Išsaugokime atmintyje Sausio 13-ąją!

Išsaugokime atmintyje Sausio 13-ąją! Mieli, Broliai ir Sesės, Išsaugokime atmintyje Sausio 13 d. įvykių metu atgimusią mūsų Tautos vienybę ir galią, kuriai nusileido net priešų ginklai. Padėkokime visiems Lietuvos laisvės kovotojams ir patriotams, kurių ryškiai liepsnojančią drąsą išvydo visas pasaulis. Tegul mūsų širdyse nenustoja rusenti toji laisvės ugnis, galutinai supleškinusi Lietuvą varžiusius pančius.

Skaityti visą naujieną