Byla 2-792-808/2011
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu

1Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Gražina Žukauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjų A. K. ir V. K. prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu,

Nustatė

2pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami nutraukti 2009-02-28 tarp jų sudarytą santuoką, įregistruotą Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 636 (b.l. 6) ir patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių (b.l. 59-60). Nurodo, kad santuoka iširo dėl skirtingų interesų, nesuderinamų požiūrių į šeimą, vaikų auklėjimą. Pareiškėjai nurodė, jog dvejus metus negyvena santuokinio gyvenimo ir netvarko bendro ūkio. Pareiškėjų manymu, jų santuoka iširo galutinai ir neatstatomai.

3Nors iš pradžių A. K. kreipėsi į teismą dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinio kaltės ir nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, teismui pateiktas prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu bei sutartis dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių.

4Pareiškėjai A. K. ir V. K. į teismo posėdį neatvyko, pateikė teismui prašymą dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka jiems nedalyvaujant, nurodydami, kad palaiko prašymą dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu, prašo patvirtinti teismui pateiktą santuokos nutraukimo pasekmių sutartį.

5Iš pateiktos santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutarties matyti, kad šalys sutaria nutraukti 2009 m. vasario 28 d. Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje sudarytą santuoką (b.l. 6) ir po santuokos nutraukimo, nepilnametės dukros N. K., gim. 2009-05-24, gyvenamąją vietą nustatyti kartu su jo motina V. K. iš pareiškėjo A. K. nepilnametės dukros N. K., gim. 2009-05-24, išlaikymui priteisti periodines išmokas po 500 Lt (penkis šimtus litų) kas mėnesį. Pateikta santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartis nepažeidžia nei pareiškėjų nei jų vaiko interesų.

6Atsižvelgiant į šias aplinkybes, civilinė byla nagrinėtina Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso V dalies XXXV skyriaus tvarka.

7Prašymas tenkintinas ir sutartis iš esmės tvirtintina.

8Įstatymas numato, kad santuoka bendru sutuoktinių sutikimu gali būti nutraukta, jeigu nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau kaip vieneri metai, sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių ir abu sutuoktiniai yra veiksnūs (LR CK 3.51 str. 1 d.). Iš teismui pateikto pareiškėjų prašymo, pridėtos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių turinio matyti, kad yra visos įstatymo reikalaujamos sąlygos. Pripažintina, kad sutuoktinių pasirašytos sutarties turinys nepažeidžia nė vieno sutuoktinio teisių ar trečiųjų asmenų interesų, todėl, teismo nuomone, tokia sutuoktinių sutartis gali būti patvirtinta (CPK 539 str., CK 3.53 str.), nes jos turinys atitinka Lietuvos Respublikos CK 3.53 str. 3 d. reikalavimus, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, nepažeidžia nė vieno sutuoktinio ir nepilnamečio vaiko teisių ir teisėtų interesų.

9Teismas daro išvadą, kad sutuoktiniams jau dvejus metus gyvenant atskirai, netvarkant bendro ūkio, išsaugoti šeimos nėra galimybės (LR CK 3.53 str. 2 d.), juolab, kad pareiškėjai susitaikyti nepageidauja, todėl teismas daro išvadą, kad jų santuoka faktiškai iširo (LR CK 3.53 str. 2 d.), o imtis priemonių sutuoktiniams sutaikyti netikslinga, nes nebegalima tikėtis, kad jie vėl pradės gyventi kartu (CK 3.54 str. 1 d. ir 4 d.).

10Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.51 str. ir 3.53 str. ir Civilinio proceso kodekso CPK 540 str., 541 str., teismas

Nutarė

11pareiškimą tenkinti.

12Santuoką, įregistruotą 2009 m. vasario 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 636, tarp V. K., a.k. ( - ) ir A. K., a.k. ( - ) nutraukti abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

13Pareiškėjams po santuokos nutraukimo palikti santuokines pavardes: V. K. – K., A. K. – K.

14Konstatuoti, kad santuoka laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

15Iš esmės patvirtinti tarp šalių laisva valia 2011-09-12 sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių šiomis sąlygomis:

  1. V. K., a.k. ( - ) ir A. K., a.k. ( - ) nepilnametės dukros N. K., gim. 2009 m. gegužės 24 d. gyvenamoji vieta nustatoma kartu su motina V. K., a.k. ( - )‘
  2. A. K., a.k. ( - ) nepilnametės dukros N. K. (a.k. ( - ) gim. 2009 m. gegužės 24 d., išlaikymui iki vaiko pilnametystės moka po 500,00 Lt (penkis šimtus litų) kiekvieną mėnesį periodinėmis išmokomis, kas atitinka 145,00 EUR (vieną šimtą keturiasdešimt penkis eurus) ir sudaro 0,625 minimalios mėnesinės algos. Lėšos nepilnametei dukrai išlaikyti mokomos ne vėliau kaip iki 15 (penkioliktos) dienos už kiekvieną einamąjį mėnesį, pervedant į V. K. sąskaitą Nr. 14 7044 0007 6761 8273, esančią AB SEB banke, banko kodas 70440;
  3. Šalys susitaria, kad pasikeitus minimalios mėnesinės algos dydžiui, proporcingai perskaičiuojamas išlaikymo dydis;
  4. A. K. išlieka teisė ir pareiga reguliariai bendrauti su dukterimi N. K. ir teikti jai reikalingą paramą;

165) V. K. ir A. K., atsižvelgdami į tai, kad šios sutarties sudarymo metu abu yra darbingi, neturi sveikatos sutrikimų, galinčių lemti būtinybę aptarti tarpusavio išlaikymo klausimus, susitaria, kad po santuokos nutraukimo vienas kitam išlaikymo neteiks ir išlaikys save patys.

176) Santuokos metu V. K. ir A. K. bendrosios jungtinės nuosavybės teise neįgijo jokio turto;

187) V. K. ir A. K. kreditorių ir turtinių ginčų neturi;

198) V. K. ir A. K. vienas kitam jokių turtinių pretenzijų nereiškia ir ateityje nereikš;

209) Šalims yra žinomos santuokos nutraukimo teisinės pasekmės, reglamentuojamos LR CK 3.66-3.72 straipsniuose.

2110) Visi ginčai, kylantys iš šios sutarties, sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

22Pareiškėjai už sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

23Šalims išaiškinta, kad iš esmės pasikeitus aplinkybėms, buvę sutuoktiniai arba vienas iš jų gali kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo.

24Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus m. 4 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Gražina Žukauskienė, rašytinio... 2. pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami nutraukti 2009-02-28 tarp jų... 3. Nors iš pradžių A. K. kreipėsi į teismą dėl santuokos nutraukimo dėl... 4. Pareiškėjai A. K. ir V. K. į teismo posėdį neatvyko, pateikė teismui... 5. Iš pateiktos santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutarties matyti, kad... 6. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, civilinė byla nagrinėtina Lietuvos... 7. Prašymas tenkintinas ir sutartis iš esmės tvirtintina.... 8. Įstatymas numato, kad santuoka bendru sutuoktinių sutikimu gali būti... 9. Teismas daro išvadą, kad sutuoktiniams jau dvejus metus gyvenant atskirai,... 10. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso... 11. pareiškimą tenkinti.... 12. Santuoką, įregistruotą 2009 m. vasario 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės... 13. Pareiškėjams po santuokos nutraukimo palikti santuokines pavardes: V. K. –... 14. Konstatuoti, kad santuoka laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo... 15. Iš esmės patvirtinti tarp šalių laisva valia 2011-09-12 sudarytą sutartį... 16. 5) V. K. ir A. K., atsižvelgdami į tai, kad šios sutarties sudarymo metu abu... 17. 6) Santuokos metu V. K. ir A. K. bendrosios jungtinės nuosavybės teise... 18. 7) V. K. ir A. K. kreditorių ir turtinių ginčų neturi;... 19. 8) V. K. ir A. K. vienas kitam jokių turtinių pretenzijų nereiškia ir... 20. 9) Šalims yra žinomos santuokos nutraukimo teisinės pasekmės,... 21. 10) Visi ginčai, kylantys iš šios sutarties, sprendžiami LR įstatymų... 22. Pareiškėjai už sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą atsako Lietuvos... 23. Šalims išaiškinta, kad iš esmės pasikeitus aplinkybėms, buvę... 24. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu...