Byla 1-117-970/2016
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Džiuginta Plukienė,

2teismo posėdyje išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorės Romutės Švaikauskaitės pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje

3A. P., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, vedęs, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, gyvenantis ( - ), teistas 2015 m. gegužės 18 d. teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 2 dalį laisvės apribojimu 4 mėnesiams, 2015 m. spalio 16 d. išregistruotas iš probuojamųjų asmenų duomenų registro, teistumas neišnykęs, kaltinamas pagal BK 140 straipsnio 2 dalį.

4Teismas

Nustatė

5kaltinamasis A. P. 2016 m. lapkričio 26 d. apie 20.00 val., gyvenamajame name, esančiame ( - ), mušdamas artimoje aplinkoje sukėlė žmogui – šeimos nariui (sutuoktiniui) – L. P. fizinį skausmą ir ją sužalojo, o būtent, minėto namo antrajame aukšte esančioje virtuvėje, tyčia sudavė rankos kumščiu ne mažiau kaip vieną smūgį sutuoktinei L. P. į galvos sritį, tokiu būdu nukentėjusiajai L. P. sukėlė fizinį skausmą ir padarė galvos bei periorbitalinių audinių sumušimą.

6Kaltinamasis A. P., pareiškus jam įtarimą dėl BK 140 straipsnyje 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymo ir apklausus įtariamuoju, kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad su sutuoktine L. P. ir dvejomis nepilnametėmis dukromis gyvena namo, esančio ( - ), antrajame aukšte. 2016 m. lapkričio 26 d. apie 20.00 val. su žmona virtuvėje gėrė alų. Išgėrė apie 1,5 l 7,5 laipsnių stiprumo alaus, dėl to jautėsi apsvaigęs. Geriant alų susibarė su žmona ir sudavė rankos kumščiu vieną smūgį žmonai į galvos sritį, tačiau kur tiksliai pataikė, nežino. Dėl kokios priežasties sudavė žmonai, paaiškinti negali, galimai dėl to, kad buvo girtas. Apie suduotą smūgį žmona pranešė policijai. Neužilgo į namus atvyko policijos pareigūnai, kurie jį išvežė į policijos komisariatą. Dėl padaryto nusikaltimo nuoširdžiai gailisi (b. l. 89-90).

7Be kaltinamojo parodymų, jo kaltę patvirtina ir kiti byloje surinkti bei žemiau aptarti įrodymai.

8Nukentėjusioji L. P. parodė, kad su vyru A. P. gyvena namo, esančio ( - ), antrame aukšte. 2016 m. lapkričio 26 d. apie 20 val. su vyru virtuvėje gėrė alų. Išgėrė apie 1 l 7,5 laipsnių stiprumo alaus, vyras išgėrė apie 1,5 l 7,5 laipsnių stiprumo alaus. Geriant alų pradėjo vyrui priekaištauti, kad pastarasis niekur nedirba, nepadeda išlaikyti šeimos, dėl ko tarp jų kilo žodinis konfliktas, kurio metu vyras sudavė jai vieną smūgį kumščiu į kairės pusės skruostą, ties kaire akimi. Suduotas smūgis buvo pakankamai stiprus, po šio smūgio jautė fizinį skausmą, nes labai skaudėjo skruostą. Po smūgio veido kairėje pusėje, ties kaire akimi, patino. Apie panaudotą smurtą pranešė policijai. Neužilgo atvyko policijos pareigūnai, kurie ją nuvežė į Druskininkų miesto ligoninės priėmimo skyrių, kur jai buvo nustatytas galvos sumušimas. Civilinio ieškinio nereiškia (b. l. 20, 24-25).

9Liudytojas M. K., dirbantis Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Druskininkų policijos komisariate vyr. patruliu, parodė, kad 2016 m. lapkričio 26 d. 20.22 val., dirbant su pareigūnu R. D., iš budėtojo gavo pranešimą, kad name, esančiame ( - ), yra smurtaujama. Nuvykus minėtu adresu nukentėjusioji nurodė, kad žodinio konflikto metu jos vyras sudavė jai kumščiu į kairės pusės galvos sritį. Ant nukentėjusiosios kairės pusės smilkinio matėsi patinimas. Kaltinamąjį dėl žmonos sužalojimo pristatė į policijos komisariatą, o nukentėjusiąją į ligoninę (b. l. 46).

10Iš nukentėjusiosios L. P. protokolo-pareiškimo matyti, kad nukentėjusioji 2016 m. lapkričio 26 d. 21.25 val. kreipėsi į policiją dėl jos atžvilgiu vyro A. P. panaudoto smurto (b. l. 13).

11VšĮ Druskininkų ligoninės paciento, patyrusio traumą, apžiūros lape nukentėjusiajai L. P. užfiksuotas galvos ir periorbitalinių audinių sumušimas (b. l. 40).

12Valstybinės teismo medicinos tarnybos Alytaus poskyrio specialisto išvada Nr. G 1181/2016 (06) patvirtina, kad nukentėjusiajai L. P. nustatytas galvos sumušimas, tačiau pateiktuose medicininiuose dokumentuose objektyvios trauminių poveikių žymės neaprašytos, todėl nėra galimybės nustatyti sužalojimo padarymo mechanizmo, laiko, trauminių poveikių skaičiaus bei kvalifikuoti sveikatos sutrikdymo masto. Esant bylos medžiagoje duomenimis (įvykį mačiusių liudytojų ar įtariamojo parodymai) patvirtinantiems mušimo ar kitokio smurtavimo faktą, neatmetama fizinio skausmo sukėlimo nukentėjusiajai galimybė (b. l. 38).

13Iš nukentėjusiosios L. P. ir kaltinamojo A. P. parodymų patikrinimo vietoje protokolų matyti, kad tiek nukentėjusiosios, tiek kaltinamojo gyvenamojo namo, esančio ( - ), virtuvėje parodyta vieta, kur kaltinamasis sudavė smūgį nukentėjusiajai, sutampa (b. l. 28-31, 93-96).

14Alkotesterio tikrinimo rezultatas patvirtina, kad kaltinamasis 2016 m. lapkričio 26 d. 20.36 val. buvo neblaivus, jam nustatytas 2,85 promilių girtumo laipsnis (b. l. 131).

15Byloje surinkti įrodymai, įvertinus jų visetą, patvirtina, kad kaltinamasis A. P., suduodamas ne mažiau kaip vieną smūgį kumščiu nukentėjusiajai į galvos sritį sukėlė nukentėjusiajai fizinį skausmą. Kaltinamojo veiksmai buvo tyčiniai, smurtas panaudotas prieš šeimos narį – sutuoktinę L. P. (BK 248 straipsnio 2 dalis), todėl kaltinamojo veiksmai, kuriais sukeltas fizinis skausmas šeimos nariui, kvalifikuotini pagal BK 140 straipsnio 2 dalį. Pareiškime dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu, nurodyta aplinkybė, kad kaltinamasis sukėlė nukentėjusiajai fizinį skausmą ir kitaip smurtaudamas, byloje neįrodyta, todėl ji šalintina.

16Kaltinamasis prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi, tai pripažintina jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Aplinkybė, kad kaltinamasis nusikaltimą padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikaltimo padarymui, pripažintina kaltinamojo atsakomybę sunkinančia (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

17Skiriant kaltinamajam bausmę, atsižvelgiama į padaryto nusikaltimo pobūdį, pavojingumo laipsnį, kaltės formą, kaltinamojo asmenybę. Kaltinamasis padarė vieną baigtą, tyčinį, nesunkų nusikaltimą, anksčiau teistas už tos pačios rūšies nusikaltimą, teistumas neišnykęs (b. l. 133-134), yra baustas administracine tvarka, tačiau galiojančių administracinių nuobaudų neturi (b. l. 140-143), į psichikos bei priklausomybės ligų įskaitas neįrašytas (b. l. 146), nedirba (b. l. 147-148), registruotas darbo biržoje (b. l. 149). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, siekiant BK 41 straipsnyje įtvirtintų bausmės tikslų, kaltinamajam skirtina prokurorės siūloma laisvės apribojimo bausmė, kurios trukmė nustatytina įvertinus nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, kaltinamojo asmenybę, lengvinančią ir sunkinančią aplinkybes. Kaltinamasis sutiko, kad procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu, taip pat sutiko su prokurorės siūloma bausmės rūšimi ir jos dydžiu (b. l. 158).

18Baudžiamoji byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis prisipažino padaręs nusikaltimą, tuo pagrindu, vadovaujantis BK 641 straipsnio nuostatomis, A. P. skiriamos bausmės dydis sumažintinas vienu trečdaliu. Kaltinamasis A. P. nuo 2016 m. lapkričio 26 d. 22.56 val. iki 2016 m. lapkričio 28 d. 14.52 val. buvo laikinai sulaikytas (b. l. 125, 127), todėl vadovaujantis BK 66 straipsnio 1 dalimi, šis laikas įskaitytinas į paskirtą bausmę.

19Kaltinamajam A. P. paskirtos kardomosios priemonės – įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiosios L. P., taip pat nebendrauti ir neieškoti ryšių su nukentėjusiąja, nesilankyti name, esančiame ( - ), ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti – teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikintinos.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

Nutarė

21A. P. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje, ir paskirti laisvės apribojimą 9 (devyniems) mėnesiams, įpareigojant per laisvės apribojimo laiką būti namuose nuo 24.00 val. iki 5.00 val.

22Vadovaujantis BK 641 straipsnio 1 dalimi, A. P. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir skirti galutinę bausmę – laisvės apribojimą 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant per laisvės apribojimo laiką būti namuose nuo 24.00 val. iki 5.00 val.

23Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į paskirtą bausmę įskaityti A. P. laikino sulaikymo laiką nuo 2016 m. lapkričio 26 d. iki 2016 m. lapkričio 28 d. (dvi paros), vieną sulaikymo dieną prilyginant dviem laisvės apribojimo dienoms.

24Kardomąsias priemones – įpareigojimą gyventi skyrium nuo nukentėjusiosios L. P., taip pat nebendrauti ir neieškoti ryšių su nukentėjusiąja, nesilankyti name, esančiame ( - ), ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti – teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikinti.

25Išaiškinti kaltinamajam, kad jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento įteikimo dienos turi teisę paduoti Druskininkų miesto apylinkės teismui prašymą reikalaudama surengti bylos nagrinėjimą teisme.

26Kaltinamajam padavus prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Jei kaltinamasis nepasinaudoja teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

27Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Džiuginta Plukienė,... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės... 3. A. P., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos... 4. Teismas... 5. kaltinamasis A. P. 2016 m. lapkričio 26 d. apie 20.00 val., gyvenamajame name,... 6. Kaltinamasis A. P., pareiškus jam įtarimą dėl BK 140 straipsnyje 2 dalyje... 7. Be kaltinamojo parodymų, jo kaltę patvirtina ir kiti byloje surinkti bei... 8. Nukentėjusioji L. P. parodė, kad su vyru A. P. gyvena namo, esančio ( - ),... 9. Liudytojas M. K., dirbantis Alytaus apskrities vyriausiojo policijos... 10. Iš nukentėjusiosios L. P. protokolo-pareiškimo matyti, kad nukentėjusioji... 11. VšĮ Druskininkų ligoninės paciento, patyrusio traumą, apžiūros lape... 12. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Alytaus poskyrio specialisto išvada Nr.... 13. Iš nukentėjusiosios L. P. ir kaltinamojo A. P. parodymų patikrinimo vietoje... 14. Alkotesterio tikrinimo rezultatas patvirtina, kad kaltinamasis 2016 m.... 15. Byloje surinkti įrodymai, įvertinus jų visetą, patvirtina, kad kaltinamasis... 16. Kaltinamasis prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi, tai... 17. Skiriant kaltinamajam bausmę, atsižvelgiama į padaryto nusikaltimo pobūdį,... 18. Baudžiamoji byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis... 19. Kaltinamajam A. P. paskirtos kardomosios priemonės – įpareigojimas gyventi... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420... 21. A. P. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 140 straipsnio 2... 22. Vadovaujantis BK 641 straipsnio 1 dalimi, A. P. paskirtą bausmę sumažinti... 23. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į paskirtą bausmę įskaityti A. P. laikino... 24. Kardomąsias priemones – įpareigojimą gyventi skyrium nuo nukentėjusiosios... 25. Išaiškinti kaltinamajam, kad jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo... 26. Kaltinamajam padavus prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo... 27. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....