Byla 2-855-816/2011

1Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Jovita Einikienė, sekretoriaujant Marijai Zubrickienei, dalyvaujant pareiškėjai T. L. bei pareiškėjų atstovei advokatei J. R., suinteresuotam asmeniui E. F., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjų A. T., H. V., S. K., Z. S., T. K. ir T. L. pareiškimą suinteresuotiems asmenims E. F., Vilniaus apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl termino priimti palikimą atnaujinimo,

Nustatė

2pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami atnaujinti praleistą įstatymų nustatytą terminą priimti po J. K., asmens kodas 29806040014, mirties (mirė 1994-11-13) atsiradusį palikimą. Nurodė, kad palikėjos mirties momentu nežinojo, kad jai nuosavybės teise priklauso koks nors vertingesnis turtas, todėl į notarą dėl J. K. palikimo priėmimo nesikreipė. Tik gavę Valstybinės mokesčių inspekcijos 2010-03-10 raštą, sužinojo, kad Vilniaus apskrities viršininko 1999-07-12 ir 1999-10-20 sprendimais palikėjai buvo atkurtos nuosavybės teisės į iki nacionalizacijos valdytą žemę.

3Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad nuo tada, kuomet J. K. buvo atkurtos nuosavybės teisės į iki nacionalizacijos valdytą žemę, iki pareiškėjų kreipimosi į teismą dėl termino J. K. palikimui priimti atnaujinimo praėjo 12 metų; pareiškėjai nepateikė jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių svarbias priežastis, kurios jiems sutrukdė laiku priimti palikimą. T. V. mokesčių inspekcija prašė pareiškimo dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo netenkinti, taip pat prašė nagrinėti bylą Inspekcijos atstovui nedalyvaujant.

4Teismo posėdyje pareiškėja ir pareiškėjų atstovė palaikė pareiškime išdėstytas aplinkybes. Pareiškėja T. L. nurodė, kad pareiškėjos A. T. ir H. V. yra mirusiosios J. K. dukros, Z. S. ir T. K. yra mirusiosios anūkai (sūnaus H. K. vaikai), S. K. yra H. K. sutuoktinė, J. K. marti, T. L. yra vienintelė mirusiosios J. K. dukros G. Š. dukra. Nurodė nežinojusi, kad J. K. buvo padavusi prašymą atkurti nuosavybės teises ir kad šis prašymas buvo patenkintas.

5Suinteresuotas asmuo E. F. yra mirusiosios J. K. anūkė, vienintelė Č. K. dukra. Patvirtino pareiškėjos nurodytas aplinkybes, neprieštaravo pareiškimo tenkinimui.

6Pareiškimas iš esmės tenkintinas.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 1994-11-13 mirė pareiškėjų A. T. ir H. V. motina bei pareiškėjų Z. S., T. K. ir T. L. senelė J. K. (b. l. 6, 10, 16-17, 19-46). Pareiškėjai praleido įstatymo (1964 m. CK 587 str. 3 d.) nustatytą terminą motinos (senelės) palikimui priimti (jis baigėsi 1995-05-13); termino praleidimą teisina tuo, kad nežinojo, jog mirties momentu jų motinai (senelei) priklausė turtinės teisės į nuosavybės teisių atkūrimą į iki nacionalizacijos valdytą žemę, teigia, kad apie tokias turtines teises sužinojo tik gavę Valstybinės mokesčių inspekcijos 2010-03-10 raštą (b. l. 18) ir vėliau kreipęsi į atitinkamas institucijas (įstaigas) dėl nuosavybės teisių atkūrimą J. K. patvirtinančių dokumentų išdavimo (po tokių kreipimųsi paaiškėjo, kad Vilniaus apskrities viršininko 1999-07-12 sprendimu (b. l. 13) J. K. natūra buvo atkurtos nuosavybės teisės į 2,21 ha žemės sklypą, esantį Karklėnų k., Vilniaus r. sav., bei Vilniaus apskrities viršininko 1999-10-20 sprendimu (b. l. 15) atkurtos nuosavybės teisės į 1,09 ha žemės sklypą, esantį Karklėnų k., Vilniaus r. sav., išmokant J. K. 850 Lt kompensaciją).

8P. S. Kuncevič yra mirusiosios sūnaus H. K. sutuoktinė (b. l. 38), todėl ji pagal įstatymą negali paveldėti atstovavimo teise anytos J. K. turtinių teisių (CPK 573 str. 4 d., 2000 m. CK 5.12 str.).

9Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, teismai, spręsdami klausimą dėl termino palikimui priimti pratęsimo (atnaujinimo), turi įvertinti ne tik objektyvias aplinkybes, dėl kurių terminas buvo praleistas, ir tai, kiek jis buvo praleistas, bet ir kitas teisinės reikšmės turinčias priežastis, trukdžiusias asmeniui laiku kreiptis dėl palikimo priėmimo. Klausimą, ar konkrečios palikimui priimti priežastys pripažintinos svarbiomis ir ar jos yra pagrindas terminui pratęsti, teismai turi spręsti atsižvelgdami į terminų, nustatytų palikimui priimti, paskirtį, teisines pasekmes, konkrečias bylos aplinkybes, byloje dalyvaujančių šalių elgesį, asmens, prašančio pratęsti terminą (arba kurio vardu prašoma priimti palikimą), teisinį statusą, pareiškėjo elgesį bei kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje M. D. v. J. D., G. S. , bylos Nr. 3K-3-258/2007, kat. 34.5; 122.2; 2006 m. sausio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjos J. M. pareiškimą; bylos Nr. 3K-3-46/2006, kt.).

10Nors pareiškėjų nurodyta aplinkybė – nežinojimas, kad jų motinai (senelei) J. K. priklausė turtinės teisės į nuosavybės teisių atkūrimą į iki nacionalizacijos valdytą žemę – ir nėra objektyvi, be to, terminas J. K. palikimui priimti praleistas gana ženkliai (virš 16 metų), tačiau, atsižvelgiant į tai, kad apie motinai (senelei) priklausiusias turtines teises pareiškėjai sužinojo tik gavę Valstybinės mokesčių inspekcijos 2010-03-10 raštą, nesant duomenų, jog apskrities viršininko administracija būtų anksčiau informavusi įpėedinius apie atkurtą nuosavybės teisę, ir turint omenyje tai, kad kita žinoma įstatyminė įpėdinė E. F., jai procesinius dokumentus įteikus tinkamai, prieštaravimų dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo nepareiškė, nenurodė pretenduojanti į J. K. palikimą, darytina išvada, kad atsisakymas atnaujinti nurodytą terminą, tokio sprendimo sukeltos pasekmės (palikimo perėjimas valstybei) nebūtų proporcingos, adekvačios pareiškėjų teisės priimti palikimą savalaikio neįgyvendinimo priežastims ir pobūdžiui, toks atsisakymas prieštarautų teisingumo ir protingumo kriterijams. Tad tikslinga pareiškėjams atnaujinti praleistą įstatymo nustatytą terminą J. K. palikimui priimti (1964 m. CK 588 str. 1 d., CK 5.57 str. 1 d., CPK 576 str. 1 d.).

11Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177-197, 290-292, 576-578 straipsniais, teismas

Nutarė

12iš esmės patenkinti pareiškimą.

13Atnaujinti A. T., asmens kodas ( - ) H. V., asmens kodas ( - ) Z. S., gim. 1951-08-26, T. K., gim. 1956-11-13, ir T. L., gim. 1958-09-25, praleistą įstatymo nustatytą terminą priimti po J. K., asmens kodas 29806040014, mirties (mirė 1994-11-13) atsiradusį palikimą.

14Išaiškinti pareiškėjams, kad jie per 3 (tris) mėnesius nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos notarų biurui turi paduoti pareiškimą(-us) dėl palikimo priėmimo.

15Nutartis per 7 (septynias) dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai