Byla 2S-1532-798/2011
Dėl atsakovei J. B. priteistų sumų išdėstymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo D. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus raj. apylinkės teismo 2011 m. kovo 25 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo D. S. prašymas dėl atsakovei J. B. priteistų sumų išdėstymo,

Nustatė

2Vilniaus raj. apylinkės teismo 2010 m. balandžio 13 d. sprendimu atsakovei J. B. buvo priteistas iš ieškovo D. S. 1600 Lt išlaikymo įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2009 m. spalio mėn. iki 2010 m. sausio mėn. ir 141,32 Lt bylinėjimosi išlaidų.

3Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 8 d. nutartimi D. S. apeliacinį skundą atmetė ir paliko nepakeistą Vilniaus raj. apylinkės teismo 2010 m. balandžio 13 d. sprendimą, priteisė atsakovei J. B. 1542 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

4Ieškovas D. S. kreipėsi į Vilniaus raj. apylinkės teismą, prašydamas priteistą 1600 Lt išlaikymo įsiskolinimą ir 1542 Lt bylinėjimosi išlaidas leisti mokėti dalimis, t.y. nesumokėtą 250 Lt išlaikymo įsiskolinimo dalį sumokant iki 2011-03-31, likusios 600 Lt dalies išlaikymo įsiskolinimo mokėjimą išdėstant vieneriems metams, mokant kas mėnesį po 50 Lt; 1542 Lt bylinėjimosi išlaidų mokėjimą išdėstant dvejiems metams, mokant kas mėnesį po 70,14 Lt.

5Atsakovė J. B. pateikė atsiliepimą, prašydama atmesti ieškovo D. S. prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo.

6Vilniaus raj. apylinkės teismas 2011 m. kovo 25 d. nutartimi atmetė ieškovo D. S. prašymą dėl priteisto nepilnamečio vaiko išlaikymo įsiskolinimo ir bylinėjimosi išlaidų mokėjimo išdėstymo. Teismas nurodė, kad savo prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo ieškovas grindžia tom pačiom aplinkybėm bei jas patvirtinančiais įrodymais, kurie jau buvo žinomi bei teismo įvertinti sprendžiant ieškovo prašymus dėl sprendimo vykdymo išdėstymo bylos nagrinėjimo pirmos instancijos teisme ir apeliacinio skundo nagrinėjimo metu, todėl pakartotinai vertinti šiuos įrodymus nėra pagrindo. Teismas konstatavo, kad ieškovo turtinė padėtis po priimto teismo sprendimo akivaizdžiai nepablogėjo. Sprendimo vykdymo išdėstymas ieškovo nurodytais terminais prieštarautų teisingumo, protingumo ir lygiateisiškumo principams. Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį, kad išlaikymo įsiskolinimas yra sudėtinė išlaikymo dalis, kuri apima laikotarpį, kai ieškovas vaikui neteikė jokio išlaikymo, todėl išlaikymo įsiskolinimo pakartotinis atidėjimas nukėlus jo mokėjimą pakankamai ilgam vienerių metų laikotarpiui neatitiktų nepilnamečio vaiko teisių ir interesų, kuriam šiuo atveju įstatymas numato padidintos teisinės apsaugos reikalavimus. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad išimtinių aplinkybių, kurių pagrindu reiktų nukrypti nuo bendrosios sprendimo vykdymo tvarkos byloje nėra nustatyta, todėl ieškovo prašymą atmetė.

7Ieškovas D. S. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus raj. apylinkės teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – išdėstyti J. B. priteistas sumas tokia tvarka ir terminais: (1) likusį pirmos eilės išieškojimo įsiskolinimą 600 Lt sumai išdėstyti per vienerius metus, mokant lygiomis dalimis kiekvieną kalendorinį mėnesį, pradedant nuo 2011 m. balandžio mėn. ir kas mėnesį padengiant po 50 Lt, (2) trečios eilės išieškojimo įsiskolinimą 1683,32 Lt sumai išdėstyti per dvejus metus lygiomis dalimis kiekvieną kalendorinį mėnesį, skaičiuojant nuo 2011 m. kovo mėn. ir kas mėnesį padengiant po 70,14 Lt. Nurodė, kad teismo nutartyje pateikti argumentai neaiškūs ir nenuoseklūs, išvados nemotyvuotos. Be to, teismas neišsprendė visų ieškovo pareikštų reikalavimų, neteisingai taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos taikymą, Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos taikymą, pažeidė įrodymų rinkimą, įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas. Teismas formaliai įvertino abiejų tėvų pajamas, tačiau nieko nepasisakė dėl D. S. išlaidų, kurių didelę dalį sudaro išlaidos, susijusios su sveikata. Dar 2009-2010 metais nagrinėjant šią civilinę bylą atsakovė J. B. teismui pateikė įrodymus, kad jos šeimos pajamos per mėnesį siekia apie 10 000 Lt, o vien tik jos asmeniškai viršija 5000 Lt. Todėl atsižvelgiant į protingumo ir teisingumo kriterijus galima daryti išvadą, jog realių finansinių nuostolių ir realios žalos dėl kelių šimtų litų po kelių mėnesių iš ieškovo gausiančių sumų atsakovė nepatirs. Nurodo, kad ieškovas savo pasiūlyto įsiskolinimo padengimo grafiko iki šiol tiksliai laikosi. Teismas, priimtas sprendimą nieko nepasisakė, kad dėl atsakovės J. B. ir V. B. neteisėtų veiksmų ir jam sukelto streso patyrė sveikatos sutrikimų. Teismas taip pat nevertino aplinkybės, kad atsižvelgiant į gydytojų išvadas artimiausiu metu turės įsigyti specialiems poreikiams – nugarai ir traumuotoms kojoms – pritaikytą sėdėti ir dirbti stalą bei kėdę.

8Atsakovė J. B. pateikė atsiliepimą, prašydama palikti skundžiamą nutartį nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tėvo pareiga išlaikyti vaiką galioja nuolat. Tai, kad ieškovas susirgo po sprendimo įsiteisėjimo, jo pareigos išlaikyti vaiką ir padengti įsiskolinimą už išlaikymą, kurį turėjo mokėti laiku, nekeičia. Šiuo metu vaiko išlaikymui iš ieškovo priteista tik 400 Lt per mėnesį, nors visi poreikiai per mėnesį sudaro 1500 Lt. Vaiko visiškai minimalūs poreikiai (400 Lt/mėn.) ir įsiskolinimas šiems minimaliems vaiko poreikiams tenkinti negali būti aukojami dėl kitų interesų ar poreikių, ypač brangių vaistų ar baldų įsigijimo, sanatorinio gydymo, kurie net nėra minimalūs. Nesumokėtas įsiskolinimas (1054,39 Lt) ir bylinėjimosi išlaidos (1683,32 Lt) yra nedidelės sumos, todėl ieškovas jas gali ir privalo sumokėti. Įrodymų, kad ieškovas neturėtų darbo ir pajamų bei negalėtų sumokėti visos sumos, nėra. Prašomi išdėstyti terminai yra neprotingai ilgai. Apeliantas nurodo, kad skundžiama nutartis nemotyvuota, argumentai neaiškūs ir nenuoseklūs, išvados nemotyvuotos, tačiau nei vienas iš įvardytų pažeidimų nėra pagrįstas konkrečiais pažeidimais ar bylos aplinkybėmis.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek faktine prasme bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

11CPK 284 str. 1 d. nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, yra svarbus abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, todėl sprendimo vykdymo išdėstymas visada turi būti siejamas tiek su skolininko, tiek su kreditoriaus interesais ir išdėstant sprendimo vykdymą turi būti siekiama šių dviejų šalių interesų pusiausvyros, neturi būti pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Dėl šių priežasčių teikiamas prašymas dėl teismo sprendimo išdėstymo turi būti pagrįstas konkrečiomis aplinkybėmis, kurios būtų pakankamas pagrindas sprendimo vykdymo išdėstymui. Be to, suinteresuoto asmens siūlomi teismo sprendimo įvykdymo terminai turi atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo principus, kadangi sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, privalu išlaikyti išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyrą. Prieš priimant sprendimą dėl vykdymo išdėstymo teismui svarbu įsitikinti, ar pakeitus teismo sprendimo įvykdymo tvarką nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas, ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, teisėti lūkesčiai, ar skolos grąžinimo išdėstymas dalimis nesukels pernelyg didelių neigiamų pasekmių išieškotojui.

12Iš atskirojo skundo matyti, kad byloje kilęs ginčas dėl teismo priteisto išlaikymo skolos nepilnamečiam vaikui ir atsakovės naudai priteistų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo išdėstymo. Apeliantas D. S. teigia, kad minėtų įsiskolinimų mokėjimo išdėstymas jokių neigiamų pasekmių atsakovei neturės.

13Iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios apeliantas pateikė teismui naujus įrodymus ir prašo juos priimti. Pagal CPK 314 str. 1 d. apeliacinės instancijos gali priimti naujus įrodymus, jeigu šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismo vertinimu apelianto pateikti nauji įrodymai turi esminės reikšmės nagrinėjant civilinę bylą, nes įrodo, kad apeliantas sumokėjo 600 Lt, t.y. dalį įsiskolinimo. Todėl nauji įrodymai priimtini ir vertintini nagrinėjant civilinę bylą.

14Pareiga išlaikyti savo vaikus yra sudėtinė tėvų valdžios dalis (CK 3.155 str. 1 d., 3.156 str.). CK 3.155 str. įtvirtinta tėvų pareiga prižiūrėti vaikus iki pilnametystės apima visus šeimos santykius. Abu tėvai privalo teikti išlaikymą proporcingai savo turtinei padėčiai (CK 3.192 str. 3 d.). Tėvų vaikams teikiamas išlaikymas yra itin svarbus, kadangi tik tokiu būdu yra sudaromos tinkamos sąlygos vaiko poreikių tenkinimui, fiziniam ir socialiniam vystymuisi, realizuoti ir tobulinti savo įgimtus ir įgytus gebėjimus. Šios pareigos nevykdymas negali būti pateisinamas tėvų bloga finansine padėtimi. Vaiko teisių apsaugos prioritetas įpareigoja apeliantą išlaikymo įsiskolinimą padengti kuo skubiau, kadangi vilkinant ir atidėliojant įsiskolinimo sumokėjimą, yra pažeidžiami jo dukros interesai. Reikia pabrėžti, kad teismo sprendimai dėl išlaikymo priteisimo yra vykdomi skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.), todėl priteisto išlaikymo įsiskolinimas apskritai negali būti išdėstytas. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė apelianto prašymą išdėstyto teismo sprendimo vykdymą dalyje dėl išlaikymo.

15Kaip jau minėta anksčiau apeliantas pateikė įrodymus apie sumokėta dalį įsiskolinimo ir prašo civilinę bylą dalyje dėl 600 Lt sumokėto įsiskolinimo nutraukti. Teismas apelianto prašymą tenkina, nes sumokėjus dalį įsiskolinimo ginčo šioje dalyje neliko (CPK 315 str. 2 d. 3 p.). Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad apeliantas sumokėjęs dalį išlaikymo iš esmės vykdo teismo sprendimą ir įrodė, kad gali teikti teismo sprendimu nustatytą išlaikymą (CPK 178 str., 183 str., 185 str.).

16Byloje nustatyta, kad tiek atsakovė, tiek apeliantas turi kreditorinių įsiskolinimų (t. 3, b.l. 127, t. 6, b.l. 60-62). Vilniaus rajono apylinkės teismas teisingai konstatavo, jog bylos šalių materialinė padėtis yra iš esmės panaši. Taip pat reikia sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad šalių vaikui gyvenant su atsakove, pastarajai tenka didesnė vaiko išlaikymo pareiga, kadangi apelianto teikiamas išlaikymas visiškai nekompensuoja atsakovės patiriamų išlaidų šalių dukrai išlaikyti. Apelianto materialinė padėtis bei faktas, kad 1683,32 Lt suma atsakovės naudai priteista dar 2010 m. gruodžio 8 d., nesudaro pagrindo teigti, jog šiuo atveju yra pagrindas nukrypti nuo įprastos teismo sprendimo vykdymo tvarkos. Paminėtina ir tai, kad apeliantas 2011-10-28 pateikęs prašymą teismui, nurodo, kad per laikotarpį nuo 2011-04-22 Vilniaus apygardos teismui pateikto skundo iki dabartinio momento padengė dalį įsiskolinimo, iš viso 490,98 Lt. Likęs įsiskolinimas sudaro 1192,34 Lt, kurį prašo išdėstyti iki 2013 m. kovo mėn., kas mėnesį padengiant po 70,14 Lt. Įvertinęs šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atsakovei priteistų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo išdėstymas apelianto siūlomais terminais yra pernelyg ilgas, o mokėtina 70,14 Lt suma yra neproporcingai maža. Materialinė atsakovo padėtis leidžia teismui pagrįstai teigti, kad jis ieškovei skolą gali sumokėti ir neišdėstant teismo sprendimo vykdymo. Kitoks šios situacijos vertinimas prieštarautų protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principams (CK 1.5 str.). Todėl apelianto prašymas prieštarauja CPK 284 str. bei teismo sprendimo įvykdymo privalomumo imperatyvui. Taigi atskirasis skundas šioje dalyje atmestinas.

17Atskirojo skundo argumentai dėl atsakovės galimai neteisėtų veiksmų ir dėl to, kad apeliantas ateityje galimai patirs didelių išlaidų, įsigyjant specialiai pritaikytą kėdę ir stalą, neturi reikšmės skundžiamos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui. Apeliantas vertindamas tam tikrus atsakovės veiksmus kaip neteisėtus ir jam padariusius žalą turi teisę pasinaudoti jam įstatymų suteikiama teise į jo pažeistų teisių gynybą ir dėl to kreiptis į teismą. Pažymėtina, kad nesant byloje pateiktų konkrečių įrodymų, pagrindžiančių, kad apeliantas realiai turėjo tokio dydžio išlaidų, kurios sudarytų pagrindą konstatuoti, kad neišdėsčius teismo sprendimo nukentėtų socialinio teisingumo prioritetas, atskirojo skundo argumentai nesudaro prielaidų abejoti tuo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė apelianto prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo.

18Remdamasis išdėstytu apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirajame skunde minimos aplinkybės bei argumentai nesudaro pagrindo abejoti pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumu bei pagrįstumu, todėl skundžiama teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas.

19Vadovaujantis CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93, 96 str. iš apelianto (atsakovo) priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos apeliacinėje teismo instancijoje.

20Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartį palikti nepakeistą, o dalyje dėl 600 Lt įsiskolinimo išdėstymo nutraukti.

22Priteisti iš apelianto D. S. 10,15 Lt valstybei procesinių dokumentų siuntimo išlaidų apeliacinėje teismo instancijoje.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. Vilniaus raj. apylinkės teismo 2010 m. balandžio 13 d. sprendimu atsakovei J.... 3. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 8 d. nutartimi D. S. apeliacinį... 4. Ieškovas D. S. kreipėsi į Vilniaus raj. apylinkės teismą, prašydamas... 5. Atsakovė J. B. pateikė atsiliepimą, prašydama atmesti ieškovo D. S.... 6. Vilniaus raj. apylinkės teismas 2011 m. kovo 25 d. nutartimi atmetė ieškovo... 7. Ieškovas D. S. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus... 8. Atsakovė J. B. pateikė atsiliepimą, prašydama palikti skundžiamą nutartį... 9. Atskirasis skundas atmestinas. ... 10. Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme... 11. CPK 284 str. 1 d. nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje... 12. Iš atskirojo skundo matyti, kad byloje kilęs ginčas dėl teismo priteisto... 13. Iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios apeliantas pateikė teismui naujus... 14. Pareiga išlaikyti savo vaikus yra sudėtinė tėvų valdžios dalis (CK 3.155... 15. Kaip jau minėta anksčiau apeliantas pateikė įrodymus apie sumokėta dalį... 16. Byloje nustatyta, kad tiek atsakovė, tiek apeliantas turi kreditorinių... 17. Atskirojo skundo argumentai dėl atsakovės galimai neteisėtų veiksmų ir... 18. Remdamasis išdėstytu apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 19. Vadovaujantis CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93, 96 str. iš apelianto (atsakovo)... 20. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 21. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartį palikti... 22. Priteisti iš apelianto D. S. 10,15 Lt valstybei procesinių dokumentų...