Byla 2-159-151/2011
Dėl pirkimo – pardavimo sutarties ir priėmimo – perdavimo akto iš dalies panaikinimo

1

2Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė, sekretoriaujant Ninai Linartienei, dalyvaujant ieškovui P. S., ieškovės D. N. atstovei I. S., ieškovų D. N. ir P. S. atstovei advokatei R. S., atsakovo L. E. N. atstovei advokatei R. N., atsakovo VĮ Valstybės turto fondas atstovei E. G., trečiojo asmens Kauno miesto savivaldybės atstovei E. M., nedalyvaujant ieškovei D. N., atsakovui L. E. N., trečiojo asmens VĮ „Registrų centras“ atstovui, viešame teismo posėdyje, žodinio bylos nagrinėjimo proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų D. N. ir P. S. ieškinį atsakovui atsakovams L. E. N., VĮ Valstybės turto fondas, tretiesiems asmenims Kauno miesto savivaldybės administracijai, VĮ „Registrų centras“ dėl pirkimo – pardavimo sutarties ir priėmimo – perdavimo akto iš dalies panaikinimo,

Nustatė

3Ieškovai ieškiniu prašo pripažinti negaliojančia 2010-03-16 sutartį Nr. 26-10 dėl privatizavimo objekto pirkimo - pardavimo, sudarytą tarp atsakovo L. E. N. (a/k ( - ) ir VĮ Valstybės turto fondo dalyje dėl pardavėjui perduodamo turto, pripažįstant, jog 2010-03-16 sutartimi Nr. 26-10 dėl privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo VĮ valstybės turto fondas įsipareigoja perduoti, o pirkėjas L. E. N. įsipareigoja priimti nuosavybėn negyvenamąsias patalpas, pažymėtas R-7, R-8, R-9, R-11, unikalus Nr. ( - ), paskirtis: kita, bendras plotas 43,45 kv.m, pastate, esančiame ( - ); pripažinti negaliojančiu 2010-03-20 privatizavimo objekto nuosavybės teisės perdavimo priėmimo aktą dalyje, kuri numato, jog atsakovas VĮ Valstybės turto fondas perduoda, o atsakovas L. E. N. (a/k ( - ) priima nuosavybėn negyvenamąsias patalpas pažymėtas indeksais R-7, R-8, R-9, R-11 (buvęs žymėjimas III-I; nuo III-I iki III-5 su rūsio patalpomis), pripažįstant, jog VĮ Valstybės turto fondas perduoda, o atsakovas L. E. N. (a/k ( - ) priima nuosavybėn negyvenamąsias patalpas pažymėtas indeksais R-7, R-8, R-9, R-11, paskirtis: kita, bendras plotas 43,45 kv.m, pastate, esančiame ( - ); įpareigoti Valstybinę įmonę „Registrų centras" padaryti pakeitimus VĮ „Registrų centras" duomenų bazėje; priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovai ieškinyje nurodo, jog ieškovei D. N., asmeninės nuosavybės teise nuo 1997-02-25 priklauso gyvenamasis butas, esantis adresu ( - ), su rūsiu 6,07 kv.m. pažymėtu indeksu R-5 bei 171/450 dalis žemės sklypo, esančio adresu ( - ). 2010 m. gegužės mėn. kreipėsi į VĮ "Registrų centras" Kauno filialą kur tapo žinoma, jog atsakovas L. E. N. 2010-03-16 pirkimo-pardavimo sutarties Nr.26-10 pagrindu įsigijo nuosavybės teise negyvenamąsias patalpas su rūsio patalpomis, adresu ( - ). Šį nekilnojamąjį turtą atsakovas L. E. N. įsigijo, privatizuojant Kauno miesto savivaldybės tarybai patikėtą turtą, viešo aukciono būdu. Kaip matyti iš 2010-03-16 sutarties Nr. 26-10 atsakovas L. E. N. iš atsakovo VĮ Valstybės turto fondo už 53 477 Lt įsigijo negyvenamąsias patalpas, esančias adresu ( - ), pažymėtas indeksais R-7, R-8, R-9 ir R-11 (buvęs žymėjimas III-I; nuo III—1 iki III-5 su rūsio patalpomis), viso 43,45 kv.m. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas ginčijama 2010-03-16 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr.26-10 įsigijo negyvenamąsias patalpas pažymėtas indeksais R-7, R-8, R-9 ir R-11l (buvę III-I, nuo III-I iki III-5) su rūsio patalpomis), Nors 2009-11-17 Valstybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo-priėmimo aktu Nr. 419544 Kauno miesto savivaldybė perdavė atsakovui VĮ Valstybės turto fondui tik negyvenamąsias patalpas su šifrais R-7 iki R-9, R-11, adresu ( - ), dėl ko ginčijamas sandoris dalyje yra naikintinas ir neteisingas. Be to, 1993-11-16 Miesto valdybos potvarkiu Nr. 1411-V ir 1996-08-27 Savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 858 pagrindu ieškovei D. N. asmeninės nuosavybės teise priklauso gyvenamasis butas, esantis adresu ( - ), su rūsio patalpa R-5, dėl ko atsakovas neturėjo teisės 2010-03-16 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr.26-10 įgyti nuosavybės teisės į visas gyvenamojo namo, adresu ( - ), rūsio patalpas. Išvadą, jog atsakovas ginčijamo sandorio pagrindu įgijo nuosavybės teisę į visas gyvenamojo namo rūsio patalpas daroma įvertinus VĮ "Registrų centras" Kauno filialo 2010-06-17 atsakymą Nr. (3.7.2.)S-1675532, iš kurio akivaizdu, jog atsakovo L. E. N. dokumentuose rūsio patalpų šriftai ir plotai nenurodyti, kai tuo tarpu iš namo inventorinės bylos akivaizdu, jog byloje rūsio patalpoms yra suteikti atskiri šiftai: R-l (plotas 5.96 kv.m.), R-2 (15.12 kv.m.), R-3 (7.16 kv.m.), R-4 (6.46 kv.m.). Atkreiptinas dėmesys į tai, jog atsakovas VĮ Valstybės turto fondas negalėjo sudaryti Pirkimo-pardavimo sutartį su atsakovu dėl didesnės apimties turto, nei atsakovui 2009-11-17 Priėmimo-perdavimo aktu Nr.419544 perdavė trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė. 2010-02-26 Privatizavimo komisija sprendimu dėl pritarimo pirkimo-pardavimo sutarčių ir privatizavimo programų projektams pritarė tik negyvenamųjų patalpų, adresu ( - ), pirkimo-pardavimo sutarties projektui, kai tuo tarpu 2010-03-16 Pirkimo-pardavimo sutarties Nr.26-10 objektu tapo ne tik negyvenamos patalpos su šriftu R-7 (buvęs žymėjimas III-2), R-8 (buvęs žymėjimas - III-3), R-9 (buvęs žymėjimas - III-4) R-11 (buvęs žymėjimas - III-I ir III-5), bet ir po visu namu esančios rūsio patalpos, kurios inventorizacijos byloje yra pažymėtos indeksais R-l, R-2, R-3, R-4 ir R-5. Tokia išvada daroma įvertinus senąjį patalpų žymėjimą, kuriame rūsiui priklausė negyvenamos patalpos III-I, III-2, III-3, III-4, IH-5 ir rūsio patalpos R-l, R-2, R-3, R-4, R-5. Įvertinus aukščiau išdėstytą akivaizdu, jog 2010-03-16 Pirkimo-pardavimo sutartis Nr.26-10, kurios pagrindu atsakovas L.E. N. įsigijo negyvenamąsias patalpas kartu su rūsio patalpomis, įskaitant ir D. N. asmeninės nuosavybės teise valdomą rūsio patalpą R-5 (sutartyje rūsio patalpų šriftai ir plotai nenurodyti, tik padarytas įrašas su rūsio patalpomis), adresu ( - ), prieštarauja ne tik Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.37 straipsnyje įtvirtintai teisės normai, bet ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės turto privatizavimo įstatymo nuostatoms, nes atsakovas nuosavybės teise ginčijamu sandoriu įsigijo didesnės apimties ir vertės nekilnojamąjį turtą, nei buvo leista privatizuoti. Be to, 2010-03-16 ginčijamas sandoris pažeidžia ne tik ieškovės D. N., bet ir ieškovo P. S. teisėtus interesus. I. P. S., adresu ( - ), priklauso gyvenamasis butas Nr. 4, kurio plotas 57,59 kv.m. Iki ginčijamo sandorio sudarymo tiek ieškovai, tiek kiti namo gyventojai naudojosi gyvenamojo namo rūsio patalpomis bendru šalių susitarimu pagal jiems tenkantį gyvenamąjį plotą, tačiau sudarius ginčijamą sandorį gyvenamojo namo gyventojai neteisėtai prarado galimybę naudotis gyvenamojo namo rūsio patalpomis, kas prieštarauja ne tik viešojo aukciono dokumentams, bet ir LR CK 4..82 straipsnio 1 dalies nuostatoms, kurios numato, jog butų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Atsakovui L.E. N. sudarius ginčijamą sandorį ieškovai prarado galimybę naudotis vandentiekio įvadu, prarado prieigą prie namo bendro vandens skaitliuko, galimybę naudotis rūsio patalpomis. Gyvenamajame name, esančiame adresu ( - ), esančios rūsio patalpos atskiro unikalaus numerio neturi, kas reiškia, jog jos yra gyvenamųjų butų priklausiniai ir nėra atskiras nekilnojamojo turto objektas. Kadangi atsakovui ginčijamu sandoriu įgytos patalpos buvo perduotos 2010-03-20 Privatizavimo objekto nuosavybės teisės perdavimo priėmimo aktu, kuris numato, jog atsakovas VĮ Valstybės turto fondas perduoda, o atsakovas L E. N. priima nuosavybėn negyvenamąsias patalpas pažymėtas indeksais R-7, R-8, R-9, R-11 (buvęs žymėjimas III-I; nuo III-I iki III-5 su rūsio patalpomis), 2010-03-20 Privatizavimo objekto nuosavybės teisės perdavimo priėmimo aktas iš dalies taip pat yra neteisėtas ir naikintinas. Ieškovai nurodė, kad sutinka, jog atsakovas L E. N. 2010-03-16 Sutartimi Nr. 26-10 dėl privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo įsigijo negyvenamąsias patalpas pažymėtas indeksais R-7, R-8, R-9, R-ll, esančias adresu ( - ), tačiau nesutinkame, jog atsakovas įsigijo nuosavybėn negyvenamąsias patalpas pažymėtas indeksais R-7, R-8, R-9, R-11 (buvęs žymėjimas III-I; nuo III-I iki III-5 su rūsio patalpomis), adresu ( - ).

5Atsakovas VĮ Valstybės turto fondas atsiliepime į pareikštą ieškinį prašė ieškinį atmesti. Dėl pareikštų reikalavimų nurodė, jog ieškovai ginčija sandorį - prašo pripažinti jį negaliojančiu, nurodydami, kad atsakovas L E. N. neturėjo teisės 2010 m. kovo 16 d. Privatizavimo objekto pirkimo - pardavimo sutartimi įgyti nuosavybės teisės į visas gyvenamojo namo, adresu ( - ), rūsio patalpas, nes 1993 m. lapkričio 16 d. Miesto valdybos potvarkiu Nr. 141 I-V ir 1996 m. rugpjūčio 27 d. Savivaldybės valdybos sprendimo Nr. 858 pagrindu ieškovei D. N. asmeninės nuosavybės teise priklauso gyvenamasis butas, esantis adresu ( - ), su rūsio patalpa R-5. Atsakovo (Valstybės turto fondo) įsitikinimu, ieškovai pareikšdami ieškinį padarė klaidingas išvadas dėl 2010 m. kovo 16 d. Privatizavimo objekto pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 26-10 (toliau - Privatizavimo sutartis) neteisėtumo, nepagrįstai manydami, kad atsakovas L E. N. P. sutartimi įsigijo visas gyvenamojo namo, adresu ( - ), Kaunas, rūsio patalpas. Privatizavimo sutartimi buvo perleistos valstybei priklausiusios (pagal 2009 m. lapkričio 20 d. Nekilnojamojo turto registro pažymėjimą Lietuvos Respublikos nuosavybės teisė į patalpas, esančias ( - ), Kaunas, Nr. ( - ), pažymėtas R-7, R-8, R-9, R-11 įregistruota remiantis 1951 m. spalio 24 d. DŽDT vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 606; 1977 m. sausio 14 LDT vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 7), ir tik konkrečiais indeksais pažymėtos patalpos, ir tai nėra tos patalpos, kurio priklauso ir kuriomis naudojasi ieškovai. Privatizavimo sandoris - Privatizavimo įstatymu sudaryta sutartis, pagal kurią valstybės ar savivaldybės privatizavimo objekto valdytojas įsipareigoja perduoti privatizavimo objektą potencialaus pirkėjo nuosavybėn, o potencialus pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartyje nustatytą pinigų sumą ir (ar) įvykdyti kitus sutartyje nustatytus įsipareigojimus (1 str. 4 d.). Privatizavimo objektu laikomas turtas, kuris viešosios nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei ir kurį Lietuvos Respublikos Vyriausybė įtraukia į privatizavimo objektų sąrašą, [statymas numato, koks turtas negali būti įtrauktas į privatizavimo objektų sąrašą. Į privatizavimo objektų sąrašą pagal šį įstatymą negali būti įtrauktas Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklausantis turtas, savivaldybių gyvenamosios patalpos (išskyrus avarinius gyvenamuosius namus, iš kurių iškeldinti gyventojai ir jiems neterminuotai išnuomotos kitos gyvenamosios patalpos, ir jei tie avariniai namai išbraukti iš gyvenamųjų patalpų apskaitos dokumentų) ir turtas, į kurį Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pretenduoja atkurti nuosavybės teisę fiziniai asmenys ir religinės bendruomenės (10 str. 2 d.). LR Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. 1220 negyvenamosios patalpos (plotas 43,45 kv.m), esančios ( - ), buvo įtrauktos į privatizavimo objektų sąrašą. 2009 m. lapkričio 17 d. Valstybės turto fondui perimant patalpas iš Kauno miesto savivaldybės perduodamo turto sąraše buvo detaliai aprašoma perduodamų negyvenamųjų patalpų (plotas 43,45 kv.m), kurių unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), pažymėjimas plane -nurodant, kad perduodamos patalpos nuo R-7 iki R-9, R-11, esančios rūsyje. Valstybės turto fono patikėjimo teisė į perduotas valstybei priklausančias negyvenamąsias patalpas (pažymėtas indeksais R-7, R-8, R-9, R-11) įregistruota 2009 m. lapkričio 20 d. Įvykus viešam aukcionui, viešo aukciono komisijai pripažinus pirkėją L. E. N. viešo aukciono laimėtoju, Privatizavimo komisijai pritarus pirkimo - pardavimo sutarties projektui ir pasirašius pirkimo - pardavimo sutartį, 2010 m. kovo 16 d. pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. 26-10 buvo perleistos valstybei nuosavybės teise priklausančios negyvenamosios patalpos, pažymėtos R-7, R-8, R-9, R-11 (buvęs žymėjimas III-I; nuo III-I iki III-5 su rūrio patalpomis), unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 43,45 kv.m, esančios pastate 1993-5035-6017, lA2p, adresu Kauno m. sav., Kauno m., ( - ). Todėl yra visiškai nepagrįsti ieškovų tvirtinimai, kad rūsio patalpa R-5, adresu ( - ), priklausanti ieškovei D. N. asmeninės nuosavybės teise, galėjo būti privatizuota pagal 2010 m. kovo 16 d. Privatizavimo objekto pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 26-10 jau vien ir dėl to, kad ieškovams priklausančios rūsio patalpos kaip priklausiniai prie gyvenamųjų butų nebuvo ir negalėjo būti įtrauktos į privatizavimo objektų sąrašą. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ginčydami privatizavimo sandorį, ieškovai neginčija Vyriausybės nutarimo dėl Ginčo patalpų įtraukimo į privatizavimo objektų sąrašą, Privatizavimo komisijos sprendimų, kuriais buvo pritarta Ginčo objekto privatizavimo programai bei pirkimo - pardavimo sutarties projektui. Taip pat Ieškovai neprašo panaikinti VĮ Registrų centro 2008 m. balandžio 20 d. atliktų kadastrinių matavimo duomenų bei atliktos Ginčo objekto teisinės registracijos valstybės (Lietuvos Respublikos) vardu, bei neginčija 2009 m. lapkričio 17 d. akto dėl turto perdavimo ir priėmimo pagrindu atliktos Valstybės turto fondo patikėjimo teisės į Ginčo objektą registracijos. Tuo tarpu LR Nekilnojamojo turto registro įstatymo (Žin., 1996, Nr. 100-2261) 4 straipsnis numato, kad „visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka".

6Atsakovas L. E. N. atsiliepime į ieškinį prašo jį atmesti bei nurodo, kad rūsius R-7, R-8, R-9, R-11, esančius ( - ) nusipirko iš VĮ Valstybės turto fondo įvykdydamas privatizavimo sąlygas nurodytas privatizavimo objekto pirkimo - pardavimo sutartyje, kuriai pritarta. Privatizavimo komisijos 2010m. vasario 26d. posėdyje. 2010m. kovo 20d. pasirašytas nuosavybės teisės perdavimo ir priėmimo aktas. Ieškovai neteisūs patikslintam ieškinyje teigdami, kad aš įgijau nuosavybes teises į visas gyvenamojo namo, adresu ( - ), rūsio patalpas. Aš nusipirkau tik 4 rūsio patalpas iš 11. Tai patvirtina VĮ „registro centras" pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimas nekilnojamojo turto registre bei rūsių, esančių ( - ), planas gautas iš VĮ „Registrų centras". Ieškovė D. N. turėjo ir turi teisę naudotis savo rūsiu R-5, esančiu ( - ), nes jai nuosavybės teise priklauso 2-as butas su rūsiu 6,07m2 pažymėtu R-5. P. S. nuosavybės teise priklauso tik butas Nr. 4, esantis ( - ). Atsakovas nuosavybės teise neįgijo didesnės apimties ar vertės nekilnojamąjį turtą, nei buvo leista privatizuoti. Toks ieškovų teiginys nepagrįstas jokiais dokumentais. Jie turi galimybę naudotis vandentiekio įvadu bei skaitliuku.

7Trečiasis asmuo VĮ Registrų centras pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašo atmesti ieškovų reikalavimą dėl įpareigojimo VĮ Registrų centrui padaryti pakeitimus duomenų bazėje. Nurodė, jog daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą registruoja viešojo registro tvarkytojas - VĮ Registrų centras, remdamasis dokumentais, kurių pagrindu atsiranda ar pasibaigia nurodytosios teisės (CK 4.255 straipsnis, 4.257 straipsnio 1 dalis). Daiktinė teisė išregistruojama, kai registro tvarkytojui pateikiami dokumentai, patvirtinantys, kad ta daiktinė teisė pasibaigė arba pasikeitė daiktinės teisės turėtojas (Nekilnojamojo turto registro 16 straipsnis). Bendrosios kompetencijos teismo sprendimas, kuriuo panaikinamas sandoris ir išsprendžiama dėl sandorio negaliojimo pasekmių, yra pakankamas teisinis pagrindas Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui teisės aktų nustatyta tvarka atlikti veiksmus dėl nekilnojamojo turto registre esančių duomenų pakeitimo (CK 4.256 straipsnio 3 dalis, Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnio 2 punktas, LAT 2007-09-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3k-3-329/2007).

8Ieškovų D. N. ir P. S. atstovė advokatė R. S. teismo posėdyje nurodė, jog palaiko paskutinį patikslintą ieškinį bei prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, jog neginčija, kad atsakovas įgijo keturias patalpas R7, R8, R9, R11, bet nesutinka, kad jis įsigijo ir rūsio patalpas pagal prierašą su rūsio patalpomis, kuris atsirado vėliau.

9Ieškovės D. N. atstovė I. S. teismo posėdyje nurodė, jog atsakovas L. E. N. pirko negyvenamąsias patalpas, o ne rūsius ir ieškovai reiškia pretenzijas į bendro naudojimo patalpas rūsius.

10I. P. S. teismo posėdyje nurodė, jog sutinka su advokatės R. S. pozicija.

11Atsakovo VĮ Valstybės turto fondas atstovė E. G. teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti bei patvirtino atsiliepime į ieškinį nurodytas aplinkybes ir motyvus. Nurodė, jog pardavimo sutartis yra aiški, o skliausteliai yra tik papildoma informacija, kuri nieko neišplečia.

12Atsakovo. L. E. N. atstovė advokatė R. N. teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti ir nurodė, jog L E. N. pirkimo – pardavimo sutartimi nusipirko patalpas R7, R8, R9, R11, o ginčo patalpos bus įregistruotos tik tada, kai jos bus pasidalintos tarp bendrasavininkų.

13Trečiojo asmens Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovė E. M. teismo posėdyje nurodė, jog atsižvelgiant į tai, jog ieškovai nereiškia reikalavimų Kauno miesto savivaldybės administracijai, palieka spręsti teismo nuožiūra.

14Ieškinys atmestinas.

15Nustatyta, kad 2010 02 11 atsakovas Valstybės turto fondas surengė viešą aukcioną (b.l. 52), kurį atsakovas L. E. N., pasiūlęs didžiausią kainą, laimėjo ir 2010 03 16 pasirašė privatizavimo objekto pirkimo - pardavimo sutartį, tuo įsigydamas negyvenamas patalpas ( - ), pažymėtas R-7, R-8, R-9, R-11, bendro ploto 43,45 kv.m (b.l. 53,54).

16Ieškovai prašo pripažinti iš dalies negaliojančia 2010 03 16 pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 14-723, bei perdavimo aktą, sudarytą tarp atsakovo E. L. N. ir atsakovo Valstybės turto fondo.

17Ieškinys atmestinas šiais motyvais.

18Ieškovų reikalavimas panaikinti sutartį nepagrįstas įrodymais. Ieškovai nurodo, kad nekilnojamo turto registro duomenyse yra nurodyta, kad atsakovas E. L. N. įsigijo negyvenamas patalpas pažymėtas R-7, R-8, R-9, R-11 (buvęs žymėjimas III-1; nuo III-1 iki III-5 su rūsio patalpomis). Esminis ginčas kilo dėl įrašo skliausteliuose “su rūsio patalpomis” (b.l. 15). Ieškovų nuomone atsakovas įsigijo visą rūsį, tuo yra ir pažeidžiamos jų teisės. Teismas negali sutikti su ieškovų nuomone, nes ieškovai nenurodė, kaip yra pažeidžiamos ieškovų tokiu įrašu teisės. Ieškovai paaiškino, kad atsakovas E. L. N. netrukdo naudotis kitomis rūsio patalpomis, nei buvo įsigyta pagal sudaryta sutartį su Valstybės turto fondu. Ieškovai teigia, kad sandorį reikia panaikinti todėl, kad ateityje gali iškilti problemų dėl tokio žymėjimo nekilnojamo turto registre.

19Tiek atsakovo Valstybės turto fondo atstovė, tiek VĮ registrų centro atstovė paaiškino, kad atsakovui E. L. N. yra parduota 43,45 kv.m. rūsio patalpų ir ne daugiau, kaip, kad nurodo ieškovai. Skliausteliuose tiesiog yra nurodytas buvęs žymėjimas, nes prieš tai dalis patalpų buvo žymimos skirtingai (b.l. 18). Pati frazė „su rūsio patalpomis“ nieko nereiškia, nes nuosavybės įgijimo dokumentuose kitų rūsio patalpų šifrai ir plotai nenurodyti. Prieš pravedant aukcioną 2010 07 01 rūsio patalpų žymėjimas buvo keičiamas (b.l. 47).

202008 09 04 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-3160 į savivaldybės buhalterinę apskaitą buvo įtrauktos negyvenamosios patalpos ( - ), 43,45 kv.m. (b.l. 67, 68). 2009 02 26 sprendimu Nr. T-128 šios patalpos buvo perduotos Valstybės turto fondui, kurio prieduose, taip pat nurodoma, kad perduodama 43,45 kv. m. (b.l. 69-73). Aukciono būdu taip pat buvo parduota 43,45 kv.m., todėl nepagrįsti ieškovų aiškinimai, kad atsakovui buvo parduota daugiau patalpų. A. V. turto fondas negalėjo parduoti daugiau patalpų nei jam buvo perduota.

21Nepagrįstas ieškovų aiškinimas, kad atsakovas E. L. N. įsigijo visas rūsio patalpas, nes ieškovės pateiktame nuosavybės dokumente yra nurodoma, kad ieškovė D. N. nuosavybės teise įsigijusi ir valdo butą su rūsiu 6,07 kv. m. pažymėtu R-5 (b.l. 11). D. N. nurodė, kad jai naudotis rūsiu atsakovas E. L. N. netrukdo

22I. P. S. iš viso rūsyje neturi patalpų, todėl visiškai neaišku kaip yra pažeidžiamos jo teisės. Ieškovo aiškinimas, kad jis gal nori įsigyti kitą dalį patalpų, negali būti motyvas naikinti iš dalies privatizavimo sutartį bei aktą.

23Ieškovai prašo iš dalies panaikinti sandorį, tačiau pagal reikalavimą nieko nenaikina, tik prašo pašalinti iš sutarties įrašą “su rūsio patalpomis”. Ieškovai šiuo įrašu teigia, kad atsakovas E. L. N. įgijo didesnės apimties turtą, t.y. visas rūsio patalpas, tačiau nei privatizavimo sutartyje, nei iš registro duomenyse, nei negyvenamųjų patalpų perdavimo akte Valstybės turto fondui niekur nenurodoma, kad buvo parduotas didesnės apimties plotas, nei 43,45 kv.m.

24Ieškovai taip pat nenurodė pagrindo, kuriuo prašo pripažinti sandorį negaliojančiu CK

25Apibendrinant išdėstytą nustatytina, kad nesant pažeistos teisės, nes teismas gali ginti tik pažeistą teisę, taip pat nesant kitų pagrindų panaikinti iš dalies sandorį bei perdavimo aktą, ieškovų reikalavimas atmestina kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 str.)..

26Ieškinį atmetus iš ieškovų atsakovui L. E. N. priteistina po 1500 Lt bylinėjimosi išlaidų (LR CPK 93 str.) ir, iš ieškovų priteistina po 32 Lt pašto išlaidų valstybei (CPK 96 str.).

27Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259-270 str.

Nutarė

28Ieškovų ieškinį atmesti.

29Priteisti iš ieškovų D. N., ( - ), gyv. ( - ) ir P. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), atsakovui L E. N., a.k. ( - ) gyv. ( - ), po 1500 Lt bylinėjimosi išlaidų.

30Priteisti iš ieškovų D. N., ( - ), gyv. ( - ) ir P. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), po 31 Lt (trisdešimt litų) pašto išlaidų valstybei.

31Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. ( - ), bankas Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660 (kvitą pristatyti į baigtų civilinių bylų raštinę kab. Nr. 115).

32Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. 2. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė,... 3. Ieškovai ieškiniu prašo pripažinti negaliojančia 2010-03-16 sutartį Nr.... 4. Ieškovai ieškinyje nurodo, jog ieškovei D. N.,... 5. Atsakovas VĮ Valstybės turto fondas atsiliepime į... 6. Atsakovas L. E. N. atsiliepime į... 7. Trečiasis asmuo VĮ Registrų centras pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 8. Ieškovų D. N. ir P. S. atstovė... 9. Ieškovės D. N. atstovė I. S.... 10. I. P. S. teismo posėdyje nurodė,... 11. Atsakovo VĮ Valstybės turto fondas atstovė 12. Atsakovo. L. E. N. atstovė advokatė... 13. Trečiojo 14. Ieškinys atmestinas.... 15. Nustatyta, kad 2010 02 11 atsakovas Valstybės turto... 16. Ieškovai prašo pripažinti iš dalies negaliojančia 2010 03 16 pirkimo -... 17. Ieškinys atmestinas šiais motyvais.... 18. Ieškovų reikalavimas panaikinti sutartį nepagrįstas įrodymais. Ieškovai... 19. Tiek atsakovo Valstybės turto fondo atstovė, tiek VĮ... 20. 2008 09 21. Nepagrįstas ieškovų aiškinimas, kad atsakovas E. L.... 22. I. P. S. iš viso rūsyje neturi... 23. Ieškovai prašo iš dalies panaikinti sandorį, tačiau pagal reikalavimą... 24. Ieškovai taip pat nenurodė pagrindo, kuriuo prašo pripažinti sandorį... 25. Apibendrinant išdėstytą nustatytina, kad nesant pažeistos teisės, nes... 26. Ieškinį atmetus iš ieškovų atsakovui L. E. N.... 27. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259-270 str.... 28. Ieškovų ieškinį atmesti.... 29. Priteisti iš ieškovų D. N., ( -... 30. Priteisti iš ieškovų D. N., ( -... 31. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos... 32. Sprendimas per 30 dienų gali būti