Byla 2-2400/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens akcinės bendrovės SEB banko atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 15 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. B2-130-109/2011 pagal pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Swetex“ administratoriaus skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Swetex“ kreditorių komiteto nutarimų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys: akcinė bendrovė SEB bankas, Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, akcinė bendrovė „Audimas“, darbuotojų atstovė R. G..

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas BUAB „Swetex“ administratorius pateikė bankroto bylą nagrinėjančiam teismui skundą, prašydamas panaikinti BUAB „Swetex“ 2011 m. birželio 27 d. kreditorių komiteto ketvirtuoju ir penktuoju darbotvarkės klausimais priimtus nutarimus dėl administravimo išlaidų, administratoriaus atlyginimo tvirtinimo ir dėl administravimo išlaidų paskirstymo. Pareikštam reikalavimui užtikrinti pareiškėjas prašė sustabdyti šių nutarimų galiojimą ir vykdymą iki bus išnagrinėtas skundas. Nurodė, kad ginčijami nutarimai prieštarauja BUAB „Swetex“ 2011 m. vasario 8 d. kreditorių komiteto priimtiems nutarimams, kuriais buvo išspręsti analogiški klausimai. BUAB „Swetex“ 2011 m. vasario 8 d. kreditorių komiteto priimti nutarimai yra ginčijami teisme, tačiau jų vykdymas nėra sustabdytas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2011 m. liepos 15 d. nutartimi sustabdė BUAB „Swetex“ 2011 m. birželio 27 d. kreditorių komiteto ketvirtuoju ir penktuoju darbotvarkės klausimais priimtų nutarimų galiojimą ir vykdymą. Teismas nurodė, kad ginčijamais nutarimais nutarta patvirtinti administravimo išlaidas ir administratoriaus atlyginimą, taip pat paskirstyti administratoriaus išlaidas. Kadangi bankroto administratorius kelia klausimą dėl šių nutarimų panaikinimo, teismo nuomone, prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra susijusios su ginču, todėl prašymą patenkino.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu tretysis asmuo AB SEB bankas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 15 d. nutartį ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodė, kad šioje byloje ginčijami kreditorių komiteto nutarimai, kuriais buvo patvirtintos 59 999,62 Lt administravimo išlaidos. Bankroto administratoriaus teigimu, šie nutarimai prieštarauja ankstesniems (2011 m. vasario 8 d.) kreditorių komiteto nutarimams, kuriais buvo patvirtinta didesnė administravimo išlaidų suma, t. y. 80 041,12 Lt. Teismas neanalizavo ir nepagrindė, kodėl dėl ginčijamų nutarimų galiojimo pasunkėtų teismo sprendimo įvykdymas. Vien aplinkybė, kad administratorius ginčija kreditorių komiteto nutarimus, nelaikytina pakankama sustabdyti ginčijamų nutarimų galiojimą ir vykdymą. Teismas neatsižvelgė į tai, kad bankroto administratorius jau yra įvykdęs 2011 m. vasario 8 d. kreditorių komiteto nutarimus, kuriuos, jo nuomone, nepagrįstai keičia šioje byloje ginčijami 2011 m. birželio 27 d. kreditorių komiteto nutarimai. Akivaizdu, kad šioje byloje ginčijamų nutarimų galiojimas neturės jokios įtakos teismo sprendimo įvykdymui, jeigu teismas nuspręstų, kad 2011 m. birželio 27 d. kreditorių komiteto nutarimai buvo neteisėti. Be to, ginčijamais 2011 m. birželio 27 d. kreditorių komiteto nutarimais buvo patvirtinta mažesnė, o ne didesnė administravimo išlaidų suma, kuri jau yra ir sumokėta, ką patvirtino pats bankroto administratorius. Todėl nėra jokios grėsmės, kad būsimo teismo sprendimo, jeigu jis būtų palankus bankroto administratoriui, įvykdymas galėtų pasunkėti.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas BUAB „Swetex“ administratorius prašo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 15 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra reikalingos, nes yra galiojantis ankstesnis 2011 m. vasario 28 d. kreditorių komiteto nutarimas, kuriuo buvo patvirtintos didesnės administravimo išlaidos ir jos dalinai jau yra padengtos, šių išlaidų grąžinimas yra praktiškai neįmanomas. Nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, kreditorius galėtų pradėti išieškojimą procesą iš bankroto administratoriaus pagal 2011 m. birželio 27 d. kreditorių komiteto nutarimą, nors lėšos jau panaudotos pagal 2011 m. vasario 28 d. kreditorių komiteto nutarimą.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo BUAB „Swetex“ darbuotojų atstovė R. G. prašo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 15 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad laikinosios apsaugos priemonės dėl skundžiamų 2011 m. birželio 27 d. kreditorių komiteto nutarimų yra būtinos, nes šie nutarimai prieštarauja 2011 m. vasario 8 d. kreditorių komiteto priimtiems nutarimams, kurie yra galiojantys ir bankroto administratorius iš dalies juos yra įvykdęs, t. y. yra išmokėtas darbo užmokestis darbuotojams, dirbusiems bankroto proceso metu.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius prašo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 15 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad bankroto administratorius informavo, jog 2011 m. vasario 8 d. kreditorių komiteto nutarimas įvykdytas iš dalies, t. y. atsiskaityta tik su darbuotojais, o 24 079,42 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų, 9 034,30 Lt gyventojų pajamų mokesčio ir 1 817,92 Lt kitų išlaidų nesumokėta. Nesustabdžius 2011 m. birželio 27 d. kreditorių komiteto ketvirtuoju ir penktuoju darbotvarkės klausimais priimtų nutarimų, bankroto administratorius privalėtų šią sumą grąžinti AB SEB bankui. Akivaizdu, kad teismui panaikinus 2011 m. birželio 27 d. kreditorių komiteto ketvirtuoju ir penktuoju darbotvarkės klausimais priimtus nutarimus, pasunkėtų VSDFV Kauno skyriaus, Kauno apskrities VMI ir kitų kreditorių galimybė gauti administravimo išlaidų apmokėjimą pagal 2011 m. vasario 8 d. kreditorių kometoto nutarimą.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas pareiškė neturtinio pobūdžio reikalavimą, t. y. prašė pripažinti negaliojančiais BUAB „Swetex“ 2011 m. birželio 27 d. kreditorių komiteto ketvirtuoju ir penktuoju darbotvarkės klausimais priimtus nutarimus, kuriais nuo bankroto bylos iškėlimo dienos iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro patvirtintos 59 999,62 Lt administravimo išlaidos ir administratoriaus atlyginimas, jas paskirstant taip: 50 proc. administravimo išlaidų padengti iš parduoto įkeisto turto, o likusią dalį – iš kito įmonės turto. Bankroto administratorius šiuos nutarimus apskundė, skundą motyvuodamas tuo, kad šie nutarimai prieštarauja ankstesniems BUAB „Swetex“ kreditorių komiteto nutarimams, kuriais buvo išspręsti analogiški klausimai. BUAB „Swetex“ 2011 m. vasario 8 d. kreditorių komitetas antruoju darbotvarkės klausimu nutarė patvirtinti neapmokėtas faktines administravimo išlaidas (be administratoriaus atlyginimo), patirtas per laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki 2009 m. gruodžio 28 d., iš viso 62 825,99 Lt, ir administravimo išlaidas už laikotarpį nuo 2009 m. gruodžio 28 d. iki įmonės pabaigos, iš viso 18 040,58 Lt. Bendra patvirtintų administravimo išlaidų suma yra 80 866,57 Lt. Be to, trečiuoju darbotvarkės klausimu nutarta, apmokėjus administravimo išlaidas, likusią 3 267,07 Lt sumą pervesti įkaito turėtojui – AB SEB bankui. Taigi, tiek 2011 m. vasario 8 d. kreditorių komiteto nutarimai, tiek 2011 m. birželio 27 d. nutarimai priimti tuo pačiu klausimu – dėl administravimo išlaidų patvirtinimo ir šis klausimas buvo išspręstas skirtingai. Skiriasi ne tik patvirtintų administravimo išlaidų suma, tačiau ir jos paskirstymas. Pirmuoju atveju administravimo išlaidos būtų apmokamos iš lėšų pardavus įmonės tiek įkeistą, tiek neįkeistą turtą (t. y. beveik visos lėšos, gautos pardavus įkeistą turtą, būtų panaudotos administravimo išlaidoms apmokėti), o antruoju atveju – 50 proc. administravimo išlaidų apmokamos iš lėšų pardavus įkeistą turtą, likusi administravimo išlaidų dalis apmokama iš lėšų pardavus kitą įmonės turtą (t. y. hipotekos kreditoriaus AB SEB banko reikalavimas būtų patenkintas didesne apimtimi). Pažymėtina, kad visi minėti nutarimai yra ginčijami teisme, tačiau 2011 m. vasario 8 d. kreditorių komiteto priimtų nutarimų galiojimas ir vykdymas nėra sustabdytas, todėl nesustabdžius kitų analogišku klausimu 2011 m. birželio 27 d. kreditorių komiteto priimtų nutarimų galiojimo ir vykdymo susiklostytų situacija, kai bankroto administratorius turėtų vykdyti skirtingus tuo pačiu klausimu priimtus kreditorių komiteto nutarimus. Atkreiptinas dėmesys, kad bankroto administratorius 2011 m. birželio 27 d. kreditorių komiteto posėdyje siūlė klausimo dėl administravimo išlaidų patvirtinimo ir jų paskirstymo atidėti iki teismas išspręs AB SEB banko skundą dėl 2011 m. vasario 8 d. kreditorių komiteto priimtų nutarimų. Kreditorių komitetas nusprendė nelaukti kol teismas išspręs 2011 m. vasario 8 d. nutarimu patvirtintų administravimo išlaidų pagrįstumo klausimą ir šiuo klausimu priėmė kitokius nutarimus. Siekiant išvengti situacijos, kai bankroto administratorius turėtų vykdyti skirtingus tuo pačiu klausimu priimtus kreditorių komiteto nutarimus, nesant sustabdytiems 2011 m. vasario 8 d. nutarimams dėl administravimo išlaidų, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą sustabdyti 2011 m. birželio 27 d. kreditorių komiteto ketvirtuoju ir penktuoju darbotvarkės klausimais priimtų nutarimų galiojimą ir vykdymą.

14Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai įvertino svarbias bylos aplinkybes bei teisingai taikė proceso teisės normas, todėl naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

16Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai