Byla e2-46567-566/2016
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Cramo“ ieškinį atsakovui T. B. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2016 m. rugpjūčio 12 d. atsakovas kreipėsi į ieškovą su prašymu dėl nuomos sutarties Bendrosiomis įrangos nuomos sąlygomis sudarymo. Ieškovas priimdamas nurodytą atsakovo prašymą (jį akceptuodamas), su atsakovu nuomos sutartį sudarė ir perdavė atsakovo pageidautą išsinuomoti įrangą šalims tai patvirtinant pasirašytu Perdavimo aktu Nr. 700024540. Šalių sudarytos nuomos sutarties sąlygomis atsakovas įsipareigojo už jam ieškovo teikiamas paslaugas atsiskaityti iš anksto (avansu) arba ne vėliau nei sąskaitos už paslaugas išrašymo dieną. Nuomos mokestį atsakovas įsipareigojo mokėti nuo įrangos jam perdavimo momento iki grąžinimo ieškovui momento. Perdavimo akte nustatytais terminais atsakovas įrangos negrąžino, todėl, nuomos mokestį privalėjo mokėti iki įrangos grąžinimo momento (įrangą grąžino 2016 m. spalio 21 d.). Ieškovas savo teikiamas paslaugas pagal nuomos sutartį suteikė tinkamai ir laiku, tačiau atsakovas iki šios dienos nėra atsiskaitęs su ieškovu už jam suteiktas paslaugas pagal joms apmokėti išrašytas bei pateiktas PVM sąskaitas – faktūras. 2016 m. rugsėjo 6 d. ieškovas atsakovui pateikė pretenziją dėl įsiskolinimo likvidavimo, tačiau atsakovas į ją nereagavo, įsiskolinimo nepadengė. Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį ieškovas paskaičiavo atsakovui 11,89 Eur delspinigių. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 632,95 Eur skolos, 11,89 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas (e.b.l. 1-3).

3Atsakovui ieškinio, jo priedų kopija ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 3 d. nustatyta tvarka (šeimos nariui). Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2016 m. rugpjūčio 12 d. ieškovas su atsakovu sudarė Įrangos nuomos sutartį (toliau – Sutartis), kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis išnuomoti atsakovui įrangą, o atsakovas įsipareigojo išnuomotą įrangą naudoti Sutartyje nustatyta tvarka bei Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais sumokėti ieškovui nuomos mokestį (e.b.l. 12-17). Byloje esantis 2016 m. rugpjūčio 12 d. Įrangos perdavimo aktas Nr. 700024540 patvirtina, kad ieškovas 2016 m. rugpjūčio 12 d. išnuomojo atsakovui akte nurodytą įrangą (e.b.l. 18-19). Už suteiktas įrangos nuomos paslaugas ieškovas laikotarpiu nuo 2016 m. rugpjūčio 15 d. iki 2016 m. spalio 21 d. išrašė atsakovui PVM sąskaitas-faktūras bendrai 632,95 Eur sumai (e.b.l. 4-5, 20-23). Ieškovas nurodo, kad atsakovas pagal minėtas sąskaitas su ieškovu neatsiskaitė ir liko skolingas ieškovui 632,95 Eur sumą (e.b.l. 1). Nustatyta, kad ieškovas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1 p. pagrindu už uždelstą atsiskaityti laikotarpį nuo 2016 m. rugpjūčio 15 d. iki 2016 m. spalio 21 d. paskaičiavo atsakovui 0,06 proc. dydžio delspinigius, kurių suma už nurodytą laikotarpį sudaro 11,89 Eur (e.b.l. 6). Duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Konstatuotina, kad atsakovas, pažeisdamas prievolę, su ieškovu neatsiskaitė. Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.), atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), vadovaujantis CK 6.38 str. 1 d., 6.72 str., 6.210 str., 6.256 str. 1-2 d., 6.258 str. 1 d., 6.477 str. 1 d., 6.487 str. 1 d., Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1 p., ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 632,95 Eur skolos ir 11,89 Eur delspinigių, iš viso 644,84 Eur.

8Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 644,84 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-10-31 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

9Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Esant nurodytoms aplinkybėms, vadovaujantis CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str., ieškovui iš atsakovo priteistina 120,13 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 15 Eur žyminis mokestis (e.b.l. 11) ir 105,13 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (e.b.l. 8-10).

10Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi neviršija 3,00 Eur dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis).

11Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovui UAB „Cramo“, į.k. 300031995, iš atsakovo T. B., a.k. ( - ) 632,95 Eur (šešis šimtus trisdešimt du eurus ir 95 ct) skolos, 11,89 Eur (vienuolika eurų ir 89 ct) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 644,84 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-10-31 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 120,13 Eur (vieną šimtą dvidešimt eurų ir 13 ct) bylinėjimosi išlaidų.

14Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

15Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai