Byla 2-3561-894/2012
Dėl antstolio veiksmų

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Modus“ skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui Robertui Vaitkevičiui, išieškotojui UAB „Omnitel“ dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti antstolio Roberto Vaitkevičiaus 2011-12-28 Patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo Nr. LP/N-2421; panaikinti antstolio Roberto Vaitkevičiaus 2011-12-29 Patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo Nr. SD-9549.

3Pareiškėjas nurodė, kad antstolis Robertas Vaitkevičius 2011-12-28 priėmė Patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo Nr. LP/N-2421 (toliau vadinamą - „Patvarkymu 1“), kuriuo inter alia patvarkyta, vykdant vykdomąją bylą Nr. 0147/11/01923, iš UAB „Modus“ išieškoti ir paskirstyti UAB „Omnitel“ naudai 95759,19 Lt sumą. Antstolis Robertas Vaitkevičius 2011-12-29 priėmė Patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo Nr. SD-9549 (toliau vadinamą - „Patvarkymu 2“), kuriuo inter alia patvarkyta užbaigti vykdomąją bylą Nr. 0147/11/01923 ir grąžinti vykdomąjį dokumentą. UAB „Modus“ pareiškia, jog nesutinka tiek su Patvarkymu l, tiek su Patvarkymu 2. Antstolio Roberto Vaitkevičiaus žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0147/11/01923, kurioje vykdomas išieškojimas UAB „Omnitel“ naudai iš UAB „Modus“ (vykdomasis dokumentas - Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011-07-26 išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-624-67/2011; pagrindinės skolos suma - 76 437,10 Lt). Vykdomojoje byloje Nr. 0147/11/01923 buvo atlikti vykdomieji veiksmai, kurių pagrindu nuo UAB „Modus“ atsiskaitomosios sąskaitos buvo nurašyta 95 759,19 Lt suma. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad UAB „Modus“ yra kreipusis į Vilniaus miesto 2-ąjį apylinkės teismą su prašymu, kuriuo, remdamasi CPK 284 str. 1 d. suteikta teise, prašo Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010-12-20 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-624-67/2010 vykdymą išdėstyti tokiu grafiku: 10000,00 Lt - per 5 kalendorines dienas nuo nutarties, kuria nustatomas sprendimo vykdymo išdėstymas, įsiteisėjimo dienos; 10000,00 Lt - per 30 kalendorinių dienų nuo termino prieš tai einančiam mokėjimui atlikti pasibaigimo dienos; 10000,00 Lt - per 30 kalendorinių dienų nuo termino prieš tai einančiam mokėjimui atlikti pasibaigimo dienos; 10000,00 Lt - per 30 kalendorinių dienų nuo termino prieš tai einančiam mokėjimui atlikti pasibaigimo dienos; 10000,00 Lt - per 30 kalendorinių dienu nuo termino prieš tai einančiam mokėjimui atlikti pasibaigimo dienos; 10 000,00 Lt - per 30 kalendorinių dienų nuo termino prieš tai einančiam mokėjimui atlikti pasibaigimo dienos; likusi suma - per 30 kalendorinių dienų nuo termino prieš tai einančiam mokėjimui atlikti pasibaigimo dienos. Be to, 2012-01-26 9:00 val. Vilniaus miesto 2-ajame apylinkės teisme yra paskirtas teismo posėdis, kuriame bus sprendžiamas Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010-12-20 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-624-67/2010 vykdymo išdėstymo klausimas pagal UAB „Modus“ prašymą. Vykdymo veiksmai dėl 95759,19 Lt sumos nusirašymo laiko atžvilgiu atlikti po to, kai buvo kreiptasi dėl sprendimo vykdymo išdėstymo. UAB „Modus“ antstoliui Robertui Vaitkevičiui pateikė 2011-12-06 prašymą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo, kuriuo prašė sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0147/11/01923 (tame tarpe veiksmus, susijusius su nusirašytos sumos paskirstymu) iki tol, kol Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas išspręs klausimą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010-12-20 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-624-67/2010 vykdymo išdėstymo. Antstolis Robertas Vaitkevičius vykdomosios bylos Nr. 0147/11/01923 nesustabdė bei vėliau priėmė Patvarkymą l ir Patvarkymą 2. Antstoliui Robertui Vaitkevičiui buvo žinoma ta aplinkybė, jog UAB „Modus“ yra kreipusis į Vilniaus miesto 2-ąjį apylinkės teismą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010-12-20 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-624-67/2010 vykdymo išdėstymo, t.y. antstoliui buvo puikiai žinoma, jog Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas priims procesinį sprendimą, kurio pagrindu vykdomajame dokumente nurodytos sumos galimai bus išdėstytos ir bus negalima nuo UAB „Modus“ atsiskaitomosios sąskaitos nurašytos sumos iškart paskirti išieškotojui. Taigi antstolis Robertas Vaitkevičius puikiai žinojo susidariusią situaciją, tačiau nelaukdamas, kol Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas išspręs 2010-12-20 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-624-67/2010 vykdymo išdėstymo klausimą, priėmė Patvarkymą l ir Patvarkymą 2. Patvarkymo l ir Patvarkymo 2 priėmimo metu egzistavo objektyvios aplinkybės, kurios neleido antstoliui Robertui Vaitkevičiui priimti Patvarkymo l ir Patvarkymo 2. Šiuo atveju antstolis Robertas Vaitkevičius, laikydamasis jam kaip specialiajam subjektui taikomų aukštesnių veiklos standartų, privalėjo sulaukti, kol bus išspręstas klausimas dėl 2010-12-20 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-624-67/2010 vykdymo išdėstymo. UAB „Modus“ vertinimu, antstolis negalėjo atlikti aukščiau nurodytų veiksmų, nes jie pažeidė vykdymo procese dalyvaujančių šalių interesų pusiausvyrą, t.y. absoliuti pirmenybė buvo suteikta išieškotojui UAB „Omnitel“, o UAB „Modus“ interesai buvo absoliučiai paneigti. UAB „Modus“ tuo atveju, jeigu Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas išdėstys 2010-12-20 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-624-67/2010 vykdymą, turėtų atlikinėti visą eilę papildomų veiksmų ir apskritai nebūtų aišku, ar sprendimas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo galėtų būti realiai įvykdytas. Be to, juk yra akivaizdu, kai nėra išspręstas toks esminis klausimas kaip vykdomajame dokumente nurodytos sumos vykdymo išdėstymo klausimas, pati vykdomoji byla negali būti baigiama, nes nėra pagrindo konstatuoti, jog yra atlikti visi vykdymo veiksmai ir, jog daugiau jokių vykdymo veiksmų nereikės atlikinėti. Tokiu būdu antstolis Robertas Vaitkevičius absoliučiai paneigė ir pažeidė UAB „Modus“ teises ir teisėtus interesus bei nesilaikė jam, kaip specialiajam subjektui taikomų veiklos standartų, o tai patvirtina Patvarkymo 1 ir Patvarkymo 2 nepagrįstumą, o tuo pačiu ir neteisėtumą.

4Suinteresuotas asmuo antstolis Robertas Vaitkevičius teismui pateiktame atsiliepime į skundą nurodė, kad 2011 11 11 antstoliui Robertui Vaitkevičiui buvo pateiktas vykdyti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2011 07 26 vykdomasis dokumentas dėl skolos išieškojimo iš UAB „Modus“, įm.k. 132274964. trečios eilės išieškotojo UAB „Omnitel“ naudai. Nenustačius LR CPK 651 str. 2 d. nurodytų kliūčių priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą, antstolis priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą ir pradėjo jį vykdyti. Buvo užvesta vykdomoji byla Nr. 0147/11/01923. Skolininkas UAB „Modus“, įm.k. 132274964. iki vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti, neįvykdė su išieškojimu susijusios rezoliucinės sprendimo dalies. Vadovaujantis LR CPK 655-657 str., skolininkui buveinės registracijos adresu registruotu laišku 2011 11 14 buvo išsiųstas ir 2011 11 18 įteiktas raginimas įvykdyti sprendimą vykdomojoje byloje Nr. 0147/11/01923, tačiau ir per raginime nustatytą terminą skolininkas neįvykdė su išieškojimu susijusios rezoliucinės sprendimo dalies, todėl antstolis savo iniciatyva ėmėsi visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas. Buvo atlikti pirminiai vykdomieji veiksmai, užklausti reikiami asmenys dėl skolininko turto ir pajamų ir taikytos priverstinio vykdymo priemonės. Kadangi antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Vykdymo proceso metu 2011 12 05 patvarkymu areštuoti lėšas buvo areštuotos lėšos, esančias skolininko UAB „Modus“, įm.k. 132274964 sąskaitose. Patvarkymas areštuoti lėšas ir 2011 12 05 patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo su vykdymo išlaidų apskaičiavimu, registruotąja pašto siunta, buvo išsiųsta skolininkui. Kredito įstaiga iš skolininko banko sąskaitos 2011 12 06 nurašė ir į antstolio depozitinę sąskaitą įskaitė visas išieškotinas lėšas skolai pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 2-624-67/2011 ir vykdymo išlaidoms padengti vykdomojoje byloje Nr. 147/11/01923. Po vykdomojo dokumento įvykdymo ir taikytų priverstinių vykdymo priemonių panaikinimo antstolio kontoroje 2011 12 07 buvo gautas skolininko UAB „Modus“, įm.k. 132274964 prašymas dėl vykdymo veiksmų sustabdymo. Tačiau skolininkas antstoliui prašymą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo pateikė, jau po teismo sprendimo įvykdymo. Skolininkas turėdamas pakankamai piniginių lėšų skolai pagal vykdomąjį dokumentą sumokėti (kas matosi iš vykdomosios bylos medžiagos), turi visas galimybes įvykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą. Tačiau šios savo pareigos, skolininkas nevykdė ir piktybiškai vengė vykdyti, sprendžiama iš to, kad Vilniaus m. 2 ojo apylinkės teismo sprendimas yra įsiteisėjęs 2011 07 07, o tik praėjus ilgam laiko tarpui ir išieškotojui kreipusis į antstolį bei antstoliui 2011 11 11 pradėjus laikyti priverstines vykdymo priemones, skolininkas pateikė prašymą dėl vykdomosios bylos sustabdymo ir teismo sprendimo vykdymo išdėstymo. Skolininkas turi visas galimybes, o atlikdamas savo pareigas net privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Kadangi skolininkas piktnaudžiauja savo teisėmis ir nesiėmė jokių veiksmu, kad įvykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą, teismas gali atsisakyti jas ginti. Būtent skolininkas pažeidžia bendruosius teisingumo, sąžiningumo principus, kadangi skolininkas visomis priemonėmis vengė pilnai atsiskaityti su kreditoriumi. Antstolis ėmėsi visų numatytų pareigų, t.y. savo iniciatyva ėmėsi visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas. Tik esant teismo nutarčiai ar LR CPK 625-627 str. numatytiems pagrindams antstolis būtų turėjęs teisinį pagrindą sustabdyti vykdomąją bylą, o nesant tokiai nutarčiai nėra įstatyminio pagrindo sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0147/11/01923. Antstoliui sustabdžius vykdomąją bylą būtu pažeisti ir tinkamai neapgintos išieškotojo teisės ir įstatymų saugomi interesai. Patvarkymas dėl vykdymo veiksmų atidėjimo ar vykdomosios bylos sustabdymo turi būti priimamas, kai paaiškėja aplinkybės, dėl kurių vykdymo veiksmai atidedami ar vykdomoji byla sustabdoma. Visos šios aplinkybės, kai antstolis privalo ar turi teise atidėti vykdymo veiksmus arba sustabdyti vykdomąją bylą, yra nurodytos LR CPK 626 ir 627 straipsniuose. Šių aplinkybių sąrašas yra baigtinis, todėl antstolis, įgyvendindamas LR CPK 625 str. nuostatas, negali viršyti jam suteiktų įgalinimų (LR CPK 585 str. 4 d.) ir atidėti vykdymo veiksmus arba sustabdyti vykdomąją bylą, kai nėra LR CPK 626 str. ar 627 str. nustatytų teisinių pagrindų. Vykdymo proceso metu nebuvo nustatyta nei viena teisės norminiuose aktuose nurodyta aplinkybė, dėl kurios vykdymo veiksmai turėtų būti sustabdyti. Skolininko kreipimasis į teismą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo savaime nesukuria antstoliui pagrindo sustabdyti vykdomąją bylą ar atidėti vykdymo veiksmus ir nesuteikia jam tokios teisės. Skolininkas turėjo visas galimybės pasinaudoti LR CPK 510 str. numatytomis teisėmis ir kreiptis į teismą, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, t.y. vykdomosios bylos sustabdymo, tačiau skolininkui to nepadarius, antstolis privalėjo priimti patvarkymą dėl išieškotu lėšų paskirstymo, kas ir buvo atlikta, kadangi iki vykdymo veiksmų atlikimo, t.y iki patvarkymo dėl išieškotų lėšų paskirstymo ir patvarkymo dėl vykdomosios bylos užbaigimo antstolio veiksmai teismo nutartimi nebuvo sustabdyti. Taip pat nebuvo apskųstas antstolio patvarkymas dėl skolininko prašymo sustabdyti vykdymo veiksmus ir nebuvo jokio ginčo dėl vykdymo išlaidu dydžio, todėl antstolis neskirstyti lėšas neturėjo teisinio pagrindo bei jis, tai privalėjo atlikti, nes nepaskirsčius lėšas būtų pažeistos išieškotojo teisės ir įstatymų saugomi interesai. Antstolis, vykdydamas teismo sprendimus privalo griežtai laikytis LR CPK bei jo pagrindu priimtu kitu teisės aktų nustatytos teismo sprendimu vykdymo proceso tvarkos, taip pat privalo imtis visų teisėtu priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti. Skolininkas UAB „Modus“ savo skunde prašo panaikinti aukščiau minimus antstolio aptvarkymus, tačiau konkrečiai nenurodo kokias procesines ar materialinės teisės normas antstolis priimdamas minimus patvarkymus pažeidė. Būtent skolininkas pažeidžia bendruosius teisingumo, sąžiningumo principus, kadangi skolininkas visomis priemonėmis vengė pilnai atsiskaityti su kreditoriumi.

5Suinteresuotas asmuo UAB „Omnitel“ teismui pateiktame atsiliepime į skundą nurodė, kad ginčas tarp UAB „Omnitel“ ir UAB „Modus“ dėl skolos priteisimo yra užbaigtas ir patvirtintas įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja vykdytinumo savybę - jis turi būti besąlygiškai įgyvendinamas, o atsisakius sprendimą įvykdyti geruoju, gali būti vykdomas priverstinai. Civilinio proceso kodekso 634 straipsnio 2 dalis bei Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis įpareigoja antstolį imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeidžiant kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. UAB „Modus“ nepagrįstai nurodo, kad antstolis Robertas Vaitkevičius negalėjo priimti patvarkymų, nes privalėjo sulaukti, kol Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme bus išspręstas klausimas dėl 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-624-67/2010 vykdymo išdėstymo. Skolininko kreipimasis į teismą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo nesudaro pagrindo antstoliui sustabdyti vykdymo veiksmus. Savo iniciatyva arba vykdymo proceso dalyvių prašymu antstolis savo patvarkymu gali vykdymo veiksmus atidėti ar vykdomąją bylą sustabdyti. Vykdomosios bylos sustabdymas pagal diskrecijos teisės suteikimą antstoliui spręsti sustabdymo reikalingumą skirstomas į dvi rūšis: privalomąjį ir fakultatyvųjį. Atitinkamai Civilinio proceso kodekso 626 bei 627 straipsniuose išvardinti baigtiniai sąrašai pagrindų vykdomajai bylai sustabdyti. Šiuo atveju konstatuotina, kad nebuvo nė vienos iš aukščiau nurodytose teisės normose įstatymų leidėjo numatytų aplinkybių, kurioms esant antstolis būtų privalėjęs (ar galėjęs) vykdymo veiksmus atidėti ar sustabdyti, o nepagrįstai sustabdžius vykdomąją bylą, būtų pažeisti teisėti išieškotojo interesai bei vilkinamas sprendimo įvykdymas. 2012 m. sausio 26 d. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas priėmė nutartį, kuria UAB „Modus“ prašymo dėl 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-624-67/2010 vykdymo išdėstymo netenkino. Darytina išvada, kad antstolio Roberto Vaitkevičiaus Patvarkymai yra teisėti ir nėra jokio pagrindo juos naikinti.

6Skundas atmestinas.

7Nustatyta, kad antstolis Robertas Vaitkevičius 2012-01-18 patvarkymu dėl skolininko skundo nustatė, kad vykdymo proceso metu skolininkas UAB „Modus“ pateikė antstoliui 2012 01 09 d. skundą, kuriame prašoma panaikinti antstolio Roberto Vaitkevičiaus 2011 12 28 patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo LP/N2421 ir patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo Nr. SD-9549. Antstolis nustatė, kad skolininko skundas yra nepagrįstas, todėl tenkinti jį nėra teisinio pagrindo. 2011 11 11 antstoliui Robertui Vaitkevičiui buvo pateiktas vykdyti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2011 07 26 vykdomasis dokumentas dėl skolos išieškojimo iš UAB „Modus“, įm.k. 132274964, trečios eilės išieškotojo UAB „Omnitel“ naudai. Nenustačius LR CPK 651 str. 2 d. nurodytų kliūčių priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą, antstolis priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą ir pradėjo jį vykdyti (Lietuvos Respublikos Antstolių įstatymo 21 str. 1 d. ir LR CPK 651 str. 3 d.). Buvo užvesta vykdomoji byla Nr. 0147/11/01923. Skolininkas UAB „Modus“, įm.k. 132274964, iki vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti, neįvykdė su išieškojimu susijusios rezoliucinės sprendimo dalies. Vadovaujantis LR CPK 655-657 str., skolininkui buveinės registracijos adresu registruotu laišku 2011 11 14 buvo išsiųstas ir 2011 11 18 įteiktas raginimas įvykdyti sprendimą vykdomojoje byloje Nr. 0147/11/01923, tačiau ir per raginime nustatytą terminą skolininkas neįvykdė su išieškojimu susijusios rezoliucinės sprendimo dalies, todėl antstolis savo iniciatyva ėmėsi visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas (LR CPK 634 str. 2 d.). Buvo atlikti pirminiai vykdomieji veiksmai (LR CPK 654 str.), užklausti reikiami asmenys dėl skolininko turto ir pajamų (LR CPK 688 str.) ir taikytos priverstinio vykdymo priemonės (LR CPK 624 str. 2 d.). Kadangi antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (LR CPK 634 str. 2 d.). Vykdymo proceso metu vadovaujantis LR CPK 624 ir 689 str. 2011 12 05 patvarkymu areštuoti lėšas buvo areštuotos lėšos, esančias skolininko UAB „Modus“, įm.k. 132274964 sąskaitose. Vadovaujantis LR CPK 605 str. patvarkymas areštuoti lėšas ir 2011 12 05 patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo su vykdymo išlaidų apskaičiavimu, registruotąja pašto siunta, buvo išsiųsta skolininkui. Kredito įstaiga iš skolininko banko sąskaitos 2011 12 06 nurašė ir į antstolio depozitinę sąskaitą įskaitė visas išieškotinas lėšas skolai pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 2-624-67/2011 ir vykdymo išlaidoms padengti vykdomojoje byloje Nr. 147/11/01923. Po vykdomojo dokumento įvykdymo ir taikytų priverstinių vykdymo priemonių panaikinimo antstolio kontoroje 2011 12 07 buvo gautas skolininko UAB „Modus“, įm.k. 132274964 prašymas dėl vykdymo veiksmų sustabdymo. Skolininkas antstoliui prašymą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo pateikė, jau po teismo sprendimo įvykdymo. Skolininkas turėdamas pakankamai piniginių lėšų skolai pagal vykdomąjį dokumentą sumokėti, turi visas galimybes įvykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą (LR CPK 18 str), tačiau šios savo pareigos, numatytos LR CPK 18 str., skolininkas nevykdė ir piktybiškai vengė vykdyti. Skolininkas turi visas galimybes, o atlikdamas savo pareigas net privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus (LR CPK 1.5 str.). Kadangi skolininkas piktnaudžiauja savo teisėmis ir nesiėmė jokių veiksmų, kad įvykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą, teismas gali atsisakyti jas ginti (LR CK 1.137 str. 3 d.). Su skolininko skunde išsakytais argumentais, kad antstolis absoliučiai paneigė ir pažeidė UAB „Modus“ teises ir teisėtus interesus bei nesilaikė jam, specialiajam subjektui taikomų veiklos standartų, o tai patvirtina patvarkymo dėl išieškotų lėšų paskirstymo ir patvarkymo dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo nepagrįstumą, nesutinka. Kadangi antstolis ėmėsi visų LR CPK 634 str. 2 d. numatytų pareigų, t.y. savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 612 str. vykdymo procese numatyti klausimai sprendžiami teisino nutartimi. Tik esant teismo nutarčiai ar LR CPK 625-627 str. numatytiems pagrindams antstolis būtų turėjęs teisinį pagrindą sustabdyti vykdomąją bylą, o nesant tokios nutarties nėra įstatyminio pagrindo sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0147/11/01923. Akcentuotina, kad antstoliui sustabdžius vykdomąją bylą būtu pažeisti ir tinkamai neapginti išieškotojo teisės ir įstatymų saugomi interesai. LR CPK 625 str. 1 d. nuostata taikoma ir aiškinama sistemiškai su kitomis LR CPK normomis, reglamentuojančiomis vykdomosios bylos sustabdymą ar vykdymo veiksmų atidėjimą. Patvarkymas dėl vykdymo veiksmų atidėjimo ar vykdomosios bylos sustabdymo turi būti priimamas, kai paaiškėja aplinkybės, dėl kurių vykdymo veiksmai atidedami ar vykdomoji byla sustabdoma (LR CPK 625 str. 2 d.). Visos šios aplinkybės, kai antstolis privalo ar turi teisę atidėti vykdymo veiksmus arba sustabdyti vykdomąją bylą, yra nurodytos LR CPK 626 ir 627 straipsniuose. Šių aplinkybių sąrašas yra baigtinis, todėl antstolis, įgyvendindamas LR CPK 625 str. nuostatas, negali viršyti jam suteiktų įgalinimų (LR CPK 585 str. 4 d.) ir atidėti vykdymo veiksmus arba sustabdyti vykdomąją bylą, kai nėra LR CPK 626 str. ar 627 str. nustatytų teisinių pagrindų. Vykdymo proceso metu nebuvo nustatyta nei viena teisės norminiuose aktuose nurodyta aplinkybė, dėl kurios vykdymo veiksmai turėtų būti sustabdyti. Skolininko kreipimasis į teismą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo savaime nesukuria antstoliui pagrindo sustabdyti vykdomąją bylą ar atidėti vykdymo veiksmus ir nesuteikia jam tokios teisės. Skolininkas turėjo visas galimybes pasinaudoti LR CPK 510 str. numatytomis teisėmis ir kreiptis į teismą, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, t.y. vykdomosios bylos sustabdymo, tačiau skolininkui to nepadarius, antstolis privalėjo vadovaujantis LR Teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 85-90 p. nurodytais terminais priimti patvarkymą dėl išieškotu lėšų paskirstymo, kas ir buvo atlikta, kadangi iki vykdymo veiksmu atlikimo, t.y iki patvarkymo dėl išieškotu lėšų paskirstymo ir patvarkymo dėl vykdomosios bylos užbaigimo antstolio veiksmai teismo nutartimi nebuvo sustabdyti. Taip pat nebuvo apskųstas antstolio patvarkymas dėl skolininko prašymo sustabdyti vykdymo veiksmus ir nebuvo jokio ginčo dėl vykdymo išlaidų dydžio, todėl antstolis neturėjo teisinio pagrindo neskirstyti lėšų. Jis, tai privalėjo atlikti, nes nepaskirsčius lėšų, būtu pažeistos išieškotojo teisės ir įstatymu saugomi interesai, LR CPK 7 str. 1 d., ir 634 str. 2 d., nuostatos. Antstolis, vykdydamas teismo sprendimus privalo griežtai laikytis LR CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos, taip pat privalo imtis visų teisėtu priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti.

8Antstolio veiksmai vykdymo procese reglamentuojami ir jo įgalinimai nustatyti Civilinio proceso kodekso VI dalies normose bei Sprendimų vykdymo instrukcijoje. Vykdymo procese antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad vykdomasis dokumentas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas. Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (CPK 634 str. 2 d., Antstolių įstatymo 3 str. 2 d.). Antstolio procesinę veiklą kontroliuoja teismas (CPK 594 str.). Vykdymo procesu yra ribojamos asmenų teisės, taikant valstybinę prievartą. Todėl antstolis teisėtai gali atlikti tik tokius veiksmus, kurie yra numatyti įstatymo, laikydamasis tų veiksmų atlikimo tvarkos. Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia ir tai, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą. Vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu (CPK 613 str. 1 d.), kuris gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. Nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų ir vertindamas tų veiksmų teisėtumą, teismas turi įvertinti, ar atlikdamas konkretų procesinį veiksmą antstolis laikėsi įstatymo reikalavimų, ar spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą, atsižvelgė į teisėtus šalių interesus.

9Skundu pareiškėjas prašo panaikinti antstolio Roberto Vaitkevičiaus 2011-12-28 Patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo Nr. LP/N-2421 ir panaikinti antstolio Roberto Vaitkevičiaus 2011-12-29 Patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo Nr. SD-9549, tačiau vertinant pareiškėjo skunde nurodytus argumentus, kad antstolis Robertas Vaitkevičius, privalėjo sulaukti, kol bus išspręstas klausimas dėl 2010-12-20 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-624-67/2010 vykdymo išdėstymo, nustatyta, kad pareiškėjas iš esmės nesutinka su antstolio atsisakymu tenkinti skolininko prašymą sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0147/11/01923.

10Nustatyta, kad antstolis Robertas Vaitkevičius 2011-12-28 priėmė išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą (b.l. 6), 2011-12-29 antstolis Robertas Vaitkevičius priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo (b.l. 7), 2011-12-01 UAB „Modus“ kreipėsi į Vilniaus miesto 2-ąjį apylinkės teismą, prašydama išdėstyti 2010-12-20 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-624-67/2010 vykdymą. Patikrinus teismų informacinės sistemos duomenis nustatyta, kad 2012-01-26 Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas nutartimi nutarė UAB „Modus“ prašymo dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010-12-20 sprendimo vykdymo išdėstymo netenkinti. Teismas minėta nutartimi nustatė, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-12-20 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-624-67/2010 pilnai įvykdytas, t.y. teismo priteista ieškovui UAB „Omnitel“ 76437,10 Lt suma ir 6 procentų metinės palūkanos pilnai iš atsakovo UAB „Modus“ išieškotos ir vykdomasis dokumentas 2012-01-02 grąžintas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui.

11Civilinio proceso kodekso 626 straipsnyje yra numatytas privalomojo vykdomosios bylos ir vykdymo veiksmų sustabdymo pagrindų baigtinis sąrašas. Teismas vertina, kad antstoliui priimant ginčijamą 2011-12-29 patvarkymą nebuvo nė vieno įstatyme nurodyto pagrindo privalomai sustabdyti vykdomąją bylą. Civilinio proceso kodekso 627 straipsnyje išvardintas baigtinis sąrašas atvejų, kai antstolis turi teisę (bet ne pareigą) sustabdyti vykdomąją bylą ar atidėti vykdymo veiksmus. Šiame straipsnyje nėra numatyto vykdymo veiksmų atidėjimo pagrindo – raštiško skolininko prašymo. Aptariamoje įstatymo normoje taip pat nėra numatyta, jog skolininkui kreipusis į teismą su prašymu dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, antstolis galėtų visiškai ar iš dalies sustabdyti įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą arba atidėti vykdymo veiksmus. Todėl kaip nepagrįstas atmestinas pareiškėjo argumentas, kad antstoliui nesustabdžius vykdymo veiksmų ir priverstinai įvykdžius sprendimą, buvo neatsižvelgta į tai, kad Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas galimai priims procesinį sprendimą, kurio pagrindu vykdomajame dokumente nurodytos sumos galimai bus išdėstytos ir bus negalima nuo UAB „Modus“ atsiskaitomosios sąskaitos nurašytos sumos iškart paskirti išieškotojui. Teismas sprendžia, kad pagrindų atidėti vykdymo veiksmus nebuvo. Todėl antstolis pagrįstai atmetė skolininko prašymą sustabdyti vykdymo veiksmus.

12Teismo vertinimu, vykdymo veiksmų sustabdymas neatitiktų išieškotojo interesų. Nebūtų pasiekti vykdomojo proceso tikslai – kuo greičiau ir realiai įvykdyti teismo procesinį sprendimą. Tuo tarpu, atsisakymu vykdymo veiksmus atidėti arba sustabdyti, kol bus išspręstas klausimas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, iš esmės nepažeidžiamos skolininko teisės ir teisėti interesai, kadangi skolininkas bet kuriuo atveju privalo vykdyti teismo procesinį sprendimą (CPK 18 straipsnis). Pažymėtina, jog tokią praktiką formuoja ir Kauno apygardos teismas (Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-2377-254/2011). Akcentuotina, kad viena iš skolininko teisių vykdymo procese yra sudaryti taikos sutartį su išieškotoju, tame tarpe ir dėl sprendimo vykdymo išdėstymo (CPK 595 str., 643 str. 7 p.). Taikos sutarties pateikimas išieškojimą vykdančiam antstoliui, būtų imperatyvus pagrindas vykdomosios bylos vykdymą sustabdyti.

13Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 513 straipsniu, teismas

Nutarė

14Atmesti pareiškėjo UAB „Modus“, įmonės kodas 132274964, skundą dėl antstolio Roberto Vaitkevičiaus veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0147/11/01923.

15Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai