Byla 2YT-10493-435/2016
Dėl notaro veiksmų, suinteresuoti asmenys notarė L. G., antstolis R. B., Kauno kredito unija

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos I. N. skundą dėl notaro veiksmų, suinteresuoti asmenys notarė L. G., antstolis R. B., Kauno kredito unija,

Nustatė

2Pareiškėja I. N. pateiktu skundu prašo panaikinti notarės 2016-03-04 vykdomąjį įrašą Nr. LG-1463.

3Pareiškėja skunde nurodė, kad notarė prieš atlikdama vykdomąjį įrašą privalėjo skolininkui pagal CK 4.192 str. 4 p. išsiųsti pranešimą, kuriame būtų nurodyti hipotekos kreditoriaus pateikti duomenys ir siūlymas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo pranešimo skolininkui išsiuntimo dienos sumokėti kreditoriui skolą ir apie prievolės įvykdymą raštu pranešti notarui arba pateikti notarui duomenis dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimo nepagrįstumo. Atsižvelgdamas į kreditoriaus ir skolininko pateiktus duomenis, notaras atlieka vykdomąjį įrašą arba motyvuotai atsisako jį atlikti. Tačiau notarė minėtų veiksmų neatliko, o apie notarės atliktą įrašą sužinojo tik gavusi pranešimą iš antstolio.

4Suinteresuotas asmuo notarė L. G. savo atsiliepime nurodė, kad su pareikštu skundu nesutinka bei prašo jo netenkinti. Notarė nurodė, kad pareiškėjos skunde nurodyti CK 4.192 str. 4 d. ir Notariato įstatymo 491 str. nuostatos, išduodant notaro vykdomuosius įrašus paprastuose neprotestuotinuose vekseliuose nėra taikomos. Anksčiau minėtos nuostatos yra taikomos išduodant notaro vykdomąjį įrašą dėl priverstinio išieškojimo pagal hipotekos kreditoriaus prašymą. Skundžiamas 2016-03-04 notaro vykdomasis įrašas paprastajame neprotestuotiname vekselyje, reg. Nr. LG-1463, buvo išduotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymu ir Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarka, kuri nebuvo pažeista.

5Suinteresuotas asmuo Kauno kredito unija savo atsiliepime nurodė, kad su pareikštu skundu nesutinka bei prašo jį atmesti. Kreditorius nurodė, kad unija kreipėsi į notarą dėl vykdomojo įrašo pagal UAB „R-IOL COMPANY“ išduotą ir I. N. laiduotą paprastąjį neprotestuotiną vekselį, bet ne pagal hipotekos sandorį, todėl pareiškėjos skunde nurodytų teisės normų reikalavimai ginčui netaikytini. Vekselis UAB „R-IOL COMPANY“ ir I. N. buvo pateiktas tinkamai, laikantis Vekselių įstatyme numatytų reikalavimų bei suformuotos teisminės praktikos, todėl notarės 2016-03-04 vykdomasis įrašas yra išduotas teisėtai ir jo pagrindu pradėti priverstinio išieškojimo veiksmai atliekami teisėtai ir pagrįstai.

6Suinteresuotas asmuo antstolis R. B. atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė.

7Skundas dėl notaro veiksmų atmestinas.

8Byloje nustatyta, kad 2013-04-26 buvo išrašytas neprotestuotinas paprastasis vekselis 49150,85 Eur (169708,06 Lt) sumai, vekselio davėjas UAB „R-IOL COMPANY“, laiduotoja pareiškėja I. N., vekselio gavėjas Kauno kredito unija (4 b. l.). Kreditorė Kauno kredito unija kreipėsi į notarę dėl vykdomojo įrašo išdavimo. Notarė L. G. 2016-03-04 išdavė vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. LG-1463, išieškoti solidariai iš skolininkų vekselio turėtojo naudai per vekselio mokėjimo terminą nesumokėtą vekselio sumą – 49150,85 Eur, ir kitas su tuo susijusius mokėjimus (7, 8 b. l.). Antstolis R. B. skolininkei I. N., vykdomosios bylos Nr. 0085/16/00415, pateikė 2016-03-10 raginimą įvykdyti sprendimą, t.y. Kauno rajono 5-ojo notaro biuro notarės L. G. išduotą vykdomąjį įrašą (6 b. l.).

9Pareiškėja su priimtu vykdomuoju įrašu nesutinka, argumentuodami tuo, jog notarė, prieš parengdama ir išduodama vykdomąjį įrašą kreditoriui, turėjo pagal CK 4.192 str. 4 d. jai išsiųsti pranešimą dėl siūlymo sumokėti kreditoriui skolą geruoju arba pateikti notarui duomenis dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimo nepagrįstumo. Tačiau teismas nesutinka su šiais pareiškėjos argumentais. Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, pareiškėjos ginčijamas notarės 2016-03-04 vykdomasis įrašas, notarinio registro Nr. LG-1463, dėl priverstinio išieškojimo išduotas ne pagal hipotekos (įkeitimo) sandorį, o pagal UAB „R-IOL COMPANY“ išduotą ir I. N. laiduotą paprastąjį neprotestuotiną vekselį. Todėl, nagrinėjamu atveju, notarė išduodama ginčijamą vykdomąjį įrašą privalėjo vadovautis Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymu ir Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarka, kur nėra numatyta, kad notaras prieš atlikdamas vykdomąjį įrašą, skolininkui privalo išsiųsti anksčiau minėtą pranešimą. Pareiškėja jokių kitų argumentų ar įrodymų, kad notarė 2016-03-04 išduodama vykdomąjį įrašą, registro Nr. LG-1463, pažeidė teisės aktų reikalavimus nepateikė.

10Vadovaujantis aukščiau nurodytais argumentais, konstatuotina, kad kreditorei kreipusis į notarę dėl vykdomojo įrašo išdavimo, notarė nustačiusi, kad kreditoriaus prašymas atitinka jam keliamus reikalavimus, t.y. 1) vekselio turėtojas – išieškotojas Kauno kredito unija yra teisėtas šio vekselio turėtojas; 2) vekselis sudarytas pagal įstatymo reikalavimus – turi visus Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo numatytus rekvizitus, vekselis neturi jokių formalių trūkumų, yra teisėtas ir galiojantis; 3) vekselis yra neprotestuotinas – t. y. vekselio turėtojas atleistas nuo pareigos įforminti protestą; 4) vekselio turėtojas pateikė notarui įrodymus, kad jis Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 47 straipsnį pranešė visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims apie tai, kad vekselis nebuvo apmokėtas (pareiškėjai pranešimas registruotu paštu išsiųstas 2016-02-18) (93, 94 b. l.), 2016-03-04 vykdomąjį įrašą, registro Nr. LG-1463, atliko pagal visas reikiamas procedūras, nepažeisdama įstatymų reikalavimų (Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 988, Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas). Todėl pareiškėjos I. N. skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

11Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos, kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 6 d., 2014-09-23 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 291 str., 511 str., 513 str.,

Nutarė

13Pareiškėjos I. N. skundą dėl notaro veiksmų atmesti.

14Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai