Byla 2-3897-362/2012
Dėl patraukimo atsakomybėn asmenų, nevykdančių antstolio reikalavimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas Martinavičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio Arturo Bložės pareiškimą dėl patraukimo atsakomybėn asmenų, nevykdančių antstolio reikalavimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Antstolis pareiškimu prašė už antstolio reikalavimų nevykdymą nubausti pinigine bauda UAB „Mechanika“ vadovą – generalinį direktorių V. R., a.k. ( - )

4V. R. nesutinka su antstolio A Bložės pareiškimu dėl patraukimo atsakomybėn asmenų, nevykdančių antstolio reikalavimo, nes UAB „Mechanika“ pagal vykdomąją bylą Nr.0041/11/00811 yra pilnai atsiskaičiusi, todėl prašymas skirti baudą nepagrįstas.

5Antstolio pareiškimas tenkinamas.

6Kaip matyti iš bylos dokumentų, antstolio A Bložės kontoroje buvo vykdoma vykdomoji byla Nr. 41-811/11 dėl 34264,75 Lt skolos išieškojimo iš UAB „Mechanika“ 3 eilės ieškovo AB „Lesto“ naudai pagal 2010-12-23 Šiaulių miesto 6-ojo notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. 4398 (vykdomosios bylos l. 3). Skolininkas skolą sumokėjo į ieškovo sąskaitą 2011-06-29 (v.b.l. 38), tačiau vykdymo išlaidos nebuvo sumokėtos. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011-09-05, civilinėje byloje Nr. 2-6545-251/2011, priteisė iš skolininko UAB „Mechanika“ 3074,55 Lt vykdymo išlaidų likutį antstoliui A.Bložei (v.b.l. 43, 45, 52).

7Antstolis 2012-01-17 UAB „Mechanika“ išsiuntė Patvarkymą Nr. BLO112807, dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, kuriuo 3074,55 Lt sumai buvo areštuotos UAB „Mechanika“ priklausančios piniginės lėšos, esančios įmonės kasoje (v.b.l. 69). Nesant kasoje nurodytos sumos, skolininkui buvo nurodyta pervedinėti kasdien į kasą patenkančias lėšas iki bus padengtas įsiskolinimas arba panaikintas antstolio patvarkymas. Tuo pačiu patvarkymu taip pat buvo prašoma per penkias dienas, skaičiuojant nuo patvarkymo gavimo dienos, antstolio Arturo Bložės kontorai pateikti informaciją apie įmonės kasoje esančių piniginių lėšų likutį. Skolininkas antstolio kontorai informacijos iki šiol nėra pateikęs, areštuota piniginių lėšų suma taip pat nėra pervesta į antstolio depozitinę sąskaitą.

82012-04-27 UAB „Mechanika“ buvo įteiktas Patvarkymas dėl informacijos pateikimo Nr. BLO131529, kuriuo, vadovaujantis LR CPK 585 str., skolininko buvo reikalaujama per 3 darbo dienas informuoti antstolio kontorą kaip vykdomas 2012-01-17 Patvarkymas Nr. BLO112807, dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, bei pateikti kasos žurnalo ar kitų, lėšų judėjimą kasoje patvirtinančių dokumentų kopijas (v.b.l. 76). UAB „Mechanika“ antstolio kontorai informacijos ir reikalaujamų dokumentų kopijų iki šiol nepateikė.

92012-05-04 UAB „Mechanika“ buvo įteiktas Patvarkymas dėl informacijos pateikimo Nr. BLO132309, kuriuo, vadovaujantis LR CPK 585 str., skolininko buvo reikalaujama nedelsiant pateikti kasos žurnalo ar kitų, lėšų judėjimą kasoje patvirtinančių dokumentų, kopijas (v.b.l. 85), tačiau antstolio kontorai reikalaujamų dokumentų kopijos iki šiol nepateiktos.

10Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 7 str. 1 d. įtvirtintas principas, kad antstolis, kaip valstybės įgaliotas asmuo vykdyti vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). LR CPK 585 str. 1 d. nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Minėto straipsnio 2 dalis nustato, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą.

11UAB „Mechanika“ nevykdo 2012-01-17 Patvarkymo Nr. BLO112807 dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, kuriuo buvo prašoma per 5 dienas pateikti antstoliui reikalingą informaciją; 2012-04-27 Patvarkymo Nr. BLO131529 dėl informacijos pateikimo, kuriuo prašyta per 3 darbo dienas pateikti antstoliui reikalingą informaciją ir dokumentus; ir 2012-05-04 Patvarkymo Nr. BLO132309 dėl informacijos pateikimo – reikalavimas nedelsiant pateikti dokumentų kopijas. UAB „Mechanika“ ir 2012-05-16 elektroniniu paštu buvo informuota (v.b.l. 87), kad antstolio kontoroje iki šiol negauti reikalauti dokumentai ir informacija. UAB „Mechanika“ nevykdant antstolio įpareigojimų, pripažintina, jog antstolis pagrįstai kreipėsi į teismą prašydamas patraukti atsakomybėn asmenį nevykdantį patvarkymų. Siųstuose patvarkymuose buvo išaiškintos ir kitos įstatymo nuostatos susijusios su išieškojimo tvarka, nurodant, kad už antstolio reikalavimų nevykdymą gali būti skirta piniginė bauda. Tačiau įmonės vadovas ar jo įgalioti asmenys, antstolio vykdymo procese pateiktų procesinių dokumentų nevykdė - reikalaujamų duomenų pastarajam nepateikė.

12Nevykdydamas nurodytų antstolio patvarkymų UAB “Mechanika” vadovas V. R. pažeidė CPK 585 str. 1 d., t.y. imperatyviąją proceso teisės normą. Vadovaujantis teisingumo ir sąžiningumo kriterijais V. R. skirtina 300,00 Lt bauda.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 585 str. 2 d.,

Nutarė

14Skirti UAB „Mechanika“ generaliniam direktoriui V. R., a.k. ( - ) 300,00 Lt (trijų šimtų litų) baudą.

15Bauda išieškoma į valstybės biudžetą (surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 6800).

16Nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstoliui vykdomąją bylą.

17Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai