Byla 2-2280-734/2011

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė,

2sekretoriaujant Elvyrai Stancikienei,

3parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „ADMINSTA“ ieškinį atsakovui V. P. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

4ieškovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, iš ieškovo pateiktų į bylą procesinių dokumentų (b.l. 37) matyti, kad ieškovas pareikštą ieškinį palaiko, pateikė dokumentus, patvirtinančius atsakovo informavimą apie paskirtą parengiamąjį teismo posėdį viešo paskelbimo spaudoje būdu (b.l. 51-70), atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį, prašo priimti sprendimą už akių.

5Ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovui V. P. nuosavybės teise priklauso butas, esantis (duomenys neskelbtini). Ieškovas administruoja ir eksploatuoja namą, kuriame gyvena atsakovas, skaičiuoja komunalinių paslaugų mokesčius. 2007-09-27 atsakovas V. P. su ieškovu sudarė Pastato priežiūros ir bendrosios nuosavybės administravimo paslaugų sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo įgyvendinti LR įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat LR įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra, eksploatuoti ir prižiūrėti daugiabutį gyvenamąjį namą, o atsakovas įsipareigojo proporcingai savo daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje apmokėti ieškovui patirtas administravimo išlaidas, taip pat mokėti ieškovui apskaičiuotus mokesčius, rinkliavas, kitas įmokas. Atsakovas už laikotarpį nuo 2008 m. gruodžio mėn. iki 2010 m. liepos mėn. yra skolingas ieškovui 452,49 Lt už bendro naudojimo objektų eksploatavimo, komunalines ir priežiūros paslaugas, 29,43 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2009-03-01 iki 2010-07-20, kuriuos ieškovas iš atsakovo prašo priteisti. Taip pat prašo priteisti 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 67 Lt sumokėtas žyminis mokestis, 363 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų, 224,80 Lt procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo spaudoje būdu išlaidų, iš viso 654,80 Lt.

6Atsakovui V. P. ieškinio su priedais nuorašas, pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus buvo įteikti ir atsakovas apie paskirtą parengiamojo teismo posėdžio laiką ir vietą buvo informuotas viešo paskelbimo spaudoje būdu (CPK 130 str.), atsakovas atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, neinformavo teismo apie negalėjimo pateikti atsiliepimą ir atvykti į parengiamąjį teismo posėdį priežastis, todėl, esant ieškovo prašymui, sprendimas priimtinas už akių (CPK 230 str. 2 d.).

7Ieškinys tenkintinas visiškai. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovui V. P. nuosavybės teise priklauso butas, esantis (duomenys neskelbtini) (b.l. 15-16). Ieškovas administruoja namą, kuriame yra atsakovui priklausantis butas, teikia eksploatavimo bei priežiūros paslaugas, tuo tarpu atsakovas, būdamas buto savininku ir paslaugų gavėju, privalo atsiskaityti su ieškovu už suteiktas paslaugas atsakovo su ieškovu 2007-09-27 sudarytoje Pastato priežiūros ir bendrosios nuosavybės administravimo paslaugų sutartyje nustatytais terminais ir tvarka (b.l. 17-20). Ieškovo teismui pateikti skaičiavimai (b.l. 21) pagrindžia iš atsakovo prašomą priteisti 452,49 Lt skolą už butui (duomenys neskelbtini), teiktas komunalines paslaugas ir administravimo išlaidas per laikotarpį nuo 2008 m. gruodžio mėn. iki 2010 m. liepos mėn. Vadovaujantis CK 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.258 str., prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, atsakovas privalo laiku ir tinkamai vykdyti turtines prievoles, kilusias kaip turto savininkui (CK 4.82 str. 3 d.), todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 452,49 Lt skolos. Taip pat iš atsakovo ieškovui priteistina 29,43 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2009-03-01 iki 2010-07-20 už prievolės įvykdymo termino praleidimą bei 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.261 str., 6.210 str. 1 d.).

9Vadovaujantis CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 6 p., 93 str., 98 str., ieškovui iš atsakovo priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 67 Lt sumokėto žyminio mokesčio, 363 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų, 224,80 Lt procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo spaudoje būdu išlaidų, iš viso - 654,80 Lt.

10Vadovaujantis CPK 96 str., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., iš atsakovo priteistina 9,42 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų byloje siuntimu, valstybės naudai.

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 285 - 288 str.,

Nutarė

12ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti iš atsakovo V. P. 452,49 Lt skolos, 29,43 Lt palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (481,92 Lt) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme (2010-08-23) iki šio teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 654,80 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „ADMINSTA“.

14Priteisti iš atsakovo V. P. 9,42 Lt bylinėjimosi išlaidų Valstybei.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (toliau - pareiškimas). Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos, įrodymai, patvirtinantys įstatymo nustatyto dydžio žyminio mokesčio už pareiškimą sumokėjimą.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai