Byla e2YT-3637-399/2019
Dėl termino kreditoriniam reikalavimui pareikšti atnaujinimo ir kreditorinio reikalavimo patvirtinimo palikėjo įpėdiniams, suinteresuoti asmenys A. A., notarė Laima Valaitė, Valstybinė mokesčių inspekcija prie finansų ministerijos

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Janina Zaržeckienė, sekretoriaujant Reginai Knezevičienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui Audriui Narvydui, nedalyvaujant suinteresuotų asmenų atstovams, teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl termino kreditoriniam reikalavimui pareikšti atnaujinimo ir kreditorinio reikalavimo patvirtinimo palikėjo įpėdiniams, suinteresuoti asmenys A. A., notarė Laima Valaitė, Valstybinė mokesčių inspekcija prie finansų ministerijos.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjas pareiškimu prašo atnaujinti praleistą terminą pareikšti kreditorinš reikalavimą mirusio skolininko E. A. įpėdinimas ir patvirtinti 123,36 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą to paties mirusio asmens. įpėdiniams,

4Pareiškėjas pareiškime nurodo, kad tuometinio marijampolės rajono apylionkės teismo sprendimu, civilinėje byloje Nr. 2-1345-571/2012 yra priteista iš mirusio šiuo metu E. A. 142,97 EUR žalos atlyginimo, pagal išduotą vykdomąjį raštą išieškojimą vykdo antstolė Asta Lukšienė ir dalis sumos išieškota, tai yra pervesta pareiškėjui 19,61 EUR. Skolininkas vykdymo procese E. A. (toliau skolininkas) mirė 2017 m. vasario 04 d. apie tai pareiškėjas sužinojo 2018 m. vasario 27 d. peržiūrint Gyventojų registro duomenis, 2018 m. balandžio 27 d. Testamentų registro duomenims nustatė, kad Valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau VMI) priėmė palikimą E. A. 2017 m. lapkričio 15 d. Antstolė A.Lukšien (toliau antstolė) apie E. A. mirtį pranešė 201-04-04 kai įstatymu nustatytas trijų mėnesių terminas pareikšti kreditorinius reikalavimus palikimą priėmusiems įpėdiniams jau buvo praleistas, todėl prašo šį terminą atnaujinti kaip praleistą dėl svarbių priežasčių ir patvirtinti pareiškėjo kreditorinį reikalavimą.

5Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas palaikė pareiškimą ir prašė jį tenkinti pareiškime išdėstytais motyvais bei argumentais.

6Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau mokesčių inspekcija arba VMI) pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad Valstybė atsako už palikėjo skolas neviršydama jai perėjusio turto tikrosios vertės pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 5.62 str. 3 d. nuostatas. Neprieštaravo termino atnaujinimui ir kreditorinio reikalavimo tvirtinimui, nustačius jog terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.

7Šio suinteresuoto asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, neatvykimas nepripažintas privalomu ir byla nagrinėjama atstovui nedalyvaujant, kadangi toks prašymas suformuluotas atsiliepime ir to nedraudžia CPK nuostatos (CPK 443 str. 5d.).

8Suinteresuotas asmuo notarė Laima Valaitė (toliau notarė) pateikė atsiliepimą į pareiškimą ir nurodė, kad neturi suinteresuotumo ir savarankiškų reikalavimų byloje bei prašo ją nagrinėti jai nedalyvaujant.

9Notarė į teismo posėdį neatvyko ir byla buvo nagrinėjama jai nedalyvaujant.

10Suinteresuotas asmuo A. A. byloje atsiliepimo nepateikusi be svarbių priežasčių.

11A. A., būdama tinkamai informuota, į teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių, nes jų iki teismo posėdžio pradžios nepranešė, atidėti bylos nagrinėjimo neprašė ir byla nagrinėjama šiam suinteresuotam asmeniui nedalyvaujant (CPK 443 str. 5d.)

12Prašymas tenkinamas.

13Bylos duomenimis nustatyta, jog Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu 2012 m. kovo 7 d. (civilinė byla Nr. 2-1345-571/2012 ) yra priteista iš E. A. pareiškėjui jo pareiškime nurodytos sumos. Vykdomasis dokumentas pateiktas antstolei Astai Lukšienei vykdyti išieškojimą. Skolininkas Vykdymo procese E. A. mirė 2017 m. vasario 4 d. Palikimą priėmė Lietuvos Respublika (Valstybė). Testamentų registro duomenimis dėl palikimo perėjimo valstybei mokesčių inspekcija kreipėsi 2017 m. lapkričio 15 d. Notarė L. Valaitė teismui suteikusi informaciją raštu Nr. S-32, 2019-06-17, kad palikimo perėjimo valstybei liudijimas neišduotas paaiškėjus, kad palikėjas turi nepilnamečių vaikų, įpėdinių pagal įstatymą, kurie nepateikę per savo atstovę – motiną dokumentų nei dėl palikimo priėmimo, nei dėl atsisakymo jį priimti. Byloje pateikti duomenys patvirtina, kad palikėjas yra E. A., gimusios -, M. A., gimusios - tėvas, o byloje suinteresuotu asmeniu esanti A. A. yra jų motina.

14Antstolė A.Lukšienė pareiškėjui ir išieškotojui Vykdymo procese 2019 balandžio 4 d. raštu pranešė, kad 2017 m. vasario 4 d. skolininkas E. A. mirė ir, kad jo vardu buvo sudaryta pensijų kaupimo sutartis su „INVIl ASEET MANAGAMENT“ bei ,kad skolos likutis yra 123,35 EUR.

15Pareiškėjas dar 2018 m. gegužės 25 d. raštu kreipėsi į Valstybinę mokesčių inspekciją kaip į E. A. palikimą priėmusį įpėdinį ir prašė 123,36 EUR sumą pervesti pareiškėjui byloje. Suma pareiškėjui nepervesta iki šio laiko.

16Dėl termino atnaujinimo

17Civilinės bylos nagrinėjamos pagal pareikštus reikalavimus ir tik dėl jų teismas pasisako (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 5 str., 135 str., 143 str.).

18Civilinėje byloje yra pareikštas reikalavimas vadovaujantis CK 5.63 str. 1 d. ir 4 d. atnaujinti praleistą 3 mėnesių terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti 2017 m. vasario 4 d. mirusio palikėjo E. A. įpėdiniams.

19CK 5.63 straipsnis reglamentuoja kreditorių reikalavimų pareiškimo ir tenkinimo tvarką. Pirmoje šio straipsnio dalyje nustatyta, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto. Reikalavimai pareiškiami neatsižvelgiant į jų patenkinimo terminų suėjimą (CK 5.63 str. 2 d.).

20Byloje nėra ginčo dėl to, kad E. A. mirė - d. ir palikimas atsirado jo mirties dieną bei, kad Valstybė yra įpėdinis priėmęs palikimą po E. A. mirties.

21Palikėjo nepilnamečiai vaikai nurodyti anksčiau taip pat yra palikėjo įpėdiniai pagal įstatymą, tačiau jie nėra priėmę palikimo po tėvo mirties. Civilinėje byloje dalyvauja suinteresuotu asmeniu jų atstovė pagal įstatymą motina A. A.. Civilinėje byloje yra duomenys iš vieningos teismų sistemos LITEKO (CPK 179 str.), kad Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nutartimi (civilinė byla Nr. S2-5557-920/2019) atsisakyta išduoti teismo leidimą A. A. atsisakyti priimti nepilnamečių vaikų Evelinos ir M. A. vardu, joms priklausantį palikimą po jų tėvo mirties E. A. mirties. Motyvuose teismas nurodęs, kad nepateiktas prašymas atnaujinti praleistą terminą – trijų mėnesių – atsisakyti priimti palikimą. To paties teismo 2019 m. gegužės 6 d. nutartimi (civilinė byla Nr. e2YT-14171-717/2019) atsisakyta priimti A. A. pareiškimą dėl termino atnaujinimo atsisakyti priimti palikimą nepilnamečių vaikų vardu, nurodyta, kad turi kreiptis į Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus, duomenų apie tokios bylos ar kitų bylų iškėlimą pagal A. A. ar nepilnamečių vaikų vardu prašymą (pareiškimą) nėra.

22Pareiškėjas nagrinėjamoje civilinėje byloje per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos, tai yra per tris mėnesius nuo 2017 m. vasario 4 d. kreditorinio reikalavimo palikimą priėmusiai Lietuvos Respublikai nepareiškė. Byloje yra duomenys, kad palikimą Valstybė priėmė 2017 m. lapkričio 15 d., šis faktas buvo įregistruotas Testamentų registre. Terminas kreditoriniams reikalavimams reikšti pasibaigė 2017 m. gegužės 4 d.

23CK 5.63 str. 4 d. nustatyta, kad teismas gali atnaujinti minėto straipsnio 1 dalyje numatytą terminą jeigu terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai.

24Trejų metų terminas yra naikinamasis, pareiškėjas šio termino nepraleidęs, kadangi pareiškimas teisme gautas 2019 m. balandžio 23 d. Pareiškėjas pranešė Valstybę atstovaujančiai Valstybinei mokesčių inspekcijai apie turimą kreditorinį reikalavimą 2018 m. gegužės 25 d. ir tuo metu jau tikrai žinojo apie E. A. mirtį, pareiškimą pateikė teismui daug vėliau, tačiau naikinamasis 3 metų terminas, nustatytas CK 5.63 str. 4d. ,nepasibaigęs, palikimą priėmęs įpėdinis Valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos neprieštarauja termino atnaujinimui. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ilgą laiką buvo sprendžiamas klausimas dėl palikimo priėmimo ar atsisakymo palikimą priimti po palikėjo mirties nepilnamečių vaikų vardu, tenkina prašymą ir atnaujina praleistą trijų mėnesių terminą, nustatytą CK 5.63 str. 1 d., kadangi nustatė, atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes jog terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (CK 5.63 str. 4.).

25Dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo

26Pareiškėjas antru reikalavimu pareiškėjas prašo patvirtinti jo kreditorinį reikalavimą 123,36 EUR dydžio mirusio palikėjo E. A. įpėdiniams.

27Pagal CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytu, savo reikalavimus kreditorius gali reikšti tiesiogiai palikimą priėmusiems įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo priėmimo administratoriui, arba pareikšti ieškinį teisme dėl paveldimo turto. Kai nėra paskirtų nei testamento vykdytojo, nei palikimo administratoriaus, kreditorių reikalavimai pareiškiami palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismui.

28Palikimo atsiradimo vieta laikoma paskutinė nuolatinė palikėjo gyvenamoji vieta, kuri nustatoma pagal CK 2.17 straipsnio l dalį (CK 5.4 straipsnio l dalis). Palikėjo paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – K. N. g. -. Pareiškėjas turi teismo sprendimu patvirtintą reikalavimo teisę į E. A., likusi neįvykdyta prievolės dalis yra 123,36 EUR sumai, palikimą priėmę įpėdiniai įgyja palikėjo teises ir pareigas, todėl reikalavimas tenkinamas ir kreditorinis reikalavimas patvirtinamas.

29Palikimą E. A. yra priėmusi Lietuvos Respublika (Valstybė), kuri atsako už palikėjo skolas neviršydama jai perėjusio paveldėto turto tikrosios vertės (CK 5.62 str. 3 d.). Suinteresuotas asmuo Valstybė, atstovaujama valstybinės mokesčių inspekcijos, šio reikalavimo tenkinimui neprieštarauja.

30Nutartis siunčiama Kalvarijos savivaldybės notaro biuro notarei Laimai Valaitei, kad apie teismo patvirtintą kreditorinio reikalavimo pareiškimo faktą būtų informuotas kiekvienas fizinis ir juridinis asmuo, kuris yra kreipęsis ar kreipsis dėl palikėjo palikimo priėmimo, neatsižvelgiant į paveldėjimo pagrindą ir būdą.

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 577, 578 straipsniais teismas

Nutarė

32Prašymą tenkinti.

33Atnaujinti pareiškėjui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui, praleistą trijų mėnesių terminą kreditoriniam reikalavimui, mirusio skolininko E. A., asmens kodas ( - ) įpėdiniams, priėmusiems palikimą, pareikšti.

34Patvirtinti pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus, juridinio asmens kodas 188677622, 123.36 eurų kreditorinį reikalavimą mirusio palikėjo E. A., asmens kodas ( - ) palikimą priėmusiems įpėdiniams.

35Nutarties įsiteisėjusios patvirtintą kopiją siųsti palikimo atsiradimo vietą aptarnaujančiam notarų biurui – Kalvarijos savivaldybės notaro biuro notarei Laimai Valaitei, Kalvarija, Laisvės g. 14, Marijampolė.

36Nutarties patvirtintas kopijas siųsti (teikti) suinteresuotiems asmenims

37Nutartis skundžiama gali būti atskiruoju skundu per 7 dienas nuo priėmimo dienos per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Janina... 2. Teismas... 3. pareiškėjas pareiškimu prašo atnaujinti praleistą terminą pareikšti... 4. Pareiškėjas pareiškime nurodo, kad tuometinio marijampolės rajono... 5. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas palaikė pareiškimą ir prašė... 6. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 7. Šio suinteresuoto asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, neatvykimas... 8. Suinteresuotas asmuo notarė Laima Valaitė (toliau notarė) pateikė... 9. Notarė į teismo posėdį neatvyko ir byla buvo nagrinėjama jai... 10. Suinteresuotas asmuo A. A. byloje atsiliepimo nepateikusi be svarbių... 11. A. A., būdama tinkamai informuota, į teismo posėdį neatvyko be svarbių... 12. Prašymas tenkinamas.... 13. Bylos duomenimis nustatyta, jog Marijampolės rajono apylinkės teismo... 14. Antstolė A.Lukšienė pareiškėjui ir išieškotojui Vykdymo procese 2019... 15. Pareiškėjas dar 2018 m. gegužės 25 d. raštu kreipėsi į Valstybinę... 16. Dėl termino atnaujinimo... 17. Civilinės bylos nagrinėjamos pagal pareikštus reikalavimus ir tik dėl jų... 18. Civilinėje byloje yra pareikštas reikalavimas vadovaujantis CK 5.63 str. 1 d.... 19. CK 5.63 straipsnis reglamentuoja kreditorių reikalavimų pareiškimo ir... 20. Byloje nėra ginčo dėl to, kad E. A. mirė - d. ir palikimas atsirado jo... 21. Palikėjo nepilnamečiai vaikai nurodyti anksčiau taip pat yra palikėjo... 22. Pareiškėjas nagrinėjamoje civilinėje byloje per tris mėnesius nuo palikimo... 23. CK 5.63 str. 4 d. nustatyta, kad teismas gali atnaujinti minėto straipsnio 1... 24. Trejų metų terminas yra naikinamasis, pareiškėjas šio termino... 25. Dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo... 26. Pareiškėjas antru reikalavimu pareiškėjas prašo patvirtinti jo... 27. Pagal CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytu, savo reikalavimus kreditorius gali... 28. Palikimo atsiradimo vieta laikoma paskutinė nuolatinė palikėjo gyvenamoji... 29. Palikimą E. A. yra priėmusi Lietuvos Respublika (Valstybė), kuri atsako už... 30. Nutartis siunčiama Kalvarijos savivaldybės notaro biuro notarei Laimai... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 32. Prašymą tenkinti.... 33. Atnaujinti pareiškėjui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 34. Patvirtinti pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 35. Nutarties įsiteisėjusios patvirtintą kopiją siųsti palikimo atsiradimo... 36. Nutarties patvirtintas kopijas siųsti (teikti) suinteresuotiems asmenims... 37. Nutartis skundžiama gali būti atskiruoju skundu per 7 dienas nuo priėmimo...