Byla N1-612-170/2012
Dėl spyrė. U. yra jo patėvis, gyvena su juo kartu ir kaip U. rado telefoną, nežinantis

1Vilniaus m. 3 apylinkės teismo teisėja A.Tumelionytė, sekretoriaujant D.Čekuolinei, A.Pečiulytei, O. Fadejevai dalyvaujant prokurorei V. S., gynėjui R.Lelertavičiui, nukentėjusiajam M. L., D. S., vertėjui A,Krušnai viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2D. K., gim. ( - ), a.k. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, 6 klasių išsilavinimo, atliekantis laisvės atėmimo bausmę Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje, teistas:

31. 2009-08-14 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2 d. – LR BK 93 str. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės;

42. 2010-04-28 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2 d., 22 str. 1 d., 178 str. 2 d. – 1 m. 3 mėn. laisvės apribojimo bausmė;

53. 2010-05-20 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2 d. – 1 m. laisvės apribojimo bausmė, kaltinamas pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį (2 epizodai);

64. 2011-05-06 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2 d. (2 epizodai), 1 m. 3 mėn. laisvės atėmimo bausmė, subendrinus su 2010-04-28 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo ir 2010-05-20 Vilniaus 2 apylinkės teismo nuosprendžiais paskirtomis laisvės apribojimo bausmėmis paskirta subendrinta bausmė 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimo, bausmės vykdymą atidedant 2 metams.

72011-12-22 Vilniaus 3 apylinkės teismo nutartimi bausmės vykdymo atidėjimas panaikintas, pasiunčiant nuteistąjį D. K. atlikti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2011-05-06 nuosprendžiu paskirtą 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimo bausmę, bausmės neatlikęs, kaltinamas pagal LR BK 180 str.1d./2 veikos/,

Nustatė

8D. K. 2011m. liepos 27d. apie 19.00 val., pastato, esančio Vilniuje, Algirdo g. 41A, vidiniame kieme, panaudojo fizinį smurtą nukentėjusiojo A. L. atžvilgiu, kas pasireiškė tuo, kad jis spyrė tupėjusiam ant žemės A. L. į dešinį smilkinį. Nuo smūgio A. L. nukritus ant žemės ir praradus sąmonę, jis, paimdamas L. L. mobilaus ryšio telefoną „Nokia N73“ 190Lt vertės, 10 Lt ir Forum Cinemas 10Lt vertės nuolaidų kortelę pagrobė svetimą turtą padarydamas A. L. 210 Lt turtinę žalą bei nežymų sveikatos sutrikdymą, pasireiškusį dešinio skruosto patinimu ir lengvu galvos smegenų sukrėtimu;

9D. K. 2011m. rugpjūčio 16d. apie 2.15 val., prie UAB „Premier Restaurants“ priklausančio restorano „McDonald‘s Parkas“, esančio Vilniuje, Seinų g. 3, panaudojo fizinį smurtą nukentėjusiojo D. S. atžvilgiu, kas pasireiškė tuo, kad jis ne mažiau nei du kartus rankos kumščiais sudavė D. S. į veidą ir ištraukė D. S. priklausantį mobiliojo ryšio telefoną „Nokia 6300“ 150 litų vertės, padarydamas nukentėjusiajam D. S. nežymų sveikatos Lt, pasireiškusį odos nubrozdinimu dešiniame skruoste ir kairės veido pusės patinimu, bei pagrobė D. S. priklausantį 150 litų vertės turtą, tuo jam padarydamas 150 litų turtinę žalą,

10Kaltinamasis D. K. kaltu prisipažino iš dalies ir nurodė, kad telefono ir pinigų iš L. neėmęs, o D. S. nemušė ir telefoną ėmęs, nes D. S. telefoną pats atidavęs. Paaiškino, kad L. pažįstantis iš matymo ir jį pamatęs einantį ne su savo, o kita mergina. Jam pagailo tos merginos ir norėjęs L. paaiškinti, kad taip daugiau nedarytų Paskambinęs L., nesakęs jam telefonu priežasties ir su juo susitiko Algirdo gatvės namo kieme, kur buvęs su L. ir A. S., buvo vakaras apie 7 val. L. atėjęs vienas. Šnekant su L., jis buvo atsitūpęs ir pasakęs, kad su merginomis taip daryti negalima, jam spyręs koja į veidą ir jo paklausęs ar suprato už ką gavo. L. pastovėjęs, jam dar davęs cigaretę ir jis nuėjęs. Irina skambinusi jam ir klaususi kodėl spyrė. U. yra jo patėvis, gyvena su juo kartu ir kaip U. rado telefoną, nežinantis.

11Paaiškino, kad gyvena Pylimo g.61-6, bet iš namų išėjęs, nes norėjęs ko nors paprašyti cigaretės Sutikęs pažįstamą S. ir ėjo su juo, kuris prie Magdonaldo pamatė savo pažįstamą ir kalbėjo su tuo pažįstamu. Jis priėjęs prie jų, paklausęs kas yra ir draugas pasakė, kad skolingas. Nurodė, kad S. prašė S. grąžini 5 Lt skolą, o S. atsakęs, kad pinigų neturi, bet turintis neveikiantį telefoną ir padavęs telefoną jam. Jis S. paklausęs ir S. pripažino, kad skolinosi ir kad skolai atiduoti neturintis pinigų. Tuomet jis S. paklausęs ką turi už skolą atiduoti. S. atsakęs, kad telefoną neveikiantį. Jis pasakė, kad gerai, S. telefoną padavęs jam, jis paėmęs, nors draugas to neprašė ir abu su draugu nuėję. Po 5 min. sustabdžiusi policijos mašina ir nuvežus į policijos komisariatą telefonas buvo jo kišenėje. Kodėl telefono neatidavė draugui, nežinantis. Policija S. telefoną radusi pas jį, D. S. jam skolingas nebuvo, draugas S. nesakęs paimti telefono; iš kur sužalojimai atsirado S. nežinantis, nes buvo sulaikytas po 20 min. ir nežino kas per tą laiko tarpą atsitiko; nežino kodėl S. nuodo, kad sumušęs jis, jo nemušęs ir jokių pinigų nereikalavę ir su jo pareikštu ieškiniu nesutinkantis.

12Be kaltinamojo paaiškinimo, jo kaltė įrodyta nukentėjusiųjų, liudytojų parodymais bei kita „ bylos medžiaga.

13Nukentėjusysis A. L. paaiškino, kad kaltinamąjį pažinojo iš matymo., iki įvykio buvo pora kartų susitikę ir susipykę nebuvo. Skambino kaltinamasis ir kvietęs sutikti. Nuėjęs į Algirdo g. amo kiemą, kur buvo kaltinamasis, jo draugas ir pana L.. Jie sėdėjo, bendravo Prisimena, kad kaltinamasis vieną kartą spyrė koja į veidą. Praradęs sąmonę, buvo ištrauktas telefonas, kuris buvo striukės ar kelnių kišenėje, bet rankoje jo neturėjęs, piniginė voliojosi prie jo, kurią pasiėmęs ir išėjęs namo Buvo paimta 10 Lt ir nuolaidų kortelė kinui. Policijai neskambinęs, bet parėjęs namo, vėliau pas draugus, pradėjusi svaigti galva, paskambinęs I. K. ir greitajai. Buvo gydytas reanimacijoje, apklausos metu nelabai ką atsiminęs Pagarsinus apklausos protokolą 1t.15-17 b.l. nurodė, kad dabar neprisimena kaip ten viskas buvo, nes atmintis negrįžusi. Gerai prisimena, kad buvo pavogtas telefonas ir 10 Lt; kokiom aplinkybėm davęs parodymus 15, 16,17b. lapuose neatsimenantis, bet parašai esantys jo. Prisimenantis, kad buvo akistata su kaltinamuoju, bet ką pasakęs neatsimena. Nurodo, kad tuo metu gal ir prisiminė. Ieškino priteisimo atsisakantis

14Nukentėjusysis D. S. paaiškino, kad prieš metus laiko buvo prie stoties restorano McDonalds su draugu S., kai prie jų priėjęs K. su draugu S., kurio pravardė „piranija“. Jis kalbėjęs su draugu „piranija“, o kaltinamasis pradėjęs jam smūgiuoti. Po kiek laiko ji vėl priėjo, kaltinamasis pakvietė į šoną, pradėjo grasinti, reikalauti, kad nueitų apiplėštų kioską su alkoholiu. Kai atsisakęs tai daryti, tuomet kaltinamasis grasinęs, kad bus skolingas 1000Lt ir per tris dienas reiks sumokėti. K. tuomet ėmė smūgiuoti, o kai pargriuvęs, tai K. keletą kartų sudavęs iš kojos. Telefonas buvo tašytėje po bliuzonu, o kai pargriuvo, tai dirželį pamatęs K., tašytę atsegęs ir ištraukęs telefoną Nokia 63500 už 150Lt Pabėgęs nuo K. į policiją Buvo sužalota visa kairė veido pusė, buvo ištinusi, telefoną grąžino inspektorė. Kadangi veidas buvo ištinęs visą mėnesį, todėl pareiškęs ieškinį 1000Lt Iš karto, kai buvo sulaikytas kaltinamasis, jis davęs teisingus parodymus. Pagarsinus liudytojo D. S. parodymus /1t.128 b.l./ paaiškino, kad nežinantis kodėl jo parodymai buvo taip surašyti, nes ne jis rašęs, o inspektorė, parašas yra jo, pasirašė neskaitęs ir pasišalino iš salės.

15Liudytoja N. R. paaiškino, kad nukentėjusysis A. L. buvo jos auklėtinis Vilniaus Ąžuolyno vaikų socialinės globos namuose, buvusi socialinė darbuotoja Nurodė, kad ji su L. buvusi 3 policija komisariate pas tyrėjus kai L. važiavo rodyti vietos kur buvo sumuštas ir atimtas telefonas, dalyvavusi kai jam buvo atiduotas telefonas ir apklausoje. Nurodė, kad pasakojo pats L. kaip buvo tą dieną, bet buvo klausimų, nes parodymai buvo duoti iš karto po įvykio ir kurie duoti jai būnant skyrėsi; L. nurodęs, kad iš karto po įvykio negalėjo prisiminti..; skaičiusi kas buvo parašyta ir pats L. skaitęs. L. apklausoje 1t.19 b.l. dalyvavusi ir kokie parodymai buvo duoti, tokie ir užrašyti; paaiškino, kad buvusi tuo metu kai L. parodęs vietą ir pasakojo 1t.21-22 b.l., ir buvo užfiksuota 1t.21-22 b.l., parašas yra jos.

16Liudytoja V. S. paaiškino, kad kaltinamasis ir nukentėjusysis vizualiai pažįstami iš darbo Vaiko teisių apsaugos skyriuje. Nurodė, kad dalyvavusi ikiteisminio tyrimo apklausos ir prie kitų veiksmų su kaltinamuoju ir nukentėjusiuoju, nes jie buvo nepilnamečiai, buvo surašyti protokolai, perskaityti. Protokolą skaitė pats L. ir pasirašė, ji pati skaitydavusi ir pasirašydavo; protokolai buvo surašyti taip kaip sakė L. Nurodo, kad 1t.15-17b.l. dalyvavusi apklausoje ir kaip protokole buvo surašyta kaip sakė L., nes ji pasirašiusi ir jai nekilę klausimų.

17Nukentėjusiojo A. L. atstovas A. L. nurodė, kad vakare paskambinusi sūnaus mergina ir pasakiusi, kad sūnus guli ligoninėje reanimacijoje, o po poros dienų buvo paleistas ir kai grįžo namo telefono Nokia 73 neturėjo. Sūnus vienodai pasakojo, kad davė į galvą ir atėmė telefoną, bet priežasties neaiškino

18Liudytoja I. K. paaiškino, kad 2011m. liepos mėnesį, tikslios datos neatsimena, kai jai paskambinęs L. ir pasakęs ateiti. Su juo susitikusi prie kino teatro „Lietuva“ ir L. pasakojęs, kad susitiko su „D.“, o ji kaip „D.“ pažįstanti D. K. ir pasakojęs, kad jis buvo su merginomis ir paėmęs iš jo telefoną Nokia N73 Naugarduko ir Algirdo gatvių kampo kieme, kurį pati jam nupirkusi ir atidavusi naudotis; iškvietusi greitąją; L. sakė, kad sudavė D.. Bandžiusi grąžinti telefoną L., todėl skambinusi Deividui, bet jis pasakęs, kad neatiduos.

19Liudytoja L. T. paaiškino, kad datos neatsimena, kad ji su D., A. ir A. buvusi netoli Algirdo gatvės, leidę laiką ir žinanti, kad D. pykosi su A., nes pradėjo keikis; mačiusi kaip kaltinamasis koja sudavęs nukentėjusiajam ir jis nugriuvęs; prie nukentėjusiojo niekas nebuvo priėjęs, jis atsikėlęs ir sėdėjęs toliau. Nukentėjusysis išėjęs vienas, o ji išėjusi vėliau su K.; koks buvo telefonas nemačiusi. Liudytojas G. Ž. paaiškino, kad iš pažįstamo U. pirkęs telefoną, kuris sakė, kad radęs; telefonas buvo apardytas, nebuvo kelių mygtukų ir nupirkęs už 50Lt; telefoną atidavęs tyrėjai.

20Liudytojas V. U. paaiškino, kad gyveno su kaltinamuoju. Laiko neatsimena, bet važiuodamas iš ryto į darbą, Sodų gatvėje radęs telefoną, kurį pakrovęs ir telefonas veikė, bet buvo apdraskytas. Į policiją telefono nenešęs, nes radęs ir jam gerai. Telefonas gulėjęs namuose, o kai paskambinęs draugas, pasakė, kad kažkas blogai su jo telefonu, tuomet jam pasakęs, kad rado telefoną ir pardavęs jam už 50Lt.

21Liudytojas G. Ž. paaiškino, kad iš pažįstamo U. už 50Lt nupirkęs telefoną, kuris buvo be kelių mygtukų; U. sakęs, kad telefoną rado. G. Ž. pateikė telefoną /1t.104 b.l./, kuris apžiūrėtas kaip daiktinis įrodymas ir nustatyta, kad telefono modelis yra Nokia N73 /1t.105-109 b.l./ ir jį atpažino nukentėjusysis A. L. kaip savo telefoną, kurį pavogęs „D.“//1t.54-55 b.l./ ir pagal pakvitavimą grąžintas A. L. /1t.56 b.l./

22Liudytojas M. J. paaiškino, kad kaltinamajam buvo skirtas apribojimas nuo 10 iki 7 val. būti namuose ir jį tą dieną tikrinęs, kaltinamasis buvo rastas namuose. Po kelių valandų į juos, t.y. policijos patrulius kreipėsi sumuštas pilietis, kuris aiškino, kad jį sumušė ir atėmė telefoną. Važiuojant automobiliu, pamatę laipteliais leidžiantis du jaunuolius, vieną iš vaikinų, kurį nurodė nukentėjusysis, patikrino ir jo kišenėje rado telefoną ir jį pristatė į komisariatą; nukentėjusiojo veidas buvo sužalotas, telefono modelio neatsimena; nukentėjusysis ir kaltinamasis sakė skirtingai.

23Liudytojas K. B. paaiškino, kad dirbant su patruliu M. J., pagal iškvietimą, kad sumuštas vaikinas ir važiuojant su nukentėjusiuoju nurodęs pilietį su kuriuo buvo ir kitas pilietis. Nurodyto piliečio kišenėje radę telefoną, buvęs Nokia telefonas, modelio neprisimena, nukentėjusysis telefoną atpažino.

24Liudytojas A. S. paaiškino, kad su kaltinamuoju esantys draugai, o nukentėjusįjį pažįsta iš matymo. Paaiškino, kad jis, D. /K./, L. sėdėjo ALGIRDO gatvės kieme. Kai atėjo L.. D. kalbėjo su juo L., bendravo nedraugiškai, dėl kokių priežasčių jie pykosi nežinantis ir matęs, kad K. vieną kartą koja sudavęs L. kažkur tai į galvą ir jis nuo smūgio nukritęs. Kas žiūrėjo kas yra L. rankinėje neatsimenantis, neatsimenantis ar buvo tai daroma; kas paėmė telefoną ir kortelę, nematė K. nepaaiškinęs kodėl muša L.; teigia, kad L. telefoną turėjęs.

25Policijoj pranešimas apie, kad sumuštas ir atimta telefonas, piniginė užregistruotas 2011m. liepos 27d. 20 val.54 min./1t.10 b.l./.Parodymų patikrinimo vietoje metu A,L. parodė Algirdo g. 41A, Vilniuje namo vidinį kiemą ir nurodė, kad jame vaikinas vardu „D/.‘ jam spyrė koja ir pavogė telefoną Nokia , 10 Lt ir nuolaidų kortelę /1t./21-25 b.l./; Iš medicininių dokumentų apžiūros protokolo, kuis padarytas dalyvaujant teismo medicinos ekspertui, nustatyta, kad A. L. sužalojimai padaryti kietu buku daiktu, paveikus dešinio skruostikaulio sritį ir galimai A. L. nurodytomis aplinkybėmis; sužalojimas vertinamas nežymiu sveikatos sutrikdymu /1t.45 b.l./;

26Iš parodymo pagal nuotraukas atpažinti protokolo nustatyta, kad A. L. atpažino D.K.į, kaip asmenį vardu „D.“, kuris jį sumušęs ir atėmęs iš jo telefoną /1t.47-50 b.l./;parodymų patikrinimo vietoje metu A. L. parodė Algirdo g.41A NAMO VIDINĮ KIEMĄ, kuriame jam vaikinas vardu „D.“ spyrė koja ir pavogė telefoną Nokia N73, 10 Lt ir nuolaidų kortelę /21-25 b.l./; Iš tarnybinio pranešimo , telefonų išeinančių ir įeinančių skambučių išklotinių, bazinių stočių adresų, nustatyta, kad 2011- 07-27 nuo 19 val.iki 19.06 val A. L. mobiliojo ryšio telefonas, kuris buvo naudojamas su A. L. priklausančia SIM kortele ir mobiliojo ryšio telefonas, kuris buvo naudojamas su D. K. telefono SIM kortele buvo bazinių stočių, kurių adresas Naugarduko g. 41, Vilniuje veikimo spindulyje /88-93 b.l./

27Tokiu būdu byloje įrodyta, kad 2011m. liepos 27d. apie 19 val. kaltinamasis D. K. ir nukentėjusysis A. L. buvo Algirdo g. 41A namo kieme, šios aplinkybės neneigia ir kaltinamasis, patvirtina ir liudytojai A. S. bei L. T.. Byloje įrodyta, kad kaltinamasis koja spyrė nukentėjusiajam A. L. vieną kartą į veidą liudytojų L. T. A. S. parodymais, šią aplinkybę pripažįsta ir pats kaltinamasis, o kad nukentėjusiajam buvo padarytas sužalojimas nežymus sveikatos sutrikdymas patvirtina ir specialisto išvada ir taip yra įrodyta, kad kaltinamasis nukentėjusiojo atžvilgiu panaudojo fizinį smurtą.

28Kaltinamasis neigia, kad po smūgio koja užvaldęs svetimą turtą nukentėjusiojo A. L. telefoną, 10 Lt ir nuolaidų kortelę, bet byloje įrodyta, kad nukentėjusiojo telefoną pateikė liudytojas G. Ž., kuris paaiškino, kad jį pirko iš V. U.; liudytojas V. U. pripažino aplinkybę, kad telefoną pardavė liudytojui G. Ž. ir nurodė, kad telefoną radęs Sodų gatvėje, laiko neatsimena, gyvena kartu su kaltinamuoju, o kaltinamasis nurodė, kad G. Ž. yra patėvis. Telefoną nukentėjusysis atpažino ir grąžintas jam. Įvykio vietoje buvę liudytojai A. S. nurodė, kad kas paėmė telefoną ir kortelę nematė, kas žiūrėjo A. L. rankinę neatsimena, bet A. L. telefoną turėjo; liudytoja L. T. nurodė, kad telefono nemačiusi, bet liudytojai nepaneigė nukentėjusiojo A. L. nurodytos aplinkybės, kad po smūgio atsigavęs nerado telefono, 10 Lt ir nuolaidų kortelės. Nukentėjusysis A. L. teisiamajame posėdyje nurodė, kad neatsimenantis kaip viskas buvo, neatsimena kokius parodymus davė, bet liudytojos V. S. ir ir N. R. patvirtino, kad jos nepilnamečio A. L. apklausoje bei atliekant kitus tyrimo veiksmus dalyvavo ir jo parodymai buvo užrašyti tokie, kokius jis davęs. Pagarsinus A. L. parodymus ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad jis visose apklausose nurodė smūgį koja į veidą ir telefono, 10 Lt ir nuolaidų kortelės vagystę /12-13,16-17,18-19 b.l./ ir tai, kad daiktus jo paėmė „D.“. Tokiu būdu įrodyta, kad kaltinamasis D. K. užvaldė svetimą turtą A. L. telefoną, 10 Lt ir nuolaidų kortelęs, padarydamas jam 210 Lt turtinę žalą, nes nukentėjusiojo telefoną pardavė V. U., t.y. kaltinamojo patėvis ir kritiškai vertinant jo nurodytą aplinkybę, kad telefoną rado. Be to, atsižvelgiant į tai, kad nukentėjusysis teisiamajame posėdyje nepatvirtino pokalbio su kaltinamuoju aprašyto kaltinime, aplinkybės, kad telefoną kaltinamasis išėmė iš kišenės, nes neatsimena dėl sužalojimo, todėl nurodytos aplinkybės iš įtarimo išjungtinos. Kadangi byloje įrodyta, kad kaltinamasis tyčia spyrė koja nukentėjusiajam ir jį sužalojo, padarydamas nežymų sveikatos sutrikdymą ir pagrobė nukentėjusiojo svetimą turtą, todėl jo veika pagal LR BK 180 str.1d. kvalifikuota teisingai, įrodyta.

29Epizodas dėl E. S.:

30Iš medicininių dokumentų apžiūros protokolo, kuris surašytas dalyvaujant teismo medicinos ekspertui /1t.147 b.l./ nustatyta, kad D. S. nustatyti sužalojimai veido sumušimas, pasireiškęs odos nubrozdinimu dešiniame skruoste ir kairės veido pusės patinimu, padaryti kietu buku daiktu dviejų trauminių poveikių pasekoje, galimai D. S. nurodytomis aplinkybėmis ir sužalojimai vertinamo nežymiu sveikatos sutrikdymu /1t.145-147 b.l./ Iš tarnybinio pranešimo nustatyta, kad 2011m., rugpjūčio 16d., apie 2 val.30 min. policijos patrulis dirbant pagal piliečio pranešimą, kad buvo sumuštas ir atimtas mobilaus ryšio telefonas, buvo sulaikytas D. K. pas kurį šortų kišenėje buvo rasta atimtas telefonas /2t.1b.l./; Telefonas D. S. grąžintas /1t.151 b.l./ ; D. K. 2011m. rugpjūčio 16d. 5 val.57 min. rasta 1,17 promilių /2t.3b.l./, kad įrodo, jog jis buvo neblaivus. Asmens parodymo atpažinti metu nukentėjusysis D. S. atpažino D.K., kaip asmenį, kuris 2011m. rugpjūčio 16d. 2.15 val. 5 kartus smogė į kairįjį žandą, du kartus į dešinį antakį ir pagrobė telefoną Nokia 6300/2t.10-13 b.l./.

31Tokiu būdu įrodyta, kad kaltinamasis D. K. 2011m., rugpjūčio 16d. nakty, apie 2val.15 min. Seinų g.3, Vilniuje prie restorano „D. P.“ panaudojo svetimą turtą ir užvaldė svetimą D. S. turtą mobilaus ryšio telefoną. Kaltinamasis pripažįsta, kad jis D. S. telefonas buvo rastas pas jį, šią aplinkybę patvirtina ir liudytojas M. J.. Liudytojas M. J. patvirtina, kad nukentėjusysis buvo sumuštas. Tai, kad D. S. buvo sužalotas patvirtina ir teismo medicinos eksperto išvada; kaltinamasis D. K. neigdamas smurto panaudojimą nurodo, kad D. S. nesudavęs, D. S. iš kur atsirado sužalojimai nežinantis, nes buvo sulaikytas po 20 min. nuo išsiskyrimo su D. S.. Kaltinamojo D. K. parodymų apie tai, kad jis nesudavė nepatvirtina kartu su juo buvęs draugas S. M., kurio parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu buvo pagarsinti tikslu byloje esantis įrodymams patikrinti /1t.168 b.l./; nukentėjusysis D. S. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme nurodė smurto naudojimą, bet jo apimty, detalėse skirtingai, iš teisiamojo posėdžio pasišalino ir netikslumai jo parodymuose nebuvo galimybės pašalinti, todėl jo parodymai nevertinami teismo kaip kaltinamojo kaltę pagrindžiančiais, tačiau atsižvelgiant į teismo medicinos eksperto išvadą, liudytojo parodymus yra įrodyta, jog kaltinamasis ne mažiau dviejų kartų kumčiais sudavė D. S. į veido sritį ir jį sužalojo, padarydamas nežymų sveikatos sutrikdymą ir šioje dalyje kaltinamajam tikslinamas kaltinimas ir tuo paneigiami kaltinamojo versija. Be to ir pats kaltinamasis teigia, kad nukentėjusysis jam skolingas nebuvo, jo draugas neprašė paimti iš D. S. skolos, telefonas rastas pas jį netgi praėjus 20 min. po telefono paėmimo, kas rodo jog kaltinamasis D. K. paėmęs telefoną už skolą draugui, turėjo pakankamą laiko tarpą perduoti draugui Sauliui, o liudytojas M. J. nurodo, kad telefonas buvo rastas sulaikytojo kišenėje ir šios aplinkybės paneigia kaltinamojo versiją ir įrodo, kad kaltinamasis D. K. užvaldė panaudojęs smurtą svetimą turtą ir jo veika pagal LR BK 180 str.1d. kvalifikuota teisingai, įrodyta, tikslinant kaltinimą, kad D. K. sudavė ne mažiau dviejų smūgių kumščiu, bei spyrimas koja iš kaltinimo išjungtinas nesant patikimų šios aplinkybės įrodymų ir jam skirtina bausmė.

32Skiriant kaltinamajam D. K. bausmę atsižvelgiama, kad jo atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nėra. Byloje įrodyta, kad veikos padarymo metu prieš D. S. buvo neblaivus ir į tai atsižvelgiama. Be to D. K. padarė nusikaltimus du apysunkius nusikaltimus per palyginti neilgą laiko tarpą, padarytos žalos neatlygino, ir jam skirtina laisvės atėmimo bausmė. Nustatant bausmės trukmę atsižvelgiama, kad jis nusikaltimus padarė būdamas nepilnamečiu, bet bausmės vykdymo atidėjimo metu, kuris teismo paskirtų įpareigojimų nevykdė.

33Kaltinamojo atstovė ir civilinė atsakovė A. G. nurodė, kad kaltinamasis yra sūnus. Kelintą kartą sūnus teisiamas nežinanti, o apie tai kas atsitikdavo sužinanti iš tyrimų; sūnus nedirbo ir savarankiškų pajamų neturėjęs. Paaiškino, kad ji dirbanti, gaunanti minimumą, kiti vaikai suaugę, gyvena su sugyventiniu, kuris dirba, nuomojasi butą ir ji fiziški negalėsianti išmokėti tokių pinigų, mokanti kitus priteisimus, su sūnaus tėvu nebendraujanti, sūnaus išlaikymui išlaikymo neprisiteisusi

34Valstytbinės ligonių kasos civilinis ieškinys pagrįstas ir tenkintinas. Byloje įrodyta, kad A. L. tyčiniais nusikalstamais veiksmais sužalojo kaltinamasis, dėl ko jis buvo gydytas ir teiktos medicininės paslaugos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filiale ir gydymo įstaigai ligonių kasa už suteiktas paslaugas sumokėjo 1518,37 Lt /1t.61 b.l./. Be to, Valstybinė ligonių kasa pareiškė civilinį ieškinį dėl 89,70 Lt išieškojimo dėl patirtų nuostolių suteikiant gydymo paslaugas nukentėjusiajam D. S. /1t.161-162 b.l. /, nes jam teiktos medicininės paslaugos Vilniaus Universitetinėje ligoninėje už 89.7Lt /1t.163 b.l./Kadangi padarytą žalą turi atlyginti ją padarę asmuo, bet kaltinamasis jos neatlygino, todėl priteistina/LR CK 6.283 str. ir 6.280 str./. Kadangi kaltinamasis yra nepilnametis ir neturi turto nei pajamų padarytai žalai atlyginti, todėl padarytą žalą turi atlyginti jo motina A. G. /3t.25/, nes ji neįrodė, kad žala atsirado ne dėl jų kaltės /LR CK 6.276 str./;

35Nukentėjusysis A. L. byloje yra pareiškęs civilinį ieškinį dėl 20 Lt priteisimo, tačiau jis teisiamajame posėdyje nurodė, kad neprašo priteisimo, todėl procesas dėl civilinio ieškinio nutrauktinas.

36Nukentėjusysis D. S. pareiškė 1000Lt ieškinį dėl žalos atlyginimo /1t.136/ kaip nurodo moralinės ir tai suprasti reikėtų neturtinės, bet motyvai jokie nenurodomi. Civilinio kodekso 6.250 str. nustato, kad neturtinė žala yra fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas D. S. pasišalino iš teismo salės, nenurodydamas jokių motyvų, kuriems esant teismas galėtų tenkinti ieškinį, todėl jo civilinis ieškinys netenkintinas.

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-307 straipsniais teismas

Nutarė

38D. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus LR BK 180 str.1d./nuk. L. L./ ir nusikaltimą, numatytą LR BK 180 str.1d. /nuk.D. S./ ir paskirti: pagal LR BK 180 str.1d. /nuk.L. L./ laisvės atėmimą 1/vieneriems/m.; pagal LR BK 180 str.1d. /nuk.D. S./ laisvės atėmimą 11 mėn. Paskirtas bausmes subendrinti iš dalies sudedant ir paskirti subendrint bausmę laisvės atėmimą 1/vieneriems/m.7 mėn. /LR BK 63 str.1,4d./. Paskirtą subendrintą bausmę subendrinti su 2011-05-06 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės dalimi prie šiuo nuosprendžiu subendrintos bausmės iš dalies pridedant neatliktos bausmės dalį ir paskirti subendrintą bausmę laisvės atėmimą 2/dvejiems/m. /LR BK 64 str.1,3dalys/. Bausmę paskirti atlikti nepilnamečių pataisos namuose.

39Kardomąją priemonę įpareigojimą periodiškai registruoti policijos įstaigoje pakeisti į suėmimą suimant teismo salėje ir bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2012m. gruodžio 20d.

40Į bausmės atlikimą įskaityti sulaikymą nuo 2011m.; rugpjūčio 16d. iki 2011m. rugpjūčio 17d.

41Vilniaus teritorinei ligonių kasai priteisti iš D. K. priteisti 1608/vieną tūkstantį šešis šimtus aštuonis/Lt 07 ct žalos atlyginimo, o jam neturint turto ir pajamų pakankamų žalai atlyginti, padarytą žalą išieškoti iš jo motinos A. G.;

42Procesą dėl žalos priteisimo pagal A. L. ieškinį nutraukti.

43D. S. ieškinio dėl 1000Lt neturtinės žalos priteisimo netenkinti.

44Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, o D. K. nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą Vilniaus m. 3 apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus m. 3 apylinkės teismo teisėja A.Tumelionytė, sekretoriaujant... 2. D. K., gim. ( - ), a.k. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, 6... 3. 1. 2009-08-14 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2 d. – LR... 4. 2. 2010-04-28 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2 d., 22... 5. 3. 2010-05-20 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2 d. – 1... 6. 4. 2011-05-06 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2 d. (2... 7. 2011-12-22 Vilniaus 3 apylinkės teismo nutartimi bausmės vykdymo atidėjimas... 8. D. K. 2011m. liepos 27d. apie 19.00 val., pastato, esančio Vilniuje, Algirdo... 9. D. K. 2011m. rugpjūčio 16d. apie 2.15 val., prie UAB „Premier... 10. Kaltinamasis D. K. kaltu prisipažino iš dalies ir nurodė, kad telefono ir... 11. Paaiškino, kad gyvena Pylimo g.61-6, bet iš namų išėjęs, nes norėjęs ko... 12. Be kaltinamojo paaiškinimo, jo kaltė įrodyta nukentėjusiųjų, liudytojų... 13. Nukentėjusysis A. L. paaiškino, kad kaltinamąjį pažinojo iš matymo., iki... 14. Nukentėjusysis D. S. paaiškino, kad prieš metus laiko buvo prie stoties... 15. Liudytoja N. R. paaiškino, kad nukentėjusysis A. L. buvo jos auklėtinis... 16. Liudytoja V. S. paaiškino, kad kaltinamasis ir nukentėjusysis vizualiai... 17. Nukentėjusiojo A. L. atstovas A. L. nurodė, kad vakare paskambinusi sūnaus... 18. Liudytoja I. K. paaiškino, kad 2011m. liepos mėnesį, tikslios datos... 19. Liudytoja L. T. paaiškino, kad datos neatsimena, kad ji su D., A. ir A. buvusi... 20. Liudytojas V. U. paaiškino, kad gyveno su kaltinamuoju. Laiko neatsimena, bet... 21. Liudytojas G. Ž. paaiškino, kad iš pažįstamo U. už 50Lt nupirkęs... 22. Liudytojas M. J. paaiškino, kad kaltinamajam buvo skirtas apribojimas nuo 10... 23. Liudytojas K. B. paaiškino, kad dirbant su patruliu M. J., pagal iškvietimą,... 24. Liudytojas A. S. paaiškino, kad su kaltinamuoju esantys draugai, o... 25. Policijoj pranešimas apie, kad sumuštas ir atimta telefonas, piniginė... 26. Iš parodymo pagal nuotraukas atpažinti protokolo nustatyta, kad A. L.... 27. Tokiu būdu byloje įrodyta, kad 2011m. liepos 27d. apie 19 val. kaltinamasis... 28. Kaltinamasis neigia, kad po smūgio koja užvaldęs svetimą turtą... 29. Epizodas dėl E. S.:... 30. Iš medicininių dokumentų apžiūros protokolo, kuris surašytas dalyvaujant... 31. Tokiu būdu įrodyta, kad kaltinamasis D. K. 2011m., rugpjūčio 16d. nakty,... 32. Skiriant kaltinamajam D. K. bausmę atsižvelgiama, kad jo atsakomybę... 33. Kaltinamojo atstovė ir civilinė atsakovė A. G. nurodė, kad kaltinamasis yra... 34. Valstytbinės ligonių kasos civilinis ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.... 35. Nukentėjusysis A. L. byloje yra pareiškęs civilinį ieškinį dėl 20 Lt... 36. Nukentėjusysis D. S. pareiškė 1000Lt ieškinį dėl žalos atlyginimo... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-307... 38. D. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus LR BK 180 str.1d./nuk.... 39. Kardomąją priemonę įpareigojimą periodiškai registruoti policijos... 40. Į bausmės atlikimą įskaityti sulaikymą nuo 2011m.; rugpjūčio 16d. iki... 41. Vilniaus teritorinei ligonių kasai priteisti iš D. K. priteisti 1608/vieną... 42. Procesą dėl žalos priteisimo pagal A. L. ieškinį nutraukti.... 43. D. S. ieškinio dėl 1000Lt neturtinės žalos priteisimo netenkinti.... 44. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, o D. K. nuo nuosprendžio nuorašo...