Teisėjai

Pavardė Vardas Teismas Tipas Statusas #IB
Leipuvienė Laima Vilniaus rajono apylinkės teismas Teisėja Nebedirba 2014-07-10 1 162
Stankus Arvydas Kauno apygardos teismas Teisėjas Nebedirba 2011-03-29 720
Ranonis Vladislovas Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Teisėjas Dirba 567
Laurinonienė Rūta Tauragės rajono apylinkės teismas Teisėja Nebedirba 2014-08-14 580
Tankevičienė Nijolė Vilniaus miesto apylinkės teismas Teisėja Dirba 145
Zaikauskaitė Halina Vilniaus apygardos administracinis teismas Teisėja Dirba 2 576
Baranovas Anatolijus Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Teisėjas Dirba 7 483
Šatkuvienė Eugenija Klaipėdos miesto apylinkės teismas Teisėja Dirba 509
Norkūnas Vytautas Panevėžio apygardos teismas Teisėjas Miręs 2008-06-11 345
Baltrūnaitė Laimė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Teisėja Dirba 5 646
Gaudutienė Regina Lietuvos apeliacinis teismas Teisėja Dirba 860
Gurevičienė Leonarda Vilniaus apygardos teismas Teisėja Dirba 410
Mickevičienė Rūta Lietuvos apeliacinis teismas Teisėja Dirba 910
Ulejevienė Rita Kauno apylinkės teismas Teisėja Dirba 710
Ivanovienė Irena Šiaulių apygardos teismas Teisėja Nebedirba 2014-05-30 1 119
Blaževič Galina Kauno apygardos teismas Teisėja Dirba 1 976
Matiukienė Danutė Šiaulių apygardos teismas Teisėja Nebedirba 2014-10-31 1 203
Krušnienė Rima Vilniaus miesto apylinkės teismas Teisėja Dirba 152
Ačas Kęstutis Radviliškio rajono apylinkės teismas Teisėjas Dirba 639
Čekanauskaitė Virginija Lietuvos apeliacinis teismas Teisėja Dirba 3 868
Romanovaitė Zita Klaipėdos miesto apylinkės teismas Pirmininko pavaduotoja Dirba 674
Morkūnienė Eugenija Klaipėdos apygardos teismas Teisėja Nebedirba 2013-09-01 2 066
Smirnovienė Zita Vilniaus apygardos teismas Teisėja Dirba 1 243
Zarembienė Edita Ukmergės rajono apylinkės teismas Teisėja Dirba 978
Gumuliauskienė Dalia Klaipėdos apygardos administracinis teismas Teisėja Dirba 1 376
Romanovienė Alona Klaipėdos apygardos teismas Teisėja Dirba 1 103
Šimkienė Nijolė Šilutės rajono apylinkės teismas Teisėja Dirba 1 101
Vainienė Elena Lietuvos apeliacinis teismas Teisėja Dirba 873
Punys Stasys Vilniaus apygardos teismas Teisėjas Dirba 604
Vilbikas Alfredas Šiaulių apylinkės teismas Teisėjas Dirba 961
Sušinskienė Nijolė Vilniaus apygardos administracinis teismas Teisėja Nebedirba 2014-06-30 1 091
Erlickienė Violeta Mažeikių rajono apylinkės teismas Pirmininkė Dirba 954
Tumelionytė Aldona Vilniaus miesto apylinkės teismas Teisėja Dirba 305
Paulauskienė Irena Vilniaus apygardos administracinis teismas Teisėja Dirba 2 296
Frolovas Pavelas Vilniaus apygardos teismas Teisėjas Dirba 525
Jachimavičius Leonas Kauno apygardos teismas Teisėjas Dirba 1 984
Miliuvienė Violeta Klaipėdos apygardos teismas Teisėja Dirba 1 247
Urbšys Algerdas Kauno apygardos teismas Teisėjas Dirba 1 799
Ražinskaitė Violeta Lietuvos apeliacinis teismas Teisėja Dirba 965
Poškus Alvydas Lietuvos apeliacinis teismas Teisėjas Dirba 1 093
Čirvinskas Jonas Alytaus rajono apylinkės teismas Teisėjas Dirba 959
Piškinaitė Nijolė Lietuvos apeliacinis teismas Teisėja Dirba 4 535
Juvko Tatjana Šalčininkų rajono apylinkės teismas Teisėja Dirba 123
Butnorienė Nina Druskininkų miesto apylinkės teismas Teisėja Dirba 806
Jarackaitė Audronė Lietuvos apeliacinis teismas Teisėja Dirba 3 108
Venckus Kęstutis Panevėžio miesto apylinkės teismas Teisėjas Dirba 276
Šimkus Pranas Panevėžio apygardos teismas Teisėjas Dirba 966
Žironas Egidijus Lietuvos apeliacinis teismas Pirmininkas Dirba 3 267
Sakalauskienė Stefanija Telšių rajono apylinkės teismas Teisėja Dirba 863
Šidlauskienė Ramyna Kėdainių rajono apylinkės teismas Teisėja Dirba 245
Januška Bronius Vilniaus apygardos administracinis teismas Teisėjas Dirba 2 858
Lenčikas Vladislavas Vilniaus apygardos teismas Teisėjas Dirba 451
Inokaitis Edmundas Kauno apylinkės teismas Teisėjas Dirba 623
Remeikienė Milda Kauno apylinkės teismas Teisėja Dirba 537
Gilys Ričardas Panevėžio apygardos teismas Teisėjas Dirba 1 309
Badaugienė Jolanta Šiaulių apygardos teismas Teisėja Mirusi 2013-10-13 895
Šumskas Artūras Vilniaus apygardos teismas Teisėjas Dirba 576
Gurinas Konstantinas Lietuvos apeliacinis teismas Teisėjas Dirba 3 666
Garnelienė Laima Lietuvos apeliacinis teismas Teisėja Dirba 234
Jonaitienė Birutė Panevėžio apygardos teismas Teisėja Dirba 1 612
Šinkarenko Olga Kauno apylinkės teismas Teisėja Dirba 494
Ikasalienė Angelė Vilniaus apygardos teismas Teisėja Dirba 539
Simaitienė Adolfina Klaipėdos miesto apylinkės teismas Teisėja Dirba 714
Bavėjanas Valdimaras Lietuvos apeliacinis teismas Teisėjas Dirba 953
Gudienė Regina Vilniaus miesto apylinkės teismas Teisėja Dirba 149
Bagdonienė Nijolė Šilutės rajono apylinkės teismas Teisėja Dirba 703
Jurkštienė Virginija Pasvalio rajono apylinkės teismas Teisėja Dirba 1 069
Kulberkienė Raimonda Kretingos rajono apylinkės teismas Teisėja Dirba 642
Kazlauskienė Virginija Šiaulių miesto apylinkės teismas Teisėja Nebedirba 2011-05-31 723
Vansevičius Donatas Vilniaus apygardos administracinis teismas Teisėjas Dirba 2 652
Lemežis Stasys Vilniaus apygardos teismas Teisėjas Dirba 672
Kursevičius Vytautas Šiaulių apygardos teismas Pirmininkas Dirba 1 185
Ulbienė Laureta Vilniaus apygardos teismas Teisėja Dirba 520
Mickevičiūtė Zina Panevėžio apygardos teismas Teisėja Dirba 1 954
Lučkauskaitė Vita Trakų rajono apylinkės teismas Teisėjas Dirba 1 320
Bružienė Sigita Kauno apylinkės teismas Teisėja Dirba 118
Stulginskas Kęstutis Mažeikių rajono apylinkės teismas Teisėjas Dirba 603
Šuliokas Romaldas Jonavos rajono apylinkės teismas Teisėjas Dirba 383
Jakštienė Silvija Panevėžio miesto apylinkės teismas Teisėja Dirba 373
Verseckas Vincas Lietuvos apeliacinis teismas Teisėjas Nebedirba 2008-06-01 1 480
Žukauskas Edmundas Šilalės rajono apylinkės teismas Teisėjas Dirba 643
Lozoraitytė Virginija Kauno apygardos teismas Teisėja Dirba 701
Bajerčiūtė Dalia Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Teisėja Nebedirba 2008-06-26 652
Mėlinauskienė Birutė Panevėžio miesto apylinkės teismas Teisėja Dirba 480
Malinauskas Jonas Alytaus rajono apylinkės teismas Teisėjas Dirba 1 078
Burbienė Aldona Plungės rajono apylinkės teismas Teisėja Dirba 626
Lisauskas Almantas Kauno miesto apylinkės teismas Teisėjas Nebedirba 2012-05-15 681
Dzelzienė Margarita Panevėžio apygardos teismas Teisėja Dirba 1 331
Stacevičienė Irena Utenos rajono apylinkės teismas Teisėja Dirba 710
Bilevičienė Rita Panevėžio miesto apylinkės teismas Teisėja Dirba 284
Indreikienė Nijolia Kauno apygardos teismas Teisėja Dirba 1 889
Malinovska Česlava Trakų rajono apylinkės teismas Teisėja Dirba 1 356
Uckienė Liuda Vilniaus apygardos teismas Teisėja Dirba 593
Stulgienė Irena Rokiškio rajono apylinkės teismas Teisėja Dirba 947
Guobys Alfonsas Vilniaus miesto apylinkės teismas Teisėjas Dirba 306
Kailiūnas Kazys Lietuvos apeliacinis teismas Teisėjas Dirba 3 942
Kregždienė Danutė Raseinių rajono apylinkės teismas Teisėja Dirba 1 066
Šiugždinytė Danguolė Kauno apygardos teismas Teisėja Dirba 1 612
Zaleckienė Nijolė Trakų rajono apylinkės teismas Teisėja Dirba 1 463
Liatukas Bronislovas Kauno apylinkės teismas Teisėjas Dirba 1 542