Byla e2-289-330/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vitės valdos“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gruodžio 17 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas panaikinti baudą už teismo įpareigojimo nevykdymą, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-1543-460/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bauservis“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vitės valdos“ dėl viešojo pirkimo pripažinimo neteisėtu (tretieji asmenys - Viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra, uždaroji akcinė bendrovė „Statybų techninė priežiūra“),

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Atsakovė UAB „Vitės valdos“ VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros tinklalapyje paskelbė konkursą, pirkimo sąlygas ir kvietimą teikti pasiūlymus dėl statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo. Pirkime dalyvavusiems tiekėjams pateikus pasiūlymus, atsakovė 2018 m. rugsėjo 3 d. laišku informavo ieškovę apie pirkimo rezultatus ir priimtą sprendimą, kuriuo ieškovės pasiūlymas atmestas, o pirkimo laimėtoja pripažinta UAB „Statybų techninė priežiūra“. Ieškovė pateikė pretenziją dėl viešajame pirkime priimtų sprendimų. Atsakovė 2018 m. rugsėjo 19 d. ieškovės pretenziją atmetė. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės UAB „Vitės valdos“ sprendimus dėl ieškovės UAB „Bauservis“ pasiūlymo atmetimo ir UAB „Statybų techninė priežiūra“ pripažinimo laimėtoja.

72.

8Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. spalio 30 d. nutartimi įpareigojo atsakovę UAB „Vitės valdos“ iki 2018 m. lapkričio 9 d. pateikti sprendimo dėl pirkimų komisijos sudarymo ir pirkimo dokumentų kopijas. Per teismo nustatytą terminą atsakovė nepateikė nurodytų dokumentų. Atsižvelgdamas į tai, teismas 2018 m. lapkričio 26 d. vykusio parengiamojo teismo posėdžio metu įpareigojo atsakovę iki 2018 m. gruodžio 3 d. pateikti pirkimo dokumentus (pirkimo komisijos sudarymo ir pirkimo komisijos posėdžio, kuriame buvo vertinami tiekėjų pasiūlymai, atrinktas pirkimo laimėtojas, o ieškovės pasiūlymas atmestas, protokolus; UAB „Statybų techninė priežiūra“ ir pačios ieškovės UAB „Bauservis“ teiktus pirkimo pasiūlymus). Per teismo nustatytą terminą atsakovė nepateikė reikalautų dokumentų.

93.

10Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. gruodžio 6 d. nutartimi atsakovei UAB „Vitės valdos“ paskyrė 300 Eur baudą už teismo įpareigojimų neįvykdymą ir atidėjo parengiamąjį teismo posėdį.

114.

12Atsakovė pateikė prašymą Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gruodžio 6 d. nutartimi jai paskirtą baudą panaikinti arba sumažinti. Atsakovė aiškino, kad dalis nurodytų dokumentų (Pirkimo komisijos protokolai), kuriuos atsakovė įpareigota pateikti, buvo pateikti kartu su atsakovės 2018 m. lapkričio 5 d. atsiliepimu į ieškinį (statybos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimų ataskaita, atsiliepimo priedas Nr. 1 „Pirkimo komisijos protokolas“) bei su pačios ieškovės pateiktu 2018 m. spalio 3 d. ieškiniu (UAB „Vitės valdos“ direktoriaus įsakymo „Dėl daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), pirkimų, susijusių su namo atnaujinimu (modernizavimu), sudarymo”, kopija, ieškinio priedas Nr. 7, 2018 m. rugsėjo 19 d. atsakovės atsiųstas raštas dėl ieškovės pretenzijos atmetimo”). Atsakovė pažymėjo, kad prieš 2018 m. lapkričio 26 d. paskirtą posėdį ji pateikė teismui prašymą dėl bylos nagrinėjimo atsakovės atstovui nedalyvaujant. Nurodė, kad byloje atsakovės interesus atstovaujančiam atstovui nuo 2018 m. lapkričio 26 d. iki 2018 m. gruodžio 6 d. buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas, todėl atsakovė neturėjo galimybės pateikti likusių prašomų dokumentų.

13II.

14Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

155.

16Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. gruodžio 17 d. nutartimi atsakovės UAB „Vitės valdos“ prašymo dėl baudos panaikinimo ar sumažinimo netenkino.

176.

18Teismas akcentavo aplinkybę, jog atsakovė pripažįsta teismo įpareigojimo neįvykdymo faktą. Pažymėjo, jog proceso dalyviai privalo sąžiningai naudotis jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu. Teismas svarbia pripažino aplinkybę, jog atsakovei buvo nustatytas pakankamas terminas įpareigojimui įvykdyti. Per nustatytą terminą dokumentų nepateikus, atsakovei buvo nustatytas naujas (papildomas) terminas, tačiau teismo įpareigojimą atsakovė įvykdė tik paskyrus baudą. Šias aplinkybes teismas pripažino netinkamu atsakovės procesiniu elgesiu.

197.

20Teismo vertinimu, aplinkybė, jog atsakovės atstovui nuo 2018 m. lapkričio 26 d. iki 2018 m. gruodžio 11 d. buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas, nepašalina atsakovės atsakomybės, nes teismo įpareigojimas pateikti pirkimo dokumentus sietinas išskirtinai su atsakovės disponuojamais dokumentais. Teismas akcentavo aplinkybę, jog nustatytas įpareigojimas pats savaime nesąlygojo teisinių žinių poreikio.

218.

22Įvertinęs tai, jog atsakovė netinkamai įvykdė teismo įpareigojimą pateikti įrodymus ir nenurodė svarbių priežasčių, dėl kurių šie įrodymai negalėjo būti pateikti, taipogi nenurodė, kad jos turtinė padėtis neleidžia įvykdyti teismo procesinio sprendimo, teismas nenustatė pagrindo atsakovei paskirtą baudą panaikinti ar sumažinti.

23III.

24Atskirojo skundo argumentai

259.

26Atsakovė UAB „Vitės valdos“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gruodžio 17 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – paskirtą baudą panaikinti arba sumažinti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

279.1.

28Dalis nurodytų dokumentų, kuriuos atsakovė įpareigota pateikti, buvo pateikti kartu su atsakovės 2018 m. lapkričio 5 d. atsiliepimu į ieškinį bei su pačios ieškovės pateiktu ieškiniu. Likusių dokumentų (tiekėjų pasiūlymų) nebuvo galimybės pateikti laiku, nes atsakovės atstovui nuo 2018 m. lapkričio 26 d. iki 2018 m. gruodžio 6 d. buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas, o šį atstovą pavaduojantis asmuo nebuvo paskirtas. Šiuo metu visi reikalaujami dokumentai teismui pateikti.

299.2.

30Teismas nevertino aplinkybės, jog atsakovė nesuinteresuota bylos vilkinimu, o turi pareigą tinkamai ir kuo greičiau įgyvendinti daugiabučio namo atnaujinimo procesą. Maksimalaus dydžio baudos skyrimas neatitinka teisingumo ir protingumo principų.

31Teismas

konstatuoja:

32IV.

33Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3410.

35Nagrinėjamu atveju vertinama, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria netenkintas atsakovės UAB „Vitės valdos“ prašymas panaikinti arba sumažinti baudą už teismo įpareigojimo nevykdymą, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas sprendžiamas vadovaujantis atsakovės UAB „Vitės valdos“ atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių apskųstos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

3611.

37CPK 7 straipsnio 2 dalyje, 42 straipsnio 5 dalyje yra įtvirtinta bendroji šalių pareiga procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai ir jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgiant į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ir atsikirtimai, domėtis proceso eiga, o CPK 95 straipsnyje apibrėžtos priemonės, taikytinos šaliai, kuri piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą.

3812.

39Kasacinio teismo išaiškinta, kad CPK nurodytais atvejais teismo nuobaudos, taip pat ir piniginės baudos, kaip viena galimų teismo nuobaudų rūšių, teismo gali būti skiriamos byloje dalyvaujantiems asmenims, kitiems proceso dalyviams bei kitiems asmenims už procesinių pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą (CPK 103 straipsnio 1, 3 dalys, 106 straipsnio 1 dalis). Jos gali būti skiriamos įvairiose bylos stadijose: tiek pasirengimo nagrinėti bylą stadijoje, tiek nagrinėjant bylą iš esmės ar teismo sprendimo (nutarties) vykdymo procese. Be kitų atvejų, CPK nustato baudos skyrimą už rašytinių įrodymų nepateikimą (CPK 199 straipsnio 6 dalis). Esant situacijai, kai šalys ar kiti dalyvaujantys byloje asmenys tam tikrų įrodymų pateikti negali dėl to, kad jie yra pas kitus asmenis, teismo posėdžio pirmininkas, siekdamas tinkamai įgyvendinti šio Kodekso 158 straipsnyje nustatytas pareigas, gali dalyvaujančių byloje asmenų prašymu išreikalauti iš kitų asmenų įrodymus, kurių dalyvaujantys byloje asmenys negali gauti (CPK 160 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Teismo teisė pagal asmens prašymą reikalauti rašytinių įrodymų iš dalyvaujančių byloje ar kitų asmenų, turinčių atitinkamą rašytinį įrodymą, konkretizuota CPK 198 straipsnio 1 dalyje, 199 straipsnyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-333-248/2017).

4013.

41CPK 199 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad asmuo, prašantis teismą išreikalauti kokį nors rašytinį įrodymą iš dalyvaujančių byloje asmenų, turi nurodyti: 1) rašytinį įrodymą, kurio reikalaujama; 2) pagrindą, kuriuo remiantis nustatoma, kad šį rašytinį įrodymą turi tas asmuo; 3) aplinkybes, kurias rašytinis įrodymas gali pagrįsti. Pagal to paties straipsnio 5 dalį fiziniai asmenys ar juridiniai asmenys, neturėdami galimybės pateikti reikalaujamą rašytinį įrodymą arba negalėdami jo pateikti per teismo nustatytą terminą, privalo apie tai pranešti teismui ir kartu nurodyti priežastis. Jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimas pateikti rašytinį įrodymą neįvykdytas ir nepranešta teismui apie tai, kad negalima jo pateikti dėl svarbių priežasčių, arba nurodytas priežastis teismas pripažino nesvarbiomis, kaltiems asmenims gali būti skiriama iki 300 Eur bauda. Baudos paskyrimas neatleidžia atitinkamų asmenų nuo pareigos pateikti teismo reikalaujamą rašytinį įrodymą (CPK 199 straipsnio 6 dalis).

4214.

43Atsižvelgiant į CPK 199 straipsnio 6 dalies normos turinį, darytina išvada, kad bauda už rašytinių įrodymų nepateikimą gali būti skiriama, kai egzistuoja šios sąlygos: teismo reikalaujami rašytiniai įrodymai nepateikti nustatytu terminu; juos pateikti privalantis asmuo nepranešė teismui apie negalimumą įvykdyti teismo įpareigojimą, nurodydamas ir to priežastis, arba teismas tas priežastis pripažino nesvarbiomis. Kadangi pateikti rašytinį įrodymą gali būti įpareigotas bet kuris asmuo, turintis savo žinioje tą įrodymą, baudos už rašytinių įrodymų nepateikimą gali būti skiriamos tiek dalyvaujantiems byloje, tiek ir kitiems asmenims, svarbu, kad tas asmuo disponuotų reikalaujamais rašytiniais įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-333-248/2017).

4415.

45Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju egzistuoja visos nutarties 14 punkte apibrėžtos sąlygos skirti atsakovei baudą CPK 199 straipsnio 6 dalyje įtvirtintu pagrindu. Pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo tenkinti atsakovės prašymo dėl pagrįstai paskirtos baudos panaikinimo arba sumažinimo. Bylos duomenys patvirtina, kad Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. spalio 30 d. nutartimi įpareigojo atsakovę iki 2018 m. lapkričio 9 d. pateikti teismui nutartyje nurodytus dokumentus. Nustatytu terminu atsakovė nepateikė teismui nurodytų dokumentų. 2018 m. lapkričio 26 d. vykusio parengiamojo teismo posėdžio metu atsakovė vėlgi buvo įpareigota iki 2018 m. gruodžio 3 d. pateikti išvardintus paslaugų pirkimo dokumentus. Iki teismo nustatyto termino pabaigos atsakovė nepateikė nurodytų dokumentų, todėl 2018 m. gruodžio 6 d. nutartimi atsakovei buvo paskirta bauda, o teismo posėdis atidėtas.

4616.

47Apeliacinio teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai akcentavo aplinkybę, jog atsakovei buvo nustatytas pakankamas terminas įpareigojimui įvykdyti (daugiau nei mėnuo laiko), o neįvykdžius įpareigojimo per pirmąjį teismo nustatytą terminą (nuo 2018 m. spalio 30 d. iki 2018 m. lapkričio 9 d.), atsakovei nebuvo taikomos sankcijos, bet nustatytas papildomas terminas įpareigojimui įvykdyti. Atsakovė, nesutikdama su apskųstąja nutartimi, atskirajame skunde tik atkartoja pirmosios instancijos teisme nurodytas ir šio jau įvertintas aplinkybes.

4817.

49Apeliacinis teismas neturi pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentais, jog dalis reikalautų dokumentų buvę pateikta į bylą dar iki baudos paskyrimo, o likusios dalies dokumentų nepateikimą nulėmęs atsakovės atstovo nedarbingumas. Pirmiausia, apeliacinio teismo vertinimu, tokia apeliantės pozicija patvirtina, kad teismo įpareigojimas baudos skyrimo metu nebuvo tinkamai įvykdytas. Ta aplinkybė, jog dalis reikalautų dokumentų buvo pateikta pačios ieškovės, o kita dalis – su atsakovės atsiliepimu į ieškinį (kai likusi dalis dokumentų nepateikta), nepateisina pasyvaus atsakovės elgesio ir sąmoningo teismo pavedimų ignoravimo. Tinkamai procesines pareigas vykdanti šalis turėjo informuoti teismą, kad dalis reikalaujamų dokumentų jau yra byloje, bei kad likusios dalies dokumentų ji negali pateikti dėl objektyvių priežasčių. Aptariamu atveju atsakovė tokių veiksmų neatliko, o teismo reikalautų dokumentų pateikimo poreikį ėmė ginčyti tik paskyrus jai baudą.

5018.

51Apeliacinis teismas, pritardamas pirmosios instancijos teismui, pažymi, kad teismo įpareigojimo nevykdymo nepateisina ir atsakovės atstovo nedarbingumo faktas. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog iš esmės techninio pobūdžio (turinio) teismo pavedimo vykdymas savaime nelėmė teisinių žinių poreikio. Vykdant pavedimą, bylą nagrinėjančiam teismui turėjo būti pateikti konkretus įmonėje esantys dokumentai. Tokį pavedimą galėjo įvykdyti ir juridinio asmens valdymo organas arba, jo pavedimu, kitas įmonės administracijos darbuotojas. Kita vertus, tinkamai savo procesines pareigas vykdanti atsakovė apie tokią priežastį turėjo nurodyti teismui nepasibaigus (prieš pasibaigiant) nustatytam terminui, skirtam įvykdyti pavedimą, kai šiuo atveju dėl teismo procesinio sprendimo skirti baudą apeliuojama tik patyrus neigiamas turtinius padarinius, kuriuos sukėlė teismo pavedimų ignoravimas.

5219.

53Apibendrindamas tai, kas nurodyta, apeliacinis teismas sprendžia, kad atsakovės argumentai nesuteikia pagrindo išvadai, kad bauda jai paskirta neteisingai. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino atsakovės prašymo panaikinti baudą.

5420.

55Apeliacinis teismas nesutinka su atskirojo skundo argumentu, jog maksimalios baudos paskyrimas šiuo atveju neatitinka teisingumo ir protingumo principų. Pažymėtina, kad atsakomybėn traukiamam asmeniui konkreti nuobauda (šiuo atveju – bauda) skiriama sankcijos ribose, atsižvelgiant į pažeidimo padarymo aplinkybes, pažeidėjo asmenį, pažeidimu sukeltas teisines pasekmes. Apeliacinis teismas deklaratyviu pripažįsta atsakovės teiginį, jog ji esą nesiekė bylos vilkinimo. Priešingai, byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovės procesinis elgesys buvo nepateisinamai pasyvus, kas lėmė papildomų procesinių veiksmų poreikį, dėl atsakovės neveikimo buvo atidėti teismo posėdžiai, nors teisinis reguliavimas imperatyviai riboja tokios kategorijos bylų (dėl viešųjų pirkimų) nagrinėjimo trukmę. Įvertinęs šias aplinkybes bei tai, jog atsakovė yra juridinis asmuo, apeliacinis teismas neturi pagrindo daryti išvados dėl paskirtos piniginės sankcijos neproporcingumo ar neadekvatumo.

5621.

57Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino proceso teisės normas, todėl naikinti nutartį, kuria atsisakyta panaikinti arba sumažinti paskirtą baudą už teismo įpareigojimo nevykdymą, nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

58Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

59Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Atsakovė UAB „Vitės valdos“ VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros... 7. 2.... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. spalio 30 d. nutartimi įpareigojo... 9. 3.... 10. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. gruodžio 6 d. nutartimi atsakovei UAB... 11. 4.... 12. Atsakovė pateikė prašymą Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gruodžio 6 d.... 13. II.... 14. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. 5.... 16. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. gruodžio 17 d. nutartimi atsakovės UAB... 17. 6.... 18. Teismas akcentavo aplinkybę, jog atsakovė pripažįsta teismo įpareigojimo... 19. 7.... 20. Teismo vertinimu, aplinkybė, jog atsakovės atstovui nuo 2018 m. lapkričio 26... 21. 8.... 22. Įvertinęs tai, jog atsakovė netinkamai įvykdė teismo įpareigojimą... 23. III.... 24. Atskirojo skundo argumentai... 25. 9.... 26. Atsakovė UAB „Vitės valdos“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 27. 9.1.... 28. Dalis nurodytų dokumentų, kuriuos atsakovė įpareigota pateikti, buvo... 29. 9.2.... 30. Teismas nevertino aplinkybės, jog atsakovė nesuinteresuota bylos vilkinimu, o... 31. Teismas... 32. IV.... 33. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 34. 10.... 35. Nagrinėjamu atveju vertinama, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 36. 11.... 37. CPK 7 straipsnio 2 dalyje, 42 straipsnio 5 dalyje yra įtvirtinta bendroji... 38. 12.... 39. Kasacinio teismo išaiškinta, kad CPK nurodytais atvejais teismo nuobaudos,... 40. 13.... 41. CPK 199 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad asmuo, prašantis teismą... 42. 14.... 43. Atsižvelgiant į CPK 199 straipsnio 6 dalies normos turinį, darytina išvada,... 44. 15.... 45. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju egzistuoja visos... 46. 16.... 47. Apeliacinio teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 48. 17.... 49. Apeliacinis teismas neturi pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentais,... 50. 18.... 51. Apeliacinis teismas, pritardamas pirmosios instancijos teismui, pažymi, kad... 52. 19.... 53. Apibendrindamas tai, kas nurodyta, apeliacinis teismas sprendžia, kad... 54. 20.... 55. Apeliacinis teismas nesutinka su atskirojo skundo argumentu, jog maksimalios... 56. 21.... 57. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuojama, kad pirmosios instancijos... 58. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 59. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti...