Baudžiamojoje byloje esu įtariamasis ir noriu teismo prašyti leisti laiduoti už mane mano žmonai. Jos prašymas laiduoti prokuroro buvo atmestas, kadangi teisme bus sprendžiamas turto (automobilio) konfiskavimo klausimas. Ar galiu, prieš prasidedant teismo posėdžiui, pateikti rašytinį žmonos prašymą leisti laiduoti už mane ir ar ji pati būtinai privalo dalyvauti teismo procese?
Galite prašyti ir žmona privalo dalyvauti. Advokatas Gintautas Danišauskas +370 685 25-35-8