Byla N1-271-850/2016
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-36510-16 ir susipažinęs su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mockaitis, išnagrinėjęs Klaipėdos apygardos T. T. apylinkės prokuratūros pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-36510-16 ir susipažinęs su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje

2P. M., a. k. ( - ) gim. T. T. m., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, pagrindinio išsilavinimoT. T. profesinio rengimo centro moksleivis, gyv., teistas 2014-06-T. T. rajono apylinkės teismo pagal BK 178 str. 1 d. (4 epizodai), taikant BK 63 str. 1, 4 d. paskirta galutinė bausmė 7 mėn. laisvės apribojimo, įpareigojant nuo 22 val. iki 6 val. būti namuose; teistumas neišnykęs, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 284 straipsnio 1 dalį,

Nustatė

32016 m. rugpjūčio 2 d., apie 20 valT. T. m., J pagrindinės mokyklos stadione, viešoje vietoje, P. M., pašalinių žmonių akivaizdoje, įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, tai yra be jokios priežasties tyčia sudavė G. J. vieną smūgį į galvą ir vieną kartą spyrė į krūtinę, dėl ko G. J. sukėlė fizinį skausmą, taip sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

4P. M. kaltę pripažįsta visiškai. Nurodė, kad įvykio dieną, vakare paskambinusi pažįstama R. G. pasakė, kad J pagrindinės mokyklos stadione kažkoks “senis” kabinėjasi prie jos ir draugių, kažką joms pasakė. Praėjus kelioms minutėms, su M. K. einat lik stadiono, pamatė prie merginų būrelio stovintį vyrą su dviračiu. Bėgo link vyro, tada jį pamatęs, vyras pradėjo važiuoti. Pasivijęs vyrą užsimojo trenkti į galvą, tačiau vyras kažkaip pasilenkė ir smūgis kliuvo į petį. Nuo smūgio vyras susvirduliavo ir nulipo nuo dviračio. Vyras bandė jam suimti už rankų, tada spyrė vyrui į krūtinę. Kai vyras pradėjo šaukti "žmonės gelbėkit", nuo jo pasitraukė. Dėl padaryto nusikaltimo nuoširdžiai gailisi (b. l. 87-88).

5Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta šiais įrodymais:

6Nukentėjusiojo G. J. parodymais, kad 2016-08-02, apie 20 val., važiavo dviračiu T. T. J. pagrindinės mokyklos stadioną. Iš nugaros pribėgo nepažįstamas vaikinas ir kažkuo trenkė į galvą. Nulipus nuo dviračio vaikinas dar spyrė į krūtinę. Pradėjus šaukti pagalbos, ir iš J kiemo išėjus vyrui, užpuolikas pabėgo (b. l. 23-24, 25).

72016-08-02 protokolu-pareiškimu, kad G. J. užpuolė ir sumušė vaikinas dėl jam nežinomų priežasčių (b. l. 1-2).

8Liudytojos D. V. parodymais, kad 2016 m. rugpjūčio mėn., tiksliai dienos neprisimena, vakare žaidė kamuoliu kartu su J. O. ir G. O. prie J mokyklos. M. L. gatve einantį vyriškį, kuris varėsi dviratį. Nuo “Norfos” parduotuvės atėjęs pažįstamas Paulius su draugu, pasivijo vyriškį. Matė, kad Pauliui sudavus smūgį vyras nuvirto nuo dviračio. Vyrui pradėjus šaukti pagalbos, Paulius su draugu pabėgo (b. l. 36-37).

9Liudytojos G. O. parodymais, kad 2016 m. rugpjūčio mėn., tiksliai dienos neprisimena, vakare, su draugėmis D ir J. O. buvo J mokyklos krepšinio aikštelėje. Matė kaip nuo parduotuvės “Norfa” pusės atėjo iš matymo pažįstamas Paulius ir dar vienas vaikinas. Jie ėjo tiesiai link vyro, kuris varėsi dviratį pagrindine gatve prie J mokyklos. Netrukus vyras pradėjo šauktis pagalbos, suprato, kad jį Paulius sumušė. Nežino dėl ko kilo konfliktas, nes negirdėjo (b. l. 30-31).

10Liudytojos J. O. parodymais, kad girdėjo kaip vyras šaukė "gelbėkit", o šalia jo buvo Paulius. Suprato, kad Paulius mušė vyrą, nes jis šaukėsi pagalbos (b. l. 49-50).

11L. M. G parodymais, kad įvykio dieną, apie 19-20 val., nuosavo namo kieme vedžiojo šunį. Išgirdo kaip gatvėje kažkas šaukia pagalbos. Priėjęs prie vartelių pamatė šalia J mokyklos, esančiame akligatvyje stovinčius du jaunuoliai. Vienas iš jų rankomis laikė sugriebęs iš matymo pažįstamą, netoliese gyvenantį G, jo dviratis buvo ant žemės. Sušukus “vaikai, ką čia darote, paleiskite”, vaikinas paleido G ir su draugu nuėjo į mokyklos stadioną. Kai jaunuoliai pasišalino iš įvykio vietos, Gedas prašė iškviesti policiją, tačiau neturėjo telefono ir policijos nekvietė (b. l. 42-43).

12L. M. K parodymais, kad 2016 m. vasarą būnant su draugu P. M. prie Stoties gatvėje, esančios „Norfos“ parduotuvės, paskambino Pauliui draugė ir pasiguodė, kad prie 5-osios vidurinės mokyklos kabinėjasi kažkoks vyras. Atėję pamatė prie merginų vyrą, kuris turėjo dviratį. P nuėjo, o jis atsiliko, nes buvo gipsuota koja. Konfliktas tarp P ir vyro vyko už tujų, todėl matė tik jų viršugalvius. Ar kas šaukė negirdėjo. P sakė, kad trenkė vyrui, tačiau detaliau nepasakojo (b. l.62).

132016-08-02 tarnybiniu pranešimu, kad įvykį, kaip sumušė vyrą, matė trys merginos, kurios nurodė įtariamųjų vardus - P ir M (b. l. 78).

14Aptartų įrodymų visuma įrodo, kad kaltinamasis įvykdė inkriminuojamą veiką. Nustatyta, kad kaltinamasis P. M. 2016 m. rugpjūčio 2 d., apie 20 valT. T. m., J pagrindinės mokyklos stadione, viešoje vietoje, pašalinių žmonių akivaizdoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, tai yra be jokios priežasties tyčia sudavė G. J. vieną smūgį į galvą ir vieną kartą spyrė į krūtinę, dėl ko nukentėjusiajam sukėlė fizinį skausmą, taip sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

15Teismas, skirdamas bausmę atsižvelgia, kad P. M. įvykdė nesunkų tyčinį nusikaltimą (BK 11 str.). P. M. teistas, teistumas neišnykęs, administracine tvarka nebaustas (b.l. 98). Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė ta, kad prisipažino, nuoširdžiai gailisi. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

16Kaltinamajam už padarytą nesunkų nusikaltimą siūloma skirti laisvės apribojimo bausmę 9 mėn., įpareigojant nuo 22 val. iki 6 val. būti namuose bei vadovaujantis BK 641 str. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę - 6 mėn. laisvės apribojimą, įpareigojant būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. Kaltinamasis dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, siūloma bausmės rūšimi ir dydžiu sutinka.

17Teismas, atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes, kaltinamajam skiria prokuroro siūlomą bausmę.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 str. 1 d. 1 p., 421 str., teismas,

Nutarė

19P. M. pripažinti kaltu pagal BK 284 straipsnio 1 dalį ir skirti 9 (devynių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant nuo 22 val. iki 6 val. būti namuose.

20Vadovaujantis BK 641 str. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu, ir paskirti galutinę bausmę - 6 (šešių) mėnesių laisvės apribojimą, įpareigojant nuo 22 val. iki 6 val. būti namuose.

21Išaiškinti, kad P. M. nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo, turi teisę T. T. rajono apylinkės teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jei šia teise nepasinaudos, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

1. Tauragės rajono apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mockaitis,... 2. P. M., a. k. ( - ) gim. T. T. m., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 3. 2016 m. rugpjūčio 2 d., apie 20 valT. T. m., J pagrindinės mokyklos... 4. P. M. kaltę pripažįsta visiškai. Nurodė, kad įvykio dieną, vakare... 5. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta šiais įrodymais:... 6. Nukentėjusiojo G. J. parodymais, kad 2016-08-02, apie 20 val., važiavo... 7. 2016-08-02 protokolu-pareiškimu, kad G. J. užpuolė ir sumušė vaikinas dėl... 8. Liudytojos D. V. parodymais, kad 2016 m. rugpjūčio mėn., tiksliai dienos... 9. Liudytojos G. O. parodymais, kad 2016 m. rugpjūčio mėn., tiksliai dienos... 10. Liudytojos J. O. parodymais, kad girdėjo kaip vyras šaukė "gelbėkit", o... 11. L. M. G parodymais, kad įvykio dieną, apie 19-20 val., nuosavo namo kieme... 12. L. M. K parodymais, kad 2016 m. vasarą būnant su draugu P. M. prie Stoties... 13. 2016-08-02 tarnybiniu pranešimu, kad įvykį, kaip sumušė vyrą, matė trys... 14. Aptartų įrodymų visuma įrodo, kad kaltinamasis įvykdė inkriminuojamą... 15. Teismas, skirdamas bausmę atsižvelgia, kad P. M. įvykdė nesunkų tyčinį... 16. Kaltinamajam už padarytą nesunkų nusikaltimą siūloma skirti laisvės... 17. Teismas, atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes, kaltinamajam skiria... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 str. 1 d. 1 p., 421 str., teismas,... 19. P. M. pripažinti kaltu pagal BK 284 straipsnio 1 dalį ir skirti 9 (devynių)... 20. Vadovaujantis BK 641 str. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu, ir... 21. Išaiškinti, kad P. M. nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu, per...