ieškovas nepasirodė, tad jo garbė ir orumas negali būti ginami neišklausius paties asmens. Iššvaistymas yra ir tada, kai prastai valdoma įmonė. Iššvaistymas nėra vien tik nusikaltimas. Stenograma yra žurnalisto padaryta, o garso įrašas yra tikresnis įrodymas.

10Trečiojo asmens atstovė teismo posėdžio metu parodė, kad straipsnyje buvo publikuota ir ieškovo, ir atsakovo ir kitų nuomonė konkrečiu klausimu. Nuomonė yra subjektyvi, jai netaikomi tiesos ir tikslumo kriterijai. Iš spaudos negalima reikalauti tikslumo, galima reikalauti tik sąžiningumo. Trečiasis asmuo pateikė atsakovo nuomonę, kuri sąlygota turimos audito išvados.

11Ieškinys atmestinas.

12CK 2.24 straipsnyje įtvirtinta, kad asmuo turi teisę reikalauti teismo tvarka paneigti paskleistus duomenis, žeminančius jo garbę ir orumą, neatitinkančius tikrovės, taip pat atlyginti tokiu paskleidimu jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą. CK 2.24 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta paskleistų duomenų neatitikties tikrovei prezumpcija. Dėl to pareiga įrodyti paskleistų duomenų tikrumą (aplinkybę, kad paskleisti duomenys atitinka tikrovę), taip paneigiant nurodytą prezumpciją, tenka duomenis paskleidusiam asmeniui (atsakovui), bet ne asmeniui, apie kurį tie duomenys paskleisti (ieškovui) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-10-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2006; 2007-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-488/2007; 2009-02-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-51/2009). Paskleistų duomenų neatitiktis tikrovei yra fakto, o tokių duomenų pripažinimas žeminančiais asmens garbę ir orumą – fakto vertinimo klausimas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad vien ta aplinkybė, jog paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, pati savaime nepatvirtina, kad pažeisti asmens garbė ir orumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-390/2008).

13Ieškovas taip pat turi teisę pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad duomenys yra melagingi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-10-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2006). Tuo tarpu faktą, kad, paskleidus apie jį (su juo susijusios) ir tikrovės neatitinkančios informacijos, buvo pažeista asmens garbė ir orumas, remdamasis protingumo principu, turi įrodyti ieškovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-09-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2011).

14Byloje ginčas kilo dėl teiginių atitikimo tikrovei bei fakto, ar jie žemina ieškovo garbę ir orumą.

15CK 2.24 str. 1 d. nurodyta, kad preziumuojama, jog paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, kol juos paskleidęs asmuo neįrodo priešingai. Taigi, ar paskleistos žinios atitinka tikrovę, įrodinėja atsakovas (LAT Senato 1998-05-15 nutarimo Nr. 1 8 p.).

16Ieškovas reiškia ieškinį dėl paskleistų duomenų pripažinimo neatitinkančiomis tikrovės ir žeminančiomis asmens garbę ir orumą bei tokių duomenų paneigimo. Nurodo, kad jo reikalavimo faktinį pagrindą sudaro 2012-05-21 dienraščio „Verslo žinios“ Nr. 97 6-7 puslapiuose išspausdintame straipsnyje „Dar vienas maištas „Linavos“ laive iš atsakovo V. P. interviu metu pasakytų teiginių išspausdintas sakinys „P. K. ir jo aplinka jau seniai turėjo atsistatydinti už mūsų – vežėjų – darbu uždirbtų milijonų iššvaistymą“, kurios buvo perfrazuotos pagal atsakovo interviu metu pasakytus teiginius, jog: „Nors iš tikrųjų atsakingi turi būti vyr. buhalteris ir prezidentas pagal įstatymus jie atsako už ūkinę veiklą. Jie turėjo prisiimti atsakomybę už tai, kad „Linavoje buvo iššvaistyti milijonai vežėjų pinigų“. Ieškovo atstovas nurodė, kad tiek perfrazuotas sakinys, tiek atsakovo žurnalistui pasakyti teiginiai, nurodyti stenogramoje, neatitinka tikrovės ir žemina ieškovo garbę ir orumą.

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad asmens garbė ir orumas pagal CK 2.24 str. yra ginami, kai nustatoma šių faktų visuma: 1) žinių paskleidimo faktas; 2) faktas, jog paskleistos žinios yra apie ieškovą; 3) faktas, jog paskleistos žinios žemina asmens garbę ir orumą; 4) faktas, jog paskleistos žinios neatitinka tikrovės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 1998-05-15 nutarimo Nr. 1). Teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes, kiekvienu atveju turi spręsti, ar paskleistos žinios, ar tik pateikta nuomonė.

18Bylos medžiaga nustatyta, kad 2012-05-21 dienraščio „Verslo žinios“ Nr. 97 6-7 puslapiuose buvo išspausdintas straipsnis antrašte „Dar vienas maištas „Linavos“ laive“ (t. 1 – b.l. 8-9, 54). Ieškovo nurodomas prašomas paneigti sakinys „P. K. ir jo aplinka jau seniai turėjo atsistatydinti už mūsų – vežėjų – darbu uždirbtų milijonų iššvaistymą“ yra patalpintas komentaro skiltyje, nurodant, kad šiuos teiginius išsakė UAB „Transekspedicijos generalinis direktorius, sąjūdžio „Už skaidrumą „Linavoje“ veikėjas V. P. (t. 1 – b.l. 54). Pačiame straipsnyje nei ieškovo prašomas paneigti sakinys „P. K. ir jo aplinka jau seniai turėjo atsistatydinti už mūsų – vežėjų – darbu uždirbtų milijonų iššvaistymą“, nei atsakovo žurnalistui R. S. išsakyti teiginiai „Nors iš tikrųjų atsakingi turi būti vyr. buhalteris ir prezidentas pagal įstatymus jie atsako už ūkinę veiklą. Jie turėjo prisiimti atsakomybę už tai, kad „Linavoje buvo iššvaistyti milijonai vežėjų pinigų“ neminimi. Ginčo, kad atsakovas teiginius „Nors iš tikrųjų atsakingi turi būti vyr. buhalteris ir prezidentas pagal įstatymus jie atsako už ūkinę veiklą. Jie turėjo prisiimti atsakomybę už tai, kad „Linavoje buvo iššvaistyti milijonai vežėjų pinigų“ išsakė žurnalistui telefoninio pokalbio metu, nėra. O tai reiškia, kad pastarieji teiginiai nebuvo paviešinti, nes jie nebuvo atspausdinti ir tokiu būdu paskleisti per visuomenės informavimo priemones, t.y. viešai. Kaip nurodo ieškovo atstovas ir tai pripažino teismo posėdžio metu, sakinys komentarų skiltyje „P. K. ir jo aplinka jau seniai turėjo atsistatydinti už mūsų – vežėjų – darbu uždirbtų milijonų iššvaistymą“ buvo išsakytas ne cituojant atsakovą, o perfrazuojant jo išsakytus teiginius, kurie nebuvo paskleisti viešai. Įvertinus tai, kad ieškovo atstovas, teisminio nagrinėjimo eigoje nustačius šias faktines aplinkybes, pasinaudojo teise tikslinti reikalavimus ir apsispręsti dėl tinkamo atsakovo (t. 1 – b.l. 179-180), tačiau CPK 141 str. tvarka pateiktame pareiškime pareiškė atsakovui V. P., teismas nagrinėja bylą iš esmės neperžengdamas bylos nagrinėjimo ribų (CPK 45 str. 3 d.).

19Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kiekvieno suinteresuoto asmens teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Kasacinio teismo CPK 5 straipsnio aiškinimo ir taikymo praktikoje nurodyta, kad teisę į teisminę gynybą turi asmuo, kurio konkreti teisė ar teisėtas interesas yra pažeistas ar ginčijamas, tai reiškia, kad CPK 5 str. 1 dalyje nurodyta ne bet kurio, o suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą. Suinteresuotumas – tai savarankiškas teisinis interesas ir poreikis jį ginti, pagal šią teisės normą suinteresuotas asmuo turi teisę kreiptis į teismą ne bet kokia, o būtent įstatymų nustatyta tvarka. Pagal CPK 2 ir 5 straipsnius teisminė gynyba taikoma tiems asmenims, kurie įrodo, jog jų teisės ir teisėti interesai pažeidžiami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-06-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2009, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-225/2011). Kasacinės instancijos teismas, formuodamas teisminę praktiką, ne kartą yra pabrėžęs, kad kiekvienoje civilinėje byloje yra labai svarbu nustatyti bylos nagrinėjimo ribas ir įstatymo nustatyta tvarka teisingai paskirstyti šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą (LAT 2010-10-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2010). Jeigu ieškovas neįrodo faktų, kuriais grindžia savo materialinį teisinį reikalavimą (CPK 178 straipsnis), tai jis kartu neįrodo savo teisės ar teisinio intereso pažeidimo. Asmuo turi teisę kreiptis į teismą dėl pažeistos ar ginčijamos teisės ar įstatymo saugomo intereso, bet teisę į pažeistos ar ginčijamos teisės ar įstatymo saugomo intereso apgynimą - ieškinio patenkinimą – asmuo įgyja įrodęs ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes (CPK 5 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2006-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-556/2006).

20Kaip matyti iš nagrinėjamos bylos medžiagos, teisminio nagrinėjimo metu nekilo ginčo dėl to, kad prašomą paneigti, kaip ieškovas formuluoja, sakinį „P. K. ir jo aplinka jau seniai turėjo atsistatydinti už mūsų – vežėjų – darbu uždirbtų milijonų iššvaistymą“ suformulavo ir išsakė ne atsakovas. To neginčijo ir ieškovo atstovas, atstovaudamas ieškovą (LR CPK 187 str.). Nustatytų aplinkybių pagrindu atsakomybė už šiuos teiginius negali kilti asmeniui, kuris tokių teiginių nesakė. O vertinti atsakovo žurnalistui išsakytų teiginių „Nors iš tikrųjų atsakingi turi būti vyr. buhalteris ir prezidentas pagal įstatymus jie atsako už ūkinę veiklą. Jie turėjo prisiimti atsakomybę už tai, kad „Linavoje buvo iššvaistyti milijonai vežėjų pinigų“ nėra teisinio pagrindo, nes jie nebuvo paskleisti. Neesant bent vieno iš privalomai nustatyti būtinų faktų - žinių paskleidimo fakto, ieškovui nėra pagrindo naudotis teismine gynyba CK 2.24 str. prasme.

21Ieškinį atmetus, iš ieškovo atsakovo naudai priteistina dalis atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų – 4000 Lt, įvertinus pateikto procesinio dokumentų skaičių, apimtį, turinį, o trečiojo asmens naudai – 700 Lt (t. 1 - b.l. 151-153, 154-156, 157-159, LR CPK 93, 98 str. str., LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“).

22Ieškinį atmetus, iš ieškovo į valstybės biudžetą priteisiamos teismo patirtos pašto išlaidos, susijusios su teismo pranešimų, teismo šaukimų siutimu, - 19,30 Lt (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.str.).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p., 96, 176-220, 259 straipsniais,

Nutarė

24Ieškinį atmesti.

25Priteisti iš ieškovo A. K., a.k. ( - ), atsakovo V. P. naudai 4000 Lt patirtų bylinėjimosi išlaidų.

26Priteisti iš ieškovo A. K., a.k. ( - ), trečiojo asmens naudai UAB „Verslo žinios, j.a.k. 110682810, 700 Lt patirtų bylinėjimosi išlaidų.

27Priteisti iš ieškovo A. K., a.k. ( - ), į valstybės biudžetą 19 Lt teismo patirtų išlaidų, kurios mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

28Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. K.... 3. Ieškovas, patikslinęs reikalavimus, prašo teismo: 1) pripažinti, kad... 4. Nurodė, kad 2012-05-21 dienraščio „Verslo žinios“ Nr. 97 6-7... 5. A. V. P.atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad 2011-12-02 nutarimu... 6. Trečiasis asmuo atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovas yra viešas... 7. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu parodė, kad atsakovas nurodė, jog... 8. Atsakovas teismo posėdžio metu parodė, kad neteigta, jog ieškovas vogė ar... 9. Atsakovo atstovas atkreipė dėmesį į tai, kad LAT praktikoje nurodyta, jog... 10. Trečiojo asmens atstovė teismo posėdžio metu parodė, kad straipsnyje buvo... 11. Ieškinys atmestinas.... 12. CK 2.24 straipsnyje įtvirtinta, kad asmuo turi teisę reikalauti teismo tvarka... 13. Ieškovas taip pat turi teisę pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad... 14. Byloje ginčas kilo dėl teiginių atitikimo tikrovei bei fakto, ar jie žemina... 15. CK 2.24 str. 1 d. nurodyta, kad preziumuojama, jog paskleisti duomenys... 16. Ieškovas reiškia ieškinį dėl paskleistų duomenų pripažinimo... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad asmens garbė ir... 18. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2012-05-21 dienraščio „Verslo žinios“ Nr.... 19. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta... 20. Kaip matyti iš nagrinėjamos bylos medžiagos, teisminio nagrinėjimo metu... 21. Ieškinį atmetus, iš ieškovo atsakovo naudai priteistina dalis atsakovo... 22. Ieškinį atmetus, iš ieškovo į valstybės biudžetą priteisiamos teismo... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 str.... 24. Ieškinį atmesti.... 25. Priteisti iš ieškovo A. K., a.k. ( - ), atsakovo V. P. naudai 4000 Lt... 26. Priteisti iš ieškovo A. K., a.k. ( - ), trečiojo asmens naudai UAB „Verslo... 27. Priteisti iš ieškovo A. K., a.k. ( - ), į valstybės biudžetą 19 Lt teismo... 28. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...