Byla AS-39-352-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Stasio Gudyno (pranešėjas) ir Sigitos Rudėnaitės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. D. (V. D. ) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 16 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. D. skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo, ir valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas V. D. 2007 m. gegužės 5 d. padavė teismui atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. balandžio 24 d. nutarties.

5Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. gegužės 8 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2007 m. gegužės 15 d. atskirojo skundo trūkumams pašalinti. Teismas nutartyje nurodė, kad 2007 m. balandžio 24 d. nutartis buvo priimta rašytinio proceso tvarka, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – LR ABTĮ) 149 straipsnio 3 dalimi, atskirasis skundas dėl šios nutarties gali būti paduotas per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos. Pareiškėjas atskirąjį skundą dėl minėtos nutarties pateikė 2007 m. gegužės 5 d., tačiau nepateikė duomenų, kada jam buvo įteiktas šios nutarties nuorašas. Nesant šių duomenų, nėra galimybės spręsti, ar atskirasis skundas paduotas per įstatymo nustatytą terminą. Todėl pareiškėjui nustatomas terminas šiam trūkumui pašalinti – pateikti duomenis (voką) apie 2007 m. balandžio 24 d. nutarties nuorašo įteikimą.

6Pareiškėjas V. D. 2007 m. gegužės 14 d. padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 8 d. nutartį ir priimti pareiškėjo atskirąjį skundą dėl teismo 2007 m. balandžio 24 d. nutarties. Pareiškėjas skunde nurodė, kad Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. balandžio 24 d. nutarties nuorašas jam buvo įteiktas 2007 m. gegužės 2 d. Voko, kuriame buvo siunčiamas šios nutarties nuorašas, pareiškėjas neišsaugojo. Pareiškėjo nuomone, teismas nepagrįstai reikalavo pateikti šį voką.

7II.

8Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. gegužės 16 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 8 d. nutarties. Teismas nurodė, kad nutartis, kuria nustatomas terminas skundo trūkumams pašalinti, nėra skundžiama. Jei per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui. Atskirasis skundas gali būti paduodamas dėl teismo nutarties grąžinti skundą pareiškėjui.

9III.

10Atskiruoju skundu pareiškėjas V. D. prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 16 d. nutartį ir išspręsti atskirojo skundo priėmimo klausimą. Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti jo atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 8 d. nutarties.

11Atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą tretysis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Liva“ nurodo, kad bendrovę trečiuoju suinteresuotu asmeniu į bylos nagrinėjimą įtraukė Klaipėdos apygardos administracinis teismas, nors bendrovė jokių interesų šioje byloje neturi. UAB „Liva“ teikia juridines paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims. Pagal UAB „Liva“ direktoriaus J. S. ir V. D. sudarytą pavedimo sutartį, J. S. teikia V. D. juridines paslaugas ir atstovauja jam teismuose. Nagrinėjamu atveju UAB „Liva“ ginčo dalyko nežino ir komentuoti negali.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV.

14Atskirasis skundas netenkinamas.

15LR ABTĮ 149 straipsnio 1 dalis nustato, kad pirmosios instancijos teismo (teisėjo) nutartis proceso šalys gali apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui tik šio įstatymo nustatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kai teismo nutartis užkertą galimybę tolesnei bylos eigai.

16Įstatymas nenumato, kad dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nustatomas terminas atskirojo skundo trūkumams pašalinti gali būti paduodamas atskirasis skundas. Be to, tai nėra galutinis procesinis sprendimas atskirojo skundo priėmimo klausimu. Pagal LR ABTĮ 134 straipsnio 2 dalį, jeigu per teismo nustatytą terminą atskirojo skundo trūkumai nepašalinami, atskirasis skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas jį padavusiam asmeniui. Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties grąžinti atskirąjį skundą jį padavusiam asmeniui gali būti paduodamas atskirasis skundas. Nagrinėjant atskirąjį skundą dėl tokios nutarties ir būtų vertinama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė terminą atskirojo skundo trūkumams pašalinti. Tokiu būdu, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria nustatomas terminas atskirojo skundo trūkumams pašalinti, neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai. Todėl dėl tokios pirmosios instancijos teismo nutarties negali būti paduodamas atskirasis skundas.

17Dėl aukščiau nurodytų priežasčių pareiškėjas negalėjo skųsti atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 8 d. nutarties, kuria buvo nustatytas terminas pareiškėjo atskirojo skundo, paduoto 2007 m. gegužės 5 d., trūkumams pašalinti. Pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo atskirąjį skundą. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju Klaipėdos apygardos administracinis teismas, gavęs atitinkamus duomenis, 2007 m. gegužės 16 d. nutartimi priėmė pareiškėjo atskirąjį skundą dėl šio teismo 2007 m. balandžio 24 d. nutarties. Tenkinti atskirąjį skundą nėra pagrindo.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

20Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai