Byla 2-85-451/2011
Dėl turto pripažinimo bešeimininkiu

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė, sekretoriaujant Kristinai Rimašauskienei, dalyvaujant ieškovo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas Vidai Purlytei, suinteresuotų asmenų Kauno apygardos prokuratūros prokurorui Dainiui Simonavičiui, AB „Ūkio banko“ atstovei advokatei Dianai Ingridai Vinklerytei, „Impala Trans Limited“ atstovui advokatui Sauliui Avižai, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareiškimą, suinteresuoti asmenys Kauno apygardos prokuratūra, AB „Ūkio bankas“, „Impala Trans Limited“, dėl turto pripažinimo bešeimininkiu, ir

Nustatė

2Ieškovas prašo pripažinti bešeimininkiu turtą išvardintą 2010-05-14. turto apskaitos akte Nr. 9 ir perduoti Valstybei 1.200.000,00 JAV dolerių (USD), esančių sąskaitoje Nr. LT64 7010 0000 2860 3524 AB „Ūkio bankas“, Maironio g. 25, Kaune, atidarytoje „Impala Trans Limited" (registracijos adresas: Level 17, 126 Vincent steet, Aucland, New Zeland, reg. 2005-06-13, reg. Nr. 1642925) vardu.

3Ieškovo atstovė teismo posėdyje pareiškimą palaikė visiškai jame nurodytais motyvais. Paaiškino, kad pareiškimas paremtas ikiteisminio tyrimo medžiaga, pagal kurią galima spręsti, kad lėšos, prašomos pripažinti bešeimininkiu turtu, negali būti laikomos teisėtai įgytos. Sąskaitos atidarytos nekompetentingų įmonės atstovų, o pinigai pervedami į neaiškias sąskaitas, neaiškiems asmenims ir nukreipiami srautais, kurie nėra susiję su „Impala Trans Limited“. Prašė pareiškimą tenkinti.

4Suinteresuotas asmuo AB „Ūkio bankas“ pateiktu atsiliepimu nurodė, kad jie yra pareiškime išvardintų firmų sąskaitas aptarnaujantis bankas ir turtinio intereso šioje byloje neturi. Todėl prašo klausimą spręsti teismo nuožiūra, atsižvelgiant į surinktus įrodymus. Teismo posėdyje atstovė paaiškino, kad pinigai kol kas yra Ūkio banke, jiems taikytos laikinosios apsaugos priemonės, tokios jokios operacijos su jais nėra atliekamos. Mano, kad šių pinigų pripažinimas bešeimininkiu turtu klausimas negali būti sprendžiamas iki nebus surinkti visi įrodymai, o šiuo metu tokių įrodymų nėra. Prašo atmesti pareiškimą kaip nepagrįstą.

5Suinteresuotas asmuo Kauno apygardos prokuratūra atsiliepimo į pareiškimą nepareiškė, teismo posėdyje prokuroras pareiškimą palaikė visiškai jame išdėstytais motyvais. Paaiškino, kad pinigai, prašomi pripažinti bešeimininkiu turtu, yra įmonės sąskaitoje, tačiau ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad ji nėra sąžininga įgijėja.

6Suinteresuotas asmuo kompanija Impala Trans Limited pateikė atsiliepimą, kuriuo su pareiškimu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad pateiktu pareiškimu ir jame nurodytais argumentais yra ignoruojami elementarūs nuosavybės neliečiamumo principai, įtvirtinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, kurie lygia apimtimi turi būti taikomi tiek nacionalinių, tiek užsienio subjektų atžvilgiu. Jokiame atliekamame tyrime bendrovei „Impala Trans Limited“ ar jos įgaliotiems asmenims nėra pareikšta jokių įtarimų dėl kokių nors nusikalstamų veikų atlikimo.

7Suinteresuoto asmens „Impala Trans Limited“ atstovas teismo posėdyje su pareiškimu nesutiko, prašė jį atmesti. Paaiškino, kad šios bylos esmė yra turto savininkas, tačiau nėra įrodyta, kad tokie asmenys neegzistuoja, nes tiek pareiškėjas, tiek ir prokuratūra atlikusi ikiteisminį tyrimą pripažįsta, kad „Impala Trans Limited“ egzistuoja.

8Pareiškimas paliktinas nenagrinėtu.

9Nustatyta ,kad 2008-07-16 Kauno apygardos prokuratūra pradėjo tyrimą, dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimo (LR BK 216str.1d. ), pagal 2008-07-16 FNTT prie LR VRM Kauno apskrities skyriuje gautą Pinigų plovimo prevencijos skyriaus ir Ukrainos Finansų monitoringo valstybinio komiteto surinktą medžiagą. Ieškovas prašo pripažinti bešeimininkiu turtą išvardintą 2010-05-14. turto apskaitos akte Nr. 9 ir perduoti Valstybei 1.200.000,00 JAV dolerių (USD), esančių sąskaitoje Nr. LT64 7010 0000 2860 3524 AB „Ūkio bankas“, Maironio g. 25, Kaune, atidarytoje „Impala Trans Limited" (registracijos adresas: Level 17, 126 Vincent steet, Aucland, New Zeland, reg. 2005-06-13, reg. Nr. 1642925) vardu. Byloje nustatyta, jog 2008 07 18 dieną lėšoms buvo skirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas, nustatyta, jog ikiteisminiame tyrime buvo atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai, buvo tęsiamas laikinas nuosavybės teisių apribojimas kompanijos Impala Trans Limited lėšoms (1 200 000 JAV dolerių), pervestoms iš įmonės Tipolis Ltd. į AB Ūkio bankas sąskaitą LT 64 7010 0000 2860 3524. Paskutinį kartą Kauno miesto apylinkės teismo 2010-08-16 nutartimis laikinas nuosavybės teisių apribojimas kompanijoms Impalia Trans Limited, Tipolis Ltd buvo pratęstas nuo 2010-11-17 iki 2011-02-17, buvo nagrinėjami skundai dėl sprendimų pratęsti laikiną nuosavybės teisių apribojimą. Nustatyta, jog pradėjus turto pripažinimo bešeimininkiu procesą, buvo gautas papildomas atsakymas iš Ukrainos į 2009-11-13 teisinės pagalbos prašymą, atliktas gautų, bei kitų su ikiteisminiu tyrimu susijusių dokumentų vertimas j lietuvių kalbą: nagrinėjant įmonės Impala Trans Limited įgaliotojo atstovo dalyvavimo baudžiamajame procese klausimą, atlikta pateiktų dokumentų apžiūra, juridinio asmens tapatybės, įgaliotojo atstovo atstovavimo ribų patikrinimo veiksmai, 2010-10-25 priimtas nutarimas leisti dalyvauti procese įgaliotajam atstovui; 2010-11-04 apklaustas liudytojas; paimtos liudytojo pateiktos su nustatinėjamomis aplinkybėmis susijusių dokumentų kopijos. Iš pateiktos byloje medžiagos nustatyta, jog Kauno apygardos prokuratūra 2010-05-12 raštu Nr. (TA-64-08)22-2822-10 pateikė Kauno AVMI medžiagą dėl šių pinigų apskaitymo valstybinėje mokesčių inspekcijoje, kaip neturinčių savininko, nesant duomenų, kad atstovaujantys šią įmonę nurodyti asmenys turėtų teisę disponuoti sąskaitoje esančiais pinigais(bl.l.6,7). Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2010m. gegužės 14 d. turto apskaitos aktu Nr.9 (b.l.5) iš AB „Ūkio bankas", dalyvaujant Kauno apygardos prokuratūros prokurorui perėmė į apskaitą, aukščiau nurodytas pinigines lėšas, kurių savininkas nėra žinomas.

10Kauno apskrities VMI prašymą pripažinti turtą bešeimininkiu grindžia CK 4.57 straipsniu, kurio pirmoje dalyje nustatyta, kad bešeimininkiu daiktu laikomas daiktas, kuris neturi savininko arba kurio savininkas yra nežinomas. Taikant šį Civilinio kodekso straipsnį yra būtina nustatyti, kad pagal galiojančius teisės aktus joks asmuo negali būti laikomas turto savininku.

11Kauno apskrities VMI, apibendrindama savo prašymą nurodo, kad nepateikti ir nepateikiami duomenys, patvirtinantys kompanijos „Impala Trans Limited" kaip juridinio asmens tapatybę bei nėra duomenų, kad atstovaujantys šią įmonę nurodyti asmenys turi teisę disponuoti sąskaitoje esančiais pinigais. Lėšos gautos į nenustatytų asmenų valdomas internetu sąskaitas yra bešeimininkės. Tačiau tokiems argumentams pagrįsti nėra pateikta įrodymų .Visų pirma ,svarbu pažymėti tai ,kad ikiteisminis tyrimas Nr. 06-1-01043-08 turto atžvilgiu pagal LR BK 216 str. nėra baigtas, lėšų savininko klausimas, nėra išspręstas, todėl spręsti , kad minėtos lėšos yra bešeimininkės ,nepabaigus ikiteisminio tyrimo nėra pagrindo.Be to į ikiteisminį tyrimą , kaip ir nagrinėjamojoje civilinėje byloje į bylą įstojo kompanijos „ Impala Trans Limited“ atstovai, kompanijos atžvilgiu nėra priimto nutarimo laikyti ar nelaikyti įmonės piniginių lėšų savininke . Teismas neturi pagrindo nuspręsti, kad pirmiau paminėta kompanija būtų neveikianti, išregistruotas juridinis asmuo, kadangi į bylą pateikti rašytiniai įrodymai kaip tik patvirtina, jog įmonė yra veikianti, vykdanti veiklą (b.l.9, II t.). Nei pareiškėjas, nei suinteresuotas asmuo Kauno apygardos prokuratūra tokių įrodymų nepateikė. Tokiu būdu, šiai dienai iš ikiteisminio tyrimo medžiagos negalima daryti išvados, kad prašomo pripažinti turto (lėšų) savininkas yra nežinomas.

12Antra ,bešeimininkis daiktas nuosavybėn gali būti perduotas tik valstybei arba savivaldybėms teismo sprendimu, priimtu pagal finansų, kontrolės arba savivaldybės institucijos pareiškimą. Pareiškimas paduodamas suėjus vieneriems metams nuo tos dienos, kurią daiktas įtrauktas į apskaitą, jeigu įstatymu nenustatyta kitaip („Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių“, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 634, reglamentuotos bešeimininkio turto išaiškinimo ir apskaitos taisyklių 3.2p. ) Kaip nustatyta civilinėje byloje minėtos piniginės lėšos saugomos AB „Ūkio Banko“ sąskaitoje, pareiškėjui turto apskaitos aktu jos perduotos nuo 2010-05-14, į teismą pareiškėjas kreipėsi 2010 06 11 t.y. į teismą kreiptasi nesuėjus metams nuo piniginių lėšų perėmimo į apskaitą .Trečia ,suinteresuoto asmens Kauno apygardos prokuratūros veiksmai prašomo pripažinti turto atžvilgiu yra nenuoseklūs ir prieštaringi . Suinteresuotas asmuo Kauno apygardos prokuratūra nurodo , kad piniginės lėšos yra perduotos pareiškėjo apskaiton, tai kyla klausimas kokiu pagrindu iki šiol yra pratęsiami laikini nuosavybės teisės apribojimai į paminėtas pinigines lėšas. Pareiškėjas byloje nenurodė ir nepagrindė , kaip jis perėmė į apskaitą pinigines lėšas, kurioms buvo taikomas laikinas nuosavybės teisių apribojimas į lėšas, kurias pareiškėjas prašo pripažinti bešeimininkiu turtu. Iš aukščiau išvardintų argumentų ir motyvų, ištirtų rašytinių įrodymų nustatyta , jog šiuo metu vyksta du vienas kitam prieštaraujantys procesai. Iš vienos pusės ikiteisminiame tyrime yra ribojamos kompanijos „Impala Trans Limited“ teisės į pinigines lėšas dėl galimo turto konfiskavimo. Tokiu būdu yra norima įrodyti turto įgijimo neteisėtumą. Iš kitos pusės VMI siekia turtą pripažinti bešeimininkiu. Pagal turto pripažinimo bešeimininkiu bylų nagrinėjimo praktiką, tuo atveju, jeigu turtas yra įgytas (sukurtas) neteisėtai, negali būti sprendžiamas jo pripažinimo bešeimininkiu klausimas, nes neteisėtai įgytas turtas turi būti apskaitomas pagal minėtu nutarimu patvirtintų taisyklių 3.1 p..

13Šios paminėtos aplinkybės leidžia teismui daryti išvadą , kad pateiktas pareiškimas buvo priimtas su trūkumais , jų bylos nagrinėjimo metu negalima pašalinti , todėl pareiškimas paliktinas nenagrinėtu (CPK 296str.11p. ).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290,291str , teismas

Nutarė

15pareiškimą palikti nenagrinėtu.

16Nutartis per 7 d. atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai