Byla 2-484-454/2016
Dėl sprendimų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys L. Š., N. B., A. M., M. S., A. K. ir kiti

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Daivai Masionienei, dalyvaujant atsakovės sodininkų bendrijos „( - )“ atstovams advokatei Inai Kurauskienei, A. K., nedalyvaujant ieškovams A. Č. ir T. V., bei jų atstovui advokatui Tautvysui Tomkui, tretiesiems asmenims L. Š., N. B., A. M. ir kitiems, viešame teismo posėdyje nagrinėdamas civilinę byla pagal ieškovų A. Č. ir T. V. ieškinį atsakovei sodininkų bendrijai „( - )“ dėl sprendimų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys L. Š., N. B., A. M., M. S., A. K. ir kiti,

Nustatė

2Į teismo posėdį neatvyko nei ieškovai, nei jų atstovas.

3Ieškovų atstovui apie teismo posėdžio laiką ir vietą buvo pranešta tinkamai, pasirašytinai (3 t., 11 b.l.). Gautas ieškovų atstovo advokato prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, kadangi serga ieškovas A. Č..

4Atsakovės atstovai prašo ieškinį palikti nenagrinėtu, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinys paliktinas nenagrinėtu.

6Teisė kreiptis į teismą realizuojama įstatymo nustatyta tvarka (LR CPK 5 str.). Todėl šalis privalo įvykdyti visas teisės kreiptis į teismą tinkamo realizavimo sąlygas. Šalys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku pateikti teismui įrodymus ir argumentus (LR CPK 7 str. 2 d., 42 str. 5 d.). Apie paskirtą kitą teismo posėdį ieškovų atstovui buvo pranešta tinkamai, ieškovų atstovas turėjo pareigą šią informaciją pranešti savo atstovaujamiesiems, todėl spręstina, kad apie teismo posėdžio vietą ir laiką ieškovai žinojo. Ieškovo atstovas pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, kadangi vienas iš ieškovų susirgo. LR CPK 246 str. numato, kad bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas tik esant svarbioms priežastims. Svarbiomis priežastimis nelaikoma šalies neatvykimas į teismą dėl ligos. Ieškinį paliekant nenagrinėtu, teismas atkreipė dėmesį, kad paskutinis teismo posėdis, vykęs 2016-02-18, buvo atidėtas tenkinant ieškovų atstovo prašymą dėl būtinybės ieškovams asmeniškai dalyvauti teismo posėdžiuose (3 t., 9, b.l.). Tuo tarpu, į posėdį neatvyko ne tik sergantis ieškovas A. Č., kurio ligos teismas nepripažįsta svarbia priežastimi nedalyvauti teismo posėdyje, bet ir ieškovė T. V. bei jų atstovas advokatas Tautvydas Tomkus. Pažymėtina, kad ieškovai byloje atstovaujami advokato, turėjo galimybę užtikrinti, kad teismo posėdžiai nebūtų atidėjinėjami dėl jų negalėjimo juose dalyvauti. Ieškovė ir ieškovų atstovas nepateikė jokių dokumentų, pateisinančių savo neatvykimo priežastis, tad teismas sprendžia, kad ieškovai ir jų atstovas advokatas Tautvydas Tomkus, neveikia už greitą bylos išnagrinėjimą, nes neatvyksta į teismo posėdį bei nepraneša teismui savo neatvykimą pateisinančių priežasčių.

7Teismas imasi visų įstatyme nustatytų priemonių, kad būtų užsikirstas kelias procesui vilkinti, siekia greito ir teisingo bylų nagrinėjimo (LR CPK 7 str. 1 d.). Esant išvardintoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad ieškovai piktnaudžiauja jiems suteiktomis teisėmis, be pateisinamų priežasčių neatvykstant į teismą vilkinamas procesas, ir esant atsakovės atstovų prašymui, patikslintas ieškinys paliekamas nenagrinėtu LR CPK 296 str. 1 d. 12 p. pagrindu (LR CPK 246 str. 1 d.).

8Teismas spręsdamas bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimą, atsižvelgia į minimų išlaidų susidarymo priežastis. Atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro išlaidos už teisinę pagalbą (LR CPK 88 str. 1 d. 6 p.).Teismas sprendžia, kad atsakovę įtraukus į bylą, ji buvo priversta kreiptis dėl kvalifikuotos teisinės pagalbos, siekiant apginti savo teises bei teisėtus interesus. Neturinčiam teisinio išsilavinimo asmeniui tinkamai atlikti šiuos veiksmus yra sudėtinga. Atsakovės atstovė advokatė atliko veiksmus, reikalingus tinkamai pasiruošti atstovauti savo klientą teisme, parengti procesinius dokumentus. Pagal atsakovės teismui pateiktus dokumentus nustatyta, kad ji patyrė 231,70 Eur (800,00 Lt) bylinėjimosi išlaidų (2 t., 33-34 b.l.). Teismas sprendžia, kad atsakovės patirtos 231,70 Eur išlaidos už advokatės atliktus veiksmus yra adekvačios bylos sudėtingumui ir atitinka sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus, bei nepažeidžia 2004-04-02 LR Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių. Atsižvelgiant į tai, atsakovės prašymas yra tenkintinas ir iš ieškovų priteistina atsakovei jos prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos už advokatės pagalbą (LR CPK 88 str. 1 d. 6 p., 94 str., 98 str.).

9Byloje susidarė 20,16 Eur išlaidų, susijusių su procesinių įteikimu, šios bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovų valstybei (LR CPK 96 str.).

10Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290-291 str., 296 str. 1d. 12 p.,

Nutarė

11Ieškovų A. Č., a.k. ( - ) ir T. V., a.k. ( - ) ieškinį atsakovei sodininkų bendrijai „( - )“, į.k. ( - ), dėl sprendimų pripažinimo negaliojančiais, palikti nenagrinėtą.

12Priteisti iš ieškovų A. Č., a.k. ( - ) ir T. V., a.k. ( - ) 231,70 Eur (du šimtai trisdešimt vienas Eur, 00 ct.) išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atsakovei sodininkų bendrijai „( - )“, į.k. ( - ).

13Priteisti iš ieškovų A. Č., a.k. ( - ) ir T. V., a.k. ( - ) – 20,16 Eur (dvidešimt Eur, 16 ct) pašto išlaidų valstybės naudai, pinigus sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai (įmonės kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Kvitą pristatyti į 119 kab.

14Nutartis per 7 d. atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai