Byla 2A-93-538/2011
Dėl nuobaudos panaikinimo, atleidimo iš darbo ir kt

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas Almantas Padvelskis, kolegijos teisėjai Rimvida Zubernienė, Virginija Nijolė Griškevičienė, sekretoriaujant Renatai Girdvainytei, dalyvaujant ieškovei L. M., ieškovės atstovei A. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės L. M. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės L. M. ieškinį atsakovei UAB „Olympic C. G. Baltija“ dėl nuobaudos panaikinimo, atleidimo iš darbo ir kt.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama panaikinti neteisėtą atsakovės įsakymą dėl nuobaudos 2008-12-03 skyrimo; panaikinti UAB „Olympic C. G. Baltija“ Darbo ginčų komisijos (DGK) 2009-02-23 sprendimą (protokolas Nr. 1); panaikinti UAB „Olympic C. G. Baltija“ 2009-06-04 įsakymą Nr. OCGB/PV-DN 262 dėl atleidimo iš darbo bei priimti sprendimą dėl skubaus grąžinimo į darbą; priteisti iš atsakovės jos naudai 20 896,89 Lt turtinės ir 26 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Nurodė, kad 2008-12-03 ieškovei buvo paskirta pirma drausminė nuobauda – pastaba už tai, kad ieškovė netinkamai stovėjo darbo metu, t. y. atsirėmusi į stalą, nes ji kaip inspektorė stebėjo žaidimą ir neprivalėjo stovėti, kaip privalo stovėti žaidimo metu krupje. Atleista buvo tuomet, kai profesinių sąjungų nariai kreipėsi į darbo inspekciją dėl sunkių darbo sąlygų ir darbo inspekcija nustatė pažeidimus. Reikalavimą pasiaiškinti ieškovė gavo 2008-12-04 ir tą pačią dieną gavo įsakymą dėl paskirtos nuobaudos, nors pasiaiškinimą parašė ir įteikė darbdaviui 2008-12-08. Sprendimas dėl drausminės nuobaudos skyrimo yra priimtas nesilaikant darbo ginčų nagrinėjimo tvarkos. Ieškovė yra profesinės sąjungos skyriaus tarybos narė ir skyriaus pirmininkė, tačiau darbdavys skirdamas jai nuobaudą, nesikreipė į profesinę sąjungą, tuo pažeidė ir Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio reikalavimus, todėl ieškovė prašo panaikinti drausminę nuobaudą, skirtą 2009-02-23, nesilaikant nuobaudų skyrimo tvarkos. Į Darbo ginčų komisijos posėdį vyko savo transportu, todėl prašo priteisti turėtas išlaidas - 145,05 Lt bei priteisti 16 520 Lt turtinės žalos atlyginimo ir 26 000 Lt neturtinės žalos.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-04-28 priėmė sprendimą, kuriuo ieškinį patenkino iš dalies ir panaikino: UAB „Olympic C. G. Baltija“ 2008-12-03 įsakymą dėl drausminės nuobaudos – pastabos L. M. paskyrimo, Darbo ginčų komisijos (DGK) 2009-02-23 sprendimą, 2009-05-26 įsakymą Nr. OCGB/PV-DV 247 dėl drausminės nuobaudos – pastabos L. M. paskyrimo, 2009-05-26 įsakymą Nr. OCGB/PV-DV 248 dėl drausminės nuobaudos – pastabos L. M. paskyrimo, 2009-05-26 įsakymą Nr. OCGB/PV-DV 249 dėl drausminės nuobaudos – papeikimo L. M. paskyrimo, 2009-06-04 įsakymą Nr. OCGB/PV-DN262 dėl drausminės nuobaudos – atleidimo iš darbo L. M. paskyrimo. Pripažino L. M. atleidimą iš UAB „Olympic C. G. Baltija“ krupje pareigų neteisėtu. Grąžino L. M. į darbą UAB ,,Olympic C. G. Baltija” krupje pareigose. Priteisė iš UAB „Olympic C. G. Baltija“ vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos (2009-06-05) iki teismo sprendimo priėmimo dienos (2010-04-28) 13 396,80 Lt (mokesčiai neišskaičiuoti), 2000 Lt neturtinės žalos atlyginimo, 145,05 Lt kelionės išlaidų L. M.. Kitą ieškinio dalį atmetė. Iš UAB „Olympic C. G. Baltija“ priteisė 1258 Lt žyminio mokesčio į valstybės biudžetą. Teismas nurodė, kad atsakovė ieškovei griežčiausią drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo – taikė negavusi išankstinio VPĮP sąjungos skyriaus tarybos sutikimo, įvertindamas pažeidimus, už kurias ieškovei paskirtos drausminės nuobaudos, jų paskyrimo intensyvumą, kad 2009-05-26 atsakovės įsakymais Nr. OCGB/PV-DV 247, Nr. OCGB/PV-DV 248 ir Nr. OCGB/PV-DV 249 L. M. paskirtos net trys drausminės nuobaudos, o faktiškai po savaitės - atleidimas iš darbo, teismas daro išvadą, kad ieškovei paskirta griežčiausia drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo – neadekvati minimuose atsakovės įsakymuose nurodytiems L. M. padarytiems darbo drausmės pažeidimams. Be to, nustatė, kad ieškovei per paskutiniuosius dvylika mėnesių drausminės nuobaudos buvo paskirtos formaliai, tendencingai, pažeidžiant DK 240 straipsnio 2 dalies reikalavimus. Pripažinus ieškovės atleidimą iš darbo neteisėtu ir sugrąžinus ją į pirmesnį darbą, ieškovei priteistinas vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo priėmimo dienos. Teismas nustatė, kad ieškovei padaryta 2000 Lt neturtinė žala. Toks neturtinės žalos dydis atitiktų sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus, kompensuotų ieškovei jos patirtus išgyvenimus ir nepatogumus, todėl laikytinas tinkama satisfakcija už patirtą neturtinę žalą.

5Apeliaciniu skundu ieškovė L. M. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-04-28 sprendimą dalyje dėl atlyginimo už priverstinės pravaikštos laiką ir priimti šioje dalyje naują sprendimą, nurodant, kad atlyginimas už priverstinės pravaikštos laiką yra 20 556 Lt. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, skaičiuodamas atlyginimą už priverstinės pravaikštos laiką, laikė, kad darbo dienos trukmė yra 5.15 val., tačiau byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad ieškovės vidutinis atlygis yra 11,42 Lt/val., o priverstinė pravaikšta nuo 2009-06-05 iki 2010-04-28 truko 225 darbo dienas, tuomet atlyginimas už visą pravaikštos laiką yra 20 556 Lt.

6Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriuo nesutinka su apeliaciniu skundu. Nurodo, kad teismas teisingai vadovavosi LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-429 „ Dėl metinių darbo dienų bei metinių vidutinių mėnesio darbo dienų ir valandų skaičiaus“, kuriame nustatyta, kad vidutinis darbo dienų skaičius per mėnesį yra 21,1 darbo diena. Atsižvelgiant į tai, teismas pagrįstai nustatė, kad ieškovė per dieną vidutiniškai dirbo po 5,15 val. ir pagrįstai priteisė 13 396,80 Lt vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką. Esant nurodytoms aplinkybėms atsakovė prašo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

7Apeliacinis skundas tenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl kolegija pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

10ieškovė nuo 2005-04-29 dirbo atsakovo įmonėje UAB „Olympic C. G. Baltija“ krupje (b. l. 7-9, t. 1), nuo 2008-10-09 ieškovė - Valstybinių ir privačių įmonių profesinės sąjungos narė, nuo 2008-10-23 „Kazino“ skyriaus tarybos narė, skyriaus pirmininkė (b. l. 20, 123, 127, t. 1). Ieškovei 2008-12-03 įsakymu buvo skirta drausminė nuobauda – pastaba už „Klientų aptarnavimo standartų“ 3 punkto pažeidimą (aptarnaujame svečius tik stovėdami). Nesutikdama su nuobauda, ieškovė 2009-01-14 kreipėsi į UAB „Olympic C. G. Baltija“ darbo ginčų komisiją (toliau DGK), prašydama panaikinti nepagrįstą nuobaudą. Bendrovės DGK paliko nuobaudą galioti, 2009-02-23 protokolas Nr. 1 (b. l. 18-19, t. 1). Ieškovei 2009-05-26 įsakymu Nr. OCGB/PV-DN 247 buvo skirta drausminė nuobauda – pastaba už „Pareigybinių nuostatų“ 9 dalies 8 punktą – „Lošimų pravedimas pagal įmonės lošimo stalų lošimų taisykles ir reglamentą“ pažeidimą (b. l. 120, t. 1), tos pačios dienos įsakymu Nr. OCGB/PV-DN 248 buvo skirta drausminė nuobauda – pastaba už „Pareigybinių nuostatų“ 9 dalies 8 punktą – „Lošimų pravedimas pagal įmonės lošimo stalų lošimų taisykles ir reglamentą“ pažeidimą (b. l. 121, t. 1), vėlgi, tos pačios dienos įsakymu Nr. OCGB/PV-DN 249 buvo skirta drausminė nuobauda – papeikimas už „Pareigybinių nuostatų“ 9 dalies 8 punktą – „Lošimų pravedimas pagal įmonės lošimo stalų lošimų taisykles ir reglamentą“ pažeidimą (b. l. 122, t. 1). Nesutikdama su šitomis nuobaudomis ieškovė 2009-06-04 kreipėsi į UAB „Olympic C. G. Baltija“ darbo ginčų komisiją (toliau DGK), prašydama panaikinti nepagrįstas nuobaudas (b. l. 119, t. 1). Tačiau atsakovės 2009-06-04 įsakymu Nr. OCGB/PV-DN262 nuo 2009-06-05 ieškovė atleista iš darbo DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punkto pagrindu (b. l. 118, t. 1).

11Ieškovė ginčija pirmosios instancijos sprendimo dalį dėl atlyginimo apskaičiavimo už priverstinės pravaikštos laiką.

12Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-05-27 nutarimą Nr. 650, patvirtintą Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas taip: skaičiuojamojo laikotarpio darbo užmokestis dalijamas iš faktiškai dirbtų tą laikotarpį dienų skaičiaus (įskaitant dirbtas poilsio ir švenčių dienas).

13Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovės vidutinis darbo valandos užmokestis yra 11,42 Lt/val. Pirmosios instancijos teismas skaičiuodamas vidutinį darbo užmokestį nurodė, kad ieškovė dirbo 5 d. per savaitę po 5,15 val. Tačiau ieškovė realiai dirbo pamainomis, t. y. 3 dienas po 12 val. ir 3 dienas poilsio. Tuomet vidutinis darbo dienos užmokestis sudaro 11,42 Lt X 12 val. = 137,04 Lt. Atsižvelgiant į priverstinės pravaikštos laikotarpį, t. y. nuo 2009-06-05 iki 2010-04-28 ieškovės priverstinės pravaikštos laikas yra 164 darbo dienos. Vadinasi per šį laikotarpį ieškovės darbo dienas padauginus iš vienos dienos įkainio, paskaičiuojame vidutinį darbo užmokestį priverstinės pravaikštos už laikotarpį nuo 2009-06-05 iki 2010-04-28, t. y. 164 x 137,04 = 22 474,56 Lt (mokesčiai neišskaičiuoti) (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-05-27 nutarimo Nr. 650 8 p.).

14Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, priteisdamas išmokas, susijusias su vidutiniu darbo užmokesčiu, netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas toje dalyje nepagrįstas ir keistinas. Priteistas iš UAB „Olympic C. G. Baltija“ L. M. vidutinis darbo užmokestis už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos (2009-06-05) iki teismo sprendimo priėmimo dienos (20010-04-28) didintinas iki 22 474,56 Lt (CPK 326 str. 1 d. 3 p., 330 str.).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325–330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

16Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 28 sprendimą pakeisti.

17Priteistą iš UAB „Olympic C. G. Baltija“ L. M. vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos (2009-06-05) iki teismo sprendimo priėmimo dienos (20010-04-28) padidinti iki 22 474,56 Lt.

18Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai