Byla 1-207-161/2016
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje ir susipažinusi su ikiteisminio tyrimo medžiaga, kurioje:

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Edita Zarembienė, išnagrinėjusi Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Septintojo skyriaus prokuroro Dariaus Žvirblio pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje ir susipažinusi su ikiteisminio tyrimo medžiaga, kurioje:

2D. P., a. k. ( - ) gimęs ( - ) , Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ten pat, nevedęs, dirbantis ( - ), teistas: 1) 2006-04-11 Vilniaus apygardos teismo pagal BK 140 str. 1 d. - laisvės atėmimu 4 mėnesiams, pagal BK 75 str. bausmės vykdymą atidedant 1 metams, įpareigojant be institucijos prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip 7 paroms; 2) 2013-01-29 Ukmergės rajono apylinkės teismo pagal BK 178 str. 1 d. – 1 m. laisvės apribojimo, įpareigojant be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, nuo 22 val. iki 6 val. būti namuose, jei tai nesusiję su darbu, mokslu ir sveikatos priežiūra, tęsti darbą; pirmas teistumas išnykęs,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalį,

Nustatė

4Kaltinamasis D. P. mušdamas ir kitaip smurtaudamas savo šeimos nariui padarė nežymų sveikatos sutrikdymą, o būtent:

52016 m. lapkričio 30 d., apie 21.00 val., D. P. namuose, adresu ( - ) būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (nustatytas 2,33 promilių girtumas), žodinio konflikto su sugyventine L. K. metu, pastarajai kambaryje sėdinčiai lovoje, tyčia suėmė už kaklo ir smaugė, pargriovė ją ant lovos ir gulinčiai L. K. ant lovos tyčia kumščiu sudavė 4 kartus į veidą bei tyčia rankomis L. K. suėmęs už plaukų palenkė pastarosios galvą bei keliu tyčia tris kartus įspyrė į kaktą, po ko, toliau tęsdamas savo nusikalstamus veiksmus, jis, tą pačią dieną, 21.30 val., besitęsiant konfliktui, kambaryje savo sugyventinei L. K. tyčia rankomis suėmė už kaklo ir smaugė ją bei tyčia pastarajai delnais sudavė 4 kartus per veidą ir tokiu būdu mušdamas ir smurtaudamas savo sugyventinei nukentėjusiajai L. K. padarė lūpose nubrozdinimus ir kraujosruvas, tai yra nežymų sveikatos sutrikdymą.

6Kaltinamasis D. P. kaltu prisipažino ir parodė, kad L. K. yra jo sugyventinė, jie gyvena kartu apie 10 metų, augina tris vaikus, du bendrus savo. Jis dažniausiai po darbo atsigeria alaus, degtinę geria labai retai, nemano, kad turi problemų su alkoholiu. Kai tik išgeria degtinės, tai dažniausiai kvailioja, tai yra tarsi atsijungia ir kitą dieną nieko neatsimena. 2016 m. lapkričio 30 d. namuose gėrė vienas degtinę, buvo L. ir vaikai, kurie žiūrėjo televizorių. Gerdamas degtinę, užsigėrė alumi. Gerdamas degtinę šnekučiavosi su L., jie nesipyko, tarp jų jokių konfliktų nekilo. Kas vyko tarp jų toliau, jis nežino, neatsimena, jo atmintis lyg nutrūko. Paskutinį momentą atsimena, kad kalbasi su L., o ji sėdi ir žiūri televizorių, paskui atsimena, kad atvažiavo policijos pareigūnai ir jį išvežė į policijos komisariatą. Neatsimena, kad būtų kalbėjęs su policijos pareigūnais, nežino ką jiems pasakojo. Jis neatsimena, kad būtų smaugęs L., pargriovęs ją ant lovos ir gulinčiai jai ant lovos kumščiu būtų 4 kartus sudavęs į veidą, neatsimena, kad būtų suėmęs L. už plaukų, palenkęs jos galvą ir keliu 3 kartus įspyręs jai į kaktą, neatsimena, kad delnu būtų daužęs L. per veidą, bet neneigia, kad taip padarė, bet gali būti, kad dėl girtumo neatsimena. Gailisi, kad mušė sugyventinę (b.l. 57-60).

7Be kaltinamojo D. P. prisipažinimo jo kaltė įrodyta ir kitais ikiteisminio tyrimo metu surinktais įrodymais.

8Nukentėjusioji L. K. parodė, kad 2016-11-30 grįžo namo apie 18 val., namuose jau buvo jos sugyventinis D. P. bei vaikai. D. buvo jau gerokai girtas. D. turėjo nusipirkęs degtinės ir alaus, jis vienas išgėrė degtinę, taip pat gėrė ir alaus. Ji kartu su D. išgėrė kelis puodelius alaus. Iš pat pradžių jie nesipyko, jokių konfliktų tarp jų nekilo. Apie 21 val. D. pradėjo jai priekaištauti, kad neturi arkliui pašaro, taip pat pradėjo kelti jai pavydo scenas dėl jo paties draugų. Taip pat ją nekaltai pradėjo kaltinti, kad ji paėmė jo cigaretes bei pavogė jo pinigus. Jai sėdint kambaryje ant lovos, D. priėjo prie jos ir suėmęs dešine savo ranka jai už kaklo pradėjo ją smaugti, jai skaudėjo. Tada D. rankomis ją pastūmė ir ji nuo jo pastūmimo parkrito lovoje, jai gulinčiai lovoje D. kumščiu sudavė 4 kartus į galvą bei pataikė jai į smilkinį, akiduobę bei lūpas, jai skaudėjo. Tada ji lovoje atsisėdo ir D. abejomis rankomis suėmė už plaukų, jos galvą palenkė žemyn ir keliu jai į kaktą įspyrė tris kartus. Tuomet ji pradėjo verkti ir D. pamatė, kad iš lūpos bėga kraujas ir jis išėjo į lauką parūkyti. Viso šio konflikto jų vaikai nematė, nes jie miegojo kitame kambaryje. Visas šis pirmas konfliktas vyko apie pusė valandos. Parūkęs D. vėl grįžo į kambarį, buvo apie 21.30 val. ir jis vėl pradėjo jai priekaištauti dėl pašaro, dėl to, kad paėmė jo cigaretes ir pinigus. D. buvo lyg apsiraminęs ir ji galvojo, kad jis eis miegoti, jis bandė gulti ant lovos, bet dėl girtumo nukrito ant žemės. Kai ji bandė pakelti D., kad jis atsigultų normaliai miegoti, tai jis jai dešine ranka suėmė už kaklo ir smaugė ją, jai skaudėjo, bei abiem delnais per veidą jai sudavė apie 4 kartus. Smurtaudamas D. jai prakirto lūpą, nuo smaugimo ant kaklo buvo likęs paraudimas, tačiau ji pas medicinos ekspertą arba į ligoninę nesikreipė. Taip pat nesikreips ir dabar, nes ant kaklo paraudimo nėra, jis išnyko, taip pat sugijo lūpos. Kai ją D. mušė kumščiais, delnais bei smaugė, jai skaudėjo. D. jos atsiprašė, jie susitaikė, ji jam atleido. Kai D. būna blaivus, jis būna, geras, tik kai būna neblaivus, pasidaro agresyvus, lyg nesavas. Po šio sumušimo sveikata jos nepablogėjo, jos nepykino, ji nevėmė, jai nieko neskauda (b. l. 27-29).

9Tarnybiniame pranešime dėl smurto artimoje aplinkoje fakto nurodyta, kad L. K. pranešė, kad 2016-12-01, namuose, adresu ( - ) prieš ją smurtavo jos sugyventinis D. P.. D. P. paaiškino, kad susipyko su sugyventine L. K. ir vieną kartą jai delnu sudavė per veidą (b. l. 5-7).

10L. K. nustatytas 1,79 promilių girtumas (b. l. 7).

112016-12-01 įvykio vietos apžiūros protokole nurodyta, kad nusikalstamos veikos padarymo vieta yra namas, esantis ( - ). Apžiūrint įvykio vietą, jokių žymių ar pėdsakų, turinčių reikšmės tyrimui, neužfiksuota ir nepaimta (b. l. 8-23).

122016-12-01, 2.56 val. - 3.10 val. atliktos asmens apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrint L. K., ant jos veido ir kaklo kraujosruvų ar patinimų nesimato. Apatinė lūpa atrodo patinusi, abi lūpos sumuštos, ant lūpų matosi kraujosruvos (b. l. 31-35).

13Specialistas R. Laurinavičius, susipažinęs su L. K. apžiūros protokolu patvirtino, kad lūpose matomi spalviniai pakitimai yra atrodantys kaip švieži nubrozdinimai ir kraujosruvos, kurie padaromi paveikus kietais bukais daiktais ir kvalifikuojami nežymiu sveikatos sutrikdymu (b. l. 37).

14D. P. nusikaltimo padarymo metu buvo neblaivus – jam nustatytas 2,33 promilių girtumas (b. l. 48).

15D. P. administracine tvarka nebaustas, jis neįrašytas į gydytojo psichiatro (narkologo) įskaitą (b.l. 72).

16Tokiu būdu iš ikiteisminio tyrimo metu surinktų įrodymų nustatyta, kad kaltinamasis D. P. mušdamas ir kitaip smurtaudamas savo šeimos nariui - sugyventinei L. K. padarė nežymų sveikatos sutrikdymą ir ši jo nusikalstama veika pilnai atitinka ir ikiteisminio tyrimo metu teisingai kvalifikuota pagal BK 140 str. 2 d.

17Civilinis ieškinys byloje nepareikštas.

18Kaltinamasis D. P. neprieštarauja prokuroro priimtam procesiniam sprendimui dėl bylos proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu bei sutinka su jam siūloma paskirti bausmės rūšimi bei jos dydžiu (b.l. 77-79).

19Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir dėl jos padarymo nuoširdžiai gailisi, o jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad jis nusikalto būdamas apsvaigęs nuo alkoholio. Esant tokioms aplinkybėms ir atsižvelgiant į kaltinamojo D. P. asmenybę, padarytos veikos aplinkybes ir jos pavojingumo visuomenei laipsnį, į tai, kad kaltinamasis dirba, susitaikė su nukentėjusiąja, kuri dovanojo, jam paliktina siūloma paskirti bausmės rūšis ir jos dydis, t.y. laisvės apribojimas, kuris kaltinamojo atžvilgiu gali pasiekti bausmės tikslus.

20Kadangi byla buvo išnagrinėta priimant baudžiamąjį įsakymą, kaltinamasis visiškai prisipažino esantis kaltas, todėl vadovaujantis LR BK 641 str., D. P. paskirta bausmė mažintina vienu trečdaliu.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420-422 str.,

Nutarė

22D. P. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d. ir nuteisti laisvės apribojimu 9 mėnesiams, įpareigojant jį be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos ir tęsti darbą ( - ) o darbo netekimo atveju registruotis darbo biržoje.

23Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 str., paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu.

24Paskirti D. P. baudžiamojo poveikio priemonę – dalyvavimą smurtinį elgesį keičiančiose programose, įpareigojant jį per 6 (šešis) mėnesius nuo bausmės vykdymo pradžios išklausyti visą šių programų kursą.

25Į bausmės laiką įskaityti D. P. sulaikymą nuo 2016-12-01 iki 2016-12-02, tai yra vieną sulaikymo dieną, Lietuvos Respublikos BK 65 str. 1 d., 66 str. pagrindu prilyginant dviem laisvės apribojimo dienoms.

26Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, baigti taikyti pradėjus bausmės vykdymą.

27Baudžiamasis įsakymas pradedamas vykdyti nuo įsiteisėjusio baudžiamojo įsakymo gavimo bausmę vykdančioje institucijoje dienos.

28Jei kaltinamasis paduoda prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas LR BPK nustatyta tvarka. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

1. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Edita Zarembienė, išnagrinėjusi... 2. D. P., a. k. ( - ) gimęs ( - ) , Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( -... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalį,... 4. Kaltinamasis D. P. mušdamas ir kitaip smurtaudamas savo šeimos nariui padarė... 5. 2016 m. lapkričio 30 d., apie 21.00 val., D. P. namuose, adresu ( - ) būdamas... 6. Kaltinamasis D. P. kaltu prisipažino ir parodė, kad L. K. yra jo... 7. Be kaltinamojo D. P. prisipažinimo jo kaltė įrodyta ir kitais ikiteisminio... 8. Nukentėjusioji L. K. parodė, kad 2016-11-30 grįžo namo apie 18 val.,... 9. Tarnybiniame pranešime dėl smurto artimoje aplinkoje fakto nurodyta, kad L.... 10. L. K. nustatytas 1,79 promilių girtumas (b. l. 7).... 11. 2016-12-01 įvykio vietos apžiūros protokole nurodyta, kad nusikalstamos... 12. 2016-12-01, 2.56 val. - 3.10 val. atliktos asmens apžiūros protokole... 13. Specialistas R. Laurinavičius, susipažinęs su L. K. apžiūros protokolu... 14. D. P. nusikaltimo padarymo metu buvo neblaivus – jam nustatytas 2,33... 15. D. P. administracine tvarka nebaustas, jis neįrašytas į gydytojo psichiatro... 16. Tokiu būdu iš ikiteisminio tyrimo metu surinktų įrodymų nustatyta, kad... 17. Civilinis ieškinys byloje nepareikštas.... 18. Kaltinamasis D. P. neprieštarauja prokuroro priimtam procesiniam sprendimui... 19. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino... 20. Kadangi byla buvo išnagrinėta priimant baudžiamąjį įsakymą, kaltinamasis... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420-422 str.,... 22. D. P. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d. ir nuteisti... 23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 str., paskirtą bausmę sumažinti... 24. Paskirti D. P. baudžiamojo poveikio priemonę – dalyvavimą smurtinį... 25. Į bausmės laiką įskaityti D. P. sulaikymą nuo 2016-12-01 iki 2016-12-02,... 26. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, baigti taikyti... 27. Baudžiamasis įsakymas pradedamas vykdyti nuo įsiteisėjusio baudžiamojo... 28. Jei kaltinamasis paduoda prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą...