Byla e2-1677-776/2015
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Erminijus Baziulis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ ieškinį atsakovėms V. R. ir I. S. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovas prašo priteisti iš atsakovių 82,21 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovės buvo įpareigotas per 14 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovei V. R. įteikti darbovietėje 2015-03-26, terminas atsiliepimui pateikti suėjo 2015-04-09. Procesiniai dokumentai atsakovei I. S. įteikti viešo paskelbimo būdu, specialiame interneto tinklapyje – www.teismai.lt. Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovės išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovės per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba paruošiamojo procesinio dokumento. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str. 4 d.).

5Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

7Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB „Šiaulių būstas“, veikdamas Šiaulių miesto savivaldybės valdybos 2002 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. 99 „Dėl daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriaus patvirtinimo ir skyrimo“ pagrindu, teikia daugiabučio namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Atsakovėms minėtame name bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso butas lygiomis dalimis (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ), taip pat joms dalinės nuosavybės teise priklauso daugiabučio namo, esančio ( - ), bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovės privalo išlaikyti – mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą. Atsakovės už laikotarpį nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. iki 2014 m. lapkričio 31 d. už ieškovo suteiktas paslaugas neatsiskaitė. Ieškovas reikalavimą grindžia skolų valdymo ataskaita, iš kurios matyti, kad atsakovių skola yra 82,81 Eur.

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK) 4.82 straipsnį, butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Nekilnojamojo turto registro duomenys patvirtina, kad atsakovėms dalinės nuosavybės teise (½ dalį) priklauso butas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ). Minėto straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Atsakovėms kilo prievolė apmokėti už ieškovo teikiamas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir suteiktas komunalines paslaugas, kurios jos nevykdo iki šiol.

9CK 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Be to, CK 6.59 straipsnyje nustatyta, kad draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Prievolė pasibaigia, kai tinkamai įvykdoma (CK 6.123 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovės su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.), taip pat atsakovės savo prievolės mokėti mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir suteiktas komunalines paslaugas neginčija (CPK 12 str.). Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovių ieškovo naudai priteistina lygiomis dalimis po 41,11 Eur skolos.

10Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.). Ieškinys teisme priimtas 2015 m. vasario 2 d., todėl nuo tos dienos iš atsakovių priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos.

11Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovių ieškovui lygiomis dalimis priteistinos bylinėjimosi išlaidos pagal pateiktus įrodymus: po 7,50 Eur žyminio mokesčio, 0,44 Eur mokesčio už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir peržiūrą, 0,84 Eur mokesčio už Gyventojų registro tarnybos išrašą ir 26,29 Eur mokesčio už teisines paslaugas (CPK 88 str., 93 str. 1 d.).

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.), yra mažesnės už Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytą minimalią (3 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš bylą pralaimėjusios šalies nepriteisiamos.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 259, 285, 286 straipsniais ir 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovių V. R., a. k. ( - ), ir I. S., ( - ), ieškovui UAB „Šiaulių būstas“, kodas 144619514, lygiomis dalimis po 41,11 Eur (keturiasdešimt vieną eurą, 11 euro centų) skolos.

16Priteisti iš atsakovių V. R., a. k. ( - ), ir I. S., ( - ), ieškovui UAB „Šiaulių būstas“, kodas 144619514, po 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistų sumų nuo 2015 m. vasario 2 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

17Priteisti iš atsakovių V. R., a. k. ( - ), ir I. S., ( - ), ieškovui UAB „Šiaulių būstas“, kodas 144619514, lygiomis dalimis bylinėjimosi išlaidas: po 7,50 Eur (septynis eurus, 50 euro centų) žyminio mokesčio, po 0,44 Eur (44 euro centus) mokesčio už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir peržiūrą, po 0,84 Eur (84 euro centus) mokesčio už Gyventojų registro tarnybos išrašą apie atsakoves, po 26,29 Eur (dvidešimt šešis eurus, 29 euro centus) išlaidų už suteiktas teisines paslaugas.

18Atsakovės negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio nustatyta tvarka.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai