Laba, nutiko toks dalykas, kad dukra buvo nusikaltimo liudininkė. Ji yra nepilnametė. Apklausos metu dalyvavo ir įtariamasis kuris jai kėlė spaudimą, ji išsigando ir kaip suprantate pasakė, tai ką norėjo išgirsti kone pats įtariamasis.
Po apklausos mums su vyru paaiškino, kad antros apklausos niekas nevykdys, nes dukra per jauna, todėl apklausa vyksta tik kartą. Mes su vyrų suprantame, kad dukra pabijojusi įtariamojo pasakė netiesą, nes namie ji papasakojo kas įvyko iš tikro. Ar galime skųsti tokį elgesį pareigūnų?
Laba diena, Gerb. Eglė

Siūlyčiauapžvelgti LR Generalinio prokuroro įsakymą Dėl Rekomendacijų Dėl Nepilnamečio Liudytojo ir Nukentėjusiojo
Apklausos Patvirtinimą 2009m. rugsėjo 16 d. Nr. I-126
Kuriame nurodyta jog -
„BPK 186 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jei įtariamasis gali daryti poveikį, teisėjas
nutartimi neleidžia įtariamajam ir jo gynėjui dalyvauti nepilnamečio liudytojo ar nukentėjusiojo
apklausoje, o to paties straipsnio 4 dalyje numatyta, kad nepilnamečio apsaugos interesais teisėjo
nutartimi tiek įtariamajam, tiek kitiems proceso dalyviams gali būti neleista dalyvauti patalpoje,
kurioje atliekama apklausa.“
Darant išvada, jeigu teisėjas neturėjo abejonių dėl galimo spaudimo, tuomet jo veiksmus galite skųsti įstatymo nustatyta
tvarka - siūlyčiau peržvelgti Baudžiamojo proceso kodeksą.