Teisėjai

Pavardė Vardas Teismas Tipas Statusas #IB
Monkevičius Eduardas Jonas Kauno apygardos teismas Teisėjas Nebedirba 2008-01-20 223
Ramelis Konstantas Vilniaus apygardos teismas Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Nebedirba 2008-03-12 21
Vaitulionienė Julija Gražina Klaipėdos apygardos teismas Teisėja Nebedirba 2008-05-15 332
Gerasimovičius Marijanas Šalčininkų rajono apylinkės teismas Teisėjas Dirba 251
Pivoriūnas Algimantas Vilniaus apygardos teismas Teisėjas Nebedirba 2009-05-06 39
Nikitinas Vladas Vilniaus apygardos teismas Teisėjas Nebedirba 2011-01-23 113
Jaras Edmundas Valentinas Panevėžio apygardos teismas Teisėjas Nebedirba 2007-12-10 211
Pesliakas Jonas Klaipėdos apygardos teismas Teisėjas Nebedirba 2008-07-27 336
Antanėlis Vytautas Kastytis Valentinas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas Teisėjas Nebedirba 2009-02-14 66
Viščinis Petras Vilniaus apygardos administracinis teismas Teisėjas Nebedirba 2010-01-04 1 329
Gudynas Stasys Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Teisėjas Nebedirba 2009-04-08 2 726
Tupienė Liudvika Šiaulių apygardos teismas Teisėja Nebedirba 2010-01-29 333
Markauskienė Petronėlė Skuodo rajono apylinkės teismas Teisėja Nebedirba 2009-04-17 16
Burdulis Antanas Teisėjas Miręs 2014-03-29 672
Povilaitis Petras Šiaulių rajono apylinkės teismas Teisėjas Nebedirba 2009-01-01 249
Brazys Petras Rimantas Šiaulių apylinkės teismas Teisėjas Nebedirba 2009-05-11 154
Mickus Pranas Rimgaudas Palangos miesto apylinkės teismas Teisėjas Nebedirba 2006-10-10 2
Aikevičius Romas Kauno apygardos teismas Teisėjas Nebedirba 2009-08-02 519
Lipnevičius Zigmantas Radviliškio rajono apylinkės teismas Teisėjas Nebedirba 2009-11-05 1
Surblys Juozapas Klaipėdos apygardos teismas Teisėjas Nebedirba 2010-03-24 436
Gaidelis Vilmantas Vilniaus apygardos teismas Teisėjas Nebedirba 2010-05-24 64
Stralkus Drąsutis Kauno miesto apylinkės teismas Teisėjas Nebedirba 2010-08-08 1
Kvaraciejūtė Alvyra Ona Vilniaus apygardos teismas Teisėja Nebedirba 2010-09-30 87
Dervinskienė Janina Kauno miesto apylinkės teismas Teisėja Nebedirba 2011-03-18 52
Plikynienė Birutė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas Teisėja Nebedirba 2011-07-20 4
Jaržemskis Petras Vilniaus apygardos teismas Teisėjas Nebedirba 2011-09-09 2 140
Stulpinienė Irena Kauno apygardos teismas Teisėja Nebedirba 2011-12-08 894
Pilipčikas Antanas Vincas Alytaus rajono apylinkės teismas Teisėjas Nebedirba 2012-01-02 402
Akelienė Emilija Kauno apygardos teismas Teisėja Nebedirba 2011-09-01 1 011
Pocevičius Stasys Akmenės rajono apylinkės teismas Teisėjas Nebedirba 2012-02-02 174
Ablingis Antanas Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Teisėjas Nebedirba 2012-02-02 21 277
Alimienė Roma Sabina Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Teisėja Nebedirba 2012-04-03 5 704
Kruminienė Klavdija Šiaulių apygardos teismas Teisėja Nebedirba 2012-04-09 786
Venckus Jonas Algimantas Lietuvos apeliacinis teismas Teisėjas Nebedirba 2012-04-18 806
Kazlauskienė Teresėlė Vilniaus apygardos teismas Teisėja Nebedirba 2012-04-20 391
Smaliukas Petras Kazys Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas Teisėjas Nebedirba 2012-07-12 234
Šimkaitis Algimantas Kauno miesto apylinkės teismas Teisėjas Nebedirba 2012-02-10 785
Gutauskienė Regina Agota Šiaulių apygardos teismas Teisėja Nebedirba 2013-02-05 1 039
Zdanavičius Tomas Panevėžio apygardos teismas Teisėjas Nebedirba 2013-02-20 966
Paulaitis Rimantas Jurbarko rajono apylinkės teismas Teisėjas Dirba 1
Simėnas Petras Šiaulių apylinkės teismas Teisėjas Nebedirba 2013-02-04 947
Matulaitienė Eleonora Šiaulių apylinkės teismas Teisėja Nebedirba 2014-01-01 1 051
Taraškevič Galina Vilniaus miesto apylinkės teismas Teisėja Nebedirba 2013-10-18 335
Monstavičienė Aldona Šiaulių apylinkės teismas Teisėja Nebedirba 2013-11-10 559
Gailiūnas Algirdas Lietuvos apeliacinis teismas Teisėjas Nebedirba 2013-11-19 2 173
Cemnolonskienė Regina Kauno apygardos teismas Teisėja Nebedirba 2013-08-25 1 739
Meidus Eduardas Utenos rajono apylinkės teismas Teisėjas Nebedirba 2011-12-02 732
Paulauskaitė Liucija Palangos miesto apylinkės teismas Teisėja Nebedirba 2014-01-26 259
Švažienė Marytė Šiaulių apygardos administracinis teismas Teisėja Nebedirba 2014-02-08 2 258
Milius Vytas Konstitucinis teismas Teisėjas Dirba 2 377
Birštonas Zenonas Vilniaus apygardos teismas Teisėjas Nebedirba 2011-03-29 128
Mitkuvienė Marytė Lietuvos apeliacinis teismas Teisėja Nebedirba 2014-03-08 3 703
Virbalas Antanas Vilniaus miesto apylinkės teismas Teisėjas Nebedirba 2014-03-19 322
Valošinaitė Danutė Klaipėdos miesto apylinkės teismas Teisėja Nebedirba 2014-04-10 321
Šiaulienė Veronika Alytaus rajono apylinkės teismas Teisėja Nebedirba 2014-06-04 1 027
Švetkauskas Vytautas Marijampolės rajono apylinkės teismas Teisėjas Dirba 706
Damanskienė Jūratė Vilniaus apygardos teismas Teisėja Nebedirba 2014-09-15 525
Naščenkovienė Stefa Klaipėdos miesto apylinkės teismas Teisėja Nebedirba 2013-05-10 215
Šuminaitė Danguolė Širvintų rajono apylinkės teismas Teisėja Nebedirba 2014-12-11 495
Arlauskienė Liuda Vilniaus apygardos administracinis teismas Teisėja Nebedirba 2013-06-28 1 399
Stonkienė Pelagėja Vilniaus miesto apylinkės teismas Teisėja Dirba 50
Sabaitienė Irena Kauno rajono apylinkės teismas Teisėja Nebedirba 2012-09-03 5
Bukauskienė Laimutė Skuodo rajono apylinkės teismas Pirmininkė Dirba 932
Misiūnas Mamertas Molėtų rajono apylinkės teismas Teisėjas Nebedirba 2013-04-19 466
Pocevičienė Irena Kupiškio rajono apylinkės teismas Teisėja Dirba 612
Biekšienė Aldonė Vilniaus miesto apylinkės teismas Teisėja Dirba 16
Januška Romualdas Panevėžio apygardos teismas Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Nebedirba 2014-01-03 1 299
Cikoto Natalija Vilniaus apygardos teismas Teisėja Dirba 469
Bazilius Albinas Tauragės rajono apylinkės teismas Teisėjas Dirba 867
Valentinienė Rasa Klaipėdos apygardos teismas Teisėja Nebedirba 2012-11-19 1 141
Valužis Stasys Klaipėdos apygardos teismas Teisėjas Dirba 1 334
Špelveris Jonas Klaipėdos miesto apylinkės teismas Teisėjas Nebedirba 2014-01-20 451
Bobrel Birutė Kauno apygardos teismas Teisėja Nebedirba 2011-09-01 1 493
Juocevičius Stanislovas Vilniaus miesto apylinkės teismas Teisėjas Dirba 225
Ivanauskas Jonas Vilniaus miesto apylinkės teismas Teisėjas Dirba 301
Zubernienė Rimvida Klaipėdos apygardos teismas Teisėja Dirba 2 041
Janonis Valentinas Klaipėdos apygardos teismas Teisėjas Nebedirba 2013-08-23 1 292
Smolskas Algimantas Kauno apygardos teismas Teisėjas Nebedirba 2014-03-28 830
Auruškevičius Algirdas Vilniaus apygardos teismas Teisėjas Nebedirba 2013-10-11 2 566
Iždonas Vaclovas Šiaulių apygardos teismas Teisėjas Dirba 1 163
Milašienė Danutė Lietuvos apeliacinis teismas Teisėja Dirba 4 124
Didjurgienė Genovaitė Vilniaus miesto apylinkės teismas Teisėja Dirba 0
Mickevičienė Danutė Vilniaus miesto apylinkės teismas Teisėja Dirba 377
Majauskienė Regina Kauno apygardos teismas Teisėja Nebedirba 2013-12-23 1 906
Žalnieriūnienė Nijolė Vilniaus apygardos administracinis teismas Teisėja Nebedirba 2014-09-01 2 376
Pauliukienė Elena Klaipėdos miesto apylinkės teismas Teisėja Dirba 1 223
Griškevičienė Virginija Nijolė Klaipėdos apygardos teismas Teisėja Dirba 2 317
Aleknavičienė Laisvė Šiaulių apygardos teismas Teisėja Dirba 909
Valius Bronius Klaipėdos apygardos teismas Teisėjas Nebedirba 2014-05-10 2 298
Bučienė Malvyra Rokiškio rajono apylinkės teismas Teisėja Dirba 1 125
Trinkūnienė Jūratė Vilniaus miesto apylinkės teismas Teisėja Dirba 198
Bražiūnienė Nijolė Rokiškio rajono apylinkės teismas Pirmininkė Dirba 1 215
Todesienė Bronislava Vilniaus miesto apylinkės teismas Teisėja Dirba 231
Pilipaitienė Alma Liuda Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas Teisėja Nebedirba 2012-05-15 88
Leonas Vladas Vilniaus miesto apylinkės teismas Teisėjas Dirba 130
Butvilas Vytautas Radviliškio rajono apylinkės teismas Teisėjas Nebedirba 2013-06-05 920
Lincevičius Romualdas Kauno apygardos teismas Teisėjas Nebedirba 2013-04-05 1 820
Vidzėnienė Bronė Panevėžio apygardos teismas Teisėja Dirba 1 272
Zalaga Bronius Šiaulių apygardos teismas Teisėjas Dirba 1 189
Micevičienė Vidutė Raseinių rajono apylinkės teismas Teisėja Dirba 938