Byla 2-2504-614/2012
Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, priėmimo klausimą

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Eglė Surgailienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo R. Ž. ir nepilnamečių V. Ž. bei M.L. Ž. ieškinio atsakovui Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, priėmimo klausimą

Nustatė

2Ieškovas R. Ž. pateikė ieškinį savo ir nepilnamečių dukterų V. Ž. bei M. L. Ž. vardu atsakovui Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl turtinės ir neturtinės žalos, padarytos neteisėtais teisėjo veiksmais atlyginimo. Nurodė, kad turtinė ir neturtinė žala jiems padaryta neteisėta Kauno rajono apylinkės teismo teisėjos Aušros Baubienės 2000-11-22 nutartimi, priimta baudžiamojoje byloje Nr. 1-400/2000. Ieškinyje R. Ž. nurodo, kad minėta nutartimi jam buvo iškelta byla nesant nusikaltimų sudėties, jis buvo neteisėtai apkaltintas nusikaltimų padarymu, dėl kurių jau buvo išteisintas prokuroro 2000-07-18 nutarimu, tokiu būdu neteisėtai suvaržant jo laisvę, be pagrindo persekiojant. Vadovaudamasis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatomis, ieškovai ieškiniu prašo pranešti Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui apie teisėjos įvykdytą nusikaltimą ir atlyginti teisėjos veiksmais padarytą turtinę ir neturtinę žalą, kurią įvertino 650 000 Lt, taip pat priteisti 10 proc. metines palūkanas, nuo priteistos sumos, nuo pažeidimo padarymo dienos.

3Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 5 str. 1 dalį kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Įstatymas - Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (CPK) tokią tvarką nustato. Teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, patikrina ar pateiktas ieškinys atitinka bendruosius procesinių dokumentų ir jų priedų formai ir turiniui keliamus reikalavimus, išvardytus CPK 111, 113, 114 straipsniuose, taip pat CPK 135 straipsnyje numatytus specialiuosius ieškinio reikalavimus, o taip pat – ar ieškinys teismingas tam teismui pagal CPK 25, 26, 27, 28, 29 30, 31, 32 straipsnius. Nustatęs, kad ieškinys neatitinka formalių reikalavimų, susijusių su tinkamu teisės kreiptis į teismą įgyvendinimu, vadovaudamasis CPK 115 straipsniu, teismas priima nutartį skirti ieškovui terminą trūkumams pašalinti (CPK 138 str.). Pagal CPK 115 straipsnio 3 dalį, jeigu procesinį dokumentą pateikęs asmuo pagal teismo nurodymus ir nustatytu terminu pašalina trūkumus, procesinis dokumentas laikomas paduotu pradinio jo pateikimo teismui dieną; priešingu atveju procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui. Nustatęs, kad ieškinys neteismingas tam teismui, kuriame ieškinys pareikštas, teismas pagal CPK 137 straipsnio 2 dalį nutartimi dalį atsisako priimti ieškinį ir nurodo į kurią instituciją ar teismą reikia pareiškėjui kreiptis. Dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį, gali būti duodamas atskirasis skundas (CPK 137 straipsnio 5 dalis).

4Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (CK) 6.272 straispnio 1 dalis nustato, kad žalą, atsiradusią dėl neteisėto nuteisimo, neteisėto suėmimo kardomosios priemonės taikymo, neteisėto procesinės prievartos priemonių taikymo, neteisėto administracinės nuobaudos – arešto – paskyrimo, atlygina valstybė visiškai, nepaisant ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuratūros pareigūnų ir teismo kaltės. Šio Kodekso 6.273 straipsnis ir Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo įstatymo 51 straipsnis nustato, kad bylose dėl žalos atlyginimo, kai žalą privalo atlyginti valstybė, valstybei atstovauja Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. liepos 26 d. nutarimu Nr.932 „Dėl atstovavimo valstybei bylose dėl žalos“ įgaliojo Teisingumo ministeriją atstovauti – kai žala atsirado dėl teisėjo ar teismo neteisėtų veiksmų. CPK 29 straipsnis nustato, kad tuo atveju, kai atsakovas yra valstybė, ieškinys turi būti pareiškiamas pagal valstybei atstovaujančios institucijos buveinę. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (kodas 188604955) buveinė yra adresu Gedimino pr. 30 Vilniuje. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymo “Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo” 7 str. 3 d. atsakovo atstovo buveinės vieta priskirta Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo veiklos teritorijai (Naujamiesčio seniūnija). Be to, CPK 30 straipsnis reglamentuoja teismingumą pagal ieškovo pasirinkimą – šio straispnio 7 dalyje numatyta, kad ieškinys dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėto teisėjo ar teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą taip pat gali būti pareiškiamas pagal ieškovų gyvenamąją vietą. R. Ž. nurodė, kad jis su dukromis gyvena adresu ( - ), todėl ieškovai taip pat turi teisę paduoti ieškinį Kauno miesto apylinkės teismui. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui ieškinys neteismingas, todėl ieškinį priimti teismas atsisako (CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

5Teismas taip pat atkreipia ieškovų dėmesį, kad ieškinys neatitinka CPK 111, 113, 114 straipsniuose, taip pat CPK 135 straipsnyje numatytų ieškinio reikalavimų, kadangi ieškovai nenurodė savo duomenų (asmens kodo), aiškiai nesuformulavo ieškinio dalyko (reikalavimo) - nenurodė ieškinio sumos - kokio dydžio turtinę ir kokio dydžio neturtinę žalą prašo atlyginti (ieškinyje nurodyta bendra žalos suma), nepateikė įstatymo nustatyta tvarka patvirtintų ieškinio priedų kopijų (pateikė nepatvirtintas). Šios aplinkybės reikšmingos užtikrinant tinkamą ieškovų teisę į teismą. Nuo ieškinio sumos priklauso civilinės bylos teismingumo klausimas (jei ieškinio dėl turtinės žalos atlyginimo suma būtų didesnė kaip vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių litų, ieškinys pagal CPK 27 straispnio 1 punktą būtų teismingas apygardos teismui kaip pirmosios instancijos teismui).

6Teismas, vadovaudamasis LR civilinio proceso kodekso 290 str. ir 291 str.,

Nutarė

7Atsisakyti priimti ieškovų R. Ž. ir nepilnamečių V. Ž. bei M. L. Ž. ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos, padarytos neteisėtais teisėjo veiksmais atlyginimo. Grąžinti ieškinį su priedais jį padavusiam R. Ž..

8Išaiškinti ieškovams, kad jie turi teisę pareikšti ieškinį Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme arba Kauno miesto apylinkės teisme.

9Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos skundžiama Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai